Commentaar

41 reacties

‘FrieslandCampina kiest voor A- en B-leden’

FrieslandCampina komt met een quotering en zorgt voor schifting binnen haar leden.

Zoals de plannen nu voorliggen, krijgen alle leveranciers van Royal FrieslandCampina in 2019 een maximaal te leveren hoeveelheid melk toegekend. Wie meer levert, wordt op het surplus 10 cent per kilo gekort. Een A- en B-prijs voor de melk dus. Een harde ingreep, maar daarvoor kan menigeen nog wel begrip opbrengen, want waarom meer verwerken als je er niks aan verdient?

RFC bevriest de structuur van 80% van de sector

RFC schat het quotum met 1,5% per jaar te kunnen laten groeien. Gemiddeld is echter 5% bedrijfsgroei nodig om inflatie van kosten op te vangen. Verhandelbaarheid van de rechten is nog niet geregeld en RFC lijkt dat ook te willen uitsluiten. Daarmee bevriest RFC de structuur van 80% van de sector. Daar gaan de stekels flink omhoog.

Wie zich maatschappelijk gewenst gedroeg, is het haasje

Opvallend is dat ondernemers die gas gaven, maximaal beloond worden. Wie in 2017 jongvee inruilde voor melkvee of extra dieren hield en fosfaatheffing betaalde, heeft nu het grootste gelijk van de wereld en extra quotum. Wie zich maatschappelijk gewenst gedroeg, is het haasje. Nog meer reden voor onvrede onder de leden.

RFC kondigt topsegment zuivel aan

RFC kondigt tegelijkertijd een topsegment zuivel aan: duurzaam, grondgebonden, weidegang; u kent de issues ook wel. Meerprijs net als bij A-Ware maximaal 3 cent per kilo melk. Slechts 10 tot 15% van de veehouders kan er bij aansluiten. Hoe de schifting gemaakt wordt bij een groter aanbod? Dat is vooralsnog onduidelijk.

A- en B-leden

FrieslandCampina verwacht dat de afzet in deze stroom harder gaat groeien dan in de resterende 85% van de melkplas. Die ruimte wordt doorgegeven aan de leveranciers in deze stroom. Pas als zij de vraag niet kunnen dekken, kunnen nieuwe deelnemers toetreden. Daarmee gaat RFC naar 2 soorten leden. De één mag hard groeien, de ander beperkter ook al voldoet zijn bedrijf aan alle eisen voor topstroom-melk. Dat gaat toch wel heel erg in tegen de coöperatieve gedachte.

Aanleiding voor de zeer ingrijpende wijzigingen is dat 20% van de melk zonder waardevermeerdering door de fabriek gaat. Dan is remmen of snijden in aanvoer inderdaad een optie. RFC verwerkt echter nog steeds melk van niet-leden. De vraag is waarom het die ruimte niet naar de leden sluist, maar kiest voor A- en B-leden.

Laatste reacties

 • faeane

  Aanbod afstemmen op de vraag
  Vroeger door Europa nu door de boeren zelf EINDELIJK

 • gerben5

  En daar is Bodde weer om het vuurtje nog even op te stoken. Waar maakt jij je eigenlijk druk om? Lees "imago aan barrels"nog even terug

 • ghsmale

  Boeren die zich maatschappelijk hebben gedragen,
  horen standaard in het topsegment te vallen.
  Maar deze boeren worden weer op andere argumenten aangevallen door FC.

 • buitenok

  Als er maar een directe plus op het melkgeld komt. FC is immers niet meer te vergelijken met buitenlandse fabrieken als het gaat om garantie prijs. Daar zijn immers geen beperkingen en fosfaat rechten.

 • Bennie Stevelink

  De niet-leden waar Robert Bodde over spreekt zijn leveranciers in België die dicht in de buurt wonen van een fabriek die ze daar hebben. Deze melk kan blijkbaar efficiënt, met meerwaarde verwerkt worden. Dan heeft het voor de winstgevendheid geen zin deze af te stoten.

 • wmeulemanjr1

  @buitennok, heb je helemaal gelijk in!

