Redactieblog

43 reacties

‘Schaamte over uitspraken fosfaatrechten’

Ik ben zeer teleurgesteld en ik schaam mij dat collega-juristen dit soort uitspraken doen bij de beoordeling van knelgevallen.

Van de 7 uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de zogenaamde knelgevallen (op 9 januari jongstleden) is er 1 goed uitgevallen voor de betrokkene. De andere zaken laten een uiterst nare smaak achter. Het College vindt dat het allemaal te voorzien is geweest en dus moeten deze uitbreiders op de blaren zitten.

Vermogenspositie landbouwbedrijf

Bij de beoordeling van knelgevallen zijn volgens deze uitspraken de volgende factoren van belang:

 • Het beschikbaar hebben van alle vergunningen voor de peildatum lijkt nu een harde eis. Ooit was het voldoende dat er een vergunningaanvraag lag (Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen). In het verleden was er voor dit soort knelgevallen ook altijd een regeling (melkquotum, varkensrechten).
 • Hoe verder terug de investeringsbeslissing lag, hoe meer kans er is op genoegdoening.
 • De hoogte van de schade lijkt niet relevant. In 1 geval heb ik de schade becijferd op € 4 miljoen. Weg ermee volgens het College.
 • Er is veel aandacht voor mogelijke alternatieven voor het bedrijf. Verkopen bijvoorbeeld.
 • De grote uitbreiders krijgen weinig clementie. Ze hadden de CBS-statistieken kunnen lezen, waaruit een overschrijding van het fosfaatplafond zou blijken.
 • De vermogenspositie van het bedrijf speelt een rol. Dus als je geld hebt, is er geen schade.

Huis langs een nieuwe snelweg

Mij doet het denken aan de volgende situatie: u hebt een huis van een half miljoen; er wordt een snelweg direct naast gelegd, schade € 300.000. De overheid vergoedt die schade niet, want het was voorzienbaar, gelet op de toenemende files (dat weet iedereen), dat er meer snelwegen zouden moeten worden aangelegd. U zou ook gewoon uw huis kunnen verkopen en dan is er geen schade meer. Trouwens, u hebt nog een miljoen op de bank, dus u kunt best een ander mooi huis kopen.

Niet te verteren dat miljoenenschades in een enkele alinea worden weggeschreven

Handhaving

Deze vergelijking zal wel mank gaan. Ik hoop in ieder geval dat het CBb in volgende uitspraken (er zijn nog een paar duizend van deze gevallen) wat meer onderbouwing kan opbrengen; het is niet te verteren dat miljoenenschades in een enkele alinea worden weggeschreven. En daar komt nog enige ellende achteraan als er nog dit jaar wordt gehandhaafd, met name voor boeren die in arren moede meer koeien hebben gehouden dan zij rechten hebben.

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Het valt te verwachten dat velen, na bij het CBb te zijn geweest, naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg zullen stappen. Daar is men zeker niet kansloos, ook al valt de uiteindelijke uitkomst daar ook niet te voorspellen. In ieder geval lijkt dat Hof wel gewicht toe te kennen aan het voorhanden zijn van flankerend beleid.

Al met al ben ik zeer teleurgesteld en ik schaam mij dat collega-juristen dit soort uitspraken doen.

Laatste reacties

 • Gerjo-Kompier1

  De fouten in dit deel van de mestwetgeving is in mijn ogen vooral de Nederlandse overheid aan te rekenen.
  Ik snap niet waarom rechtszaken niet meteen bij het Europese Hof gevoerd worden. Voor de Nederlandse rechters geldt immers ook het spreekwoord "Je bijt niet in de hand, die je voedt" .

 • Kletskoe

  Niet best voor de rechtspraak als juristen persoonlijke gevoelens laten meespelen en het niet zakelijk houden.

