Redactieblog

43 reacties

‘Directeur LTO geeft fouten bij fosfaat toe’

Directeur Eise van der Sluis van LTO-Noord gooide vorige week de knuppel in het anders zo rustige LTO hoenderhok.

Hij erkent dat de LTO fouten heeft gemaakt bij het fosfaatdossier. Hij zegt hetzelfde als de boeren al lang betogen: “De overheid bleef vergunningen afgeven, de Rabo bleef financieren en de boeren bleven investeren. En LTO stond er bij en keek er na. Gaf alleen wat fletse signaaltjes af. Terwijl iedereen wist dat het fosfaatplafond dreigend boven de boeren hing.”

Aanval op eigen huis

“Dapper van de man”, zegt Hanna.

Nu plots de aanval uit eigen huis. Verfrissend

“Hij is september begonnen bij de LTO. En nu geeft hij de bestuurders van toen al van Jetje. Dat zullen ze hem niet in dank afnemen. De bestuurders van LTO, die meebouwden aan de fosfaatregelgeving, hebben dat niet op kunnen brengen. En nu plots de aanval uit eigen huis. Verfrissend.”

Is het verstandig?

De leiding van LTO zal het zeker niet waarderen. Ze worden zelf in het beklaagdenbankje gezet. Bovendien beschuldigt de eigen directeur de overheid en banken, kortom iedereen die mede-verantwoordelijk is voor het gedrocht. Je kunt je afvragen of dat verstandig is van Eise van der Sluis. Het verleden, waar jezelf niet bij was, veroordelen. En dus ook de bestuurders, die je baas zijn. Dat is niet gebruikelijk en ook niet chic.

Steun uit onverwachte hoek

“Het zal de boeren, die het moeilijk hebben met fosfaatwetgeving, als muziek in de oren klinken”, denkt Hanna. “Ze liepen tegen een muur van onbegrip op bij overheid en eigen organisaties. En nu plotseling uit onverdachte en onverwachte hoek wordt hun eigen mening onderstreept. Ze waren niet onverstandig en overmoedig bezig, toen ze de nieuwe stallen bouwden. Ook de boeren niet, die het wel doorhadden en grondgebonden boerden, zoals de biologische. Zij werden eveneens gekort, maar zagen later hun bezwaren weggewuifd”.

De verantwoordelijken moeten zich dit aantrekken

Vraag blijft: wat lost deze oprisping van de beginnende directeur op? Het fosfaatprobleem blijft gelijk. “De verantwoordelijken moeten zich dit aantrekken”, zegt Hanna. “En met oplossingen komen. Dat zijn ze na deze erkenning van de fouten dubbel en dwars verplicht.”

Laatste reacties

 • Alco

  LTO is in principe niet verantwoordelijk voor de regelgeving, maar op het toezicht erop en daar hadden ze bij de overheid aan de bel moeten trekken.
  Nu moeten ze de overheid aanklagen.
  En nogmaals:
  Het plafond is overschreden doordat slinkse ambtenaren jongvee een vleesvee bij de code MELKVEE optelden.

 • Kletskoe

  Parallellen met de aandelen rond de eeuwwisseling, hoge hypotheken, etc. Allemaal mooie praatjes van de verkopers, toezicht Nederlandse staat, etc. En waarschuwingen. Je blijft zelf verantwoordelijk om er in te stappen. Voor mij vergelijkbaar met fors investeren in forse groei terwijl je weet dat sector al een enorme opgave heeft om de mest te plaatsen en overheid al jaren dreigt met dierrechten. En dat LTO steken heeft laten vallen is duidelijk.

 • Farmas

  Iedereen wist op 1 april dat de grote uitbreidingen in de melkveehouderij niet ongelimiteerd door konden gaan.
  De overheid wist het.
  De banken wisten het.
  En de boeren wisten het natuurlijk ook!
  We gingen in twee jaar tijd van 11 miljard kg naar 14 miljard kg nationale melkproductie per jaar.
  Er was een breed gevoel dat dit waarschijnlijk wel een keer tegen een grens aan zou lopen en dat gebeurde...
  Degenen die nu piepen zijn degenen die met de vingers tussen de deur gekomen zijn.
  Misschien iets te gek gedaan, misschien iets te weinig nagedacht!
  Misschien de overheid en de banken iets minder de schuld in de schoenen schuiven en zelf als ondernemer gaan nadenken.

  Ik word onderhand doodziek van alle fosfaatprietpraat en wijsheden achteraf.

