Boerenblog

46 reacties

‘DZK, de beul die voor eigen rechter speelt’

De Duurzame Zuivelketen blokkeert de weg naar een duurzame ontwikkeling.

Mijn vorige column over het afserveren van de grupstallen, riep enorm veel reacties op. Begrijpelijk, een groep collega’s is respectloos behandeld. Laat respect nu net de basis moeten zijn voor duurzame ontwikkeling. Niet voor niets staat de P van People voorop bij de 3 P’s (People, Planet, Profit) voor duurzaam handelen.

De Duurzame Zuivelketen (DZK), een van de boerengeld-wegpraat-clubs van ZuivelNL, heeft de sector een slechte dienst bewezen. Een discussie over de grupstal ging over in een discussie over de nadelen van de andere stalsystemen. Een inkoppertje voor maatschappelijke organisaties. Al eerder werd de onbetrouwbare en weinig duurzame KringloopWijzer bij extensieve boeren door de strot geduwd. Daarbij vergeleken is de productiewijze van foie gras nog diervriendelijk.

‘Ik stel de beul voor te duelleren om mijn ondernemersvrijheid terug te krijgen’

Mijn hoofd als grupstalboer ligt op het hakblok, maar het meest cynische is dat ik met mijn maandelijkse afdracht aan ZuivelNL de beul zélf heb betaald. Een beul die ook nog voor eigen rechter speelt. Sinds de Franse Revolutie eind achttiende eeuw lijkt er weinig veranderd. Tijdens de guillotine-terreur, waarbij de Fransen hun vrijheid terug wilden, werd de beul betaald met het verbeurd verklaren van de eigendommen van de veroordeelden. Om in historisch perspectief te blijven, stel ik de beul voor te duelleren om mijn ondernemersvrijheid terug te krijgen.

Het zal mij de komende tijd benieuwen of de door de DZK afgeserveerde boeren ook minder mogen afdragen aan ZuivelNL. Als de gemeente een woning onbewoonbaar verklaart, wordt de onroerende zaakbelasting aangepast. Of betaalt u contributie aan een sportvereniging, terwijl u niet meer mee mag sporten?

‘Bij de NZO staat de P van Profit voorop’

De patriotten van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond eisen nu, na het grupstaldebacle, meer zeggenschap voor boeren in de DZK, waar jaarlijks 6 ton boerengeld wordt weggepraat. Maar de NZO en LTO twijfelen. Die kunnen eigenlijk geen pottenkijkers gebruiken. Ik hoor u denken, hebben ze bij de NZO dan niets met de 3 P’s van duurzame ontwikkeling? Jawel maar bij hen staat de P van Profit voorop.

Voor 2018 wens ik dat u, als melkveehouder, uw keuzevrijheid om duurzaam te ondernemen weer terug krijgt. Vrijheid, gelijkheid en vooral saamhorigheid.

De duurzaamheidsterreur van de zuivelondernemingen kan op de schop. Die hebben hun geloofwaardigheid en vertrouwen allang verloren en worden nu links en rechts ingehaald door initiatieven van maatschappelijke organisaties.

‘Laten we stoppen met onderling bakkeleien over biologisch versus gangbaar’

Laat iedere melkveehouder wat extra’s doen voor duurzaamheid, maar vooral dat wat bij hem past. En beloon hem hiervoor netjes. Laten we vooral stoppen met onderling bakkeleien over biologisch versus gangbaar, over weidegang of opstallen, of over stalsystemen. Dat is nadelig voor de hele sector.

Het doel voor de komende jaren moet zijn dat levensduur en het welzijn van de koeien beter wordt en de milieulast minder, ongeacht of u nu opstaller of weider bent, een grupstal, potstal of een ligboxenstal heeft. Zonnecollectoren, biodiversiteit of emissiebeperking passen bij ieder staltype. De keuze is weer aan u.

Laatste reacties

 • landboer

  Juist!

 • farmerbn

  Super.

 • Bennie Stevelink

  Als u weg gaat bij de coöperatie en zelf uw melk verwerkt en aan consumenten verkoopt hebt u toch weinig met DZK te maken? Dan bepaalt u het toch zelf? Het probleem is dat u kiest voor collectieve melkverwerking en afzet, en tegelijk wilt u zich kunnen gedragen alsof u geheel op uzelf bent.

  Dit is net zo tegenstrijdig als de DDB, die in mei 2008 in een psychose geraakte en de melkstaking ging organiseren. Terwijl ze lid waren van een coöperatie en daarmee aanspraak maakten op leveringsrecht wilden ze tegelijk melkprijs onderhandelen. Als ze melkprijs wilden onderhandelen waren ze toch vrij om de coöperatie te verlaten en hun melk aan te bieden op de spotmarkt. Dáár konden ze melkprijs onderhandelen. Je kunt toch niet tegelijk kiezen voor collectieve melkverwerking, voor gezamelijke rekening en tegelijk melkprijs willen onderhandelen.