 • Albert Albers

  Ik blijf erbij dat velen gedacht hebben "Er komt wel een regeling, als we maar zorgen dat de stal er staat". Willem zegt het zelf ook al "In het verleden was er voor dit soort knelgevallen ook altijd een regeling (melkquotum, varkensrechten)". Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Er worden nu krokodillen tranen gehuild, maar ik vraag me af hoeveel van deze bedrijven ook de grond geregeld hadden voor deze soms verdubbeling van omvang. Waarschijnlijk had de stal dan ook niet in een keer vol gestaan. Verder denk ik dat als je procederen wil, je moet procederen tegen het gevoerde beleid van de overheid en niet tegen de toekenning van de fosfaatrechten.

 • Kort door de bocht Albert. Volgens mij hebben deze gevallen allemaal een vergunning gehad met de dan geldende regelgeving. Of ze nu iets kunnen voorzien of niet.

 • Het Noorden

  Dhr. Bruil ziet wel de splinter in de ogen bij zijn collega juristen, maar mijn ervaring is dat hij de balk van discutabele uitspraken van zijn “eigen” IAR helaas niet wil zien.
  Helaas moeten we constateren dat de rechtspraak in Nederland erg subjectief aan het worden is, terwijl het een objectieve beoordeling zou moeten zijn.

 • farmerbn

  De rechters worden door de overheid duidelijk gestuurd. Ik denk dat het Europese Hof nodig is.

 • Henk.visscher

  Ik heb het al vaker gezegd,ik ben tegen grote uitbreiders, maar ik ben het met bovenstaand stuk eens, de rechters doen geen recht en onderbouwen hun uitspraak nauwlijks, dit heeft niets meer met rechtspraak te maken, de gevallen die vergunningen zijn aangegaan nadat echt duidelijk was dat er een fosfaatprobleem aan zat te komen, die mogen van mij de krullebak in, maar naar alle andere zaken moet uiterst zorgvuldig worden gekeken.

  Gr, Henk

 • Kletskoe

  Als je weet dat fosfaatplafond zeer in zicht is en je wilt dan nog snel verdubbelen dan weet.je dat er probleem gaat ontstaan. Dan kun je er op gokken dat jij extra rechten krijgt over de rug van een ander. Schaamteloze vertoning. En gelukkig pakt die gok verkeerd uit. Terecht oordeel van de rechter dus.

 • Zuperboer

  We mogen in ons land allemaal 120 rijden op de aangegeven gedeelten op de snelwegen, maar als er een file staat mogen we niet over de vluchtstrook inhalen, omdat we toevallig meer haast hebben....

 • Jeannettedekker@hotmail.com

  Kletskoek

 • Jeannettedekker@hotmail.com

  Misschien eenpaar lto boeren ,verder had niemand benul van eenfosfaatplafond. De overheid riep in koor melk maar raak voor een knaak. Derogatie is misbruikt om eigenfalen te verdoezelen.

 • bartje14

  Het geeft ook maar weer eens aan hoe ons rechtssysteem in elkaar steekt. Dat de rechters zelf niet overal verstand van hebben dat begrijp ik ook wel, maar de rechtbankdeskundigen zouden beter moeten weten...........maar ja helaas is dat niet altijd het geval

 • Kletskoe

  Jeanette, in ieder geval wist iedereen wel dat er ook voor melkveehouderij veel discussie was over de grenzen aan de groei. Te makkelijk om te zeggen dat je het niet zag aankomen. Dat is kop in het zand steken en achteraf je eigen keuzes goedpraten. In de.wetenschap dat.anderen daarvoor zouden moeten inleveren.

 • G. Peltjes

  Lto heeft voor 2015 wel gewaarschuwd voor het fosfaatplavond. Dus als je geregeld een vergadering bij gewoond heb had je het kunnen weten. Hoor Siem Jan Schenk het nog zo zeggen: zorg dat je bedrijf in balans is, dus voldoende grond er onder.

 • de beul

  Alle discussies over fosfaat had niet nodig geweest. Had bij het bekend maken van dat het quotum zou verdwijnen in 2015,en dat was in 2007 toen we geen ministerie van landbouw hadden gezegd,we doen het grondgebonden. hadden we nu helemaal geen fosfaat gehad. had iedereen in het quotum tijdperk er op voor sorteren kunnen dat Nederland grondgebonden is en moet worden.

