38 reacties

‘Tijd voor een eerlijke melkprijs’

De melkprijs is nu lager dan 30 jaar geleden. Iedereen wil wat van de boeren, maar zorg eerst voor een eerlijke melkprijs, stelt Klaske Hoekstra.

Iedereen wil wat van de boeren, de veenweidevisie is nog volop in ontwikkeling, terwijl onlangs bleek dat er misschien wel een gigantisch nieuwe Natura 2000-claim boven ons hoofd hangt. Dan spreekt de politiek over warm saneren, nou volgens mij worden wij straks koud afgeserveerd en in de ijskast weggezet. Werkt de boer niet op vrijwillige basis mee, dan dwingt men het wel af op één of andere manier, of men maakt gebruik van de NZO (Nederlandse Zuivel Onderneming) door het inhouden van melkgeld om zo de boer die richting uit te duwen die de overheid wil. Gedeputeerde Douwe Hoogland van Friesland wil graag de landschapspijn wegnemen, maar verwijst meteen naar de zuivelcoöperatie FrieslandCampina die boeren zogenaamd beloont voor biodiversiteit en duurzaamheid.

Sigaar uit eigen doos

Nou leveren wij niet aan deze coöperatie, maar wij weten wel hoe dit werkt bij de melkfabrieken: men houdt melkgeld bij voorbaat in van alle leden. Leden die vervolgens voldoen aan de gestelde eisen, krijgen dan een paar cent extra uitbetaald, dus het is feitelijk een sigaar uit eigen doos.

Melkfabrieken moeten zich alleen bezighouden met het verwaarden van onze melk

In onze ogen geheel onterecht; de melkfabrieken horen zich hier helemaal niet in te mengen. Zij moeten zich alleen bezighouden met het verwaarden van onze melk. Zo moeten wij vanwege duurzaamheid de melkfabriek inzicht geven in ons energieverbruik om misschien een paar cent extra te krijgen, dat is toch ook van de zotte? Helemaal als jouw energieverbruik dan vergeleken wordt – zoals wij met een oude boerderij gebouwd in 1866 – met de hedendaagse bouw. Dat is appels met peren vergelijken.

Meerprijs natuurinclusieve landbouw

Op de vraag van ons aan gedeputeerde Johannes Kramer, een tijdje terug, wat de meerprijs is als je aan natuurinclusieve landbouw voldoet, was het antwoord: ‘niks, want daar was geen geld voor.’ Tevens gaf hij met betrekking tot het stikstofprobleem al te kennen dat de provincie niet van plan was om daar geld voor vrij te maken. Dus de boeren moeten alles maar ondergaan, worden op kosten gejaagd en worden er vervolgens niets wijzer van.

Ganzen boerenbezit?

Hetzelfde probleem doet zich voor met de ganzen. Provincie Friesland houdt die graag in stand. De jagers konden afgelopen jaar de geschoten ganzen niet kwijt, de poeliers wilden ze niet, dus dan blijft afvoeren naar Rendac over en de factuur mag de boer betalen. Telefonisch aan de gedeputeerde de vraag voorgelegd wat wij met de kadavers moesten en wie dan de factuur zou moeten betalen. Hierop was zijn antwoord dat de ganzen niet van de Provincie waren. Blijkbaar zijn de ganzen ineens een boerenbezit. Tevens is het eigen risico van de ganzenschade voor de boeren gestegen naar 20%. En dan maar mooie stukken in de krant dat het nieuwe provinciale beleid zijn vruchten afwerpt... tja als je op voorhand 20% minder schade uitbetaalt.

Inflatie van het melkgeld

Wat ik niet begrijp, waar is de inflatie van het melkgeld? Inflatie is een economisch proces waarbij geld minder waard wordt door het stijgen van de gemiddelde prijzen. De oorzaak hiervan is veelal de stijging van het nationaal inkomen of het stijgen van de geproduceerde goederen. Maar waarom gebeurt dit tot op heden niet bij het melkgeld? In een artikel van de Leeuwarder Courant van 31-03-1989 staat dat de Zuivelcoöperatie Twee Provinciën in Gerkesklooster een melkprijs uitbetaalde van 86,46 guldencent, omgerekend dus 39,23 eurocent.

