Commentaar

32 reacties

‘Grondgebonden blijft glibberig’

Grondgebonden veehouderij; iedereen lijkt het te willen, maar wat is het eigenlijk?

“Gewoon hectares en staarten tellen”, zei Cees Veerman vorige week in Heerenveen. Maar dit antwoord is te simpel. Welke hectares tel je wel en welke niet?

De maatregel Grondgebonden groei melkveehouderij geeft juist een heel ingewikkelde invulling. Die noemt veehouders grondgebonden als zij een deel van hun groei sinds 2013 koppelen aan grond. Hele intensieve bedrijven met weinig grond kunnen zo ook grondgebonden zijn. Deze constructie is mooi van lelijkheid – gevolg van politieke onderhandeling.

Gewonemensenverstand en haalbaarheid

Ergens daar tussenin zit de definitie die Netwerk Grondig nu lanceert. Ook hier is de worsteling merkbaar tussen het gewonemensenverstand (grondgebonden ben je als je eigen grond genoeg voer oplevert voor je eigen vee) en haalbaarheid. De uitkomst: grondgebonden is als je je mest op eigen land kwijt kunt of anders binnen een straal van 20 kilometer. Heb je andermans grond nodig, dan is een officieel ‘kringloopcontract’ nodig.

Niet het einde van de discussie

Het is een serieuze poging. Belangrijk is de steun van maatschappelijke organisaties. Maar het zal de discussie niet beëindigen. Waarom juist die 20 kilometer bijvoorbeeld? Grondgebondenheid hoort in het rijtje containerbegrippen: ‘natuurinclusief’, ‘duurzaam’ en ‘transparant’: iedereen wil het, maar zo gauw je het wilt vastpakken, glipt het tussen je vingers door.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Een analyse waar ik mij volledig in kan vinden. “Grondgebondenheid” is zodra je het concreet probeert te maken zo glad als een aal. Ik heb al vaak nagedacht over invulling van grondgebondenheid en ben inmiddels tot de conclusie gekomen dat het gebruik van een afstandscriterium onvermijdelijk is om het enige serieuze inhoud te geven. Een voer-mestcontract is een moeilijk verhaal. Je kunt mest leveren aan een akkerbouwer maar als deze aardappelen en bieten teelt is het niet aannemelijk dat hij voer terug levert. Omgekeerd koop ik ieder jaar een paar ha mais van iemand die wel mais over heeft maar geen mest kan ontvangen omdat hij zijn plaatsingsruimte (zonder derogatie) nodig heeft voor zijn eigen kalveren. Verder zou alleen grond moeten meetellen die volledig voor landbouw gebruikt wordt. Dus een duidelijke scheiding van cultuur- en natuurgrond.

 • driepint

  Ben je wat hectares natuurgrond misgelopen Benny?

 • Bennie Stevelink

  @driepint, het gaat erom meer duidelijkheid te krijgen. In de wet Grondgebonden Groei telt natuurgrond mee terwijl het maar beperkt of zelfs helemaal geen plaatsingsruimte biedt. Dit veroorzaakt verwarring en onjuiste beeldvorming.

 • farmerbn

  Als je grondgebonden niet kunt benoemen dan moet je er afscheid van nemen. Rundvee dat voer eet van landproductie hoeft helemaal niet beter te zijn dan rundvee die het afval van de mensen opvreten. Een koe vreet per jaar zo'n 6 ton ds aan ruwvoer. Of dat voer nu van jezelf is of aangekocht, er heeft ergens gras of mais gegroeid. Of dat land nu naast de deur ligt of op 25 km maakt niks uit. Mensen die zeuren om grondgebonden weten dat boeren in sommige gebieden problemen krijgen en daar is het hen om te doen.

 • driepint

  Je veronderstelling over natuurgrond klopt gewoon niet. In contracten ligt vastgelegd hoeveel mest erop mag, als je natuurgrond al op mag geven. En de toe te dienen hoeveelheid mest is geen 250 kilogram N. Dat is je in een ander topic al duidelijk gemaakt, maar je wilt het blijkbaar niet snappen.

 • driepint

  @farmerBN er is een clubje intensievelingen dat kost wat kost doorgroeit. Daardoor zitten we nu al met fosfaatrechten opgescheept. Wat zou jij voorstellen om hen tegen te houden?

 • farmerbn

  @driepint. Waarom wil jij die boeren tegenhouden? Hun koeien eten ook gewoon ruwvoer dat ergens groeit. Er staat dus ergens gras of mais , net als voor jou.

 • Bennie Stevelink

  @driepint, als grondgebondenheid bijna niet concreet te maken is hoe concreet is dan Netwerk Grondig? In hoeverre is deze club serieus te nemen?

 • ENDE902

  @Bennie,
  Inderdaad goede vraag, in hoeverre is deze club serieus te nemen. Is hier alleen binnen agrarisch verband nagedacht over de term grondgebondenheid, of is er vanuit de instellingen die de club Netwerk Grondig een warm hart toedragen ook het nodige "advies" gegeven.

