Commentaar

20 reacties

‘Snijmais met onderzaai’

Telers van snijmais op zand- en lössgronden staan dit jaar voor een nieuwe uitdaging als gevolg van het zogenoemde zesde actieprogramma nitraatrichtlijn. Het doel ervan is om uitspoeling van nitraat te verminderen.

In het kort komt de wettelijke eis erop neer dat op 1 oktober een vanggewas of groenbemester gezaaid moet zijn op maisland. Je kunt er van alles van vinden, maar wet is wet en de boer kan er ook zijn voordeel mee doen.

Extreem vroeg maisras

De gemakkelijkste weg voor maistelers is om dan maar voor een extreem vroeg maisras te kiezen. Dan moet de mais er wel af eind september. Weer of geen weer, rijp of niet rijp. Het is niet moeilijk voor te stellen welke gevolgen het heeft als telers massaal voor deze optie kiezen. De hele maiscampagne, die zo’n 5 weken duurt, moet dan al eind augustus uit de startblokken.

Het kan niet anders of dit gaat dan ten koste van de prijs voor het hakselen en de zetmeelopbrengst

Dat zet niet alleen de loonwerkers onder tijdsdruk om alles rond te krijgen, maar ook het aantal groeidagen voor het gewas om voldoende energie (zetmeel) te produceren. Het kan niet anders of dit gaat dan ten koste van de prijs voor het hakselen en de zetmeelopbrengst. We zien de perssappen al uit de kuilbulten stromen als gevolg van onrijp geoogste mais.

Onderzaai van vanggewas

Met een beetje gezond boerenverstand en wat extra inspanningen kan het ook anders. Zoals onderzaai van een vanggewas (groenbemester) wanneer de mais ongeveer op kniehoogte is. Dit kan in een werkgang in combinatie met een schoffeltuig of wiedeg. Hiervoor is inmiddels een scala van aangepaste machines op de markt, waarvan Boerderijin deze editie een overzicht geeft.

De boer blijft zelf baas om het perfecte oogstmoment te kiezen en niet de wetgever

Aan deze aanpak zitten vele voordelen. De boer blijft zelf baas om het perfecte oogstmoment te kiezen en niet de wetgever. Het biedt de maisteler (en loonwerker) niet alleen alle vrijheid, maar ook teelttechnische voordelen ten opzichte van oogsten voor 1 oktober en daarna snel even een groenbemester zaaien. Een vanggewas als raaigras kan zich bij onderzaai veel beter ontwikkelen. Vervolgens levert dat maximaal effect op het vasthouden van mineralen en op de aanvoer van organische stof. Van beide profiteren weer de volggewassen. Tot slot levert een goed ontwikkeld vanggewas extra draagkracht tijdens het oogsten.

Meer vrijheid, betere bodem en meer zetmeel

Sommige veehouders neigen ernaar om alleen naar de extra inspanningen en kosten te kijken en niet naar wat de snijmaisteelt in combinatie met onderzaai direct en op de langere termijn levert: meer vrijheid, een betere bodem(structuur) en meer zetmeel per hectare. Veehouders die voorzien wat er op hun afkomt, gaan er mee aan de slag. Vroeg of laat wordt de beschikbaarheid en de toepassing van bodemherbicides ingeperkt. Dan moet je de mais sowieso een keer schoffelen tegen onkruid.

Laatste reacties

 • DJM

  Er wordt niet meer gekeken naar natuurlijke omstandigheden, wetgeving wordt puur gemaakt op datum en daar wordt de teler op afgerekend. Afgelopen jaar een heel droog jaar, waarbij onderzaai maar matigjes opkwam. Straks een keer een heel nat jaar, waarbij de mais staat te verkleumen in het land, het gras wat ondergezaaid is staat 2 kontjes hoog en de mais wordt weggeconcureerd door het gras. Met een natte herfst, zoals een paar jaar geleden, wordt door de diepe sporen al het gras aan gort gereden, geen mogelijkheden om de sporen los te trekken of herstelwerkzaamheden uit te voeren.

 • Sjefo

  Hekkert, richt jou onzinnig verhaal maar op de overheid i.p.v. aan de boeren, een regeltje van jou flutverhaal klopt, WET IS WET, als jij niet meer te bieden hebt ga dan gewoon werk zoeken.

 • Bennie Stevelink

  @DJM en @Sjefo, welke mogelijkheden zien jullie om de nitraatuitspoeling onder maisland te verlagen?

 • farmerbn

  Wet is wet geldt dus alleen voor de boeren. De burgemeester van Amsterdam, de kinderen op het malieveld, de ongure types die inbreken in veestallen enz respecteren geen wetten. Waarom wij wel? De vraag is bennie of je die allerlaatste kg nitraat kost wat kost wil afvangen. Zijn al die nadelen hierboven opgeschreven niet slechter voor het milieu dan die enkele kg nitraat? Nederland schiet weer door en doet weer domme dingen. Je moet niet alles goed vinden bennie.

 • eenvoudige boer

  Regeltjes verzinnen die geen enkel nut hebben, daar moeten we toch echt vanaf.
  Alleen naar de kalender kijken terwijl de natuur elk jaar anders is, werkt toch helemaal niet. Elke boer weet zelf wel wat het beste is en zorgt er wel voor dat er zo min mogelijk mineralen verloren gaan met deze veel te strenge gebruiksnormen.

 • veldhuij1

  hoe is het mogelijk dat er bij mais meer nitraat uitspoelt dan bij gras. je brengt bij mais minder mest op het land en je haalt er meer tonnen ds vanaf?

 • Alco

  Nitraat uitspoeling heeft vooral te maken met het vasthoudend vermogen van %humus in de grond. Bij biologische boeren zal er in de toekomst eerder de noodzaak zijn van ondergewas.