Daar ligt in mijn ogen een taak van de overheid om dat eerst eens recht te zetten

Let goed op: dit was 30 jaar geleden! Als ik onze melkafrekening erbij pak en zie wat de gemiddelde uitbetaalde melkprijs is anno 2019, dan is dat 37,15 eurocent. Dat is dus ruim 2 eurocent minder dan 30 jaar geleden. Daar ligt in mijn ogen een taak van de overheid om dat eerst eens recht te zetten.

Gestegen kosten

De kosten om melk te produceren zijn de afgelopen 30 jaar voor ons wel gestegen. Daarom moesten de boeren wel aan schaalvergroting doen, puur om voldoende inkomen te genereren. De overheid heeft de afgelopen 30 jaar dit ook aangemoedigd. Boeren hebben de afgelopen 30 jaar enorm moeten investeren in dierenwelzijn, duurzaamheid, milieu, enzovoort en nu weer het stikstofverhaal.

De overheid creëert problemen, dat is wat er mis is

Deze investeringen zullen wel terugverdiend moeten worden. Als men nu meent dat het veel kleinschaliger zou moeten, dan is dit misschien mogelijk, maar dan moet de overheid vanwege het jarenlang gevoerde wanbeleid er wel voor zorgen dat de boeren die inkrimpen tenminste hun inkomen behouden, zodat ze aan hun betalingsverplichting kunnen blijven voldoen. De overheid creëert problemen, dat is wat er mis is, kijk naar de Natura 2000-gekte, veroorzaakt door ambtenaren die de lat zo hoog hebben gelegd dat nu de hele economie op slot zit.

Dit artikel is ook verschenen in de Leeuwarder Courant

Laatste reacties

 • kanaal

  eerlijk en goed verhaal.

 • kleine boer

  mooi verhaal

 • gvanlaar

  Eens!

 • Maas1

  Goed verhaal
  Wat een walgelijke betutteling is gelijk duidelijk waar de brain vorming van de "landbouw woordvoerder" van D66 vandaan komt.

 • wilhelmus01

  Als je problemen hebt met het beleid van de melkfabriek, moet je bij je regioadviseur zijn....(Deze opmerking heb ik 5 x gehoord op de ledenvergadering)
  De directie schuift de boel lekker van zich af.
  En sigaren uit de doos roken we samen met de melkfabriek op. Of je moet alle weidetoeslag, vlogtoeslag en duurzaamheidstoeslag binnen halen.

 • Goed verhaal ,ook tijd voor eerlijke politici en rijksambtenaren die niet zo als nu zich in elke bocht wringen om ergens onder uit te komen of plaatselijk geheugenverlies hebben.

 • schooteind1

  niks nieuws onder de zon

 • Bennie Stevelink

  Als alle producten in verhouding net zo duur zouden zijn als honderd jaar geleden, was de koopkracht ook nog gelijk aan honderd jaar geleden en was Nederland een ontwikkelingsland.
  Koopkrachtstijging ontstaat doordat bedrijven (ook boeren) er in slagen hun producten efficiënter te produceren. Vooral efficiënter in de zin van arbeidsinzet. Dit wordt gerealiseerd door mechanisering en automatisering.

  Door de lagere kostprijs, gaat als gevolg van marktwerking, de prijs van het product in verhouding naar beneden: de prijs van het product stijgt in verhouding minder dan de lonen. Daardoor ontstaat koopkrachtstijging.

 • Wijsneus!

 • Maas1

  Alle producten juist ja uitgezonderd voedsel daarvan is de prijs gelijk aan honderd jaar geleden mede daardoor hebben we een gezond ontwikkelings probleem.

 • wullum

  Met de huidige brandstofprijzen creëer je niet veel koopkrachtstijging

 • Axl

  Als we 80 cent voor de melk zouden krijgen koste de grond 300000 per ha en fosfaat rechten 40000 per koe waren we per saldo niks mee opgeschoten

 • 9:43 En toch heb ik dat liever dan deze centeschraperij!
  Blijft toch een verdienmodel van drie keer niks.
  Moet echt je hobby zijn anders kun je beter ophouden.
  Dure hobby om de consument goedkoop voedsel voor te schotelen.

