Redactieblog

5 reacties

‘Bufferen in grond’

Topbodem geeft niet de hoogste winst, wel de stabielste basis.

Vers gemaaid gras in het voorjaar ruikt heerlijk. Met op de achtergrond wat koppels weidende koeien is dát de echte beleving van het voorjaar. Het geeft mij een fijn gevoel. Maar ja, het gaat niet alleen om gevoel. Zeker als je werkt bij een accountantskantoor wordt van je verwacht dat je de focus op de euro’s hebt. Maar zeker zo belangrijk als de euro’s zijn de risico’s en de lange termijn.

Wat zijn de gevolgen van een lager aandeel blijvend grasland?

Bij snijmais of veldbonen heb ik geen beleving. In het streven naar winstmaximalisatie is de laatste jaren een aanzienlijk aandeel blijvend grasland ingeruild voor eiwithoudende voedergewassen en krachtvoervervangers. Dat is een logisch gevolg van de extensivering van de bedrijven. Het past ook bij een meer gesloten kringloop. Eigen teelt van krachtvoerachtigen voorkomt immers aankoop vanuit een ander werelddeel.

Welke invloed heeft het bouwplan op deze risico’s?

Naast de financiën op korte termijn is het belangrijk om te kijken naar risico’s en de lange termijn. Wat zijn de gevolgen van een lager aandeel blijvend grasland? De droge zomer van 2018 en de droge start van 2019 zetten aan tot denken. Waterberging in eigen sloten en in de grond worden belangrijker. En welke invloed heeft het bouwplan op deze risico’s?

Wormen erg belangrijk

Het is niet mijn vakgebied, maar ik zie en hoor de visies van veel mensen. Zo kreeg ik ooit al eens de vuistregel mee dat 1% organische stof in de bodem zorgt voor een waterberging van zo’n 400 m3 per ha. Daarnaast is mij verteld dat wormen erg belangrijk zijn om het water te laten infiltreren in de grond. Hoe meer wormengangen, hoe beter het water de grond in zakt. En dat is beter dan dat het water afvloeit via de sloot.

Minder ploegen en meer blijvend grasland

Met deze signalen denk ik dat het belangrijk is om de grond meer met rust te laten; minder ploegen en meer blijvend grasland. Daarmee bouw je heel langzaam een buffer op in de bodem, een buffer ten aanzien van stikstofleverend vermogen en voor het waterbergend vermogen. Dit gaat dan mogelijk ten koste van de laatste ton drogestofopbrengst. Met de steeds lagere bemestingsnormen en steeds extremere weersituaties is het maar de vraag of dit opbrengstverschil er over een aantal jaren nog steeds is.

Jaarlijkse wedstrijdje ‘Topkuil’ inruilen voor een wedstrijdje ‘Topbodem’

Bij meer blijvend grasland blijft uiteraard het streven naar de optimale opbrengst. In de praktijk worden veel selectiecriteria niet optimaal gebruikt. Meer kruiden in het grasland zorgt voor een hogere droogtetolerantie. Binnen de verschillende grasrassen is er veel verschil in het eiwitpercentage. Door hier meer op te selecteren en de juiste mengsels toe te passen, kun je als veehouder een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en tegelijk je eigen risico’s inperken.

Misschien moeten we het jaarlijkse wedstrijdje ‘Topkuil’ inruilen voor een wedstrijdje ‘Topbodem’. Hoe hoog is het organischestofgehalte in jouw grond? En wat doe je eraan om deze volgend jaar weer wat hoger te hebben? Op de korte termijn levert dit niet de hoogste winst, op de lange termijn zorgt dit voor een gezonde basis.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Rick Hoksbergen: 'Het is niet mijn vakgebied, maar ik zie en hoor de visies van veel mensen.'
  Wij horen heel veel visies van mensen. Van mensen buiten ons vakgebied. Deze mensen hebben maar één doel en dat is niet het doel 'Hoe krijgen de boeren het beter.' Wel het doel 'Hoe kunnen we zoveel mogelijk facturen met een uurloon à € 150 per uur versturen naar onze vermogende (want miljonair) klanten.'

 • farmerbn

  Ik vind de eerste alinea goed. Daarna wordt het wat softer. Hoksbergen gaat voor de lange termijn en daar past op ploegbaar land geen blijvend grasland. Veel boeren zullen nog stoppen met het melkvee dus blijvend grasland (gras dat van de politiek altijd gras moet blijven) is kapitaalvernietiging.

 • putten

  schoenmaker [boekhouder] blijf bij je leest.

 • wmeulemanjr1

  Boekhouders moeten niet te veel filosofen worden

 • Boekhouders zij geen grasland specialisten ,blijkt ,....al 25 jaar breng ik de mest niet in de grond ,omrede dat ik dacht dat dat het bodemleven verstoord, vorigjaar ij de droogte ,bleek er geen verschil in kleur ,van mijn grasland I.v.m.dat van m,n buur die wel injecteerde ,m,n grasland is 100 jaar oud , dat van de buur 8 jaar ,ik ben benieuwd wat de advieseurs mij vertellen , op de grasdagen

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.