Commentaar

2 reacties

‘Overschot ruwvoer: liever marge dan mooie lijsten’

Het ruwvoeroverschot gaat niet slinken. Er zijn weinig alternatieven voor verwaarding ervan.

De eerste snede zit nu op de meeste plekken in de kuil. De opbrengst en kwaliteit lijken prima. Het is bijtijds gemaaid, het weer werkte aan alle kanten mee. Daarbij is de melkprijs ook niet ongunstig met een garantieprijs van rond de 34 cent. Het humeur van de meeste veehouders is dan ook opperbest.

De ruwvoerpositie was op de meeste bedrijven al goed tot ruim en wordt er dit voorjaar weer niet slechter op. Het voelt wat dubbel aan. Enerzijds steeds meer kuilgras op voorraad; aan de andere kant relatief duur krachtvoer en bijproducten aanvoeren om maar de maximale productie te realiseren. Elke kilo aankoop van droge stof verdringt minstens een kilo droge stof uit ruwvoer. En zo jongen de voorraden aan.

Zo veel mogelijk liters melk

Die krachtvoeraankoop is ingegeven door het streven zo veel mogelijk liters per koe en het bedrijf te melken. Ja, maximalisering van omzet was het parool onder de vrije melkmarkt die er van april 2015 tot begin 2017 was. Onder het nu dreigende fabrieksquotum van FrieslandCampina ligt echter het maximaal aantal te leveren liters nagenoeg vast, het is dan zaak die liters zo goedkoop mogelijk te produceren. Dat betekent voor bedrijven met een ruwvoeroverschot: krachtvoerkraan minder ver open, inzetten op zelf verwerken van alle ruwvoer. Maximale marge is immers belangrijker dan een mooie lijst, want daarvan kun je niet eten.

Maar wat als zelfs dan niet alle ruwvoer opgaat? Minder stikstof strooien baat niet, dan holt de kwaliteit van de kuilen achteruit. Verkoop van ingekuild gras of hooi? Er is geen massale vraag naar goed ruwvoer en dat verandert de eerste jaren niet. Onder de eis van 65% eiwit van eigen grond die van kracht wordt in 2025 ligt het misschien anders.

Teelt eigen krachtvoer niet overal haalbaar

Teelt van eigen krachtvoer is interessant, maar is lang niet overal haalbaar. In de veenweidegebieden zijn schapen winstzekerder. Vleesvee is een mooie spaarpot, maar zonder rendement. Er zijn dus na optimalisatie van krachtvoeraankoop weinig alternatieven dan doormelken en op zijn tijd aankoop van productierechten.

Laatste reacties

  • Attie

    Zo is het Bodde, helemaal mee eens!

  • Dirk,

    Heer Bodde heeft het idee dat ,alle somers zoals de afgelopen 4 jaar ,zo groeizaam zullen worden de komende jaren , maar 1 droge zomer en het ruwvoeroverschot is weg , en moet er weer duur betaald worden voor ruwvoer , en ja je kunt krachtvoer telen ook in veenweidegebieden , door het gras jong te maaien ,zo droog mogelijk in balen te persen , kom je op gehaltes die de A,brok overscheid .

Of registreer je om te kunnen reageren.