 • Bennie Stevelink

  Willem Bruil maakt een vergelijking met een huis langs de snelweg. Hij geeft zelf al aan dat deze vergelijking mank gaat. En hij gaat inderdaad mank, heel mank.
  De snelweg wordt aangelegd in het belang van automobilisten. Die betalen wegenbelasting. Zelfs meer wegenbelasting dan de overheid in wegen investeert.
  Automobilisten hebben profijt van deze snelweg en het is dan ook terecht dat zij via de wegenbelasting de eigenaar van het huis de waardedaling compenseren.

  Een belangrijk deel van de knelgevallen hebben de bouw van de stal nog opgestart vlak voor of zelfs na de peildatum. Ze wisten dat Nederland toen al fors boven het fosfaatplafond zat. Ze wisten dat de rechten die zij nodig hadden alleen konden krijgen wanneer die van anderen afgepakt zouden worden.
  Hier zit dus het verschil met het huis aan de snelweg: welk profijt hebben niet-gegroeide boeren van de extra stalcapaciteit die groeiers hals over kop gebouwd hebben? Waarom moeten zij de last hiervan dragen?
  Tweede mogelijkheid: we laten niet-gegroeide boeren niet inleveren. We gaan rechten uitdelen boven het plafond. Dan moeten boeren die afhankelijk zijn van derogatie de last dragen. Welk profijt hebben deze boeren dat zij de last van extra stalcapaciteit van groeiers moeten dragen?
  Omdat de last uiteindelijk bij niet-gegroeide boeren of derogatie-boeren terecht komt is het in feite geen zaak van knelgevallen versus de overheid maar een zaak van boeren versus andere boeren.

 • kempenboer

  G. Peltjes, op deze vergaderingen werd ook uitgegaan van 10-15 %fosfaatvoordeel door minder fosfaat voeren dat je dmv de kringloopwijzer mee kon nemen in de berekening. Als dat wel kon nu was er ook bijna geen probleem geweest. Hier in 't zuiden heeft bijna iedereen tussen 15 en 25 % voordeel op de bex door fosfaat arme brok en perspulp voeren volgens mijn adviseur.

 • egbert

  Het ministerie heeft veel fouten gemaakt en legd de rekening bij de sector neer.
  Dit zie je ook aan de uitspraken . Let op er worden fosfaatrechten ingevoerd kondigde de minister af maar door geklungel door ministerie wordt het nog een jaar uitgesteld. Alles wijst er op dat er verhandelbare rechten komen dus het was te voorzien det je rechten kon kopen.
  Door geknoei van de overheid wordt dit nog een jaar uitgesteld en wordt er een p Reductieplan opgesteld door de sector notabene voor behoud van derogatie .
  Dan de uitspraak van de rechter het was te voorzien een ieder die dat met droge ogen beweerd staat kijhard te liegen .
  Dit reductieplan heeft de sector heel veel geld gekost met amper mogelijkheden er aan te ontsnappen.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink heeft zeker nog nooit een nieuwe stal gebouwd? Probeer in Nederland maar eens "hals over kop" een melkvee stal te bouwen. Dat gaat je niet lukken. Daarnaast hebben de knelgevallen de overschrijding van het fosfaatplafond niet veroorzaakt. Dat waren de groeiers voor 2 juli 2015, die dus wel al hun P rechten hebben gekregen.
  Gelukkig zegt @Egbert in z'n reactie hoe het wel in elkaar zit.

 • xw

  "hals over kop" is een metafoor.
  Bennie heeft wel een beetje gelijk hoor. (vind ik)

 • Alco

  @ Bennie. Wijs eens bedrijven aan die begonnen zijn te bouwen na 2 juli en zich nu knelgeval noemen?
  Ik ken er geen!!!
  Hier worden alleen maar kalvermeststallen gebouwd, zelfs tussen melkveehouders die zwaar in de problemen zitten.
  Die doen ook niets buiten de regels, maar het is wel wrang.

 • xw

  Alco, ik ken er 1. Dus die zijn er wel.

