Commentaar

17 reacties

‘LTO-visie mest: gedurfd, maar ook realistisch?’

Per hectare grasland 300 kilo stikstof uit dierlijke mest. Daar moet het heen in de nieuwe visie op het mestbeleid van LTO Melkveehouderij. Mais kan toe met 170 kilo.

De visie biedt een oplossing voor een groot probleem voor melkveehouders van dit moment. Ze moeten hun mest deels afvoeren, terwijl hun grasland de stikstof en fosfaat die daar in zitten eigenlijk nodig heeft. Om die behoefte te dekken, moeten ze dan weer (stikstof)kunstmest aankopen.

Extra fosfaat voor de toppers in complex mestbeleid

Deze gewasderogatie zou een uitkomst zijn. Daar heeft LTO een punt. De kunst is om de handen ervoor op elkaar te krijgen. De belangrijke rol die de KringloopWijzer in dit verhaal toch weer krijgt, is daarbij een lastig punt. Het is een mooi managementinstrument, tenminste in de huidige vorm, maar niet gebouwd om als hoeksteen van mestbeleid te dienen.

Wie straks nog derogatie wil, moet daar veel meer voor doen dan nu. En er komt zelfs een derde categorie boeren bij; wie het heel goed doet, mag ook extra fosfaat gebruiken. Daarmee wordt het er niet eenvoudiger op. Aan de klachten over het te complexe mestbeleid komt deze visie dus niet tegemoet.

Wie niet van gedoe houdt, kan gewoon 170 kilo bemesten, zegt LTO-bestuurder Henk Schoonvelde daarover. Maar dat is nu ook al zo, niemand is verplicht om mee te doen aan de derogatie.

Laatste reacties

 • egbert

  Maar iedereen ook zonder derogatie heeft wel p rechten voor behoud derogatie.
  Zorg eerst maar eens op 250 kg n per ha op alle grasland !!!!!!!!!!!!
  De rest geloof ik niet in veel te veel variabelen met name het weer.
  Mais kan het doen met 175 kg n met meestal veel meer ds per ha kom je alleen eiwit te kort.
  LTO doe eens wat aan dat beleid met max 20% bouwland bij derogatie dat komt verbouw van andere gewassen waar mogelijk ten goede.
  Dit geeft een gevarieerder landschap.
  Stop tegen beter weten in met dat complexe fraudegevoelige bedenken van aparte regels .
  Volgens mij leren jullie het nooit!
  Zorg voor heldere werkbare regels als je wat wilt bereiken daar heeft de sector wat aan.
  Doe je dit niet dan blijft er van jullie georganiseerdheid niets over!

 • Bennie Stevelink

  LTO probeert met deze visie meerdere doelen tegelijk te dienen. Met 300 kg N per ha is het aantrekkelijk om veel grasland te hebben. We zitten toch al met de verplichting om 65% eiwit van eigen grond te halen. Dat sluit als eerste daar al mooi op aan.
  Daarnaast zitten we met de CO2 uitstoot. Grasland heeft een hoger organischstofgehalte en legt daarmee veel meer koolstof vast dan maisland. Er is bij meer gras minder soja nodig die zwaar drukt op de CO2 uitstoot. En bij meer stikstof uit dierlijke mest is minder kunstmest nodig waar veel aardgas voor nodig is wat ook weer een voordeel is voor de CO2 uitstoot.
  Als laatste biedt het plan een oplossing voor het mestoverschot: bij meer efficiëntie, dus minder mestproductie, mag je meer mest plaatsen. Dat leidt tot dubbele verlaging van het mestoverschot.
  Voor veel boeren kan dit leiden tot een aanzienlijk lagere kostprijs.

  Over de combinatie van doelstellingen kan ik alleen maar positief zijn. De politieke en praktische uitvoerbaarheid is daarentegen nog een vraag.

 • schooteind1

  65% eiwit halen van eigen grond draagt op geen enkele wijze bij aan de klimaatdoelstellingen. Integendeel. Met een groter areaal maisland blijven we gemakkelijker onder zowel het fosfaat als het stikstof plafond. Echter we zijn gegijzeld door een gras doctrine. Totaal niet met cijfers onderbouwd, maar gras zal en moet het zijn. Een historische vergissing als je het mij vraagt.

 • maiskolf

  Dus 70/30 derogatie weer uit de kast halen...

 • Gat

  Kunt wel 300 kg n uit dierlijke mest per ha willen.
  Maar je fosfaat gaat toch ook naar 100 kg per ha.
  Of ga je mest scheiden verplichtten voor gedeelte van je mest. Je zal iets moeten de verhouding ligt vast in je mest nml

 • Attie

  Gewoon een percentage koppelen aan de uitslagen van de derogatie monsters, hoog/laag fosfaat. Meer of minder extra mest ipv kunstmest

 • Jaap39

  Je wordt toch stapelgek van dit gezever zeg....
  Maak er eens een simpel systeem van en sla eens met de vuist op tafel.

 • rene.kolk1

  Maisland kan ook niet toe met 170 kg mais heeft juist ook 300 kg nodig ook ivm kali en fosfaat. Lto vergeet dat mais veel meer ds brengt dan gras

 • RonaldB

  MAis verbouwen met 170 kg betekent meer kunstmest gebruiken en mest afvoeren. Ik zie de logica niet meer van deze Henk S.

 • Sjefo

  Jaarlijks bemesten wat ontrokken word plus onderhoud ook voor mais “punt” en niet op een of andere manier de maisteelt schofferen(Tjeerdje de Groot) om vervolgens de ammoniak rekening ook weer bij de boeren neer te leggen
  Wees nou eens eerlijk tegen de hardwerkende boeren en hou op met die sterfhuis strategie.

 • Attie

  Jaap39, zal de NMV wel ff bellen 😉👍

 • Bennie Stevelink

  @rene.kolk en @RonaldB, gras haalt met 11 ton ds ongeveer 350 kg N en 91 kg P2O5 van een ha.
  Mais haalt met 16 ton ds ongeveer 198 kg N en 62 kg P2O5 van een ha. Als je op maisland 170 kg N uit dierlijke mest geeft en daarnaast 150 kg maismap met 20% N zit je aan een bemesting van 200 kg N en 76 kg P2O5 per ha. Dat is dus ruim voldoende voor die 16 ton ds.

 • a van Gerwen

  @bennie, sinds wanneer heeft mest een werkingscoefficient van 100%?

 • Bennie Stevelink

  Sinds het met de bouwlandinjecteur wordt uitgereden.

 • haj146

  Juist @ sjefo! Er heerts een hetze tegen mais, zonder onderbouwing. Maar pluspunt is dat lto voor 300 kg gaat. Miss wat hoger inzetten zodat je nog iets kunt inwisselen. 350 vragen, 300 krijgen en iedereen winst

 • a van Gerwen

  @bennie, geen onzin verkopen aub.

 • RonaldB

  Bennie moet even een opfriscursus bemestingsleer. In de tabellen van rvo staan heel netjes de werkingscoefficienten van mest vermeld. Hoe bemesten ze de proefvelden waar men 21 - 22 ton ds haalt? en waarom zou ik dat niet mogen halen. 16 ton ds is een hoeveelheid voor matige jaren.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.