 • Bennie Stevelink

  Het niet instellen van een A en B melkprijs betekent dat grote groeiers, met verliesgevende melk, de prestatietoeslag van niet-groeiers laten verdampen. De niet-groeiers die eerst al 8,3% van hun koeien moesten inleveren voor de grote groeiers worden daarmee nog een keer benadeelt.
  Men kan wel klagen over allerlei onrechtvaardigheden die ontstaan bij het instellen van de A en B melkprijs, welke onrechtvaardigheid ontstaat er echter als deze níet wordt ingesteld?

 • Bennie Stevelink

  Robert stelt dat er 5% groei nodig is voor correctie van inflatie. Als deze groei echter verliesgevend is levert dit dan een correctie van de inflatie op?

  Daarnaast is die groei van 5% wél te realiseren omdat er bovenop de groei van 1,5% nog de groeiruimte in A-melk komt van stoppers.

 • wmeulemanjr1

  Als er geen 'terechte' plus komt op de melkprijs wat @buitennok al aangeeft dan is dit systeem misschien alleen maar bedoeld om op gemakzuchtige wijze Nederlandse melk te kunnen vermarkten.
  De vraag rijst dan een beetje of de zeer riante salarissen nog wel bij zo'n 'makkelijk' systeem passen.

 • alco1

  We begrijpen nog lang niet hoe het komt dat de laatste melk verliesgevend LIJKT.
  De onderneming moet namelijk ook lever contracten afsluiten, veelal voor meerdere jaren.
  Bij veel producten is het een vingerspitsen gefuhl.
  Na jaren kan men pas zien hoe de winst is voor dat product.
  De schommelende melkprijs is daar ook voor een groot deel verantwoordelijk voor.
  Zo kan het dus voorkomen dat de laatste melk teveel is, maar het is het product wat het niet goed gedaan heeft.
  Zie boter: Jaren geleden had men het afgestoten en nu!!!!!!
  Dus minder aanbod zal ons wreken door kostprijs verhoging per liter.
  Een boerenbedrijf is niet te vergelijken met een melkfabriek en dat is wat velen doen.

 • gvleemingh1

  Vreemd dat in 2017, tov 2016, de hoeveelheid verwerkte ledenmelk is afgenomen (- 0,6 %) en de totaal verwerkte hoeveelheid melk is toegenomen (+ 2 %).

 • a van Gerwen

  Een herinvoering van ledenbewijzen is misschien een optie i.p.v
  10 cent korting. Laat de groeiers zelf maar extra geld inleggen wat door Fc geinvesteerd kan worden om hun extra afzet te verwaarden.

 • brutus71

  Soms, steeds meer trouwens kom ik tot de conclusie dat Rfc maar naar de beurs moet gaan, ze gedragen zich nu toch al als een particuliere heerser.
  Dan ontvangen we als leden een mooie prijs de coöperatie is toch al voorbij

 • buitenok

  Alles terug naar de cooperatie lijkt me beter. En de regeltjes bedenkers inruilen voor goede verkopers. Zoals nu gebeurd met top melk enz is gewoon elkaar nadoen. en de goedkoopste kan leveren. Ik zie meer kans in streekproducten, kan immers niemand nadoen. En een mooi verhaal en plaatjes verkoopt onzinnige regeltjes verkoop zeker niet.
  Overgeleverd worden aan landen uit verwegistan is het ergste wat FC kan gebeuren.

 • Bolder01

  Wat een onzin A.EN B melkprijs.. komt er mooi goedkope melk aan de fabriek,blijf bij alleen A. Melkprijs en laat de B. Melk thuis bij de boer ,dan ktijgt men ruimte WEL FF DE B. MELK betalen, met de. Euros die voor china bedoeld waren

 • a van Gerwen

  @buitenok, het lijkt er inderdaad op dat het tussen de melkverwerkers een wedstrijdje "verplassen wordt in duurzaamheid", waarbij de melkveehouder in al die duurzaamheid zomaar het loodje zou kunnen leggen.

 • John*

  met geleidelijk groeiend fabrieksquotum kan iedereen goedkoop groeien.. i.p.v. nu scheel betalen aan fosfaatrechten...

 • Bennie Stevelink

  @Bolder, er gaat geen geld naar China, er komt geld uit China. Vrijwel alle winst komt uit Azië. Het zijn markten met meer risico, dus er gaat wel eens wat mis. Maar juist omdat het markten zijn met meer risico kunnen daar ook zeer grote winsten worden gemaakt. Als je de winsten en dat wat mis gaat tegen elkaar wegstreept blijft er nog steeds dik geld over wat hier naar toekomt.