 • Zou hem sieren als hij in gesprek gaat met de overheid waarom de fosfaatnormen hier veel hoger zijn dan in omringende landen. Terwijl de koeien allemaal hetzelfde zijn. Gelijk maken. Dan komt er ruimte en zullen velen blij zijn. Minder fosfaat in de koe minder via mest eruit . Vooruit oplossingen zoeken en niet alsmaar achterom kijken.

 • farmerbn

  Erg wijs om de overheid in de hoek te drukken. Zo verplicht je die overheid om iets moois te doen. De overheid staat in het krijt bij de boeren en moet over de brug komen. Er zijn tal van zaken die de overheid kan doen. Fosfaatexport van het plafond aftrekken, fosfaatproductie van de Nederlandse koeien gelijktrekken met de ander lidstaten, derogatie voor alle graslanden ongeacht of de boer meedoet aan derogatie, extra mestgift voor alle Nederlandse gronden enz.

 • Alco

  @Farmas. De boeren die het wisten piepen niet, maar zijn de profiteurs. (1 april tot 2 juli)
  Boeren die ter goeder trouw waren zijn de dupe.
  Ik denk dat jij bij de eerste groep behoort.

 • egbert

  Kijk eens naar p productie per koe naar België en Nederland en dat is een Europa normen verschillen behoorlijk dat kan allemaal maar we worden er wel op afgerekend . Met belgiesche normen was probleem ineens stuk minder groot.

 • Alco

  @Farmerbn.
  Fosfaatplafond heeft niets van doen met mestplaatsing.
  Dit wordt vaak gedacht omdat derogatie aan het plafond opgehangen werd.
  Zelfs beleidsmakers zoals Bleker dachten dat.
  Fosfaatplafond is ontstaan om ruimte te laten voor het buitenland.

 • farmerbn

  Weet ik alco maar als het fosfaatplafond omhoog gaat kunnen de fosfaatquota omhoog en zijn er minder problemen. Wat ik wilde aangeven is dat de overheid fout zat en de boeren wel eens een kado kan geven. Dat kan vanalles zijn en een voorbeeld is een fosfaatquotum verhoging van x% of 250 kg N uit mest voor alle graslanden. Nu moet de Nederlandse overheid actie ondernemen want Brussel is nu soepel. Frankrijk gaat over de 3% begrotingstekort heen en Brussel laat dat toe. Dan mogen de Nederlandse boeren ook wel een voordeeltje (wat Brussel en Den Haag niks kost).

 • Farmas

  @Alco
  Ben zeker geen profiteur.
  Het feit dat jij deze kwalificatie gebruikt zegt meer over jezelf.

  En ook ik wist niet dat de teldatum van 2 juli 2015 eraan zat te komen.
  Maar iedereen wist wel dat er iets stond te gebeuren, tenminste degenen die niet onder een steen leven.
  Wij kwamen destijds bij de invoering van de Superheffing ook niet goed uit met het referentiejaar, maar het is toch goed gekomen.
  Maar al dat gepiep helpt je niks, brieven schrijven naar de minister helpt je niks en ook met procederen gaat je een bedrijf niet ontwikkelen.
  De geschiedenis heeft dat geleerd.

  Je moet het zelf doen.
  Degene die zich het snelst aanpast aan de nieuwe werkelijkheid heeft de beste kaarten voor de toekomst

 • 306lsa

  Alco @
  Om eerlijk te wezen snap ik het nu nog steeds niet
  Welke ruimte moeten de Nederlanders maken ?
  En wat is daarmee het voordeel van de buitenlandse boer in de eu?

 • Attie

  Farmerbn, dat cadeau hebben de vleesveehouders gehad de rest mag toekijken. Zelfs de fosfaatbank wordt er aan opgeofferd om weer onder het plafond te komen.

 • joannes

  Zo zie je maar! Eigen belangen rijmen niet met het co-operatieve! De brutaalste staan het eerst aan het voerhek en verdringen degene die ¨beleefd¨ blijven.

 • Bennie Stevelink

  Een paar weken gelden stond een schandalig artikel van een aantal knelboeren in De Stentor. Een week later het verhaal van Eise van der Sluis in zusterkrant de Twentsche Courant Tubantia. Beide kranten behoren tot de AD-nieuwsmedia.
  Het verhaal van Eise van der Sluis was een reactie op het verhaal in De Stentor. Hij heeft dat verhaal niet uitgesproken in weerwil van het bestuur, zoals Vergaderboer stelt, maar vrijwel zeker in opdracht van het bestuur.

