Commentaar

‘Hopen op de fosfaatrechter’

Het jaar van de fosfaatrechten is begonnen. Maar er zijn nog wel wat open eindjes.

Belangrijk is de vraag wie de rechten toekomen: de pachter of de verpachter? Ze worden weliswaar toegekend aan de pachter, maar wat gebeurt er als die ze verkoopt? Verpachters hopen dan alsnog een graantje mee te kunnen pikken van de waarde.

Proefproces snel van start

De nieuwe wet die er nu ligt, lijkt helder: de rechten gaan naar de veehouder, niet naar de eigenaar van gebouwen of grond. Maar pas als er jurisprudentie ligt, weten we echt waar we aan toe zijn. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Pachtersbond BLHB en een grote verpachter werken samen in een proefproces.

Het is te hopen dat dit snel van start kan gaan, en dat er snel een uitspraak ligt. Maar snel genoeg zal dat niet zijn, rechtbanken hebben tijd nodig, en om de jurisprudentie zo compleet mogelijk te krijgen, wordt de voorbeeldkwestie geen eenvoudige.

Jurisprudentie nodig

Op basis van de politieke discussie bij de totstandkoming van de wet en op basis van het rechtsgevoel zou je zeggen: alles is voor de pachter. Net als bij de inkomenstoeslagen en in tegenstelling tot bij het melkquotum, dat nog een koppeling aan de grond had. Maar juridische haarkloverijen leveren soms verrassende uitslagen op. die indruisen tegen het gevoel. Zolang er geen jurisprudentie is, blijft deze vraag dus een bommetje waar je toch maar beter rekening kunt houden als betrokkene.

Of registreer je om te kunnen reageren.