 • lelyfarm

  @bennie Stevelink dus in 2012 bij aanvraag van de vergunning wisten wij dat er fosfaat rechten zouden komen? hoe verklaar je dat? mijn inziens was grondgebonden toch de weg die we moesten bewandelen tot er de datum van 2-7-2015 kwam en daarna werd er gepraat over fosfaat rechten LTO ZEI OP 1 APRIL HET IS BEVRIJDINGSDAG //// CAMPINA ZEI WE KUNNEN ALLES VERWERKEN EN WAS ZEI DE OVERHEID IN 2014???? grondgebondenheid en derogatie????? volgens mij moeten we toch met de regels werken die er nu gelden en dat was toen ook zo!! en anders had de overheid toch hun plannen een jaar of 5 voor het einde van het melk quotum moeten geven, zodat wij de boeren wisten waar we aan toe waren.... in ieder geval word hier niemand beter van de derogatie niet de grondgebonden. groeten aan allen

 • egbert

  In mijn eerdere reactie geef ik eigenlijk aan dat je nu knoppen hebt om aan te draaien je kunt rechten kopen huren of niet maar er zijn mogelijkheden hoe zuur ook. Dat het je veel geld kost is duidelijk.
  Met reductieplan kon je je bedrijf niet doorontwikkelen maar werd je terug geworpen maar let op het was te voorzien!!!!!!!!!!
  Dit beleid heeft groeiende bedrijven veel geld gekost het holt je onderneming uit maar het was te voorzien???????
  Door dit beleid staan de resultaten van groeiende bedrijven onder druk en tevens de financieerbaarheid.
  Met dank aan dezelfde overheid LTO NZO EN FCDF.
  Iedereen heeft het over de p rechten maar ik erger me mateloos aan het reductieplan en de bijbehorende uitspraken het was te voorzien.

 • wmeulemanjr1

 • Hollands

  egbert ik ben het 100% met je eens, het is onbegrijpelijk dat wij moeten opdraaien voor de fouten van de overheid.

 • Henk.visscher

  lelyfarm en egbert, jullie hebben volkomen gelijk

 • Alco

  Zo @xw Dus 1 bedrijf. Nou dat zet de boel wel op de kop!!!
  Ik ken ook een bouwer na de datum, maar die moest gewoon vervangen en heeft zich niet als knelgeval aangemeld.

 • Noordam2

  Ach ach, wij konden niet weten dat we niet zo konden groeien! Een kind van twee wist dat en iedereen die verdubbelde deed dat A sociaal over de rug van zijn collega s. De overheid zei steeds denk aan het plafond maar de sector zelf incl de ledenraad van Campina was blind en doof dus hou aub op met klagen behalve het kleine aantal echte knelgevallen

 • Alco

  Nou Noordam. Hoe vindt je de opmerking van Bleker dan?
  "We moeten oppassen voor het fosfaatplafond, maar we kunnen dit oplossen met mestverwerking en voerspoor e.d."
  Achteraf bleek pas dat productie niets met plaatsing vandoen heeft.

 • Noordam2

  Campina had moeten inzien dat een groei van 10 procent goed te plaatsen was en had als coöperatie moeten zeggen dat iedereen dat meer mocht leveren , dat is coöperatief weet je wel,alles wat meer komt krijgt de spotprijs. Ruim voor de afschaffing van het quotum schreef ik dat ook en toen was ik niet goed bij mijn hoofd, wat wist een akkerbouwer nou van melk.

 • kleine boer

  Noordam 2 je bedoelt zoals bij de bietenteelt.....

 • Noordam2

  Natuurlijk en ook de Franse melkveehouders hebben op die manier redelijk controle gehouden. Lees, de sector zelf !!! Nu krijgen we ongetwijfeld reacties dat de bietenprijs laag is. Ook die prijs golft op de wereldmarkt maar we hebben een bietenteelt waar we trots op zijn en waar cowboys geen kans krijgen!

 • 344412

  Visie 2013, daar had uitvoering aan moeten worden gegeven: <>

 • AA1

  Beste Kelholt, sinterklaas bestaat niet.
  De groeiers voor de peildatum hebben hun P rechten niet" gekregen".
  Deze groeiers hebben ook duur Quotum gekocht of geleast dan wel superheffing betaald.

