Commentaar

3 reacties

‘Varkenscyclus voor de melkveehouderij’

De melkveehouderij staat voor een varkenscyclus. Goede en slechte jaren volgen elkaar op.

Melkveehouders moeten goede jaren benutten om buffers op te bouwen. Met die boodschap kwam Ruud Huirne, directeur Food en Agri van Rabobank, naar de jaarvergadering van pachtersbond BLHB op donderdag 15 maart in Nijkerk.

Al jaren klinkt deze waarschuwing. Herhaling is kennelijk nodig. Als er geld is, gaat dat nog steeds te vaak naar een nieuwe trekker of naar productierechten. DLV signaleerde dit onlangs ook al.

De buffers zijn nodig omdat een paar oude zekerheden verdwenen zijn. Ten eerste financiering op basis van grond. De bank kijkt steeds meer naar de verdiencapaciteit en minder naar onderpand. Ten tweede die andere vastigheid: een stabiele prijs.

‘Het afschrijvingsbeleid van de Rabobank voor de fosfaatrechten is 5 jaar en niet langer’

Huirne verdedigde ook zijn afschrijvingsbeleid voor de fosfaatrechten: 5 jaar en niet langer staat er voor. ‘Voor de zekerheid’. Ook hieruit blijkt een reserve jegens investeringen in deze windhandel. Zo bang was de bank voor een prijsexplosie van de rechten dat er zelfs een beetje aan prijsbeleid is gedaan. De afschrijvingstermijn is mede op ‘slechts’ 5 jaar gehouden om de prijs te drukken, zo blijkt.

‘Het is de grootste financier van de landbouw ernst; er is een cultuurverandering nodig

Critici zullen meteen zeggen dat dat een bank niet past. Voor nu is het belangrijker te constateren dat het de grootste financier van de landbouw ernst is. Er is een cultuurverandering nodig. Dat vraagt tijd, plus vele malen herhaling van dezelfde boodschap.

Laatste reacties

  • frankrooi

    verdiencapaciteit komt uit productie(rechten).

  • Dirk,

    De verdiencappaciteit van de bank bestaat uit het uitlenen van geld ,maar dat gebeurt steeds meer met MINDER risico voor die bank ,ik denk dat de tijd is gekomen dat de bank enkel hypoteek verstrekt en het risicogedeelte moet de boer "in de claud" halen ,daardoor heeft de bank steeds minder feeling met de boer , dus moeten we uitspraken van de bank over de toekomst lezen als ,oplepelen van geschiedenis ,en dan luid de regel ,rendementen uit het verleden geven geen garantie

  • jhp

    @ Oppewal, u bedoeld denk ik aflossingstermijn ipv afschrijvingstermijn, dat is nl het gebied van het ministerie van financieen en niet van de RABO bank.

Of registreer je om te kunnen reageren.