  Het bestuur zit klem: ze ervaren een steeds hogere druk (ook via De Stentor) om iets te doen voor de knelboeren. Tegelijk hebben ze te maken met de kokende woede van de niet-gegroeide boeren niet onder geen beding een verdere korting accepteren.
  Het verhaal van Eise van der Sluis was maar een zeer beperkte schuldbekentenis, veel schuld werd ook bij de Rabobank en de overheid neergelegd. Het was een verkapte poging tot bedelen voor hulp bij zowel de Rabobank als de overheid.

  Het artikel in Tubantia is uitvoerig bediscussieerd bij Foodlog waardoor, voor het eerst bij mij enig beeld ontstond hoe wij in deze situatie zijn terecht gekomen. Ik zal proberen dit uiteen te zetten, onder voorbehoud, want ik moet het doen met zijdelingse informatie en eigen inschatting. Van veel zaken heb ik dus geen zekerheid.

  Wordt vervolgt.....

 • Bennie Stevelink  Geheel LTO, zowel ZLTO als LTO-Noord wilde van het quotum af vanwege het torenhoge luchtkapitaal wat dit genereerde en als een molensteen om de nek hing van de melkveehouderij.
  Tegelijk wisten ze dat we met milieugrenzen te maken hadden waar we onder moesten blijven. Ook vanuit de overheid werd hier herhaaldelijk op gewezen.
  Ze dachten hier onder te blijven doormiddel van de Kringloopwijzer waarmee aanzienlijk meer productieruimte zou ontstaan. Tevens zou er een regeling komen voor grondgebondenheid die veel en veel strenger zou zijn dan de huidige AMvB en die groei zou afremmen.
  Hier zijn direct al een aantal fouten gemaakt:
  1 Men zag maximaal volume als het belang van de melkveehouders. Dit moest gerealiseerd worden met technische en administratieve maatregelen (mestverwerking en KLW). Dit leidt echter tot intensivering met een steeds hogere kostprijs.
  Toen duidelijk was dat het quotum ging verdwijnen hadden ze een brede sectorale discussie moeten openen over wat nu precies het belang is van de toekomstige boer. Is dat zoveel mogelijk volume in Nederland met hoge kostprijs of juist een begrensd volume met lagere kostprijs en zo hoog mogelijke marge. De blijvende boeren zouden immers genoeg groeiruimte krijgen door stoppers.

  2 Er werd beleid gemaakt vanuit de gedachte dat wij gebruik konden maken van de KLW terwijl deze nog niet geborgd was en ook niet duidelijk was of dit mogelijk was. Hier heeft men onverantwoord risico genomen.

  Wordt vervolgt..

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.

  Vanuit LTO werd steeds gezegd dat groei grondgebonden zou zijn. Het lijkt erop (zeker weten doe ik het niet) dat ZLTO hier in eerste instantie mee ingestemd heeft. Er zou een robuuste regeling komen voor grondgebondenheid.
  De achterban van ZLTO kwam echter in opstand. Er moest ook groeiruimte zijn in Brabant. De grondgebondenheid moest van tafel. Het bestuur van ZLTO heeft hier blijkbaar aan toegegeven.
  Hiermee werd een fatale fout begaan:
  3 Ze hadden de confrontatie met de achterban aan moeten gaan en hun de vraag moeten stellen welk rendement deze extra koeien in het meest intensieve gebied in Nederland zullen hebben. Hoe ze met verdere intensivering, wanneer in het buitenland veel goedkoper kan worden geproduceerd, zij in de toekomst hun hoofd boven water denken te houden?
  Ik hoor vaak zeggen dat het bestuur moet doen wat de leden willen. Daar ben ik het niet mee eens. Een bestuur is in dat geval niet meer dan een paard voor een wagen met boeren die maar heen sjokt waar de boeren op de wagen hem heen sturen. Een goed bestuurde is de voerman op de wagen die de boeren op de wagen kan vertellen welke route begaanbaar is en welke niet. Het lijkt erop dat het ZLTO bestuur zich door schreeuwende groeiboeren in de positie van het paard voor de wagen heeft laten dwingen inplaats van vast te houden aan hun rol als voerman en de discussie aan te gaan.

  Wordt vervolgt....

 • koestal

  Heeft Marc Calon al excuus aangeboden ?

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.

