Redactieblog

9 reacties

‘Grond wordt een last’

Wie zijn fosfaatrechten kwijt wil, kan beter ook maar grond mee verkopen, zeker in een extensief gebied waar alleen melkveehouderij mogelijk is.

Er staan behoorlijk wat bedrijven te koop in mijn werkgebied, hoofdzakelijk Friesland en Groningen. Voor deze bedrijven is soms veel en soms bitter weinig animo. Met aflossingseisen en 4% rekenrente valt het ook niet mee om de liquiditeit van zo’n aankoop rond te rekenen. Als de grond ook voor een andere tak van sport te gebruiken is, rekent het makkelijker.

‘Op een zuiver melkveebedrijf is er zo’n 17 cent per kilo melk beschikbaar voor vaste lasten en privé’

Op een zuiver melkveebedrijf is er zo’n 17 cent per kilo melk beschikbaar voor vaste lasten en privé. Bij 9.000 kilo melk per koe is dit € 1.530 per koe. Als je van de lucht kunt leven, of van het inkomen dat je partner thuis brengt, dan kan dit bedrag volledig aan rente en aflossing besteed worden. Bij 4% rente en 30 jaar aflossen kan dan maximaal € 21.000 per koe geleend worden. Bij 25% vervanging is 51 kilo fosfaat nodig per koe, inclusief jongvee. Bij een marktprijs van € 175 komt dat neer op € 9.000 per koe. Hopelijk zijn de gebouwen niet al te duur en betaal je daar niet meer dan € 4.000 à € 5.000 per koe voor. Dan is er nog ruimte om € 7.000 per koe uit te geven aan grond en machines. Na zo’n rekensessie haken veel geïnteresseerden toch weer af.

Desnoods bedrijf in delen verkopen

Als een bedrijf niet in het geheel verkocht kan worden, dan maar in delen. Er is volop vraag naar fosfaatrechten, maar ook hier moet gerekend worden aan de liquiditeit. De Wet grondgebonden groei melkveehouderij is meestal geen beperking. De kopers hielden de afgelopen jaren de koeien al en waarschijnlijk is de grondpositie daarop afgestemd. Voor bedrijven die wel tegen de grenzen van deze wet aanlopen, mag de koper waarschijnlijk meer koeien per hectare houden dan het verkopende bedrijf nu heeft. Met een beetje geluk kan de verkoper dan bij de fosfaatrechten de helft van zijn grond mee verkopen.

‘Soms vindt de staker het ook nog wel prettig er te blijven wonen’

Ik merk bij lezingen en bij gesprekken met boeren verschillende niveaus van ‘vraag’. Er zijn bedrijven die wel interesse hebben maar het niet gefinancierd krijgen. Dat is dus geen echte vraag. Daarnaast is er verschillende interesse in gebouwen, grond en fosfaatrechten. In volgorde van toenemende interesse. De gebouwen parkeer ik even. Soms vindt de staker het ook nog wel prettig er te blijven wonen.

‘Daarom zou ik de verkoop van fosfaatrechten als verkoper koppelen aan de verkoop van de grond’

De verschillen in vraag naar grond en fosfaatrechten kan wel leiden tot een verschuiving in het aanbod. Als er in de omgeving weinig vraag is naar grond, zal de interesse nog verder wegzakken als de koper er geen koe extra op kan houden. Daarom zou ik de verkoop van fosfaatrechten als verkoper koppelen aan de verkoop van de grond als je de grond niet kunt verkopen buiten de melkveehouderij.

‘Dit leidt tot verdere intensivering van de sector’

Het lijkt er op dat de marktprijs van bedrijfsonderdelen de aansluiting met de markt aan het verliezen is. Er is pas sprake van een marktprijs als de koper interesse heeft en het betalen kan. Aangezien fosfaatrechten leiden tot meer omzet, en grond nagenoeg niet, leidt dit tot verdere intensivering van de sector. Dit is voor de sector niet wenselijk en voor de verkopers ook niet. Wellicht biedt dit kansen voor een grondgebondenheid vanuit de markt in plaats van een wet.