 • Johnny Hogenkamp

  De zelfbenoemde definitie wordt door tal van clubs ondersteund omdat het hun doel dient; vermindering aantal dieren in Nederland met 70%. Deel heel simpel alle veevoerproductie vanaf Nederlandse gronden door de benodigde hoeveelheid veevoer per dier en daar rolt een x aantal dieren uit. Dit getal zal ongetwijfeld in de buurt komen van het doel. Aan ondermeer het feit dat een enorme hoeveelheid voedselverspilling van de mens omgezet wordt in hoogwaardige eiwitbronnen (vlees) wordt gemakshalve voorbij gegaan, het past immers niet bij de heilige doelstelling.

 • Henk.visscher

  JE MOET MET EEN PUNTENSYSTEEM GAAN WERKEN ELKE KILOMETER BOVEN DE 10 KILOMETER IS EEN STRAFPUNT, HET STIMULEERT OM GROND DICHT BIJ DE BOERDERIJ TE HUREN OF MET EEN CONTRACT TE WERKEN, EN BOEREN DIE DEZE MOGELIJKHEDEN NIET HEBBEN KUNNEN TOCH NOG GRONDGEBONDEN WORDEN, ZO HOU JE HET VOOR IEDEREEN WERKBAAR, NATUURGRONDEN LAAT JE ALLEEN MEEGELDEN VOOR HET PERCENTAGE MEST WAT JE EROP MAG BRENGEN

 • Attie

  Meen dat lto ook met een visie grondgebondenheid zou komen, welke dan bindend zou zijn. Misschien iets minder glibberig?

 • Bennie Stevelink

  @Attie, er is ook nog een commissie grondgebondenheid van het ministerie.

 • Bennie Stevelink

  Dat puntensysteem waar @Henk Visscher over spreekt lijkt mij ook wel wat. Daarmee voorkom je een scherpe alles of niets grens. Het sluit meer aan op het rechtvaardigheidsgevoel van boeren. Daarmee voorkom je een negatief effect op de moraal en de daarmee samenhangende fraudebereidheid.

 • Henk.visscher

  JA BENNIE EN PUNTENSYSTEMEN ZIJN WE AL AANGEWENT

 • Henk.visscher

  EN JE KUNT ERGENS NAAR TOE WERKEN ZO,N SYSTEEM MOET DAN OOK VOOR 5 OF 10 JAAR VASSTAAN, WANT DAN WETEN WIJ BOEREN WAAR WE AAN TOE ZIJN, EN MILIEUORGANISATIE,S MOETEN HIER DAN IN MEE EN DAN OOK NIET IN DIE JAREN MET ALLERLEI NIEUWE BEDENKSELEN KOMEN

 • Attie

  En ja, wat zo FC er van vinden met zijn mondige klanten?

 • alco1

  Ik heb al een akkoord met een boer op 10 km afstand en die weer met een andere boer op afstand.
  Grapje, maar des te meer regeltjes hoe meer fantasie.
  Maar we laten ons weer piepelen beste mensen.

 • gerben5

  Stel ik voer mest af naar buurman met bieten. ik koop een paar vrachten bietenpulp. Met" kringloop contract"ben ik dan goed bezig. Eerder was ik dan een intensieve die gekort moest worden

 • farmerbn

  Nederlandse boeren zijn bezig andere boeren dwars te zitten. Dat is heel raar om te zien. Extensieve boeren tegen intensieve, boeren met veel grond dichtbij tegen boeren met verre veldkavels enz. En dat allemaal om er zelf beter van te kunnen worden. Stoelendans georganiseerd door de boeren zelf. Overheid en anti lachen zich kapot.

 • gerben5

  Farmerbn Dr is zelfs een club voor op gericht door mileudefensie om het te faciliteren = netwerk grondig

 • 344412

  Ik vind al die hoofdletters intimiderend

 • Henk.visscher

  Wees maar niet bAng Ben een kleine boer meT te weinig grOnD
  toetsenbord iS NIet goed

 • Henk.visscher

  WE moeten naar meerjaren aFsprAken ELk JaaR woRd er weER iets vErandeRd Dat gejojo kun je nIEt op oNDERNemeN

 • Jaap39

  Het hele ondernemen wordt sowieso ontmoedigd in Nederland.

 • moi !

  Grondgebondenheid kan veel efficiënter, door het gat van Rotterdam een stuk dichter te doen. Boeren hier moeten het zelf gaan verbouwen.

 • A1967

  Wat Alco schrijft lijkt grapje, maar is wel zo.
  Het wordt weer veel te ingewikkeld.

 • ja dat klop wel

 • koestal

  soja mag wel ,als het gebruikt wordt door de vegetarische slager,het komt ook via de Rotterdamse haven !

 • haj146

  Het wordt idd weer veel te ingewikkeld. wet grondgebonden groei is er en das genoeg. Netwerk Grondig predikt voor eigen parochie en wat eerder ook al genoemd werd, dit is hun te doen om andere intensieve gebieden een hak te zetten. Grondgebonden is dus geen mest voor akkerbouwers. De extra kunstmest en bodemdaling in groningen is dus de schuld van Netwerk Grondig. We hebben nu klote fosfaatrechten en AMvB grondgebondenheid. LAAT DIT GENOEG ZIJN.

 • piet p

  Der komt nog veel meer bij net zolang tot niemand het nog snapt.

 • koestal

  Ach ,je pacht maar grond van de natuurorganisaties,die kunnen er zelf ook niet veel mee als verwaarlozen,dan heb je op papier meer grond.

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.