Redactieblog

5 reacties

‘Grondgebonden melkvee kent veel definities’

Grondgebonden melkvee kent inmiddels veel definities, maar een sluitende, die is er nog niet.

Grondgebondenheid van melkvee kent inmiddels veel definities. Vorige week was er de definitie van de Commissie Grondgebondenheid voor de melkveehouderij in 2025. Heel kort: minimaal 65% van het eiwit in het rantsoen van de koe van eigen grond of huurgrond, eventueel met buurtcontracten voor voer en mest binnen een straal van 20 kilometer en maximaal 10 melkkoeien per hectare beweidbare huiskavel.

Voor sommigen heel eenvoudig en voor anderen, in melkveedichte gebieden, simpelweg onmogelijk. De buurman-melkveehouder moet immers aan dezelfde regels voldoen. De eisen worden op de langere termijn nog scherper.

Netwerk Grondig houdt het simpeler

De in maart gepresenteerde definitie van Netwerk Grondig (voor 2020) lijkt simpeler. Je bent grondgebonden als de fosfaatproductie van de runderen niet groter is dan de fosfaatplaatsingsruimte op het bedrijf op basis van eigen grond (eigendom en pacht) binnen een straal van 20 kilometer. Ook hier zou ‘gebruikersgrond’ binnen een straal van 20 kilometer mee kunnen tellen.

'Veel burgers (en politici) willen heel simpel koeien in de wei, maar lang niet alle consumenten (en politici) realiseren zich dat daar dan een prijskaartje aan hangt.' - Foto: Reina de Vries
'Veel burgers (en politici) willen heel simpel koeien in de wei, maar lang niet alle consumenten (en politici) realiseren zich dat daar dan een prijskaartje aan hangt.' - Foto: Reina de Vries

Fosfaatproductie bepalen

Fosfaatproductie is volgens Grondig te bepalen met de forfaitaire normen in de tabellen van RVO.nl. Maar die normen zijn vastgesteld op basis van de totale melkveehouderij, dus inclusief alle niet-grondgebonden (intensief) gehouden koeien.

‘Voor burgers (en consumenten) is het niet meer te volgen’

Dan kennen we nog de Grondgebonden groei melkveehouderij in de Meststoffenwet, die in principe voorkomt dat intensieve bedrijven nog intensiever worden. Als grondgebonden per definitie geldt de biologische melkveehouderij.

Koeien in de wei kost geld

Voor burgers (en consumenten) niet meer te volgen. Termen als ‘minimaal 65% van het eiwit in het rantsoen’ zijn te lastig. Veel burgers (en politici) willen heel simpel koeien in de wei, maar lang niet alle consumenten (en politici) realiseren zich dat daar dan een prijskaartje aan hangt.

Dat staat nog los van de vraag hoe de grondgebondenheid vastgelegd kan worden in regels. Het wordt altijd een compromis, zeker als argumenten als ‘financieel haalbaar’ of ‘realistisch’ ook meegewogen worden. Een sluitende definitie waar (in ieder geval) een grote meerderheid van betrokken partijen mee in kan stemmen, is er nog lang niet.

Laatste reacties

 • Roeleke

  Allersimpelste oplossing is toch dan maar gewoon 3 koeien en 1 jongvee per hectare. Maar dit past de meeste waarschijnlijk niet.

 • koestal

  goede definitie van Netwerk Grondig

 • wmeulemanjr1

  We hebben liever leuke stal en redelijk inkomen in plaats van veel dure grond op de nek om echt grondgebonden te wezen dus worden definities bedacht om met de mond grondgebondgebondenheid te belijden, maar in de echte praktijk niet echt.

 • Attie

  Meuleman, maar om grondgebonden te zijn zonder derogatie, moet je toch wel heel veel grond hebben, of akkerbouw?

 • jfvanbruchem1

  koeien weiden ,een prijskaartje, Hoezo?

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.