Expertblog

12 reacties

‘Nepnieuws bij mediahype over vaarzenfraude’

In mijn vorige expertblog waarschuwde ik voor Europees zwaar weer en nepnieuws in combinatie met anti-wetenschappelijke gelegenheidsallianties van protectionisten en radicale milieuactivisten. Maar nepnieuws komt echt niet alleen uit niet-westerse landen! Bestaat er een verborgen agenda tegen onze dierhouderij?

Na de mestfraude – waarop de sector reageerde met een eigen keurmerk – zien we in de mediahype over de vaarzenfraude een soortgelijk verschijnsel. Met grote koppen verscheen in de media dat ‘de helft van de melkveehouders’ door de tweelingenconstructie zou hebben gefraudeerd. Slechts 2 dagen later bleven daarvan slechts 2.100 en nog later 1.950 geblokkeerde melkveehouderijen (circa 10%) over. Velen hiervan bleken geblokkeerd door administratieve fouten in het I&R-systeem of bij datakoppeling.

De administratieve blokkade duurt voort

De medewerking van fok- en standsorganisaties bij deblokkering is er, maar de administratieve blokkade door RVO/NVWA duurt voort. Terwijl administratieve fouten rond verworpen kalveren tot begrijpelijke frustratie onder melkveehouders leiden, eisen sociaaldemocratische Europarlementsleden uit België, Duitsland en Frankrijk van de Europese Commissie inmiddels al verwerping van nieuwe derogatie voor Nederland.

‘GroenLinks heeft EU-topambtenaren bewerkt op basis van aantoonbaar onjuist nepnieuws’

GroenLinks heeft eerder deze maand al Europese topambtenaren in dezelfde zin bewerkt, op basis van aantoonbaar onjuist nepnieuws, dat nu al volop bijstelling behoeft. Wetenschappelijke feiten als hogere vruchtopbrengst en aantoonbare verbetering van de waterkwaliteit doen er blijkbaar niet meer toe? Bestaat er een verborgen agenda tegen onze dierhouderij?

‘Fraude moet keihard worden bestraft. Maar noem administratieve onvolkomenheden in eigen overheidssystemen géén fraude!’

Vooropgesteld: fraudeurs moeten keihard worden bestraft: zij brengen diergezondheid, traceerbaarheid, mestbeleid – derogatie – in gevaar. Noem administratieve onvolkomenheden in eigen overheidssystemen echter géén fraude! Nu de omvang kleiner blijkt dan gedacht, moeten ministerie, RVO en NVWA niet alleen zo snel mogelijk bedrijven vrijgeven, maar ook slagvaardig de gecreëerde, valse beeldvorming bij de nationale en Europese politiek corrigeren.

‘(VVD-)Vergaderboer’

Behoud van eenheid in de sector alsook waarachtige berichtgeving in eigen vakmedia zijn nu van levensbelang. Dat columnist(en) als ‘(VVD-)Vergaderboer’ doodleuk beweren dat het voltallige Europees Parlement ’met Schreijer-Pierik in de fout’ zou zijn gegaan vanwege steun voor mijn oproep tot invoering van groene ecosysteem- en blauwe waterdiensten door grondeigenaren tegen marktconforme vergoedingen – bijvoorbeeld uit tweede pijler en Life, getuigt van onbegrip.

‘Grondeigenaren dragen als geen ander bij aan natuurbeheer, klimaatopgaven en waterkwaliteit’

Als secretaris-generaal van de parlementaire intergroep van alle Europese landgoederen en grondbezitters besef ik als geen ander hoe die grondeigenaren bijdragen aan natuurbeheer, klimaatopgaven en waterkwaliteit.

De toekomstige gestaffelde afbouw/plafonnering boven een bepaald maximumbedrag van de (met duurzaamheidsvoorwaarden omklede) directe inkomenssteun aan actieve landbouwers uit de eerste pijler heeft met bovenstaande niets te maken!

Laatste reacties

 • ghsmale

  Geen derogatie voor Nederland, komt sommige partijen wel goed uit.
  Dat wordt dan anderhalf koe per hectare.
  of veel mest afvoeren en aanvullen met kunstmest.
  Het hele jaar wordt er gezeurd over kringloop en duurzaamheid.
  Maar als we de tekorten in de grond moeten aanvullen met nepmest
  is dit de wereld op zijn kop.