 • Bennie Stevelink

  @Veldhuij, mais is eiwit-arm. Alle stikstof die opgenomen is zit in het eiwit. Met mais haal je wel meer ds van het land dan met gras maar in kg eiwit haal je er veel minder vanaf.
  Daarnaast wordt alle stikstof opgenomen tijdens de vegetatieve groeifase (groei van blad en stengel). Deze eindigt midden juli, dan begint de generatieve groeifase ( kolfzetting). Het vrijkomen van stikstof in de bodem blijft echter doorgaan tot ver in de herfst. Als deze stikstof niet wordt vastgelegd zal deze in de winter uitspoelen naar het grondwater.

 • xw

  Er zijn tegenwoordig binnen de zeer vroege groep prima maisrassen van meerdere zaadbedrijven die uitstekend presteren.
  Gezaaid in de laatste week van april t/m 1 week van mei ben je uiterlijk half september aan het hakselen met minimaal ds38% zetmeel 389 vem1004.
  Tijd genoeg voor het vanggewas [it.raai]
  Wij zaaien de laatste jaren niet anders en hebben er ruime ervaring mee zowel op zand als klei, bevalt uitstekend.
  Wij zien het probleem dan ook totaal niet

 • farmerbn

  @xw, zaai ook een paar zakken late mais ernaast dan zie je hoeveel mais je mist met die pukkiemais.

 • Investeren in een onderzaaimachine die op 75 cm staat. Voor hoe lang? Misschien wordt er over 2 jaar volvelds gezaaid, omdat er dan bemest moet worden waar de mais komt te staan. Dan heb je niets meer aan deze investering. We weten nog niet hoe de wet in de toekomst eruit ziet, als daar nu eens snel duidelijkheid over komt dan kun je daar ook op inspelen

 • xw

  nou farmer bn, ik niet zo gemotiveerd om hier uitputtend op in te gaan.
  ik ben wel overtuigd, dat u enige kennis/ervaring/ontwikkelingen m.b.t. maisteelt onder NL omstandigheden ontbeert.
  De huidige stand van zaken is echt wat anders als het inzicht wat u blijk geeft m.b.t. uw laatdunkende woordkeuze. Het zij zo.

 • G. Peltjes

  @xw. Ik denk dat jij in het zuiden woont. Hier op de grens met Overijssel/ Drenthe zijn we normaal 1 tot 2 weken later. Ik zaai ook altijd vroege rassen.

 • Attie

  Toch wel gemakkelijk alleen gras, ipv een mengwagen een snijwagen en rijden maar..

 • Sjefo

  Beste Bennie, bij ondezaai is bij gebrek aan zonlicht nauwelijks leven in het ondergezaaide, het zal blijken dat maar een klein deel van de onderzaai tot wasdom komt dus er zal maar een beperkte binding plaats vinden en dan moet het weer ook nog mee willen doen dit moet bij nazaai uiteraard ook iets wat jij allemaal al weet ,het voordeel van nazaai is een goede stoppel bewerking een voller en gezonder gewas dat echt het vermogen heeft om nutriënten vast te leggen, gewoon goeie boeren praktijk.
  En verre blijven van de Hekkert onzin

 • xw

  Peltjes, wij zitten op de grens van midden- westbrabant. 2018 gehakseld 2e week september (was uiteraard geen representatief teeltjaar) ds 41, vem 1036, zetmeel 426. Wij hebben ieder jaar ook wat middenvroeg, deze wordt door ons niet bemonsterd omdat we die altijd verkopen. Is altijd ongeveer 1 week later. Ook een goed gewas hoor, maar de zeer vroege van tegenwoordig doen er weinig voor onder. Ik voorzie hier echt geen problemen met inzaai vanggewas.

 • koeien10

  alle weidevogels en jonge hazen gaan er aan met onderzaai en de boeren krijgen de schuld als er te weinig vogelsoorten overblijven.

 • schuurkerck

  @ Bennie Stevelink,
  Op zand en lössgrond in het zuiden brengt gras bij de geldende bemestingsnormen zo'n 20 % minder eiwit op (10 % opbrengst en 10 % kwaliteit). Bovendien groeit mais in deze regio goed. Hierdoor doet de eiwitopbrengst van mais niet veel onder voor die van gras. Bij mais is echter nauwelijks stikstofverlies naar de lucht en zoals je zelf terecht aanhaalt is de periode van stikstofopname kort.
  Wel is er nog een alternatief om de nitraatuitspoeling te verminderen. Namelijk door na de teelt van mais wintergraan te (laten) telen.
  Idealiter zouden de bemestingsnormen voor gras in het zuiden verhoogd worden, zodat rundveehouders kwantitatief en kwalitatief goed gras kunnen telen en dit aanvullen met mais die uit de gewasrotatie van een buurman/-vrouw akkerbouwer komt.
  Groet, Jean-Pierre

 • farmerbn

  Tjonge, weer schrik ik van de Nederlandse boeren hoe gedwee ze nu weer zijn. Ze laten zich steeds ringeloren. De toekomst zal het leren hoe deze regel gaat uitpakken.

 • Peet1212

  @farmerbn jij hebt makkelijk praten daar vanuit Frankrijk maar wij krijgen ieder dag weer iets anders op ons bord!Zoveel dat je niet overal tegen in kan gaan. Als dit goed is voor de bodem, het grondwater en onze portemonnee heb ik daar wel vrede mee. In de jaren 80 hakselden we ook begin september met middenvroege rassen. Het lijkt wel dat we met alles zijn opgeschoven!!! Meer opbrengst maar ook latere oogst. Dus de veredeling is misschien wel niet zoveel beter als men ons wil doen laten geloven!!!!!!!

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.