Expertblog

2 reactieslaatste update:4 mrt 2019

‘De gevaren en de realiteit van het PAS’

In mei wordt duidelijk of het PAS aangepast moet worden en wat de gevolgen zijn voor Nederland.

Vanuit het Europees Parlement volg ik kritisch de zittingen rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bij de Raad van State. In mei moet definitief duidelijk worden of de PAS aangepast moet worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor Nederlandse provincies en overheden.

Al bij de vorige Statenverkiezingen in 2015 waarschuwde ik provinciale bestuurders, kandidaten en Kamerleden met mijn notitie ‘Land in de Knel’. Ik waarschuwde ze voor de beknelling die de starre EU-natuurrichtlijnen en de rigide uitvoering door Nederland zouden gaan opleveren voor veehouderij, transport en industrie.

Het gebouw van de Europese Commissie in Brussel - foto: Michel Zoeter.
Het gebouw van de Europese Commissie in Brussel - foto: Michel Zoeter.

De evaluatie van die EU-wetgeving liep op dat moment op volle toeren. Helaas koos het toenmalig VVD/PvdA-kabinet er ondanks een Kamerdebat voor om geen druk te zetten op de EU-Commissie voor verbetering van de EU-natuurwetgeving.

Aanpassing forfataire stikstof- en fosfaatuitstootnormen

De afgelopen maande herhaalde dat patroon zich met de uitvoering van de Nederlandse fosfaatrechtenwetgeving. Mijn pleidooi voor het actualiseren een aanpassen van de forfataire stikstof- en vooral fosfaatuitstootnormen vindt maar langzaam. Ondanks de steun van wetenschappers voor dit pleidooi.

Terwijl met een actualisatie en herberekening of door enkele maatregelen de Nederlandse melkveehouderij ook onder het stikstofplafond zou kunnen komen. Dan ligt de politiek-bestuurlijke weg eindelijk volledig open voor een transitie- en opkoopregeling.

Waarom moeten we nog maanden wachten voordat de Nederlandse excretienormen bijgewerkt worden?

Zo kunnen – met voordelen voor milieu en waterkwaliteit – knelgevallen en onnodig zwaar gekorte melkveehouderijgezinnen uit de ellende gehaald worden. Zonder dat Europese staatssteunregels dit nog zouden verhinderen.

Eurocommissarissen Hogan en Vestager hebben Nederlandse belangenbehartigers, parlementariërs en ministerie al vaker op deze optie gewezen. Waarom moeten we nog maanden wachten voordat de Nederlandse excretienormen bijgewerkt worden?

De komende maanden zullen namelijk al vele boerengezinsbedrijven failliet gaan door onvoorspelbare regelgeving en tegenstrijdige signalen. Dat werd terecht aangehaald tijdens onze recente Nederlandse Landbouwborrel in Brussel waar ik de gastvrouw mocht zijn.

Een luchtwasser wordt geplaatst bij een nieuwe ligboxenstal - foto: Fotopersbureu Dijkstra.
Een luchtwasser wordt geplaatst bij een nieuwe ligboxenstal - foto: Fotopersbureu Dijkstra.

Een onaangename realiteit

Ik merk zelf dat niet iedereen het waardeert dat ik herhaaldelijk wijs op die onaangename realiteit. Zeker niet als ik kritiek uitoefen op kabinet, ministerie of EU-Commissie. Maar ik zit op mijn 66ste niet voor mijn eigen belang in de Europese politiek. Ik zit daar om op te komen voor mijn kiezers en het algemeen belang.

Als oudere politica zou ik na decennia werken nu thuis met Jan kunnen gaan genieten van mijn pensioen. Maar liever gebruik ik mijn ervaring in bestuur, landbouworganisaties en politiek ook voor de komende jaren.

In eerlijkheid elkaar de waarheid zeggen; dat brengt Nederland, onze sectoren en het platteland het verst

Ik gun de verdrukte Nederlandse land- en tuinbouw een toekomstperspectief. Met behoud van inkomenssteun aan onze agrarische familie- en gezinsbedrijven en een eerlijke, marktconforme beloning voor groene en blauwe diensten. Voor bestraffing van oneerlijke handelspraktijken tegen boer en tuinder in de keten.

Ik werk als volksvertegenwoordiger onafhankelijk samen met vele organisaties en spreek met alle belangenbehartigers. Samen naar de toekomst kijken en toewerken. In eerlijkheid elkaar de waarheid zeggen. Dat brengt Nederland, onze sectoren en het platteland het verst.

Laatste reacties

  • Dirk,

    Dirk
    Als CDAer zou u samen met Jacco,kamervragen kunnen stellen om zo Carola te dwingen (er toe te zetten) dit probleem op te pakken ,omdat de EU de deur daarvoor heeft opengezet ,zoals ik meen te begrijpen uit uw collumn ,waar wachten we nog op ? Als onze verkeersminister kan gogelen met PAS bij de verlenging van de A15,....kan Carola dat toch ook ? Wat Let haar???

  • Alco

    Klasse Annie. Tenminste nog iemand die wat durft te schrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.