Boerenblog

19 reacties

‘Kalf schiet niks op met de KalfOK-score’

Te veel is onduidelijk rondom de KalfOK-score, vindt Marja Kwekkeboom.

De KalfOK-score is een nieuw getal vanuit de zuivelfabrieken om veehouder inzicht te geven in de jongveeopfok. FrieslandCampina beloont deelname met punten in het kwaliteitssysteem. Na machtiging van de zuivelaar wordt onze score berekend. Deze score geeft inzicht in onze werkwijze en hoe we het doen in vergelijking met anderen. Maar welke gegevens verzameld worden en hoe er gescoord wordt, daarover is weinig informatie te vinden.

12 kengetallen

Na verhalen over kalversterfte in de pers willen LTO en de zuivelindustrie (NZO) de jongveeopfok bij veehouders verbeteren. Op de meeste melkveebedrijven gaat het goed, maar bij een beperkt aantal is verbetering mogelijk. Dus is er een scorelijst gemaakt met 12 kengetallen, die de KalfOK-score opleveren.

Daar schiet een kalf niets mee op, maar de zuivelindustrie en LTO blijkbaar wel

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk veehouders mee gaan doen. Resultaten tellen niet, de beloning is er enkel en alleen voor het machtigen. Daar schiet een kalf niets mee op, maar de zuivelindustrie en LTO blijkbaar wel.

Meer informatie nodig

Volgens mij kun je veehouders stimuleren door informatie te geven over het nut van de KalfOK-score, door uit te leggen waarom voor bepaalde kengetallen is gekozen en hoe de scores worden berekend. Wat wordt als (zeer) goed, voldoende en (zwaar) onvoldoende beoordeeld en waarom? Wat zijn de streefwaardes en signaalwaardes? Waarom scores per kwartaal, heeft een kwartaal met weinig kalfjes extra invloed? Helaas, niets van dat alles. We ontvingen alleen een berichtje van FrieslandCampina dat we voor eind november een machtiging konden afgeven en daarvoor punten kunnen krijgen. Hoe serieus neem je de jongveeopfok en je veehouders dan?

Zelf scores berekenen

Ik heb maar eens gebeld en gevraagd waar ik meer informatie kan vinden. Wij geven niet graag machtigingen af en zeker nu niet, als onduidelijk is, wat ermee gebeurt. Maar ik wil wel zelf onze scores kunnen berekenen. Ik kreeg de lijst toegestuurd met de 12 kengetallen: levende geboortes, levende dieren na 14 en 56 dagen en 2 jaar (maximaal 4x15 punten en 1x10 punten), 4 vormen van antibioticagebruik (max 4x5 punten) en certificeringen voor BVD, IBR en/of salmonella of gebruik van vaccins (1x6 en 2x2 punten).

Maar hoe er gescoord wordt, en welke grenzen gelden, staat er niet bij

Per kengetal stond er een streefwaarde, signaalwaarde en Nederlandse gemiddelde. Maar hoe er gescoord wordt, en welke grenzen gelden, staat er niet bij. Buiten deze kengetallen wordt er ook informatie verzameld over coccidiose- en cryptospondiosemiddelen, maar zonder score. Waarom is mij niet duidelijk.

Te veel onduidelijkheid

Wanneer krijg je het maximale aantal punten, wanneer minder of geen punten? Daar moet ik opnieuw over bellen. Wie wil hier nu de jongveeopfok verbeteren?

Weer een gemiste kans

Helaas, te veel is onduidelijk. Alleen het stimuleren van machtigingen is onzinnig, daar doen we niet aan mee. Wel zinvol is een systeem dat meer inzicht geeft in de eigen jongveeopfok en daadwerkelijk verbeteringen stimuleert. Dat gebeurt nu niet. Weer een gemiste kans.

Laatste reacties

 • hollandagri

  Eens, punten worden omlaag gehaald door ontbreken certificeringen gd ook als dat geen enkel negatief effect heeft op de gezondheid / sterfte. de gd zit als adviesclub bij de zuivel aan tafel en krijgt t kennelijk voor elkaar om dit soort werkgelegenheids projecten de kkm in te duwen

 • hollandagri

  sterftecijfers houden geen rekening met meerling percentages per bedrijf. als 25 procent van de dode nukas van een meerling is en een bedrijf structureel meer dan 10 procent tweelingen heeft zie je daar niks van terug in de rapportage.

 • hollandagri

  sterftecijfers kalfok houden evenmin geen rekening met niet toerekenbare verwerpers die wel via rendac in de data gepompt worden

 • frl

  Die kwartaal cijfers zijn ook nadelig voor kleine bedrijven, als je dan net in dat kwartaal weinig geboorte 's hebt en er gaat wat dood dan sta je zo op rood.

 • Bennie Stevelink

  Er wordt tegenwoordig veel aan communicatie gedaan om het imago te verbeteren. Zo hebben we Boer-Burgertweet, Agroteam.nl, open boerderij dagen, weidegang dagen en boeren die individueel actief zijn op Facebook of Twitter.
  Kalveren hebben een hoge aaibaarheidsfactor en liggen dus zeer gevoelig bij het publiek. Tegenover beschuldigingen van dieractivisten over kalversterfte en gezondheid hadden we geen goed weerwoord. Alle communicatie-inspanning wordt hiermee teniet gedaan.
  De eerste stap om hier wat tegen te doen is informatie verzamelen en boeren met problemen in kaart brengen. Daarna kunnen gerichte doelen worden gesteld en beleid worden ontwikkeld voor boeren met problemen.