Laatste reacties

 • A1967

  Het uitgangspunt is in mijn optiek de verkeerde. Die 175 euro voor fosfaat is dus te veel . met andere woorden, dan is het fosfaat (lees: gebakken lucht), de last.

 • John*

  door de rechten gaat de prijs van grasland naar beneden, was al direct voorspeld.. inmiddels 4000 en ik verwacht dat dat doorzet naar 10 000 euro.. voor een bedrijf dat wil groeien en tegelijk grond en rechten koopt maakt het allemaal niet zoveel uit. De ontwikkeling blijft even duur. Aangezien er op de rechten afgeschreven kan worden.

  Ik denk wel dat we er als sectoren goed aan gaan doen dat we voor elkaar gaan krijgen dat partijen die grond kopen en ontrekken uit de landbouw er ook de dierrechten bijkopen.

 • melkveehouder .

  Tjonge zeg, als je met zo’n kunstgrepen de waarde van fosfaatrechten in de benen probeert te krijgen, of te houden, dan ziet het er voor de toekomstige verkoop slecht uit. Jammer voor de stopper maareen lichtpuntje voor de 30% bedrijven die een opvolger heeft.

 • van someren

  ook in nederland gaan er alternatieve financieringsvormen de kop op steken om een melkvee bedrijf te beginnen, bijv sharemilken. in engeland vindt dit ook al plaats in gebieden waar meer grond is dan er boeren zijn om die te kopen. zo kan er ook weer eens iemand van buiten de melkveehouderij koeienboer worden

 • themmen

  Echt nederlands denken. Wat kun je maximal betalen zonder zelf iets te verdienen. Als we die manier van denken eens zouden veranderen in hoeveel kun je ermee verdienen? Word het een stuk goedkoper maar de ambitie om meer te melken is groter dan om meer te verdienen

 • H.Grotenhuis1

  De grondprijs en de prijs voor fosfaatrechten zijn communicerende vaten, was in het melkquotumtijdperk ook het geval.
  Met de einddatum van de melkquotering in zicht ging de grondprijs al (fors) omhoog, nog extra omhoog omdat de bankrente fors omlaag ging.

  Rekenen met een bankrente van 4% is waanzin als je (ook voor een lange rentevastperiode) kunt lenen < 2%. Er zijn genoeg vermogende particulieren die met minder dan de huidige leningrente genoegen nemen.

 • Sjaak

  'Grond wordt een last....'

  Raar toch, dat mensen met ogenschijnlijk een gezond boerenverstand iets dergelijks kunnen ventileren. Dit geeft toch wel aan dat de sector en alle betrokkenen kompleet van het padje zijn....
  Grond is in in principe de enige échte basis om een verantwoorde dierhouderij te bewerkstelligen. Echter door het introduceren van allerlei rechtensystemen met hun rekenmethodieken, wordt grond gezien als een last.... koekoek!?!
  Dat we daarnaast ook nog eens luchtbellen gaan verwaarden, vinden we normaal!
  Maar goed, om al deze flauwekul weer in goede banen te leiden, zijn weer veel 'professionals' mee bezig... en dát noemen we ook economie!

 • Johnny Hogenkamp

  Trek deze vorm van maximaal lenen zonder verdienste eens door naar een adviseur / relatiemanager die net als in het voorbeeld ook leeft van "de lucht of zijn partner". Beetje adviseur verdient € 70.000 per jaar en kan volgens bovenstaande berekening dus een miljoen euro lenen voor zijn hobby's. Gelijk @Themmen hier boven aangeeft zeer bedenkelijk.

 • koestal

  Steek je maar tot de nek in de schulden,de accountants kunnen je later wel vertellen ,wat je verkeerd hebt gedaan.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.