  De laatste jaren is veel van deze winst niet verloren gegaan door wat mislukt in Azië maar door de overschotsmelk in Nederland. De overschotsmelk heeft een groot deel van de winst uit Azië verdampt en de prestatietoeslag gehalveerd.

 • haj146

  Die fosfaatrechten blijven wel @john. Dus dit is wat extra. Juist wat @ Alco zegt, kostprijs per liter zal stijgen voor rfc. Dus maakt dit winst???
  Het zou de bestuurders goed doen dit verhaal eens door te lezen! Zorgen dat je de melk wél goed kunt verwaarden ipv goedkoop de rekening achteraf bij de melkveehouders neer leggen door tien cent inhouding. Das geen ondernemerschap maar meer een semi overheid.

 • kleine boer

  bennie die melk-kazen die aware eerst van rfc betrok waar gaat rfc daar nu mee heen of hebben ze zich vergist en zijn ze de afzet verloren. Als er gezorgd was voor voldoende afzet zoals aware hadden ze geen melkoverschot maar zoals aware een tekort... het probleem bij rfc zit in de afzet kant niet in de aanvoer zelf aangegeven dat ze alle melk konden verwaarden en nu dus niet dus afzet kwijt geworden maar goed ik en met mij vele anderen zullen het wel verkeerd begrijpen

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, je begrijpt het inderdaad verkeerd. Je kunt alles afzetten als de prijs maar laag genoeg is.
  Het gaat om afzet die meer opbrengt dan de gangbare zuivel en dus winst genereert.

 • kleine boer

  @Bennie Dus ze hebben geen afzet die meer opbrengt dan gangbare zuivel.... zitten we dan met al die regeltjes ....want de winst was niet om naar huis te schrijven toch? Ik heb zon idee dat rfc nog meer klanten zijn verloren en nu niet meer weten hoe het op te lossen. Ze moeten vol aan de bak om melk kwijt te worden ver
  waarden ipv achter overhangen en denken wij zijn de beste daaaar zit het probleem. De overschot melk blijft nu ook ergens en dat had niet gemoeten je geeft daar mee de concurrent een kans dus eerder had er ingegrepen moeten worden ipv nu het te laat is en zelf roepen kom maar op met die melk.

 • alco1

  Nogmaals. Er wordt altijd op bepaalde producten verlies geleden.
  Maar dat weet je pas achteraf.
  Om nu te stellen dat de laatste melk verlies gevend is, is een te simpele gedachte.

 • Koen Franken

  Echt heel vreemd dat uitgerekend de melkfabriek met zijn grootste naamsbekendheid het allemaal zo laat liggen .

 • 8911077012

  markt gericht aanvoeren en de garantie prijs en na betaling het zelfde laten dan die ook markt gericht en de winst naar de leden in plaats van naar pakistan of china anders zitten er in het bestuur enkele niet coperatieve RATTEN ....
  EN WETEN WAT WE DAAR MEE MOETEN GOED!!!! VOEREN
  MAAR LEDEN ALS JE BIJ EEN KOMT NOG KOMT ZORG DAT ER GESTEMT WORDT
  HIER IN DE REGIO 4 VERGADERINGEN GEWEES ALLE 4 TEGEN
  DUS LAAT JE STEM HOREN

 • landboer

  Bennie alias Mozes samen met Alco,hebben hier jarenlang in felle discussies het LTO/NZO/FC standpunt verdedigt dat het melkquotum weg moest want het voegde niets toe aan de melkprijs,het onttrok veel geld aan groeiende bedrijven ,zette bedrijven op slot, de NMV begreep er niks van enz, en ziedaar, nu verdedigt hij met verve de fosfaatrechten, grondgebondenheid en zelfs het nieuwe quotum van FC .... Wat een visie!

 • alco1

  @landboer. Ik heb niet verdedigt dat het melkquotum weg moest.
  Ik heb altijd gezegd dat het melkquotum geen invloed meer had.
  Dat is geheel iets anders.
  Nu ben ik ook in tegenstelling tot @Bennie, die wel de draai gemaakt heeft, van mening dat de verlaging van het aanbod van melk voor de FC geen enkele invloed heeft op de melkprijs.
  Onze ogen worden nu weer op de vergaderingen dicht gegooid met de laatste rode blokjes, als zijnde de laatste liters melk.
  Maar de rode blokjes zijn de producten waarop verlies geleden wordt.
  En deze zullen er altijd blijven omdat bij het ( veelal meerjarig ) contracten afsluiten, men nooit van te voren weet wat het product zal doen.
  En zet mij niet naast @Mozes.
  Met hem ben ik ook helemaal klaar.