 • hazenhut

  Het is toch van de zotte dat we weer een programma in het leven hebben geroepen waar degene die er mee mogen werken geen uitleg over krijgen en er dus weer niks van snappen.

 • Alco

  De enige conclusie zal zijn: Dat de anti's weer getallen aangeboden krijgen waarmee ze de boeren in een kwaad daglicht kunnen stellen.
  Want 1 % is bij hen al "teveel".

 • kleine boer

  Waar vind ik de honden katten ok score?

 • RIEN65

  Laten we niet vergeten dat op sommige bedrijven de sterfte onder nuchtere kalveren veel te hoog is en de verzorging te wensen overlaat.
  Op deze manier komen deze bedrijven bovendrijven. Anders krijgen we dezelfde discussie als in de geitenhouderij met de bokjes.

 • Alco

  Rien. Als er cijfers zouden komen over de bokjes, was echt Leiden in last.

 • kleine boer

  rien65 dat is nog al een verschil de kalveren kunnen we vlot kwijt de geitenbokken bijna niet. Er worden denk ik ook geen geitenbokjes ingevoerd en kalveren wel....

 • egbert

  Iedereen kan zich zelf wel op de borst kloppen bij mij gaat het hartstikke goed.
  Bij ons gaat het ook vaak goed .
  Een jaar geleden tot 3 maand terug niet alle kalveren van pinken dood geboren of binnen 12 uur dood of te vroeg .
  Oorzaak waarschijnlijk gevonden nu gaat het weer goed.
  Wil er mee zeggen dat je het maar zo overkomt maar voor je het weer op de rit hebt zo paar maanden verder.
  Geen enkele veehouder zit daar op te wachten en dode kalveren en slecht opstartende vaarzen.
  Maar ja het is altijd bij de buurman niemand hangt graag de vuile was buiten.

 • a van Gerwen

  Rien65, daar is iedereen het mee eens wat ook de opzet van het systeem is zoals ook Bennie al benoemde. Het probleem is dat de rekenwijze in nevelen gehuld is en dat hoeft nergens voor nodig te zijn
  waardoor het draagvlak ondermijnt wordt.

 • frl

  Ik heb het bij mijn bedrijf nog even nagekeken in kwartaal 3 had ik 10 geboortes waarvan 1 dood geboren ( 10 weken te vroeg ) tot nog toe is dit het enige doodgeboren kalf van 2018.
  Nu kom ik in kwartaal 3 dus onder de streep van 92 % , ik zou zeggen houd het bij een rollend jaargemiddelde.

 • Zuperboer

  De bedoelingen zullen in aanleg goed zijn. FC is echter een ambtenarenkorps geworden en dat is nu juist een hele gevaarlijke combinatie met gegevens verstrekken. Hoe zit het met de privacy? wat doen derden met de cijferbrij die FC aanreikt? Ik kan er ook geen wijs uit worden als ik de berekeningen in KALFOK zie. Sprak er zojuist nog over met onze dierenarts. Die stelde voor om de entdeken voor BVD iets op te rekken, dus om de leeftijd van vaccineren te verhogen. Ik vroeg waarom, we enten al jaren op 6 maanden. Hij zegt: "Dat komt door jullie bedrijf, FC, zei hebben het systeem van bloedtappen bij de pinken veranderd en leggen dit op aan de GD. Hierdoor zijn we gedwongen om gaten in de entdeken te vergroten." Spreek ze er op aan zei hij, want de GD en de dierenarts staan machteloos tegen FC.

 • hazenhut

  U heeft telefonisch de vraag gesteld hoe het kengetal ‘Succesvolle kalveren vanaf 15 tot 56 dagen (ratio weergegeven als %)’ wordt berekend. Helaas hebben wij geen inzicht in de aantallen voor deze kengetallen, wel kan ik u een algemeen voorbeeld geven waar u uw eigen data in kan vullen.

  In dit kengetal wordt er gecorrigeerd voor het feit dat deze dieren 41 dagen ‘at risk’ zijn (56-15), dus alle aantallen dieren van alle dagen dat ze aanwezig zijn geweest wordt gedeeld door 41.
  Bijvoorbeeld: U heeft in deze leeftijdscategorie 15 dieren die allen zijn blijven leven en twee kalveren die zijn gestorven op respectievelijk dag 18 (dus 4 dagen at risk) en dag 24 (dus 10 dagen at risk):
  15*41 = 615 + 4 + 10 = 629
  629 / 41 = 15.34 dierdagen at risk
  2/15.34 = 0.13 * 100 = 13% sterfte in deze leeftijdscategorie

 • koestal

  Daar schiet een kalf niks mee op!

 • m.en.mh.miedema

  Het zou een stuk praktischer zijn om eerst maar eens een gesloten bedrijfsvoering te stimuleren en dat combineren met de dierdagdosering cijfers. Maar net als bij de kringloopwijzer worden de belangrijkste stappen over geslagen en moet er weer nodeloos ingewikkeld worden gedaan.

 • j.verstraten1

  Wat schiet de koe met de MPR op? Of individuele celgetal bepaling?
  Onzinnige vraag zul je zeggen.
  Daarom is dit ook een onzinnige discussie.
  Kalf OK laat zien hoe je op je bedrijf presteert mbt het aantal succesvol opgefokte dieren, dus brengt kennis.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.