Commentaar

‘Gelukkig geen wet weidegang’

De druk is van de ketel: er komt geen wettelijke verplichting op weidegang.

Volgens landbouwminister Carola Schouten haalt de sector de eigen doelstelling voor 2020: 81,2%. De eis is opgenomen in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst van kabinet Rutte III. Schouten deed de toezegging in een debat over megastallen.

Minister baseert zich op cijfers Duurzame Zuivelketen

De minister volgt de cijfers van de Duurzame Zuivelketen. Het percentage weidegang ligt volgens deze samenwerking tussen NZO en LTO in 2018 op 82% van de melkveehouders. 73,2% weidt volledig, 7,3% doet aan deelweidegang.

Niemand zit te wachten op (nog) meer regelgeving

CBS baseert zich op landbouwtelling

Het is goed nieuws. Niemand ziet te wachten op (nog) meer regelgeving. Toch is er ruis. Het CBS berichtte juist eind vorige week dat in 2017 78% van de bedrijven weidegang had. Bij grote bedrijven (meer dan 200 GVE) wordt 57 % van het melkvee niet geweid. De Duurzame Zuivelketen gebruikt gegevens van 14 individuele zuivelondernemingen, CBS baseert zich op de verplichte landbouwtelling.

Percentage bedrijven met weidegang stijgt

Het is nu wie met welk belang naar de cijfers kijkt. Ook het percentage koeien dat in de wei komt, ligt met 61% veel lager dan het percentage bedrijven met weidegang. Maar voor de criticus: in 2016 was dat nog 59%. Het stijgt wel!

Of registreer je om te kunnen reageren.