Boerenblog

2 reacties

‘Toekomst kalverhouderij vraagt om dialoog’

De kalverhouderij is er bij gebaat meer openheid te verschaffen en in gesprek te komen én blijven met de maatschappij.

Op 16 februari houden we met de vereniging van kalverhouders een discussiemiddag met als thema ‘is er nog ruimte voor kalveren?’ Op die dag zijn enkele Tweede Kamerleden uitgenodigd, alsmede de Dierenbescherming, Wageningen UR en LTO. Onder leiding van Dick Veerman schetsen we een toekomstbeeld, waarin de kalverhouder centraal staat.

Het gaat immers om zijn bestaansrecht. We weten ook dat maatschappelijke groeperingen, politieke partijen en onze omgeving wel een idee hebben hoe de veehouderij er de komende jaren moet uitzien.

Lobbywerk achter de schermen

Veel lobbywerk gebeurt nu achter de schermen. Op zich goed. Maar kalverhouders krijgen daar weinig van mee. Belangenbehartiging blijft daarmee een proces ver van de boer. Dat is jammer. Het is goed om in openheid met elkaar te discussiëren zodat de klokken in Den Haag en in het veld gelijk gezet kunnen worden. Daar ontbreekt het nu wel eens aan.

Die openheid is noodzakelijk. Openheid naar politici dat de kalverhouderij superbelangrijk is voor een goed functionerende melkveehouderij. Openheid naar kalverhouders om na te blijven denken over nieuwe manieren van houderij en management. Een contractgever bepaalt inderdaad veel op het bedrijf. Maar de kalverhouder is de ondernemer. Hij moet zijn bedrijf veiligstellen voor de toekomst. Zo’n inspirerende discussiemiddag kan hierbij helpen.

‘Ze kijken heel anders naar ons dan wij onszelf zien’

Zo zijn er dierenbeschermers of mensen die aan de linkerkant van de politiek staan die ook voor een groot deel mensen zijn met een goed helder verstand, maar ze kijken heel anders naar ons dan wij onszelf zien. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.

In de 2% extremen moeten we niet onze energie steken, maar wel in de 90% die de landbouw en zeker de kalverhouderij niet kent. Zij hebben vaak een mening die vanuit politiek en maatschappelijke organisaties wordt gevoed.

Ik denk dat het ook goed is om als ondernemer een spiegel voorgehouden te krijgen. Ben ik ondernemer genoeg om te veranderen als dat nodig is? Zit ik hier op de juiste plek? Moeten we als bedrijf groeien of juist meer een nichemarkt zoeken?

Er is wel degelijk een bedreiging voor onze sector als we onze plek in de maatschappij niet weten te behouden. Kijk maar eens naar Brabant, waar terecht zorgen zijn over het voortbestaan van bedrijven vanwege het ammoniakbeleid.

Overtuigd van bestaansrecht kalverhouderij

Ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland bestaansrecht hebben en dat er over 20 jaar nog steeds een gezonde kalverhouderij is. Want in Noordwest-Europa wordt nu en in de toekomst veel melk geproduceerd, eenvoudigweg omdat een groot deel van de grond hier uitermate geschikt is voor grasteelt en minder voor akkerbouw.

Vanuit de melkveehouderij blijven de kalveren dus komen en wat is er nou mooier dan dat we het kalf onder de beste omstandigheden topkwaliteit vlees laten produceren?

We gaan het zien wat de genodigde politici en maatschappelijke organisaties ervan vinden, maar veel belangrijker is wat de kalverhouders vinden: kunnen zij hun ruimte behouden om over 20 jaar nog kalverhouder te zijn?

Laatste reacties

  • Eyes on Animals

    Als jullie echt een maatschappelijke discussie weillen, zouden jullie er verstandig aan doen om eens wat nieuwe mensen uit te nodigen behalve het inmiddels overduidelijke bekende gezelschap. Eyes on Animals is gaarne bereid om in de toekomst van gedachten met jullie te wisselen.
    Hartelijke groet, Margreet Steendijk, senior Inspector en Trainer Eyes on Animals.

  • gerben5

    Dierenbescherming niet goed dan?

Of registreer je om te kunnen reageren.