 • Zuperboer

  @Bennie Stevelink; Er zijn nog andere factoren die een rol spelen. Er is in honderd jaar meer veranderd. Niet alle produkten worden in dezelfde loonregio's geproduceerd. Smartphone's en tv's worden meestal in lagelonen-landen geproduceerd. Verder zijn fabrikanten in staat om de produktie te verleggen, al dan niet aan voorraadvorming te doen (Jit-management) en is transport per containerschip ontstaan. Daar tegenover staat onze verse koemelk in het pak. Tegenwoordig na bewerking een weekje houdbaar in de koeling. De overheden zorgen met subsidie's voor het uitstellen van bedrijfsbeeindiging, kortom ze houden boeren nét in leven met als doel de produktiekosten laag te houden. Dat maakt dat de consument een makkelijke keuze heeft met de melk in het onderste schap van het koelvak.

 • agratax(1)

  De inflatie correctie die iedere Nederlander in principe krijgt, krijgt de boer ook volgens de statistieken. Alleen moeten we hierbij aantekenen dat er de mogelijke opbrengst verhoging eerst af gaat. Vandaar dat de boer steeds meer moet produceren per dier, per hectare en per man. Daarmee kan hij dan zijn schamele inkomen op peil houden en hopelijk de gestegen kosten verbonden aan deze opbrengst verhoging kan betalen. Dat de boer zo gauw hij meer geld overhoud duurdere grond gaat kopen, heeft te maken met het huidige beleid, van GEEN inflatie correctie, belasting voordeel bij investeren en dus meer omzet maken. Ik denk dat de diepere oorzaak ligt in de Vrije Wereld Handel die het mogelijk maakt uit lage kosten landen tegen bodem prijzen te importeren. Nu de politiek tot de ontdekking komt dat landbouw zich in de open lucht afspeelt en er "geleerden" zijn, die dat wel erg vervuilend vinden voor hun hobby "Natuur terug naar 1800" moet de boer zijn bedrijf "schoon maken" of sluiten, zonder enige tegemoet komen van de politieke eisers (kiezers op Groene partijen en leden van Groene clubs) Eten is er immers genoeg te koop voor de rijken der aarde en daar behoren al deze mensen toe. Dat hiermee nog meer hongerende mensen op deze aarde, zelfs in eigen land (voedselbanken) komen deert hen niet.

 • farmerbn

  Het gaat ook hier weer over het verschil tussen de kostprijs en de boerenmelkprijs. Die laatste staat zowat vast door de buitenlandse concurrentie. Die eerste krijgt te weinig aandacht. Bij elke aankoop moet een melkveehouder rekenen wat die aankoop betekent voor zijn kostprijs. Dat begint bij rietjes, mineralen, luxe brokjes tot aan de fendt trekker en robots. Allemaal niet nodig maar aangespoord dooor verkopers kopen we ze toch. We kopen te veel.

 • Bennie Stevelink

  Ik kan dit soort discussies moeilijk serieus nemen. Als de wereldwijde melkprijs te laag is zullen wereldwijd boeren stoppen. Ze stoppen vooral op die plaatsen waar de kostprijs het hoogste is of waar een goed alternatief aanwezig is voor melkveehouderij. Daardoor daalt het aanbod en gaat de melkprijs weer omhoog.

  Als voor de melkveehouders in Nederland de melkprijs structureel te laag is, betekend dit, dat er elders in de wereld genoeg veehouders zijn voor wie de melkprijs niet te laag is. Oftewel: onze kostprijs is te hoog in verhouding tot de rest van de wereld. De schrijfster en verschillende reageerders vragen in feite, dat de overheid of anderen, de melkprijs aanpassen aan de Nederlandse kostprijs. Hoe dat moet in een internationale markt wordt nergens duidelijk gemaakt.
  Ze maken dezelfde fout als milieuactivisten die vinden dat boeren kleinschalig en “natuur-inclusief” moeten boeren. Om een aanvaardbaar inkomen te verkrijgen moeten de boeren een “eerlijke prijs” krijgen. Wat die “eerlijke prijs” is en hoe je die realiseert in een open markt wordt nergens duidelijk gemaakt.

 • husky

  @9.55 goedkoop voedsel voor consument!!? u bedoelt grote winsten voor tussenhandel en supers. bv aardappelen euro de kilo vindt ik niet goedkoop.

 • Maas1

  Exit.

 • Attie

  Eens met farmerbn en Bennie.
  Investeer vooral in grond en stal, dat is de basis van het lage kosten bedrijf!

 • deB.


  Eens met bovenstaande, we nemen te makkelijk praatjes aan van hele hordes mapmannen, het wemelt ervan. Die van het erf werken, en kijk wat er over blijft.

