Redactieblog

7 reacties

‘Boerendilemma: meer biodiversiteit of intensivering?’

Financiering ontwikkelt zich anders dan de landbouw, zegt Rick Hoksbergen.

Afgelopen weekend las ik in de Leeuwarder Courant een groot artikel over de ’staat van de Friese natuur’. Het beschrijft hoe verschillende vogels en dieren bijna verdwenen zijn en met een goede aanpak toch weer terug zijn. De ooievaar bijvoorbeeld staat niet meer op de rode lijst, terwijl er ooit nog maar 17 broedparen in Nederland waren. Een speciaal fokprogramma en een gedegen aanpak hebben voor de ommekeer gezorgd. De weidevogels staan nu hoog op de rode lijst. Een belangrijke oorzaak schijnt te zijn dat er te weinig insecten – voedsel – zijn voor de jongen. Dus naast nestbescherming is ook biodiversiteit en insectenleven essentieel om hier verandering in aan te brengen.

Financiering van bedrijfsovername

Dit artikel lees ik de dag nadat ik bij een van de klanten aan tafel heb gezeten om de bedrijfsoverdracht door te spreken. Vader en moeder willen het bedrijf overdragen aan zoon. Op zo’n moment komt er een heel stuk extra financiering in het bedrijf, zonder dat er een euro extra omzet tegen over staat. Dat zijn altijd de spannende momenten qua financiering. In het plan moet gerekend worden met de rekenrente en met de aflossingstermijn zoals de bank deze verwacht.

Om vader en moeder een goed pensioen mee te geven, rekent het makkelijker om iets meer koeien te gaan melken

Het bedrijf in dit voorbeeld was een extensief bedrijf. Om vader en moeder een goed pensioen mee te geven, rekent het makkelijker om iets meer koeien te gaan melken. Ja, zelfs met de huidige idiote prijzen van fosfaat. Zonder die laatste koeien is er eigenlijk net te weinig mogelijk qua financiering en valt het pensioen voor ouders gewoon te laag uit.

Druk van financiering

De druk van de financiering wordt de komende jaren alsmaar groter. De afschrijvingsmogelijkheden op de bedrijven wordt steeds kleiner. Gebouwen naderen de bodemwaarde (de helft van de WOZ-waarde, waaronder niet meer afgeschreven mag worden), zodat er steeds meer afschrijvingen wegvallen. Aankoop van grond draagt hier niet aan bij. Grond schrijf je niet af, dus de aflossing moet volledig uit de winst komen. Dat betekent eerst winst maken, afrekenen met de belastingdienst, dan aflossen en tot slot hopen dat er nog iets geld over is om zelf van te leven.

Dilemma voor veel boeren

Zie hier het dilemma waar menig boer tegenaan loopt. Als je de focus meer op biodiversiteit legt – waar best veel boeren mee bezig zijn – dan zet dit druk op de financieringskengetallen. En wil je voor de banknormen gunstig(er) uitkomen, dan neigt menig een al snel naar intensivering. Al is het maar door regelmatig grasland vernieuwing toe te passen. Beter gras en meer eiwit van je eigen land doet het goed voor de voerkosten en de KringloopWijzer. Maar de biodiversiteit is er meer bij gebaat als je de buitenste 5 meter van het perceel inzaait met een bloemenmengsel.

Een integraal plan helpt boeren om keuzes te maken

Om in de sector echt iets in beweging te krijgen, zou het mooi zijn als er een totaalaanpak komt waarin natuur/biodiversiteit én fiscale druk én financiering op elkaar afgestemd worden. Een integraal plan helpt boeren om keuzes te maken. En tevens kan het helpen om te voorkomen dat de boeren zelf op de rode lijst komen.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Als deze boer nu eens mee doet met de toplijnzuivel en daardoor een paar cent extra beurt per liter?

 • kleine boer

  Bennie daar heb je nou net het punt wat steekt bij de meeste je kan zelf bijna niet beslissen of je er aan mee doet de keuze of je mee MAG doen doet rfc voor je

 • a van Gerwen

  Juist de bedrijven die voldoen aan de topzuivellijn zijn misschien nog wel het lastigste over te nemen door het lage rendement op het eigen vermogen zoals in bovenstaande casus blijkt.

 • Alco

  De eerste alinea van deze schrijver stoot me al tegen de borst;
  Dat ooievaars zo sterk in getal toenamen is juist één van de oorzaken dat de weidevogels verdwenen.
  En predatie wordt helemaal niet genoemd.
  Daarnaast betekend meer zgn. biodiversiteit dat er minder verbouwd wordt en dus meer land van de natuur gebruikt moet worden.
  Intensiveren betekend duurzamer door minder uitspoeling, minder bespuiting en minder land te bewerken.
  En dus meer grond beschikbaar voor echte natuur.

 • Sjefo

  Er is nergens ter wereld procentueel meer grond naar de natuur gegaan als in Nederland en toch is het super slecht gesteld met vogeltjes en insecten in Nederland.
  Mijn voorstel is nog meer grond naar de natuur doen en er blijft geen vogel of insect over.
  Het beheer van de natuur Nederland is klote voor welke vogel of insect dan ook.
  Vervolgens is het lekker makkelijk de schuld van alle dieren en insecten leed bij de boeren in de schoenen te schuiven.
  Het is natuur beheerder die zorg moet dragen voor zowel flora als fauna, en reken hem daar ook op af.
  Oostvaarderplassen is een bekend voorbeeld als het over flora en fauna gaat, maar zo is met natuur beheer in heel Nederland gesteld.
  EEN GROTE DODE TROEP WORDT ER VAN GEMAAKT EN DE BOEREN HEBBEN HET GERETEN

 • sneek1

  Tussen zwart en wit is nog heel wat te winnen. Alles alleen maar in natuur winnen we de weidevogels niet mee maar met de intensieve landbouw al helemaal niet. Van beide kanten wat water bij de wijn dan komen we op de goede weg.
  Waterpeil kan in 90% van de gevallen wel hoger en verplicht randenbeheer voor ieder perceel doet meer dan hier en dan een hoekje natuur.
  En dan hoeft zo'n bedrijfsovername ook geen probleem te geven. met kanttekening dat geen situatie gelijk is.

 • farmerbn

  Afschrijvingen zijn kosten maar geen uitgaves dus erg interessant om die op te zoeken. Ben geen fiscalist maar vroeger op school leerde je dat je gekochte erfpacht(recht) kunt afschrijven. Zijn er nog foefjes met die erfpacht om daar fiscale voordelen mee uit te halen?

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.