 • landboer

  Alco ,doe ik ook niet , mijn reactie gaat over Bennie,ik heb jouw er bij betrokken omdat jij toen ook deelnam aan die discussie.
  Ik heb geen moeite met iemands mening ,wel wanneer ie steeds meedraait met de heersende mening.

 • koeien10

  laat Schumacher dit maar eens komen uitleggen.fosfaatrechten gekocht voor 16-4-2018 16.00 krijgen melkreferentie bij meest door gem de grotere bedrijven aangeschaft.de andere de leden die dachten het hele jaar hiervoor de tijd te hebben vallen buiten de boot nog maar te zijgen over de districts bestuursleden die met voorkennis gekocht hebben.

 • melkveehouder .

  @Robbert Bodde. Je verwijt RFC dat ze de structuur van 80% van de bedrijven bevriezen? Volgens jou is er jaarlijks 5% groei nodig om de verhoging van de kosten op te vangen. Op een gemiddeld bedrijf van 100 koeien een bedrijfsgroei van 5 koeien per jaar. Met het door LTO bejubelde fosfaatrechtensysteem een jaarlijkse extra kostenpost van ca. €40.000,—. Om over de extra kosten bij bedrijfsovername maar niet te spreken. De belangenbehartiger van de jonge opvolgers, het NAJK blijft hierover muisstil. Heel vreemd!

  Wie jaagt de boeren eigenlijk op kosten? Het systeem van RFC ( of je nou voor of tegen bent) jaagt de melkveehouderij in ieder geval niet op extra kosten (omdat verhandelbaarheid wordt uitgesloten) maar probeert meer opbrengsten te genereren door een hogere melkprijs. Niet iedereen heeft immers de financiële middelen om fosfaatrechten te kopen om zo de vereiste bedrijfsgroei te realiseren.

  Dat de schijnwerpers nu op RFC gericht staan komt LTO prima van pas na alle geblunder.

  Dat fosfaatrechtenhandel ook voor weekblad ‘Boerderij’ de schoorsteen laat roken en het plan van RFC dit wellicht een beetje ondermijnd mag terloops wel even genoemd worden lijkt me zo.

 • Bennie Stevelink

  @landboer 23-4 8:31, jij liegt.
  Op de eerste plaats krijgen we geen nieuw quotum maar een twee-prijzen systeem. Daarvan heb ik eerder in een discussie, naar aanleiding van een column van Vergaderboer, al gezegd dat dat alleen zin heeft voor een coöperatie met veel onderscheidende producten. Dus voor Cono heeft dat zin, voor DOC niet. Een twee-prijzen systeem kan alleen een hoger prestatietoeslag opleveren, geen hogere garantieprijs.

  De discussie naar aanleiding van afschaffing van het quotum ging toendertijd over de garantieprijs en daarop heeft het melkquotum geen invloed zoals we in 2009 ook al gezien hebben. @alco was het hier mee eens.
  Ik was voor afschaffing van het quotum omdat het voor de garantieprijs niets uitmaakte maar wel zeer veel luchtkapitaal genereerde. Bijna de helft van kapitaal van een melkveebedrijf zat in quotum. Daar heb ik ook bij mij in de buurt veel ellende van gezien.

  Tegelijk heb ik in de discussie over afschaffing van het quotum steeds gezegd dat daar een andere begrenzing voor in de plaats moest komen die minder luchtkapitaal genereerde. Een onbegrensde melkveehouderij leek mij bij voorbaat niet haalbaar en zou eveneens grote kosten veroorzaken. Ik zocht begrenzing in een koppeling aan grond. @alco stond hier lijnrecht tegenover.
  Mijn standpunt is dus redelijk consequent.

