Commentaar

10 reacties

‘Maisteelt is niet meer foolproof’

Een melkveehouder die zich helemaal op zijn koeien wil blijven focussen, kan beter overwegen om de maisteelt aan specialisten uit te besteden.

De recorddroge zomer van dit jaar zal zich nog lang laten voelen. De lage grondwaterstand wordt in grote delen van het land een bottleneck. Boeren worden zelfs opgeroepen om duikers in kleine wateren af te sluiten.

Het nieuwe klimaat leidt niet alleen tot een cultuuromslag in het waterbeheer, maar zal het ook een andere aanpak vergen in de teelt van ruwvoergewassen

Meer dan tot nu toe wordt waterbeheer: water vasthouden in de bodem in plaats van afvoeren. Zo leidt het nieuwe klimaat niet alleen tot een cultuuromslag in het waterbeheer, maar zal het ook een andere aanpak vergen in de teelt van ruwvoergewassen.

Lessen trekken uit afgelopen jaar

De droogte van 2018 kostte de teelt van snijmais, met bijna 207.000 hectare verreweg het grootste gewas in Nederland, flink wat opbrengst en kwaliteit. Logisch dat veehouders, zeker op de droogtegevoelige gronden, lessen willen trekken uit het afgelopen jaar. Zo bleek onder andere dat mais die vroeg bloeide minder last had van de droogte. En een ras met een snelle beginontwikkeling en een uitgebreider wortelstelsel is veel weerbaarder tegen droogte. Door met dit soort eigenschappen rekening te houden bij de rassenkeuze, kun je als veehouder zonder al te veel moeite al winst boeken in opbrengstzekerheid.

Finetunen van teeltmaatregelen

Meer inspanning vergt het finetunen van teeltmaatregelen als zaaitijdstip, zaaidichtheid, grondbewerking, bemesting en beregening. Zo heeft de vroeg gezaaide mais het afgelopen jaar de droogte beter doorstaan in vergelijking met laat gezaaide. Beregening heeft zelfs op veel maispercelen een complete misoogst voorkomen. Met de klimaatverandering, die vaker extreem weer zal brengen, is het belang van beregenen dus nog duidelijker geworden dan het al was. Voor wie tot nu toe nog mais telen zonder beregenen kon, biedt dit stof tot nadenken.

Toekomst van maisteelt

Zeker, maisteelt heeft nog steeds toekomst. Ondanks de negatieve effecten van de teelt op de afbraak van organische stof en de bodemkwaliteit. Een maisgewas verbruikt van nature in vergelijking met granen, maar ook ten opzichte van gras, minder water voor verdamping. Tegelijkertijd is het door de diepere beworteling in staat om gedurende een droogteperiode langer vitaal te blijven en droge stof te produceren.

Een rendabele, klimaatbestendige maisteelt zal steeds meer aandacht en expertise vergen

Edoch, de tijd dat mais telen in een overvloedig bemeste bodem foolproof was, is echt voorbij. Sterker, een rendabele, klimaatbestendige maisteelt zal steeds meer aandacht en expertise vergen. Daarbij moet de teelt in 2019 aan strengere normen voldoen, zoals een vanggewas dat voor 1 oktober gezaaid moet zijn en vanaf 2021 volgt de verplichting om rijenbemesting met drijfmest toe te passen.

Uitbesteden

Een melkveehouder die zich helemaal op zijn koeien wil blijven focussen, kan daarom beter maar overwegen om de maisteelt helemaal aan specialisten uit te besteden, zoals aan naburige akkerbouwers of loonwerkers.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

 • Vhouder

  wat een onzin alsof een loonwerker het klimaat wel kan sturen er is het afgelopen jaar zeker bij akkerbouwers veel mais verdroogd omdat die hun handen vol hadden met aardappels bieten en uien sproeien

 • themmen

  Inderdaad onzin mais is trouwens beter voor Co 2 reductie dan gras neem bij groei meer Co 2 op bent geen kunstmest nodig en koeien stoten minder methaan uit en je hebt hogere opbrengst per ha en je kunt raps voeren ipv soja

 • deB.


  Pure complete onzin!! zo op de laatste dag van het jaar!

  Als het droog is zoals dit jaar, kan NIEMAND er wat aan doen, of beter doen.
  Alles is niet maakbaar, hoe ... kun je zijn!
  Zoo makkelijk allemaal van achter een typebordje

 • Piet Piraat

  Ook onzin is dat mais minder verdamping heeft dan granen en gras. Hoe krijg je het toch verzonnen. Met zoveel blad heeft juist mais tussen eind juni en half augustus veel verdamping en ook veel water nodig.

 • Peerke1

  Mais is en was altijd al een super top gewas. Vele koeienboeren hadden enkel mais en geen gras als basis rantsoen en super resultaten. Waarom moet Overheid zo nodig weer moeilijk doen????

 • Zuperboer

  Advertorial verkocht Geert? Gauw aan de bubbles jonguhhh, carbidbusse op d'n brink en volgend jaar t goede voornemen om geen onzin te verkopen. Hier vorig jaar mais hoger dan de cabine van de JD 8400i en nu na een kick-start een verdroogd produkt. t Kan verkeren.

 • maiskolf

  Ik ga nog meer maïs verbouwen komend jaar. Gras brengt op droge grond ook totaal niks.
  Trouwens wat een onzin verhaal. Je bent met gras veel drukker dan met maïs.

 • Sjefo

  Lulverhaal Hekkert, onheilsprofeet ,een van de vele manupulisten, 2016 zeiknat, 2017 prima, 2018 gortdroog,
  Mais is topvoer, t.a.v. Ontrekken van mineralen aan de grond, minimaal gebruik van onkruidbestijdingsmiddelen per kilogram product, een nauwelijks te evenaren product om een melkveerantsoen compleet te maken tav ammoniak en nitraat problematiek .
  De overheid (Schouten) zou maisteelt moeten stimuleren i.p.v. afbreken zoals ze nu bezig is.
  En Hekkert ophouden met die manipulerende onzin over klimaat e.d.

  Goeie jaarwisseling,

 • Alco

  Ja Hekkert. Misschien zegt het jouw helemaal niets. Maar ik dacht ook gelijk. Mais dat is juist het gemakkelijkste product om te verbouwen. In plaats van gras met al dat inkuilen.
  Maar goed. Je bedoelt dus dat je er gespecialiseerd voor moet zijn om met bodemvruchtbaarheid om te gaan. Maar ja, moet je je land dan maar uitbesteden?

 • koestal

  Laat het maar aan de boer zelf over,die is ook niet gek.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.