 • kleine boer

  Mooi geschreven zet dit even op melkweb.....

 • frl

  Ik heb mijn grupstal nu omgedoopt tot relaxstal, deze rustgevende melk wordt nu gebruikt voor bestuurders die de weg even kwijt zijn.

 • kleine boer

  Bennie vind je het coöperatief een groep die jaaaaaren lid is er uit te gooien?

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, ze worden er niet uitgegooid.
  “De duurzaamheidsterreur van de zuivelondernemingen kan op de schop”. Een paar regels verder: “laat iedere boer wat extra’s doen voor duurzaamheid”.
  Als iedere boer zelf waakt over de kwaliteit van de melk hebben we dan geen kwaliteitsregels meer nodig? Werkt dat?

  We hebben net afgelopen maandagavond in district Twente een bijeenkomst gehad over diversiteit binnen de coöperatie. Wat vooral naar voren kwam was dat diversiteit alleen kan bestaan als er eerst gemeenschappelijke waarden zijn waar iedereen zich op baseert. Je zult dus wel die gemeenschappelijke waarden duidelijk moeten definiëren.
  Dierwelzijn is bv zo’n waarde. Hoe vul je dat in? Is dat bewegingsvrijheid, weidegang, levensduur, klauwgezondheid, kalf bij de koe of nog wat anders?
  Dat kan mogelijk op meerdere manieren ingevuld worden waardoor er keuzevrijheid is voor de boer.

 • Attie

  Precies, een duurzaamheid keuze menu, waar de boeren zelf kunnen kiezen wat het beste bij hen past.
  Op die manier kun je ook een brede markt bedienen!

 • frl

  Focus planet moet beter opgetuigd worden, zodat een ieder op zijn eigen manier daar de plusjes op de melkprijs kan krijgen.

 • kleine boer

  @bennie er niet uitgegooid maar wel ontzettend negatief neer gezet en in de toekomst ongewenst. Lijkt toch erg op eruit gooien.... Jij hebt in je reacties vaak aangegeven dat je ook tegen een grupstal bent maar ik kan me zo voorstellen dat er ook zijn die een robot waar jij mee melkt vervloeken dus laat ieder zijn eigen keuze maken en niet de 1 voor de ander... ieder boert zoals ie boert. Kwaliteit van de melk is niet te vergelijken met duurzaamheid maar dat weet je zelf ook wel.

 • f.p.zomer

  Duurzaamheid hier,biodiversiteit daar,en wat kun je winnen bij onze FC: een reis naar Zuid Korea.Gaan we lopen of met het vliegtuig?

 • farmerbn

  Ook hier is een puntensysteem het beste. Iedere boer moet bv 10 punten halen maar op de manier hoe die boer dat wil en kan. Bv grupstal -3 punten maar dag en nacht weiden +5 en geen mortallaro +2 enz.

 • farmer135

  Nou f.p. zomer, kan wel lopen, sterk met campina nietwaar ?

 • hansvanbergen

  Bij verreweg de meeste grupstallen zijn de standen te kort en te smal. Het is te donker en de ventilatie is niet goed. Voeren met de hand of met de kruiwagen. Krom en op de knieen bij het melken. Speenbetrappen. problemen met kwaliteit. Stijve koeien. Logisch dat de EU grupstallen wil verbieden en dat Campina wil uitfaseren. Nieuwe grupstal bouwen heb ik altijd al waanzin gevonden. Dieren zinloos levenslang vastzetten is natuurlijk vragen om problemen

 • hansvanbergen

  Het was ook nooit een probleem geweest als de Agrio bladen niet de boel opgehitst hadden. Hoe zit het trouwens met Henk Gommer. Heeft die zijn beloofde geld wat hij van medestanders zou krijgen al gehad?

 • Attie

  Hans, best mooie bladen overigens, zie je alco nog eens voorbijkomen met z'n gitaar voor de koeien.

 • frl

  Hansvanbergen# jij bent toch geen opstaller want dat vind ik vragen om problemen als die koeien hun leven lang nooit in het gras gelopen hebben.

 • kleine boer

  Volgens hans kunnen al de iets te oude ligboxen stallen ook het boek dicht doen. Te krappe boxen te laag voerhek slechte roosters daardoor uitstoot hoger te donker vaak geen mestschuif .... Ook weer iemand die wijst en vergeet dat ieder boert zoals ie boeren kan en wil.

 • alco1

  Hans geeft weer het voorbeeld zoals het juist niet moet.
  We hebben het dus niet over zijn troep (imago) bij huis.
  En trouwens. De P staat bij het NZO niet voor profit, maar voor planet.