 • gerben5

  Het blijkt maar weer dat Robert Bodde totaal niks weet van wat er speelt bij fc en dan maar gaat zitten zieken, want er moet natuurlijk wel wat geschreven worden

  - Een deel van deze reactie is gewijzigd door de beheerder, omdat het niet voldeed aan de regels. Zie <>. - 

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Almagro

  Ik weet onvoldoende van de problematiek en heb dan ook geen mening over de stappen van Rfc.
  Wat ik wel weet is het volgende, mijn vrouw komt thuis met 2 stukken kaas van bijna een kilo per stuk. Komt wel op maar ik maak toch de opmerking dat er voorlopig geen schaarste te verwachten is. Weet ik roept ze triomfantelijk maar bij de Plus krijg je bij elke aangekochte hoeveelheid kaas een zelfde hoeveelheid kaas gratis. Nou zijn we beide "kaas monsters" maar we willen wel lekkere kaas en we hebben d'r verschil in.
  Na geproefd te hebben moeten we zeggen dat het werkelijk geen slechte kaas is. Dan reist de vraag: hoe kan dit want dat dit geen houdbare verkoop strategie is moge duidelijk zijn, een goed product moet je niet weggeven toch?

 • alco1

  Er is altijd een begrenzing aan grond.
  Vreten voor koeien is altijd grond voor nodig, daar hoef je geen dure maatregelen voor te bedenken.
  Nogmaals: Begrenzing van de Melkproductie bij de FC zal geen hogere prijs maken voor A melk.
  Dan moet het al bij de B melk vandaan komen, maar dat kan nooit de bedoeling zijn.
  De intensie van B melk is dat deze melkstroom krimpt.
  Maar zoals gezegd: De FC moet in aandelen gaan doen en dan alleen die aandelen aankopen waar winst op gemaakt wordt.
  Dit is net zo'n domme gedachte als vooruit weten welke melkproducten het goed zullen doen.

 • haj146

  Alco ik voorzie een opvolging van keukentjes in u. Gaat het toch nog goed komen met rfc.
  @koeien 10 .. Wij hebben gelukkig ook rechten gekocht. Maar hoeveel melk we daarvoor mogen leveren is nog niks van duidelijk. Inclusief leveringsrecht bij rfc hebben we t gekocht. Maar of het dus straks meetelt is afwachten. Wat ik wel weet is dat er in dezelfde partij ook een lto bestuurder een dergelijke partij gekocht heeft. Ik heb dus stille hoop dat het goedkomt.
  De rest niet zo afgeven op boerderij. Zij publiceren enkel nieuws, anders wisten we niks. @ Bennie ook ik sta nog steeds achter afschaffing quota. Alleen wat we er nu voor terug hebben is mosterd na de maaltijd.

 • Bennie Stevelink

  @haj146, het is inderdaad mosterd na de maaltijd. Ze hadden deze regeling al enkele jaren voor afschaffing van het melkquotum moeten invoeren. Mocht er dan toch meer marktruimte zijn dan konden ze in de jaren daarna de regeling wel versoepelen. Dan hadden ze controle gehouden over de melkaanvoer en boeren waren minder maniakaal met nieuwe stallen aan het bouwen gegaan.

 • kleine boer

  Tis weer net als bij de kalverfraude hè Bennie langzaam valt ook bij jou het kwartje weer.

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat het tweeprijzensysteem er al veel eerder had moeten zijn is geen reden om hem nu niet meer in te voeren.

 • kleine boer

  @Bennie de vergeven markt heb je niet 123 terug daar komen ze nu achter bij rfc duurt bij jou nog even maar ook dan weet je het verwacht ik. Maandag de prijs omhoog om te sussen is mijn idee...

 • faeane

  @ kleine boer volledig mee eens , net als het laatste jaar voor de afschaffing van het quotum effe goed betalen boertje doen dromen en daarna dubbel terugpakken terwijl boertje blijft hopen op betere tijden .
  Gewoon de schrik erin houden ' niet betalen = produktie op de knip '

 • Firma Vellenga

  Zents beheer bedankt voor uw reactie. Gewoon een praktijk voorbeeld waar ik als winkelende vrouw ook tegen aan loop. De discussie op boerderij gaat natuurlijk wel veel verder maar ik merk ook wel onder de boeren dat ze de praktijk soms wat voorbij gaan. Daar moeten wij ons ook niet druk om maken, daar zijn andere bedrijven/mensen voor maar ik zie ook nog veel meer praktijk/winkel "problemen" En waar gaat nu eigenlijk de gemiddelde prijsverschil van 0,90 eurocent per liter naar toe? Al die tussenhandel lachen zich krom om ons gekronkel om rond te komen.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.