ANP-55527712_web

Boerenprotest

Lees in dit dossier al het nieuws, achtergronden en interviews rondom het boerenprotest.

Terug naar dossier
Boerenblog

1 reactie

‘Producentenorganisatie melkveehouderij nodig’

De oude manier van belangenbehartiging staat onder druk in deze veranderende wereld.

Vrijdag 25 oktober viel de melkveehouderij uit elkaar, afgelopen weekeinde de onderwijsvakbond. De wereld verandert, de belangen moeten anders worden behartigd. Een grote logge club als FNV of LTO struikelt veelal over het in stand houden van zijn eigen organisatie en verliest de verbinding met zijn leden, die in deze tijd van social media goed geïnformeerd en terecht kritisch zijn.

Binnen LTO zie je duidelijk de te diverse belangen tussen de sectoren. De varkenshouderij heeft in deze structuur al een stap gemaakt in het nieuwe tijdperk. De POV is krachtig en herkenbaar, er is verbinding met LTO, LNV en bedrijfsleven waar nodig en de organisatie knokt voor haar belang waar mogelijk met Linda Janssen als fantastische voorvrouw.

Krachtige en breed gedragen organisatie nodig

De melkveehouderij heeft ook een krachtig en breed gedragen organisatie nodig die de zaakjes regelt voor onze sector. De trekkers voor de deur bij NZO/ZuivelNL (zelfde kantoor) en FrieslandCampina waren een uiting van een onderhuidse frustratie die al langer leefde bij melkveehouders. ZuivelNL bevindt zich in een heroriëntatie nu het oude Productschap Zuivel-geld op is; de nieuwe directeur Janine Luten mag deze koorddans leiden, een mooi momentum.

Of de trekkers voor de deur nu een handige en terechte actie was, laten wij maar even in het midden. Maar laten we eerlijk zijn, zo is het een zooitje. Iedereen raakt gefrustreerd en uiteindelijk zet het onze sector alleen maar terug.

Gezamenlijke afdracht

Ik zou graag opteren voor een producentenorganisatie die wordt gedragen door een tiental bestuurlijk kundige melkveehouders en een compact team medewerkers die de zaakjes voor de melkveehouderij regelen. Dit kost geld, maar beter wat meer betalen voor goed personeel dan kantoorvulling.

Hiervoor kunnen we met onze zuivelcoöperaties een gezamenlijke afdracht regelen. De particuliere zuivel mag zeker ook meedoen. Die profiteren ook van een sector die overeind blijft in het alsmaar vollere Nederland.

De samenstelling van dit bestuur moet een afspiegeling zijn van de gehele sector

Het mandaat en toezicht ligt bij het bestuur, bestaand uit kundige bestuurders die toezien hoe de medewerkers aan de diverse tafels de zaakjes voor de melkveehouderij regelen. De samenstelling van dit bestuur moet een afspiegeling zijn van de gehele sector. Dus niet alleen LTO-, of NMV-leden, maar ook kundige kritische boeren die het gevoel vanuit de melkveehouderij kunnen overbrengen.

Niet alleen vergaderboeren

Laat medewerkers het meeste werk doen, zodat het besturen beperkt tijd kost. Dit voorkomt dat alleen vergaderboeren in een dergelijk bestuur komen. Het wordt juist tijd dat de melkveehouders die in de toekomst de melk leveren weer meer aan het stuur komen.

Een van de problemen van nu is dat het kritische gedeelte van de melkveehouders zich op dit moment niet gehoord voelt. We hebben gezien dat dit leidt tot recalcitrant gedrag. Laten wij als sector dit signaal serieus nemen.

Eén reactie

  • koestal

    Niet alleen door LTO,vooral ook door NMV en DDB die zijn directer,hebben geen slappe hap.

Of registreer je om te kunnen reageren.