Commentaar

15 reacties

‘Ronkend verhaal over kalversterfte’

Kalversterfte is een heikel onderwerp binnen de melkveehouderij.

Een ronkend verhaal van RTL4 zet het opnieuw even bovenaan op de media-agenda. De omroep heeft via wob-procedures gegevens bemachtigd. Het nieuws is niet het sterftecijfer zelf (12,5% gemiddeld, inclusief doodgeboren kalveren). Nieuw is het aantal bedrijven met een erg hoog cijfer. Op ruim 1.200 bedrijven sterft 20% of meer van de kalveren binnen 2 weken na de geboorte. Dat meer dan 10.000 bedrijven kennelijk onder het gemiddelde zitten, wordt overigens niet vermeld.

Plan van aanpak kalversterfte

20% sterfte is veel. Te veel, vinden de meeste sectororganisaties, van GD tot dierenartsen en zuivelverwerkers. Er lopen al programma’s om de sterfte terug te brengen, zoals KalfOK en het Plan van aanpak kalversterfte.

De burgerij verwacht aantoonbare inspanningen

Wake-upcall

Dat proces heeft even tijd nodig. Maar bij RTL en actiegroep Dier&Recht hebben ze kennelijk niet het geduld om die initiatieven een kans te geven. Ze willen druk op de ketel houden – desnoods met oud nieuws en beelden die niet bij het verhaal passen.

Voor melkveehouders die nog twijfelden over de noodzaak om het sterftecijfer te drukken, is dit niettemin een wake-upcall. De burgerij verwacht aantoonbare inspanningen om deze zwakke kant van de sector te verbeteren. Het mooie is dus dat die inspanning al geleverd wordt.

Laatste reacties

 • Alco

  Johan.
  Nu wordt er in de reacties geschreven dat het gegeven procentueel getal niet het werkelijk aantal gestorven dieren zijn, maar aantal gestorven in verhouding met het aantal aanwezige kalveren.
  Als iemand dus zijn kalveren na drie maand naar een opfokbedrijf doet, dan geeft dit een vertekend beeld.
  Zoek dit eens uit.

 • j.verstraten1

  Waar je op doelt alco is het sterfte- ken- getal van GD wat zo berekend word. Daar hadden we 2 jaar geleden een ronkende rel over. Het sterfte % waar we het nu over hebben is het aantal dode kalveren (doodgeboren en doodgegaan )op een bedrijf ten opzichte van het totaal aantal geboren kalveren.

 • cornelis 22

  Sinds wanneer iseen doodgeboorte een sterfgeval?

 • schooteind1

  We hebben Focus Planet, Qlip zo opgetuigd en d'r van alles bij gehaald dat we de kern van de zaak uit het niet meer zien.
  Gewoon de koeien en ander vee netjes verzorgen, en zorgen dat het er wat netjes bij ligt. Niet minder maar ook niet meer. Hoe is het toch mogelijk dat een bedrijf met structureel 20% kalversterfte nog melk mag leveren. Ons controlesysteem heeft gefaald!

 • jfvanbruchem1

  schooteind ,iets minder hoog van de toren blazen.
  ik hoorde hier van iemand ,die een 3 ling dood geboren had,gaat je gem aardig omhoog

 • ENDE902

  @j.verstraten,
  Ik dacht dat RTL gegevens uit de periode 2016-2017 in handen had gekregen. Dan is het toch mogelijk dat het aantal dode kalveren in de overhandigde documenten juist aan de het gemiddeld aanwezig aantal jongvee werden gekoppeld. In dat geval slaan de cijfers helemaal nergens op.

 • Bolder01

  Schooteind,,,, het zal je maar treffen, jij mag je bakkes wel iets minderen!!!

 • Zuperboer

  Meerlingen moeten eigenlijk tellen voor 1 afkalving. Risico op verwerpen ligt al hoger. Dit is wel een punt van aandacht. Ook de grens tussen verwerpen bv tot 6 of 7 mnd en een échte doodgeboorte moet duidelijker, vooral als men met ónze bedrijfscijfers bij derden gaat leuren

 • Bennie Stevelink

  @Zuperboer, een koe die met zes maand verwerpt staat nog niet droog. Het kalf weegt nog geen tien kg. Je kunt het kalf op de mesthoop onderpakken en laten composteren. Een afkalving is er in dat geval nooit geweest; de koe is ongemerkt gus gebleven.
  Het probleem wat ontstaat is dat je het kalf niet kunt laten testen op BVD, Neospora of Salmonella.

  Door verwerpers mee te tellen als doodgeboortes wordt een belang gecreëerd om deze niet meer te melden en te laten onderzoeken. Dat lijkt mij ongewenst, dus een reden om deze niet mee te tellen als doodgeboortes.

 • farmerbn

  Begin eerst eens met de definitie kalversterfte en hoe die berekend wordt. Dat is de eerste taak van Oppewal. Daarna onderzoeken welke cijfers gebruikt zijn door RTL.

 • koestal

  Je kunt in ieder geval moeilijke geboortes beter voorkomen door een stier te gebruiken die kalveren geeft, die gemakkelijk geboren worden.

 • el

  Als je altijd pinkenstieren gebruikt geeft dat op den duur te smalle koeien!

 • koestal

  Ik heb Calon nog niet op de televisie gezien in DWDD.

 • koestal

  GD en dierenartsen en zuivel verwerkers,ja de beste stuurlui staan aan wal. Die fokken geen kalveren op.

 • Bolder01

  Aldiegene die dat vinden dat er teveel
  kalveren dood gaan of niet goed verzorgt worden Moeten eens in de spiegel kijken. de meesten ervan hebben zelf geen kalveren ( OF ALLEEN IN HET VOORHUIS EN HEBBEN DAAR AL GENOEG MEE TE DOEN )

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.