  Toen bleek dat de KLW niet te borgen was en grondgebondenheid niet doorging was overschrijding van het fosfaatplafond onafwendbaar.
  Boeren met grote groeiambities wisten dat er geen ruimte was en gingen juist daarom hals over kop zulke groot mogelijke stallen bouwen. Dit om een juridisch recht te creëren op zoveel mogelijk productierechten. Ze wisten dat hier geen ruimte voor was en dat ze die rechten alleen konden krijgen wanneer die van andere boeren afgepakt zouden worden. Het gevolg is een tweedeling in de melkveehouderijsector waarbij boeren in loopgraven tegenover elkaar staan.

  Wanneer was duidelijk dat grondgebondenheid niet te regelen was? Hier is waarschijnlijk de vierde fatale fout gemaakt:
  4 Toen duidelijk was dat grondgebondenheid niet te regelen was, wist men dat de sector door het fosfaatplafond zou schieten en had men, ruim voor afschaffing van het quotum, met de overheid moeten overleggen om per direct fosfaatrechten in te voeren. Dit om het belang van de niet-groeiende boer te beschermen. Men heeft het voor zich uitgeschoven tot het al veel en veel te laat was.

  Nu zit de hele sector klem en heeft directeur Eise van der Sluis opdracht gekregen om via Tubantia te bedelen om hulp bij de Rabobank en overheid.

 • Bennie Stevelink

  Ik zie nu naderhand dat er een paar spelfouten in staan.
  In de eerste regel van de eerste reactie staat “gelden”, dat moet “geleden” zijn.
  Eveneens in de eerste reactie staat in de tweede alinea, in de derde regel “ niet onder geen beding”, dit moet zijn “die onder geen beding”.

 • G. Peltjes

  Dat er strijd was en is binnen lto tussen zuid en noord was overduidelijk. Dat zlto in het lto het voor het zeggen heeft is voor mij ook overduidelijk, en dat was voor mij de reden om het lidmaatschap op te zeggen. Dat uitgerekend lto noord sorry zegt in plaats van lto zuid is toch helemaal van de pot gerukt. Jammer voor de regionale lto besturen want die doen goed werk.

 • Alco

  Zo denk ik er ook zo vaak over Peltjes.
  Regionaal voelen ze kritiek als hun falen. Maar dat is pertinent niet zo bedoelt.
  Het is zelfs zo dat als regionaal niet bestond het LTO allang geen leden meer had

 • hansvanbergen

  @Bennie. Je beschrijft de situatie in je hoofd niet de realiteit. P rechten waren wer al eerder voor melkvee. De huidige p rechten voor melkvee zijn een copie van die van varkens kippen en die zijn tot stand gekomen na eindelose slepende juridische kwesties. Tip van Hans. Ga eens naar Brabant en praat eens met Brabanders. Het is duidelijk dat je er nog nooit geweest bent. Jij bent zo stom geweest om een robot te kopen en daarom kon je niks. Ga daar niet anderen de schuld van geven.

 • Attie

  Tja robot is lastig, zijn er genoeg die zeggen bedankt LTO voor de extra rondjes!

 • JelleV.

  Helder verhaal, Bennie Stevelink. Dank. Maar nu de oplossing nog.

 • BO(skabout)ER

  ach onze oude Bennie die alles weet....Ik ben een jonge boer en de hele fosfaatregelgeving is de doodsteek voor de jonge boeren. Er is geen jonge ondernemer met een bedrijf van bijvoorbeeld 60 koeien die nu een beetje kan groeien tot een fatsoenlijk bedrijf van een 100 a 150 koeien met moderne techniek. Door het hele fosfaat gebeuren krijgen alleen de rijkelui boerenzonen een kans om door te boeren. Zonder fosfaatrechten en met beperkte grondgebondenheid was de mestafzet prijs door het plafond gegaan en de boeren die echt scherp zouden boeren waren wel gebleven. Er was een versnelde sanering van boeren gekomen en de grondprijs was daardoor wat gezakt. Dit alles was misschien jammer voor oude boeren zoals Bennie want hun pensioen was aanzienlijk gezakt.

 • Kelholt

  @JelleV. De oplossing is simpel en ook al vaker aangegeven. Het zogenaamde fosfaatplafond omhoog.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink jij hebt het over een "schandalig artikel" in De Stentor. Leg dan ook even uit waarom het volgens jou schandalig is.
  Daarna kom je met een epistel gebaseerd op een discussie op Foodlog. Ik heb even gekeken op Foodlag en zag al snel dat er daar door beroepspraters (mensen die geen toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse economie en die nog nooit een koe hebben gemolken hebben of een aardappel hebben gepoot) wordt bepaald hoe er geboert moet worden door de Nederlandse "boertjes". Mensen dus die geen kennis van zaken hebben en dat blijkt ook wel uit jou uiteenzetting.
  Je begint met te zeggen dat geheel LTO van het melkquotum af wilde vanwege het torenhoge luchtkapitaal. LTO kan wel meer willen maar dit bepalen ze niet. Het einde van het EUROPESE melkquotum werd door Brussel bepaald. Daarnaast is er nu met medewerking van LTO voor 20 miljard euro aan fosfaatlucht ingepompt dus zoveel problemen heeft LTO niet met lucht.

