Expertblog

3 reacties

‘Zoeken naar balans in voer voor koe’

Mais en gras zijn een prima basis voor de koe. Het dier zelf is leidend in de keuze meer of minder snijmais.

Voor de ruwvoerteelt was 2018 zeker geen gangbaar jaar. Na een prima start in het voorjaar, was het vooral de droogte die voor een groot deel van het jaar beeldbepalend was. Wageningen Economic Research raamde in augustus dat er 20% minder gras en 35% minder snijmais per hectare geoogst zou worden. Omgerekend voor een gemiddeld melkveebedrijf bedrijf betekent dit volgens het rapport een inkomens achteruitgang van € 25.000.

Factoren die teelten op melkveebedrijf bepalen

Niet alleen de droogtegevoeligheid van een gewas maar ook steeds meer andere factoren zijn bepalend voor de toekomstige teelten op een melkveebedrijf. Denk aan CO2-footprint, 65% eiwit van eigen land, uitspoeling van stikstof, verlies van organische stof, minimaal 80% grasland voor de derogatie en het effect op de methaanuitstoot van de koeien. Dat zijn zomaar een paar zaken die je gedachten alle kanten doen opgaan als je een keuze moet maken in het meer of minder telen van snijmais.

Continuteelt is geen optie meer

Deskundigen zijn het al wel eens over de manier waarop je snijmais zou moeten inpassen in je bouwplan. Continuteelt is geen optie meer. De normaliter hoge opbrengsten per hectare en de lagere methaanuitstoot van de koeien zijn gunstige effecten bij een hoger snijmaisaandeel in het areaal. Maar ja, als je al een keer een stuk grasland wilt vernieuwen en dan kiest om de oude zode te scheuren en er daarna een jaar snijmais op teelt, dan is de ‘milieufout’ aanzienlijk. Dus dan maar continuteelt? Nee, daar is vooral de daling van de organische stof het probleem.

Binnen derogatie werken met 60-20-20-principe

Deskundigen geven aan dat binnen de derogatie gewerkt moet worden volgens het 60-20-20-principe: 60% blijvend grasland, 20% snijmais en 20% grasklaver. In dit bouwplan zitten de grasklaver en de snijmais in een 3-jaarlijkse rotatie. Voordeel is dat de oude graszode zo lang mogelijk intact gehouden wordt waardoor vooral de negatieve effecten bij het scheuren wegvallen. Het scheuren van een 3-jarige zode geeft aanzienlijk minder verliezen. Daarnaast is er wel meer opbouw van organische stof.

Grotere bedrijven gaan 80-20-eis voorbij

Toch denk ik dat vooral een voorwaarde als 65% eiwit van eigen land meer bepalend zal zijn. Grotere bedrijven, die intensiever worden, zullen steeds meer kiezen om het aandeel grasland in hun beschikbare areaal te vergroten, dus voorbij de 80-20-eis. Het aangekochte ruwvoer of bijproduct zal steeds meer een product zijn waarin vooral energie zit en minder eiwit.

Ik stel voor dat de koe leidend is in de keuze voor meer of minder snijmais

Het blijft een zoektocht naar de juiste balans. Enerzijds pleit de eiwitverspilling bij grote hoeveelheden gras en de hoge opbrengsten van snijmais juist voor meer snijmais. Anderzijds pleiten de negatieve effecten van de snijmaisteelt op de bodemvruchtbaarheid en de benodigde extra eiwitaankoop voor minder snijmais in een bouwplan.

Dat mais en gras een prima basis zijn voor de koe, daar twijfelt niemand aan. Als we er zelf niet uitkomen doordat het lastig is om alle tegenstrijdigheden tegen elkaar weggestreept te krijgen, stel ik voor dat de koe leidend zal zijn in de keuze voor meer of minder snijmais.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Meer informatie over de prijzen van veevoer voor rundvee vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Prijs snijmais
Prijs tarwestro grote balen
Prijs bierbostel

Laatste reacties

 • wadevries

  Waarom niet overwegen voerbieten in het bouwplan op te nemen?

 • mtsnooren1

  Melkveehouders wordt toch eens wakker.
  Als de 65% eiwit van eigen land door gaat dan verdwijnt de teelt van snijmais uit het rantsoen en zeker bij de wat intensievere bedrijven die nu met mais rijke rantsoenen werken heeft dat nog al grote gevolgen.
  Je hebt meer land nodig, door het verschil in drogestofproductie per ha [ 4 a 6 ton].
  Productie verlies op bedrijfs niveau. Kan je de hoge productie op voornamelijk grasrantsoen handhaven. Ik denk het niet.
  Dus extra grond, heel andere bedrijfsvoering en de productie daling zal de kostprijs
  met zeker 3 cent verhogen.
  Ga het maar eens doorrekenen.

 • farmerbn

  'Koe leidend' is dom. Dat moet altijd de economie zijn. Ook die 65%regel is niet goed voor boeren. 60-20-20 is gevaarlijk want die 60% blijvend grasland moet echt blijvend blijven. Mag je nooit meer iets anders op telen.

Of registreer je om te kunnen reageren.