 • alco1

  Bedankt Annie. Hier voelen we ons weer gesteund door.
  Nu nog op papier durven te zeggen dat Calon een wolf in schaapskleren is en onze minister 'gebruikt" wordt.

 • pinkeltje

  Berichten zoals gisteren bij Jinek over wat er allemaal niet deugt aan de bewerkte vleesproducten, dat helpt ook echt om het imago van de sector op te krikken. Alsof er iets nieuws onder de zon was en alsof je mag verwachten dat knakworst is gemaakt van kogelbiefstuk en haas karbonades. Voedsel moet veilig zijn en het milieu moet worden ontzien, daar zijn we het snel over eens. Wat er in de veganistische - antiglobalistische en alles dat daar aan verwante lobby aan de hand is, is dat we ons in deze tijd van welvaart we de luxe kunnen permitteren onze tijd aan dit soort geneuzel te besteden. Gaat het wat beter dan ga je wat meer vlees eten, krijg je nog wat meer te besteden dan wordt je vegetariër.

 • alco1

  Ja @pinkeltje. Dat zag ik ook.
  Zonder maar een enkel weerwoord kon alles weer georeerd worden.
  Zeuren over water en niet over de zeer lage prijs.
  En wat was er mis? Het stond allemaal netjes op het etiket.

 • smi062971

  En zolang goede doelen zoals de postcode loterij massaal giga bedragen storten aan bijv. een wakker dier om ons nog meer te overtuigen om vegatarisch eten en dus ook volop nepnieuws blijven verkondigen zit er maar 1 ding voor ons op. Onze koffers pakken en stoppen met het werk wat wij het liefste doen, namelijk agrarisch ondernemen zijn

 • buitenok

  Over 5 a 10 jaar piepen ze wel anders. Verpauperd platteland en zeer hoge voedsel prijzen. Dan zijn er weinig mensen die nog dag en nacht klaarstaan voor honger loontje.

 • Zuperboer

  Annie kom noar huus(vrij naar Alexander Curly). Het is 5 voor 12 voor de nlse melkveehouderij. We zitten momenteel in een Kafkaesk scenario en onze stuurvrouw is al dan niet bewust het spoor bijster. Het zijn inderdaad bijzondere krachten die momenteel tegen ons werken. Eerlijk en wetenschappelijk onderbouwd beleid dat is broodnodig. Het is te hopen dat Geesje Rotgers(vfocus) en JCV hun rol als kritikasters blijven oppakken. Wat er nu gebeurt druist compleet tegen de realiteit in.

 • Gerrit Lammertink

  Nepnieuws? De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet. Annie heeft ingestemd met de aanwijzing van de Natura2000 gebieden toen ze in de kamer zat.
  Laatste jaar meehuilen met knelgevallen van fosfaatregels die vervolgens niets meer van haar horen.

 • Nepnieuws, leugens, zelfverrijking en halve waarheden. Welkom in de wereld van de "groene" partijen. En dan wordt een boer die vast loopt door niet goed communicerende computersysteem weggezet als fraudeur. Het is maar hoe je het brengt.

 • melkveehouder .

  Sorry Annie, maar jouw partij had de beslissende stem voor deze ellende wat voortvloeit uit het fosfaatrechtenstelsel. En jouw (varkens)sector heeft baat bij invoering van dit stelsel en behoud van derogatie om zo de mestafzetkosten voor de varkenshouderij te beteugelen.

  Niet voor niets heeft de varkenssector er met maatregelen voor gezorgd dat Nederland in 2017 onder het nationale fosfaatplafond bleef om de derogatie veilig te stellen c.q. er voor te zorgen dat er ‘zicht op derogatie was’ waardoor het fosfaatrechtenstelsel kon worden ingevoerd. Knap staaltje politiek moet ik zeggen. Maar dit gaat wel over de ruggen van de melkveehouders!
 • Bennie Stevelink

  Dat zie je verkeert @melkveehouder. Een groot deel van de Kamer, waaronder ook D66, wil inkrimping van de veestapel. Het CDA, de partij van Annie, heeft tijdens de kabinetsformatie weten te bedingen dat tijdens de huidige kabinetsperiode geen inkrimping van de veestapel komt.
  Ongelimiteerde uitbreiding van de veestapel, zoals jouw voor ogen staat, lijkt mij politiek niet realistisch.

 • melkveehouder .

  @Bennie, ik zie niks verkeerd maar constateer slechts. Jouw uiteenzetting is niet relevant voor de feiten die ik benoem.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.