 • Kelholt

  Lees ook nog even dit: <>
  Ik zie hier niets staan over fosfaat of een fosfaatplafond dus blijkbaar leefde dat niet zo bij LTO. Wel lees ik het volgende: "Per saldo zal er waarschijnlijk melk verschuiven van Zuid- naar Noord-Europa. Nederlandse melkveehouders moeten meer dan ooit rekening houden met milieu- en omgevingseisen. Bovendien is behoud van weidegang belangrijk. Een melkveehouder moet niet alleen vakman/vakvrouw zijn, maar ook een ondernemer zijn. Een ondernemer die tijdelijk kan omgaan met een tijdelijk lagere melkprijs en/of hogere voerprijs. Risicomanagement wordt nu nog belangrijker."
  LTO verwachttte dus dat er productie van Zuid-Europe (lage kostprijs Bennie?) naar Noord-Europa (hogere kostprijs Bennie?) zou gaan. En terecht. In het noorden is het gewoon heel erg goed melken. En dat blijkt ook wel. Ondanks de dure grond en dure regeltjes doen de noordelijke boeren het gewoon heel erg goed. Zoals LTO al zei: "Een melkveehouder moet niet alleen vakman/vakvrouw zijn, maar ook een ondernemer zijn. Een ondernemer die tijdelijk kan omgaan met een tijdelijk lagere melkprijs en/of hogere voerprijs." Nederlandse boeren zijn goede ondernemers dus die redden zich wel. Niet allemaal natuurlijk want de markt doet z'n werk en de zwaksten vallen af maar uit het verleden blijkt dat er in Nederland maar heel weinig zwakke (failliet gaande) boeren zijn.

 • Kelholt

  Kom je bij het punt van milieu eisen. Het is toch van de zotte dat er voor heel Europa één norm voor stiksof uit dierlijke mest is? Dus in de Spaanse woestijn en op de Finse toendra mag evenveel mest als op de hoog productieve Nederlandse weilanden. Hiermee had Den Haag naar Brussel moeten gaan.
  In het bericht van LTO wordt echter ook over omgevingseisen gesproken. Een eis van een groot gedeelte van de Nederlandse politiek is minder dieren in Nederland. Dit kunnen ze regelen door gewoon boeren uit te kopen maar dat kost ze geld. Nu gebeurt het ook maar onder het mom van milieu eisen en kost het Den Haag geen cent maar levert het zelfs euro's op. De boetes bij overtreding van de meststoffenwet liegen er niet om.
  Ik snap niet dat jij je druk maakt om kringloopwijzers, grondgebondenheid en hoge en lage kostprijzen maar dit niet ziet.

 • Bennie Stevelink

  JelkeV, het eerlijkste zou zijn om grote groeiers die de stal op tijd vol hadden te laten inleveren. Er wordt gezegd dat dat juridisch niet zou kunnen maar dat zou ik toch wel eens goed onderzocht willen hebben. Het was bv wel mogelijk om bij de generieke korting een uitzondering te maken voor grondgebonden boeren. Waarom zou dan bij een nieuwe generieke korting geen uitzondering gemaakt kunnen worden voor boeren die de laatste 2 á 3 jaar voor 2-7-2015 niet gegroeid zijn?

 • Alco

  Concurrentie moet eerlijk zijn.
  Niet zoals nu of je geluk hebt met datum of zo.
  Melken mag maar je afzet moet gewoon geregeld zijn. Als dit duur is, dan is dat een eerlijke situatie.

 • A1967

  Bennie#,wat een volstrekte onzin om een groep boeren voor deze fosfaatshow op te laten draaien. De groeiers hebben gegokt op groeien, de niet groeiers hebben gegokt op niet groeien, beiden naar eer en geweten en binnen de geldige wetgeving. De enige die schuldig is aan knelgevallen en onvrede is de overheid, die al jaren bekend was met een aflopende superheffing, en bewust de bal bij de sector heeft gelegd door niet met andere regelgeving te komen. Het is zelfs zo dat het nog niet goed geregeld is, bel maar naar RVO en je krijgt op de meeste vragen geen antwoord.

