Commentaar

7 reacties

‘Geen harde bewijzen uit digitale opsporing’

Welke omvang heeft kalvergate nu eigenlijk? Blijft het bij minder dan honderd frauderende bedrijven of worden het er enkele duizenden?

Het antwoord op deze brandende vraag blijft ook na de blokkade van 2.100 veehouderijen boven de markt hangen. Maar de kans dat het bij enkele tientallen bedrijven blijft, wordt wel met de dag wel kleiner.

Acht weken tijd voor herstel

Eerder waren 45 bedrijven geblokkeerd, nadat uit een steekproef bleek dat deze melkveebedrijven een bovengemiddeld aantal tweelingen hadden én er fouten zaten in de I&R-registratie, waaronder onterecht opgegeven tweelingen. Nu is de groep met melkveehouders die wat uit te leggen hebben, uitgebreid met 2.100. Hier werden volgens de minister vaarzen gemolken, zonder er een geboorte bekend was. Ze zijn nu geblokkeerd en kunnen geen dieren afzetten totdat hun I&R op orde is. De ‘bewijzen’ kwamen boven tafel door koppeling van verschillende digitale databanken, waaronder de melkcontrole en I&R. De verdachte bedrijven krijgen nu acht weken de tijd om hun digitale administratie op orde te brengen.

Bij elkaar geharkte bewijslast

Het is begrijpelijk dat de NVWA uit praktische overwegingen niet direct alle verdachte bedrijven kan bezoeken. Maar aan deze robotmatig bij elkaar geharkte ‘bewijslast’ kleeft wel het gevaar dat boeren die te goeder trouw zijn, ook in het verdachtenbankje komen te zitten, door onopzettelijke foute opgaven in de complexe registratiesystemen. Daarnaast is het maar de vraag of er werkelijk harde bewijzen op tafel komen. Want wie echt fraudeerde, heeft de laatste weken namelijk de tijd kunnen benutten om het harde bewijsmateriaal, de ‘pinken’, af te voeren naar de slacht, liefst in het buitenland.

Ten onrechte geblokkeerd

Vindt u ook dat u ten onrechte geblokkeerd bent? Geef het door aan de redactie van Boerderij.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  Hier al een aantal bedrijven op slot omdat er een dood kalf was, wel opgegeven bij rendac, maar is op de een of andere manier niet goed in IR gekomen, ik denk dat er straks maar een kleine groep overblijft die echt heeft gefraudeerd.

 • alco1

  De overheid dekt zich voor zijn miskleun bij monde van Hekkert al in, dat "bewijsmateriaal" al afgevoerd is.

 • Zuperboer

  Het doel van het ministerie is wel bereikt; Namelijk de aandacht afleiden van waar het om gaat. Dat is initieel Stikstof emissie naar grond-
  en oppervlaktewater terugbrengen onder een bepaalde norm. Dit kan men meten. Dit is enkele jaren geleden middels een ogenschijnlijk onschuldig ambtelijk initiatief in de derogatieonderhandelingen omgezet in een fosfaatplafond. Dit leek fors overschreden in 2017(was reeds zo in 2015 en 2016) en daarmee was een nieuwe derogatie en een gezonde mestinzet op de melkveebedrjiven bijna passe. Door de inzet van 95% van de melkveehouders leek dit scenario afgewend. Aanvankelijk heeft men toen de fraudekaart getrokken met het tweelingenverhaal. Nu lijkt er van alles bij te worden gehaald en wordt in sommige situaties zelfs de hiaten in het eigen I&Rsysteem op het bordje van melkveehouders geschoven onder het mom van fraude. Daarmee is een volgdend rookgordijn gelegd over de derogatie-onderhandelingen. Nogmaals sjoemelen deugt niet en dient aangepakt te worden. Maar dat men met grote aantallen naar buiten wil lijkt duidelijk te zijn. Ik neem aan dat elke situatie van een foutcode wordt voorzien. Aan de onderzoekers van Boerderij de schone taak om een overzicht te bemachtigen waaruit blijkt hoeveel bedrijven in welke categorie 'scoren'. Dit zou heel veel duidelijkheid verschaffen.

 • cornelis 22

  Ik trek een vergelijking met belastingaangifte, heb je ook wel eens een geschil bij fraude volgt een boete ik naar de rechter die zij u heeft een pleitbaar stuk weliswaar kreeg ik ook van de rechter geen gelijk maar hij zij wel dat ik te goeder trouw was en geen fraudeur en ook geen boete.

 • H.Grotenhuis1

  Die digitale opsporing is je reinste beeldschermmanagement, je kunt pas met zekerheid iets stellen over fraude als RVO en NVWA de primaire bedrijven werkelijk hebben onderzocht. Tot zo lang is het één groot toneelstuk van de Overheid voor de bühne.

 • farmerbn

  Eens met Zuperboer. Het moet gaan over fraude en niet over fouten in de I en R.

 • mtseshuis

  Ja @Alco: Daar gaat het sterk op lijken, straks heeft de veehouderij het gedaan, niet een zwaar overdreven fout van LNV/RVO/NVWA

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.