Boerenblog

‘Snelheid in fokkerij’

Niet in Arnhem of Grashoek, maar in Veldhoven wordt het tempo van de rundveefokkerij bepaald.

In de vakliteratuur vielen me de afgelopen tijd enkele zaken op. Zo staan de Nederlandse melkkoeien op het punt om gemiddeld meer dan 3,60% eiwit te gaan produceren. Ook liet een veehouder uit South Dakota voor € 5 per rietje Alta de beste genomics-stieren met positieve gehalten en hoge levensduur in het vat zetten. En tot slot zouden er amper nog interessante roodbonte stieren beschikbaar zijn.

De snelheid in de fokkerij is dermate hoog dat stieren tijdens het wachten op een fokwaarde al ingehaald zijn

Dat laatste is zeker niet waar. Er zijn nog nooit zoveel goede roodbonte stieren geweest. Het zijn echter allemaal jonge stieren. De snelheid in de fokkerij is dermate hoog dat stieren tijdens het wachten op een fokwaarde al ingehaald zijn. Niet in Arnhem, niet in Grashoek, maar in Veldhoven wordt de snelheid van fokkerij bepaald.

Snelle groei in datacapaciteit chips helpt koeienfokkerij

ASML brengt ieder halfjaar een nieuwe machine op de markt die chips produceert die tweemaal zoveel data kunnen bevatten. Hierdoor is de informatie van tientallen miljoenen koeien steeds beter te vergelijken met hun genomische informatie. En dat blijkt vaak sterk af te wijken van de verwachtingswaarde.

Zo heeft KI Samen met Big Redstar een fantastische jonge stier in huis. Ik durf zonder genomics al wel te voorspellen dat hij op de huidige basis rond de 115 exterieur zal uitkomen. Big Redstar is een Colorado uit een Maik (A90) uit een Fidelity (AB88). Zijn verwachtingswaarde geeft veel melk aan met negatieve gehaltes. En hoewel KI Samen zegt sterk verbonden te zijn met de praktijk, weigert het de door de veehouders gevraagde genomicsinformatie erbij te leveren.

Een genomics-test kost rond € 30 en dat daalt in de nabije toekomst nog flink

Een genomics-test kost rond € 30 en dat daalt in de nabije toekomst nog flink. Over enkele jaren zal de postzegel die u op het haarzakje moet plakken duurder zijn dan de test. Meer dan 20% van de Nederlandse en Vlaamse koeien en jongvee is inmiddels genomic getest. Daarmee is fokkerij via genomics verreweg het grootste paringsprogramma. Triple A is met 10% van de melkveehouders veel kleiner.

Tegenvallende gehaltevererving nare verrassing

Wij hebben hier een aantal Cadillac-vaarzen aangemolken waar we bijzonder tevreden mee zijn. De gehaltevererving is echter wel erg laag. Dit soort verrassingen kan ik mij niet veroorloven.

Een mooie, complete stier is De Broekhof Leanto van Ki Kampen. Zowel voor rood- als voor zwartbont is dit een aanrader. Met 1301 +0,17+0,13 en 121 kilo vet en eiwit heeft Leanto een zeer gewenste productievererving. Zijn exterieur is dat met 105 uier en 109 benen ook. Op zwartbontbasis doet hij +719 +0,37+0,24 114 kilo vet en eiwit en 103 uier en 109 benen en het is ook nog eens een pinkenstier. Zijn voorvaderen vererven allemaal hoge gehaltes: Anreli x 86Danno (21.000 kilo) x 85Kodak (47.000 kilo) x 79Bertil (56.000 kilo) x 83Jordan (56.000 kilo). En zo kunnen ook kleine veehouders voor € 5 de beste stier kopen.

Ik gebruik zelf geen paringsprogramma of genomic-test

Ik gebruik zelf geen paringsprogramma of genomic-test. Door alleen goede stieren te gebruiken, zoals Leanto (die zowel op pinken als op koeien past), bespaar ik op kosten van een stieradviesprogramma.

Of registreer je om te kunnen reageren.