Boerenblog

4 reacties

‘Klimaatvraagstuk in Friesland’

Peilverhoging werkt niet zoals gedacht. En nu komt Friesland met nog vreemdere voorstellen.

Ziet u ook door de bomen het bos niet meer? Ik doel hiermee op het klimaatvraagstuk dat voor onze voeten wordt geworpen. Er moet minder vee in Nederland komen, wordt bijna wekelijks ergens in een krant of op televisie geroepen. Je zou het bijna gaan geloven na de zoveelste keer dat weer een zelfbenoemde expert iets roept. Moeten we nu 50% reduceren of nog maar 15%? Ik weet het niet meer. En ik denk dat vele collega’s hetzelfde hebben. Het zal allemaal wel! Het kan me gestolen worden!

Veengronden zijn volgens geleerden grote vervuilers

Er is weer een nieuwe stok gevonden om mee te slaan. Als je zoekt naar betrouwbare informatie dan kun je die bijna niet vinden. Niet alleen vee houden is een probleem, ook veengronden zijn volgens de geleerden grote vervuilers. Bij afbraak van veen ontstaat CO2. Dit kun je voorkomen door het nat te houden. Over de berekeningen van deze ‘veenuitstoot’ heb ik mijn twijfels, wetenschappers schrijven uitslagen hun kant uit. Zie wat er gebeurde met de ammoniakuitstoot en de oppervlaktewaternormen die niet deugen.

Hier in Friesland hebben we een veenweidevisie. Die wil het slootpeil rücksichtloos verhogen, daarmee het grondwaterpeil opvoeren om de bodemdaling te vertragen. Ik heb proefondervindelijk al geconcludeerd dat als ik het slootpeil omhoog zet, het water maar 3 meter het perceel intrekt. Het meeste water moet dus van boven komen om het grondwater hoog genoeg te houden.

Twijfels over doorlatendheid van veen

Misschien dat we nog iets met onderwaterdrainage kunnen doen. Mijn ervaring heeft wel geleid tot twijfels over de doorlatendheid van het veen. Het is eerder zaak om het kleidek gezond te krijgen door kalk of extra organische stof toe te voegen om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren zodat deze beter weerbaar is tegen te natte of droge omstandigheden. Dit resulteert in een win-winsituatie: het veen blijft nat en het gras groeit door.

Andere structuur Friese polders

Nu oppert de linkse oppositie van Gedeputeerde Staten dat er maar weer wat gangbare boeren uit de Friese polders moeten verdwijnen, de complete structuur moet daar anders. Dit beslaat ruwweg 35.000 hectare die herverkaveld moet met nieuwe bebouwing. Elementen van voor de ruilverkaveling moeten zo terugkomen: maximaal 1 koe per hectare en maximaal 35 hectare per bedrijf. Dat bedrijf moet dan ook zelf kaas maken en iets doen met recreatie.

Ik ben niet het type dat een van beide snel zal oppakken. Dat moet bij je passen. Dit zijn niches, en als die producten of diensten op elke hoek van de straat te vinden zijn, heeft dat geen positieve invloed op de prijs.

De kosten van dit project worden geraamd op € 1,5 miljard. En zoals u van links mag verwachten, zullen de kosten meevallen. Dit soort projecten en ideeën op kosten van de belastingbetaler krijg je als je politici hebt die nooit hun eigen broek op hebben hoeven houden. Natuurlijk, we hebben wel een kilmaatopgave als landbouw. Maar we mogen dat klimaatprobleem niet alleen onze kant krijgen opgeschoven. Ook andere sectoren hebben hun verantwoordelijkheid.

Laatste reacties

 • koestal

  Met hoog water jaag je de koeien de stal in !

 • koestal

  laat die wetenschappers zich maar eens buigen over de Co2 uitstoot van Schiphol,dan komen ze nog wel met andere conclusies ,altijd zich maar met boeren bemoeien.

 • hollandagri

  een hoger peil gaat ten koste van weide gang uren (ammoniak)
  meer leverbot en meer medicijnen tegen leverbot (zwarte lijst zuivel) in de ontlasting van grazers

 • Alco

  Even een rechtzetting.
  Hoog waterpeil dient niet om water in het land te laten trekken, maar om het niet te ontwateren. Maar dat terzijde.
  Klimaat akkoorden zijn er getekend.
  Iedereen moet zijn steentje daaraan bijdragen, zo wordt gesteld.
  Echter zal alleen de landbouw een toeziend oog krijgen en alle andere vervuilers tekenen en doen niets en worden ook niet teruggefloten omdat het iedereen aangaat. ( vliegvakanties, auto's e.d.)
  Men gaat zich dus druk maken over uitstoot uit de bouwvoor, maar laten toe dat er elke dag miljoenen vaten brandstof uit de grond gepompt wordt.
  Zotheid ten top.

Of registreer je om te kunnen reageren.