  Koop eens een nieuwe auto, of verwen je vrouw met weet ik niet wat...ipv alle zure centen in een meevretende sector te duwen!

 • agratax(1)

  @Bennie. Is dit niet wat onze minster wil? De prijs aanpassen aan de wensen van GL en andere Groenen omdat onze productie met die eisen nog duurder zal worden. Hiervan heb ik al enkele keren geschreven dat Nederland met dit soort maatregelen tegen de WTO afspraken in prijsbeleid voert om haar landbouw te steunen en de consumenten meer te laten betalen dan volgens de markt nodig is.
  Maar als we niets doen en gewoon door hobbelen zoals we al jaren doen en wel de extra kosten zonder compensatie pikken, dan is de landbouw in Nederland op sterven na dood. Dus is een artikel als dit goed om de oneerlijke concurrentie voor voedsel op de Vrije Wereld Markt voor het voetlicht te brengen. Als de markt zijn werking moet doen, dan zal de landbouw in (te dure gebieden ten dode zijn opgeschreven. Als we nl. deze marktstrategie door voeren voor eten betekent dit, dat alleen de "rijken" zich een volle maag kunnen veroorloven en de groep hongerende armen alleen groter wordt en daarmee de migratie tot een ongekende omvang zal aangroeien.
  Het uiteindelijke resultaat is voldoende in de geschiedenis beschreven, alleen wensen onze politiek leiders deze hoofdstukken wegens politiek ongewenste uitkomst over te slaan.

 • Bennie Stevelink

  @agratax, jouw redenering klopt niet. Er gaat vrijwel geen voedsel van Afrika naar Europa. Er gaat wel veel voedsel de andere kant op: van Europa en VS naar Afrika. De reden is dat de lokale landbouw onderontwikkeld is. Daardoor hebben ze een heel hoge prijs nodig om op het platteland nog iets een inkomen te hebben. Het is veel goedkoper om voedsel uit Europa of VS te importeren. Nu kunnen ze in Afrika de grenzen wel sluiten om hun eigen boeren te beschermen maar dan gaan in de steden de voedselprijzen enorm omhoog en breekt “Arabische lente” uit. Veel jongeren ontvluchten de armoede op het platteland en trekken naar de steden. Daar is ook geen inkomen te verdienen dus gaan ze naar Europa.

  De oplossing is het ontwikkelen en dus opschalen van de eigen landbouw. Als de eigen landbouw tegen dezelfde of lagere kostprijs kan produceren dan Europa of VS is er geen import meer. Ze moeten de import dus niet stoppen door de grens te sluiten maar door zelf een concurrerende landbouw te ontwikkelen.
  Om te beginnen moeten ze ontwikkelingsorganisaties uit Europa, die kleinschalige landbouw stimuleren, het land uit schoppen. Die belemmeren namelijk de ontwikkeling van een concurrerende landbouw.

 • Firma Vellenga

  De melkprijs is waarschijnlijk niet verkeerd maar feit blijft dat ik alle inkomen zie verdampen aan de regels en ambtenaren. Van de week de verhoging van de waterschapsbelasting, net een brief ontvangen van verhoging voor een oude dieselauto, het koekompas etc. het gaat maar door. Ik zou wel eens willen weten hoeveel boeren echt al op het randje zitten? Of ligt het alleen maar aan hun levensstijl dat die wat soberder wordt? Dan zou er nog ruimte zijn. Misschien is het idee van Bennie een oplossing? Ik heb het een aantal keer doorgelezen maar kom er niet helemaal uit wat er nu staat. Misschien kan dit nog wat specifieker uitgelegd worden/nieuw forum?

 • deB.

  Je kunt ook een auto aanschaffen die wat meer bij de tijd is...tegenwoordig stappen 18 jarige in, een auto van een jaar of 6 oud . Dan kun je zo'n oude stinkdiesel van 15 jaar toch wel een keer inruilen.


  Wel eens met je gevoelens van verstikkende regelgeving.... Het zin is eraf

 • Bennie Stevelink

  @Vellenga, mijn laatste reactie gaat over de landbouw in Afrika. Met “Arabische lente” bedoel ik volksopstand.

 • Maas1

  Mag ik van jou eens weten,breed uit gemeten! Bennie waarom Afrika ontwikkelingsorganisaties uit Europa, die kleinschalige landbouw stimuleren, het continent uit zouden moeten schoppen??

