Redactieblog

18 reacties

‘Grondige bijeenkomst over melkveehouderij’

Netwerk Grondig wil een aparte categorie worden, maar er moet ook aan de afzet worden gedacht.

Een poosje geleden was ik op de Dag van de Grondgebonden melkveehouderij, georganiseerd door Netwerk Grondig en FPG. FPG is de Federatie van Particulier Grondbezit, een club van vooral landgoedeigenaren. De bijeenkomst was bij een boer in Weesp, pal aan het Amsterdam-Rijnkanaal, bijna naast de Johan Cruijff-arena. Het was geen massale bijeenkomst, maar wel een mooi divers publiek. Naast leden van het netwerk en FPG en andere boeren, waren er mensen van allerlei milieu- en natuurclubs en bijvoorbeeld ook van CLM.

Het was een bijeenkomst zoals ik ze van 40 jaar geleden ken. Met mensen met idealen, die de landbouw en het beleid willen veranderen, maar die nog niet precies weten hoe. De bijeenkomst ging dus niet over hoe het geloof in grondgebondenheid te verspreiden, maar vooral over waar je naartoe wilt en hoe je samen kunt optrekken. Een zinnige discussie dus, met soms heel verschillende meningen.

Grondgebondenheid is prima, maar kom op voor je eigen groep

Over wat grondgebondenheid is, is in deze kring wel brede overeenstemming: niet meer koeien dan je land hebt, simpel te controleren, want staarten tellen. Het is feitelijk de definitie van grondgebondenheid die ook in de Meststoffenwet staat. Dat is een stuk begrijpelijker dan de omschrijving van LTO: 65% eiwit van eigen land, plus voercontracten binnen een straal van 20 kilometer. Het is duidelijk dat LTO iets bedacht heeft waar vrijwel alle boeren aan kunnen voldoen en dat met grondgebondenheid niet zo veel te maken heeft. Ze zeggen dat zelf ook met zoveel woorden.

Toch kan het niet alleen gaan over andere regels en uitzonderingen

De grondige deelnemers in Weesp spraken onder meer over de vraag of het streven moet zijn om de hele melkveehouderij grondgebonden te maken, of dat het slimmer is meer voor de eigen groep op te komen. In dat geval is het beter ervoor te zorgen dat regels en wetten de grondgebonden bedrijven niet in de weg zitten, en dat er passende uitzonderingen op algemene regels komen.

Keurmerken en opbrengsten zijn nodig voor rendabel boeren

De hele melkveehouderij veranderen, klinkt leuk, maar is ook heel lastig. Daar komt bij dat dan de omschrijving van grondgebondenheid snel verwatert. Er was daarom toch ook veel steun voor de wat minder idealistische benadering. Feitelijk vraag je dan om een aparte benadering voor grondgebonden bedrijven: zij mogen dingen die anderen niet mogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitzonderingen rond het uitrijden van mest, en rond de fosfaatregels. Dat laatste is bij de invoering van de fosfaatregels trouwens gebeurd: grondgebonden bedrijven kregen geen generieke korting.

Toch kan het niet alleen gaan over andere regels en uitzonderingen. Om wat te verdienen, zal de melk ook op een rendabele manier moeten worden afgezet. Daarvoor zijn keurmerken nodig en consumenten die daarvoor willen betalen. Ook daarvoor zijn aanzetten, maar die kunnen nog een stuk grondiger.

Laatste reacties

 • Kleine huiskavel

  De rijk geboren boeren met veel grond willen nog meer voordeel halen uit hun positie ten koste van de rest ! (nadat ze de korting op fosfaatrechten al van hun minder rijke collega's hebben gestolen.)

 • RonaldB

  Dat hebben politici voor hen gedaan. Kijk uit op wie je de volgende keer stemt.

 • Trot

  als iedereen opgelet gegroeid was met grond een vee hadden we minder regels

 • Bennie Stevelink

  De intensieve landbouw is ontstaan, en door de overheid gefaciliteerd, als oplossing voor de situatie van arme kleine boeren. Ze hadden geen mogelijkheid zich te ontwikkelen tegenover de grootgrondeigenaren. In veel Zuid Amerikaanse landen doet deze situatie zich nog steeds voor.
  Je zou kunnen stellen dat de boeren van Netwerk Grondig de positie uit het verleden terug willen. Onduidelijke milieuargumenten worden hierbij als rechtvaardiging gebruikt.
  Als ze meer koeien willen houden kunnen ze toch gewoon fosfaatrechten kopen. Waarom zou voor hun een uitzondering gemaakt moeten worden?

 • wmeulemanjr1

  Boeren die (veel)mest afzetten 'gebruiken' daarvoor ook (gewoon)grond van een ander, waarom zou dat ook niet grondgebondenheid mogen heten?

