Redactieblog

3 reacties

‘Margemelk’

Met quotering verdween ook eenheidsmelk.

Het is voor veel melkveehouders nog steeds erg wennen dat er, cru gezegd, steeds meer toeters en bellen aan de melk worden gehangen. Is er nog een gebied waarop je hoopt niet met allerlei regels overladen te worden, dan blijkt ook dat een illusie. Melk is toch melk en de kwaliteit daarvan is goed of niet goed!

Zuivelmarkt is verdringingsmarkt

Helaas is dat een idee dat, net als dat van de gereguleerde markt ten tijde van de quotering, bij het verleden hoort. Het is natuurlijk een keuze om eraan vast te blijven houden, maar dat gaat niet samen met voldoende marge maken om te kunnen blijven doorgaan als melkveehouder.

De kunst is dus om je te onderscheiden, met melk die speciale kenmerken heeft

De zuivelmarkt is met de invoering van de vrije markt steeds meer een verdringingsmarkt geworden, waarop niet alleen met de buurman of met de melkveehouders in andere EU-landen wordt geconcurreerd, maar ook met vakgenoten elders op de wereld. Zeker in een situatie waarin iedereen min of meer hetzelfde product maakt.

Met onderscheidend product naar hoger segment

De kunst is dus om je te onderscheiden, met melk die speciale kenmerken heeft: van koeien in de wei, geproduceerd met gentechvrij voer, afkomstig van landerijen die niet met glyfosaat zijn behandeld en die meer CO2 vastleggen dan het bedrijf uitstoot, van koeien die een goed leven hebben en ga zo maar door.

Op deze manier wordt de ogenschijnlijke eenheidsworst van al dat witte product toch iets meer onderscheidend, waardoor consumenten aanleiding zien om toch juist dat product te kopen en niet die andere melk, yoghurt of kaas die veel goedkoper is.

Clubs hebben te veel over en zonder de melkveehouder gesproken en beslist

Het is gemakkelijk om te zeggen: de consument gaat toch altijd voor het goedkoopste, net als ik. Toch is dat te simpel geredeneerd. De Nederlandse zuivel heeft een naam hoog te houden, en kan zich daarmee ook steeds meer richten op een hoger segment producten, in Nederland, in Europa en bijvoorbeeld China.

Imagocampagne; nu met en niet alleen over boer

De zuivelindustrie lijkt bereid om daar ook weer collectief aan mee te werken en geld uit te trekken voor een gezamenlijke imagocampagne. De hele keten wordt momenteel onder de loep genomen. Er is de laatste jaren te veel onderling gediscussieerd en geworsteld met andere problemen dan zuivel. Wel van belang is om de melkveehouder zelf er dan ook weer meer bij te betrekken. In clubs als ZuivelNL, de Nederlandse Zuivelorganisatie en al die schijnbaar anonieme vehikels als de Duurzame Zuivelketen, Stichting Weidegang, is te veel over en zonder de melkveehouder gesproken en beslist.

Laatste reacties

 • Alco

  Grote probleem is dat ons product aan alle eisen qua kwaliteit en betrouwbaarheid voldoet.
  Top segment is dus maar voor een heel kleine club van afnemers die emotie en fantasie als beweegredenen hebben.
  Waar we dus voor oppassen moeten is dat we dat zgn. topsegment niet als standaard opgedrukt krijgen, waardoor we onze export qua kosten wel kunnen vergeten.
  En als je tegenwoordig alles hoort is er zoveel geld nodig op allerlei departementen, dat we die export wel nodig hebben en anders en zullen vervallen tot een schurkenstaat.

 • Attie

  Margemelk, wat is er eigenlijk op tegen..?

 • Tuig

  Margemelk is niks op tegen, Nederland verliest dat op kostprijs. Dat is het probleem.

Of registreer je om te kunnen reageren.