 • bori

  Als we de minimum verkoopprijs voor melk-brood en suiker die eind jaren 80 is a
  afgeschaft ,weer invoeren ,is dat mogelijk een positief aan de opbrengst kant .
  Op de wereldmarkt prijs hebben we geen enkele invloed.

 • eja

  wat is die Bennie S toch een grote zeurpiet!!
  Ook op melkweb kom je hem tegen.
  Die dode ganzen had ik bij het provinciehuis neergegooid

 • johan.vandegraaf

  This niet te geloven zeg die Bennie is weer eens los gegaan,HEB JIJ NIKS ANDERS TE DOEN ALS IEDEREEN DE LES TE LEZEN,WIJSNEUS !!!!!!

 • Is benny wel boer?

 • Bennie Stevelink

  @Maas, omdat de schaalgrootte van de landbouw onlosmakelijk verbonden is met het welvaartsniveau van de samenleving.
  Wil je lokaal honger bestrijden dan is het goed om kleinschalige landbouw te stimuleren, omdat daar heel weinig middelen voor nodig zijn en iedereen voor zijn eigen voedsel kan zorgen.
  Wil je geen honger maar armoede bestrijden, dan moet je juist inzetten op schaalvergroting in de landbouw.
  Midden negentiende eeuw werkte in Nederland nog 70% van de bevolking in de landbouw. Als je al het voedsel moest kopen had je ongeveer 70% van het inkomen nodig om voedsel te betalen.
  In de jaren dertig werkten nog 29% van de mensen in de landbouw en had men ongeveer 29% van het inkomen nodig voor voedsel.
  Op dit moment werkt nog maar een klein percentage van de bevolking in de landbouw en heeft men nog maar een gering percentage van het inkomen nodig om voedsel te betalen.

  Ontwikkelingsorganisaties die vasthouden aan kleinschalige landbouw blokkeren de ontwikkeling naar een hoger welvaartsniveau. Dit leidt er toe dat velen Afrika ontvluchten en naar Europa komen. Als we dit willen oplossen moeten we beginnen met dit soort linkse ontwikkelingsorganisaties Afrika uit te schoppen.

 • lepercheron 46

  Bennie je hebt volkomen gelijk, niet dat de melkprijs laag is, maar de kostprijs is bij velen veel te hoog opgelopen, en juist die hebben nu problemen. Ik zeg je het gaat nog erger worden.

 • Maas1

  Het is me nogal wat Bennie om tegen de schenen te schoppen van Kerkelijke instellingen projecten en fondsen en b.v. Oiko credit e.d.
  We hadden het in dit forum over een eerlijke melkprijs maar daarvan zeg je zelf dat je zulk soort discussies moeilijk serieus kunt nemen.Op zich is dat ook opmerkelijk gezien de klaagzang die over deze site galmt van jou relaas.Als mensen je willen helpen moet je ze niet door verwijzen naar het rijk der fabelen gezien er ook mensen zijn in deze turbulente tijd die wel een goed verdienmodel hebben.
  Maar er is wel een streep getrokken dat wel!
  <>

 • Kringloopboer

  Door de digitalisering van de wereld komt alle kennis direct bij degene die die kennis kan gebruiken .
  Dit heeft onherroepelijk tot gevolg dat onze voorsprong bijv in de melkveehouderij afneemt .
  Ons vakmanschap gaf ons voor 40 jaar geleden een zekerheid dat de voorsprong lang in ons voordeel zou blijven .
  Dit verdwijnt in snel tempo .
  En dat blijft niet zonder gevolgen .
  We zullen ons opnieuw moeten oriënteren
  Welke functies wij kunnen vervullen binnen onze samenleving
  Gr kringloopboer

 • Maas1

  Ja kringloop boer en dat is nu net de kracht van Nederland goede infrastructuur mobiel en agro een delta,met kennisinstellingen universiteiten laboratoria en een clustering van hoogwaardige technologie en de vakmanschap van de boer.Als deze meer samenwerken met een goede verdienste dan houden we de voorsprong met o.a.hoogwaardig voedsel al zal dat niet altijd makkelijk zijn.

 • koestal

  Tijd voor fair trade in de Europese landbouw.

 • koestal

  Dit roepen de boeren al 50 jaar.

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.