 • Gat

  Onzinnige discussie. Boer koopt mais bij akkerbouwer. Mest voert hij af naar akkerbouwer.
  Of je nu grond hebt of niet, blijft toch kringloop.

 • kleine boer

  Bennie dat geld andersom ook als ze geen mest af willen zetten kunnen ze ook rechten verkopen...

 • Attie

  Hou ook van vrijheid blijheid, maar zie grondgebonden vooral als mogelijkheid om met lage kosten te boeren! Toen we noch intensief boerden waren de kosten vele malen hoger..

 • Alco

  De grote conclusie is. Waarom moet de melkveehouderij grondgebonden zijn en de andere sectoren niet?
  Maar in principe is elke boer grondgebonden want het is zoals @Gat aangeeft.

 • Maas1

  Ja Alco en Gat helemaal mee eens via de mestwet moet je de mestboekhouding altijd kloppend hebben of je dat nu op eigen grond of pacht grond of verwerking realiseerd het is om het even,dat maakt niet uit als het maar verantwoord gebeurd,toch!

  Keurmerken en opbrengsten zijn nodig voor rendabel boeren,zo steld de columnist.

  Als ze morgen de melk 10 tot 20 cent de liter duurder maken en deze rechtstreeks terug laten vloeien naar de boer,daar kraait geen haan naar!
  Zolang de Coca Cola duurder is dan 1 liter melk is het een gotspe te denken dat de consument de melk laat staan.En dit geld voor heel veel agrarische producten! Waardeer de voedsel producenten en landschaps stoffeerders maar eens!
  Door alleen maar rapporten te schrijven over de consument dit de consument dat,de consument dat zijn wij zelf.
  Dat de consument niet betaald is kwats!

 • schooteind1

  Die argumenten die jij nu gebruikt Bennie heb ik ook wat betreft mijn weerzin tegen die 65% eiwit norm. Er zijn, vooral in het zuiden en oosten van het land, een flink aantal boeren die hier onmogelijk aan kunnen voldoen. Wiens wiegje toevallig heeft gestaan op een erf met een klein areaal grond. Deze worden nu door hun eigen organisaties (LTO en NZO) in een sterfhuisconstructie geduwd.
  A-sociaal en onacceptabel!!

 • j.verstraten1

  Het klinkt alsof Dirk het boeren die niet voldoende grond in bezit hebben niet gunt om grondgebonden te kunnen zijn omdat hij stelt dat de definitie die ontwikkeld is door partijen uit de landbouw én uit de groene 11 niks met grondgebondenheid te maken zou hebben.
  Daarnaast ben ik benieuwd waar hij vandaan haalt dat LTO zelf ook stelt dat deze definitie niets met grondgebondenheid te maken heeft.
  Ten derde is de stelling dat vrijwel alle boeren hier aan kunnen voldoen niet terecht.
  Dirk heeft duidelijk zijn oren laten hangen naar de organisatoren van de dag. Daarvan kan ik mij deze oneigenlijke argumenten wel voorstellen

 • farmerbn

  Koeien eten geen grond maar ruwvoer. Als je dus ruwvoer hebt ben je altijd grondgebonden. Eens met Gat.

 • Gerrit Lammertink

  J.verstraten1: 65% eiwit van eigen land uit ruwvoer als je dat nou eens gewoon omdraait naar 35% aankoop uit krachtvoer dan kan de boer zelf zorgen voor de benodigde ruwvoer hoeveelheid uit de buurt!
  Veel overzichtelijker en meer praktijkgericht immers een koe is een ruwvoervreter!
  Veel ex-boeren verkopen ook liever hun gras als hun grond ivm belasting

 • kiepel

  Verstraten heeft gelijk. Ik verwacht een reactie van Dirk.
  Als intensivering niet gefrustreerd wordt, dan zijn we compatibel aan de puimvee/varkens-houderij.
  Klaar voor de doodsteek (nertsen).

 • hookwood

  @9.44 Helemaal eens, lijkt me veel praktischer. Ik heb zelf niet genoeg grond maar zet mijn mest af binnen een straal van 2 km en koop mijn voer ook in de buurt. Heb net 6 ha gras gekocht van een collega die niet meer melkt. Lijkt me milieutechnisch weinig anders dan wanneer ik diezelfde grond op naam zou hebben.

 • j.verstraten1

  Het is allebei. 65% uit eigen bedrijf en de buurt en 35% van ver.

 • rverheij

  T is toch wel triest dat er na alle opgelegde beperking weer iets anders verzonnen word ,er is genoeg beperking na alle stikstof fosfaat ammoniak plafonds, %grasland, fosfaatrecht met 8.3% korting, weidegang planetproof co2/ ltr melk, duurzaamheid eisen ,kalversterfte.
  Moet ik nog doorgaan?

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.