 • Attie

  Kelholt 16.01, dat is derogatie, en zou waar fosfaat het toelaat nog opgerekt kunnen worden ipv kunstmest.

 • mtseshuis

  Precies @A1967: Zo is het en niet anders. En het past de overheid prima, want die knallen het ene schandaal na het andere over de sector en komen vervolgens met kanonslagen aan boetes en straffen, zodat men wel uitkijkt om buiten de regeltjes te ondernemen..... En demoraliseren, zoveel mogelijk!
  Het heeft maar 1 doel: Zo snel mogelijk zorgen dat de boeren de handdoek in de ring gooien en er ruimte komt voor verkeer en industrie!

 • Gat

  Niet onverstandig en overmoedig aan uitbreiden waren?? Ken er anders genoeg, en geen enkele die toen voor uitbreiding grond gebonden waren.

 • 344412

  Zijn er zat overmoedig en onverantwoord uitgebreid, zonder zich iets aan te trekken van de visie van Rabo, LTO of Den Haag. Maar allemaal gedane zaken. Ophouden nu en blik naar voren. Streep eronder en aan het werk in de nieuwe realiteit: groeien kan, maar is duur.

 • Bolder01

  Jaja.had in het verleden maar gehoor gegeven aan personen die meer inzicht hadden dan waren er niet zooooveel DDIE HET niet meer zagen zitten

 • flinkert

  Eise van der Sluis durft aan te geven dat de inzet bij het fosfaatdossier beter had gekund. Een heldere en gedurfde mening.
  Wel kunnen de nodige kanttekeningen worden geplaatst bij dit hele, complexe proces.
  In de aanloop naar het fosfaatrechtenstelsel zijn er in mijn ogen diverse ontwikkelingen geweest, die een kordate, heldere, functionele visie op de ontwikkeling en oplossing van de meststoffenproblematiek in de weg hebben gestaan.
  1. De vurige wens als LTO Nederland 1 geluid te laten horen, heeft geleid tot het voortdurend maken van compromissen(tegenstellingen noord x zuid en daar doorheen extensief x intensief) , waarbij er uiteindelijk een gedrocht is ontstaan (Amvb grondgebondenheid), een zeer grijze muisbesluit.
  2. Een wisseling van de wacht op het Ministerie van EZ: Een kordate mevr. Dijksma vervangen door een vage, besluitenloze Stas van Dam. Dit heeft de invoer van het P-stelsel zeker een jaar vertraagt.

 • flinkert

  Vervolg voorgaande reactie:
  3. Nog steeds ontbreekt een heldere uitwerking van de visie van de vakgroep melkveehouderij. Benoem aub de vorm waarin grondgebondenheid gegoten moet gaan worden, zonder ingewikkelde, fraudegevoelige constructies als voer-/mestcontracten. Wees helder en communiceer waar we over 10 a 15 jaar willen of moeten staan. Raadpleeg daarbij je leden, LTO! Wees duidelijk, waarbij iedere ondernemer zijn keuzes kan maken.
  4. Voor nu: Wend je invloed aan, door politici, maar zeker ook ambtenaren van het Ministerie op tijd van de juiste informatie te voorzien en controleer het proces.

 • G. Peltjes

  Mevrouw Dijksma greep pas in toen het al veel te laat was. Regeren is toch vooruit zien? Zij was de enige in Nl. die per dag kon zien hoe het er voor stond. Ik verdenk haar er van dat zij bewust te lang heeft gewacht met ingrijpen.

 • Bennie Stevelink

  @Peltjes, dat dacht ik eerst ook, maar later hoorde ik dat zij moest wachten totdat een bepaald besluit was aangenomen door de Eerste Kamer.

 • Peerke1

  Ja Bennie en in die tijd konden degene die hier ook van op de hoogte waren hun stallen nokvol stouwen met koeien.

 • koestal

  Prof. Huirne van de Rabobank zat later braaf bij de minister aan tafel met 2 LTObestuursleden en een zuivelbobo om met de minister de fosfaatreductie er door te drukken.Dus de Rabobank en LTO zaten er zelf bij.Ja en dan maar weer de boeren de nek om draaien. Ook gij Brutus was daarbij,en nu maar schijnheilig doen en zich maar dik laten betalen. Zo worden de boeren genaaid.

Laad alle reacties (39)

Of registreer je om te kunnen reageren.