Redactieblog

‘Fosfaatrechten en pacht; ook fiscaal onduidelijkheid’

De verpachter heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een deel van de melkveefosfaatrechten.

Dat is de uitkomst van de eerste uitspraak van het gerechtshof Arnhem van 26 maart 2019 over melkveefosfaatrechten. Een verrassende uitspraak wat mij betreft. Ik gaf de verpachters op voorhand niet veel kans, maar dat blijkt nu toch anders te liggen. Het hof stelt dat de eisen van redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat ook de verpachter een deel van de ‘melkveefosfaatkoek’ kan opeisen. Gelukkig geldt het niet voor alle geliberaliseerde pachtcontracten. De voorwaarden zijn best streng. Maar daar wil ik het hier niet over hebben.

Nog vele rechtszaken volgen

Dit is namelijk slechts een eerste uitspraak. Er zullen er nog vele volgen voordat definitief duidelijk is hoe een en ander uitpakt in allerhande, net weer iets andere, gevallen. De onduidelijkheid wie er recht heeft op de melkveefosfaatrechten blijft nog wel even in stand.

Een ander probleem doet zich voor bij een bedrijfsoverdracht. Hoeveel melkveefosfaatrechten zijn van mij? Hoeveel kan ik er verkopen?

Onzekerheid

Dat heeft ook fiscale gevolgen. Zolang je niet weet of de verpachter recht heeft op een deel van de waarde van een melkveefosfaatrecht, dan kun je ook niet met zekerheid de hoogte van de winst bij verkoop van zo’n recht bepalen. Want misschien moet je wel een deel van winst afstaan aan de verpachter. Dat is lastig als je bijvoorbeeld een stakingslijfrente of bankspaarproduct wilt kopen. Erg vervelend.

Hoeveel melkveefosfaatrechten bij bedrijfsoverdracht?

Een ander probleem doet zich voor bij een bedrijfsoverdracht. Hoeveel melkveefosfaatrechten zijn van mij? Hoeveel kan ik er verkopen? En die onzekerheid geldt natuurlijk vice versa ook voor de koper van een bedrijf. Natuurlijk valt bij de aan- en verkoop van een bedrijf een en ander wel contractueel te regelen. Maar het blijft lastig.

Hopelijk komt er snel duidelijkheid wie waar recht op heeft. Dan weten we vervolgens ook waar we fiscaal aan toe zijn

Box 3

Ook voor de verpachters heeft de onduidelijkheid fiscale gevolgen. Denk alleen al aan de box 3-heffing in de inkomstenbelasting. Moeten particuliere verpachters die de verpachte grond en/of hoeve in privé hebben nu ook een deel van de waarde van de melkveefosfaatrechten waarop ze (misschien) recht hebben, opgeven? Als je strikt naar de letter van de wet kijkt, moeten ze dat wel. Maar of dat redelijk is? De heffing in box 3 wordt – terecht – nu al als heel erg hoog ervaren. Als bovenop de waardering van de hoeve en grond zelf ook nog de verwachte toekomstige waarde van de fosfaatrechten komt, dan wordt de belastingdruk nog hoger dan die nu al is. Dat is extra pijnlijk, zeker zolang het nog niet geheel duidelijk wie waar recht op heeft.

Hopelijk komt er snel duidelijkheid wie waar recht op heeft. Dan weten we vervolgens ook waar we fiscaal aan toe zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.