 • Gradje 1966

  De rechter heeft het bij het juiste end alle knelgevallen die extra ruimte krijgen gaat over de rug van de niet groeier dus dat is asociaal De knelgevallen kunnen nu werken aan oplossingen ga een maatschap aan met een stopper ,koop gewoon rechten of lease ze en als dit niet kan moet je maar verkopen of een andere oplossing zoeken Ik ben een niet groeier en ben met inleveren van 8.3 % ook in de knel gekomen en heb ook andere keuze s moeten maken omdat de zogenaamde knelgevallen ( harde groeiers) meer moesten hebben dan waar ze recht op hadden Mijn gezin moet ook verder maar we hebben wel minder te besteden kortom iedereen heeft wel een probleem en zal het zelf op moeten lossen en niet over andermans rug

 • 344412

  Kopen kan ook: <>

 • egbert

  Degene die 8,3 % gekort zijn begaven zich al bovenwettelijke kaders lto kaders .
  Deze hele wetgeving is er voor gemaakt om boven de EU normen te mogen produceren. Dus gradje 1966 jij profiteerde maximaal . Wij hebben nog nooit derogatie kunnen benutten ivm akkerbouw het moest toch naar grondgebonden nou daar blijkt niks van dit even ter zijde .
  Dit artiekel gaat over of er recht wordt gesproken nou dat wordt er niet.
  De gevolgen voor de sector als dat wel gebeurd laat ik even buiten beschouwing.
  De gevolgen mogen NOOID!!!!!! Lijdend worden in een uitspraak.
  Ik vind dit nu wel het geval alle uitspraken zijn doorgestoken kaart zo corrupt is ons landje inmiddels geworden.

 • NwZwervel

  Op 5 februari 2013 (!) schreef Robert Bodde in De Boerderij: Gelooft u echt dat er geen enkele rem meer zal zijn op de melkproductie na afschaffing van het quotum? Bouwen maar, stal vol en gaan met die banaan, terwijl de fosfaatproductie gestaag groeit (….)?
  Hij legt vervolgens uit dat hij er niet in gelooft en eindigt met: Dus het zal wel uitdraaien op melkveerechten, (….).
  Hoezo nooit gehoord van (nieuwe) grenzen vanuit het mest(fosfaat)beleid?
  Zijn commentaar werd 14101 keer bekeken: zij allen waren gewaarschuwd !

 • Alco

  Nw Zwervel.
  Er waren zoveel meningen van zoveel mensen.
  Er zal vast wel iemand de voorspelling gedaan hebben dat Feyenoord met 6-2 zou winnen van Ajax.
  Kun je dan zeggen dat Ajax gewaarschuwd was????
  Zo heeft iedereen zijn eigen uitleg!!!

 • boerke brabant

  volgens mij hebben we het over 2 zaken;
  1) de mogelijkheid en vergunning om een (grote) nieuwe stal te bouwen
  2) de mogelijkheid om extra koeien te houden.
  Wanneer je een vergunning hebt om een nieuwe stal te bouwen , heb je daarmee nog niet automatisch geregeld dat je ook extra dieren mag houden.
  Veel boeren die geïnvesteerd hebben in een nieuwe stal gaan daar wel van uit ..

 • Peet1212

  We wisten met allemaal dat er een fosfaatplafond was en dat er in 2013 en '14 al over gesproken werd dat we het zouden overschrijden als we allemaal veel meer dieren zouden gaan houden. Dat is zeker.
  Alleen men telde op veel meer stoppers en dat is niet uit gekomen, dat lijkt nu in het zuiden wel te gebeuren vanwege idiote provinciale regels!!!
  Iedereen die veel meer dieren is gaan houden is mede-veroorzaker van het probleem wel of niet genoeg grond onder je bedrijf dat maakt niet uit!
  Het is alleen jammer dat export, verwerking en dergelijke niet mee geteld mogen worden!!

 • koestal

  voer voor juristen,wie betaalt de rekening ?

Laad alle reacties (39)

Of registreer je om te kunnen reageren.