Expertblog

8 reacties

‘Gezonde fosfaatkoe’

Fosfaat met mest afvoeren en vervolgens weer een bak met fosfaatpillen ophalen om de koeien gezond te houden? Dat is te gek voor woorden. Oplossingen zijn bereikbaar, maar Europese en Nederlandse wetgeving zijn nu nog beperkend.

De komende tijd zal er weer hard worden gewerkt aan het inzichtelijk maken van stikstof- en fosfaatstromen op bedrijfsniveau. Enerzijds om het mestwetjaar 2017 boekhoudkundig af te sluiten, anderzijds om alvast een plan voor 2018 op te stellen.

2017 was een goed ruwvoerjaar. Hoge opbrengsten van ruwvoer in combinatie met de huidige mestaanwendingsnormen geven een negatief fosfaatoverschot per hectare. Een ander woord hiervoor is uitmijnen. Op de korte termijn is dat misschien niet een groot probleem, alhoewel de directe beschikbaarheid van het fosfaat voor het gewas wel een probleem is of kan worden.

Fosfaatgaten

Daarnaast is de stikstofaanwendingsnorm voor mest op de meeste bedrijven de beperkende factor qua mestplaatsingsruimte. Daarmee wordt de fosfaataanwendingsnorm dan niet volledig benut. Hier ontstaat een fosfaatgat. Er loopt op deze manier dus steeds meer fosfaat uit de kringloop van een bedrijf. Dat een koe niet zonder fosfaat kan, zal duidelijk zijn. De eerste melkziektesymptomen die niet worden opgelost met een fles calciumcarbonaat, maar wel met een fosfaatpil, zijn er.

Om onder het fosfaatplafond te blijven, heeft de mengvoerbranche afgesproken het fosfaatgehalte in het mengvoer op een lager peil te brengen en is ze verplicht dat ook zo te houden. Als veehouder heb je dan feitelijk geen mogelijkheid meer om je fosfaatprobleem bij de koe op te lossen via ruw- en krachtvoer.

‘Wie blijft roepen dat alles wordt opgelost met extensiveren, vergeet duidelijk de koe en de plant’

De zoektocht naar een oplossing is lastig vanwege de huidige mestwetgeving. Bemestingsnormen, verbod op gebruik van kunstmestfosfaat op derogatiebedrijven, een fosfaatplafond en de fosfaatbehoefte van een koe zijn landbouwkundig niet op elkaar afgestemd. Ik geef direct toe dat het een lastige puzzel is. Oplossingen zijn er wel te bedenken, meestal sterk kostprijsverhogend. Uiteindelijk zal er een evenwicht op bedrijfsniveau moeten ontstaan waarbij gewasproductie, voeding van de koe en de mestwetgeving op elkaar zijn afgestemd. De KringloopWijzer maakt vandaag de dag prima inzichtelijk waar de ‘gaten’ ontstaan. Wie blijft roepen dat alles wordt opgelost met extensiveren, vergeet duidelijk de koe en de plant.

‘De oplossing ligt niet bij minder bemesten, maar eerder bij goede landbouwpraktijk’

Minder bemesten is geen oplossing, fosfaatgaten zijn het begin van een lagere ruwvoeropbrengst en daarmee de start van een neerwaartse spiraal. De oplossing ligt eerder bij goede landbouwpraktijk. De invoer van bedrijfsspecifieke normen, dus ook binnen het fosfaatrechtensysteem werken met de bedrijfsspecifieke excretie, zijn een voorwaarde om voorlopers gemotiveerd te houden, zodat de innovatie verder wordt aangejaagd. Fosfaatgaten kunnen worden gedicht met de inzet van fosfaatmeststoffen. Oplossingen zijn bereikbaar, Europese en Nederlandse wetgeving zijn nu nog beperkend.

Het dierenwelzijn staat bij iedere veehouder voorop. Het zou te gek voor woorden zijn als we straks fosfaat afvoeren met mest en die fosfaat vervolgens weer in een bak met pillen ophalen om de koeien gezond te houden.

Laatste reacties

 • piet p

  Als iedereen maar dan ook echt iedereen nu eens begon met alle regels aan zijn laars lappen .
  Komt er ook wel weer een oplossing.

 • Frederiqe

  Ik doe mee,wie volgt laten we afspreken vanaf 1 Feb de kont tegen de krib en trekkers op de weg.

 • deB.


  Kijk is aan... de volgende bet-weter en broodetende profeet!
  Duidelijk niets toe te voegen dan alleen de agrirische pot leeg eten. Ga een echt vak uitoefenen

 • Bennie Stevelink

  @deB, kun je aangeven op welk punt je het niet eens bent met Herrold Lammertink? Ik ben daar nieuwsgierig naar.

 • alco1

  @de B Lees het stuk nog eens.
  Dit is nou net wat onder de aandacht moet komen.
  Het lijkt wel op een stuk van Cees Bron uit 2012
  "Het huidige mestbeleid is een sluipmoordenaar".

 • frl

  Ruim de helft van mijn grond heeft een PAL van onder de 20 , maar ja dat krijg ik niet omhoog als ik niet meer koeien mag melken.

 • farmerbn

  Overheidsbeleid is altijd een golfbeweging. Doet het soms te weinig , daarna schiet het de andere kant uit. Nu mag er te weinig mest op het land, vroeger teveel. De normen die we nu hebben zijn gebaseerd op onderzoek van deskundige mensen. Die deskundige mensen blijken niet deskundig genoeg. Daarnaast hebben veel politici een dubbele agenda en komt het hen mooi uit dat de landbouw even gepakt wordt. Het mineralenprobleem wordt steeds meer een probleem van de stadsbewoners maar de politiek kan daar niet mee scoren.

 • deB.

  Inhoudelijk kan ik er weinig op aanmerken.. maar dat had deze beste man een aantal jaren terug moeten bedenken. Toen was het van: Het kan allemaal minder, efficiënter etc etc. Breek me de bek niet los.

  Nu, wanneer het kalf bijna verdronken is, ( de grond schreeuwt om mineralen )lult hij weer net zo makkelijk de andere kant op. Heeel makkelijk vanaf de zijlijn!


Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.