 • A1967

  Bennie# jullie zijn in Twente de weg een beetje kwijt, om te stellen dat" diversiteit kan alleen bestaan als er eerst gemeenschappelijke waarden worden vastgelegd waar iedereen zich op baseerd".
  Deze twee zaken zijn enorm tegenstrijdig want gemeenschappelijke waarden zijn bijna altijd de oorzaak van onbegrip voor diegenen die het anders doen, wat dus een beperking van diversiteit opleverd.

 • Bennie Stevelink

  Wat jij aankaart @A1967, heb ik later ook over nagedacht. Diversiteit kan nooit zover gaan dat er geen gemeenschappelijke waarde overblijft. Neem als voorbeeld dierwelzijn. Je kunt bij alles wel iets bedenken dat het een voordeel is voor het welzijn. Staan de koeien aangebonden? Is goed voor het welzijn omdat je minder mortollaro hebt. Staan ze op drijfmestroosters? Ook goed voor het welzijn want dan staan ze vlak. Staan ze voor een open grup met stromest? Ook goed voor het welzijn want daar kunnen ze niet met de klauwen vast in komen te zitten.
  Varkens aan een riem? Ook goed voor het welzijn want dan zijn er geen rangorde gevechten. Zelfs bij kippen in een legbatterij is nog wel iets te bedenken wat een voordeel zou zijn voor het welzijn.

  Een oplossing zou kunnen zijn wat @farmerbn in reactie 10:13 voorstelt: een puntensysteem voor in dit geval welzijnskenmerken.

  Als we er niet in slagen gemeenschappelijke waarden vast te houden krijgen we de ontwikkeling die AH en A-ware in gang hebben gezet: selectieve groepen boeren die kiezen voor eigen melkafzet.

 • husky007

  Ja @ kleine boer die reactie van Hans verdient niet de schoonheidsprijs.

 • Marco22

  Waar staan dan de publicaties van ngo's en afnemers dat grupstallen niet langer gewenst zijn? links aub. Daar wordt alsmaar mee geschermd door melkfabriek RFC. Ik kan ze niet vinden.
  RFC is totaal van 't padje af, vol gas weidegang promoten en tegelijk monovergisters faciliteren waarbij deze megabedrijven 300-350 koeien geen enkele weidegang toepassen. RFC staat dit toe ze zijn er zelfs trots op.
  Practice wat you preace Rfc is hiermee totaal ongeloofwaardig geworden.
  Een coop zou er moeten staan voor alle boeren die lid zijn. ipv tegenstellingen creeren onder haar boeren. Kennelijk bestaat de autonomie van boerenbedrijven in de ogen van NZO/RFC niet meer.

 • frl

  Vandaag ook nog weer bezoek gehad in de grupstal ze vinden het allemaal prachtig, snap niet dat ze zeggen dat de burger het niet meer wil.

 • alco1

  Als mensen zeggen dat koeien niet aangebonden mogen staan, vanwaar die wijsheid?
  Kan net zo goed andersom gefantaseerd worden.
  Dat ze graag aangebonden staan!

 • hansvanbergen

  @Alco 1n je doelt waarschijnlijk op de troep in je hoofd. Dat dieren graag vastgezet willen worden dan ben je toch wel een stukje onderweg. Ondertussen nog geen antwoord op de vraag heeft Gommer zijn geld al gekregen dat zoveel' vrienden' hadden toegezegt

 • alco1

  Nou ik herinner me de tijd dat mijn vader nog boerde.
  's Avonds ging de deur los en de koeien gingen weer op hun vaste plaats staan.
  Je kon ze zo vast klikken.
  Maar waar het me om gaat is dat je verkeerd bezig bent om andere systemen neer te zetten als zijnde het ergste.
  Maw. Er zijn prachtige aanbindstallen.

 • farmerbn

  Eens met alco1.

 • frl

  Toen keurentjes hier was heeft hij van mijn stal nog foto's gemaakt, dus hij zal het wel leuk/bijzonder gevonden hebben.

 • farmerbn

  Of hij maakte die foto's met de gedachte dat het de laatste in Nederland gebouwde grupstal is.

 • kleine boer

  Nee hij maakte foto's omdat ie er zelf een heel ander beeld bij had en kon zijn ogen waarschijnlijk niet geloven...

 • alco1

  En als toegift:
  Ik weet helemaal niet of het bij Hans een troep is.
  Maar wat ik daarmee aan wil geven is dat hoe het ongenuanceerde schrijven van Hans in 17 jan 10.35 bij een aanbindstal boer, die het prima voor elkaar heeft, overkomt.
  In 12.12 ook zijn opgefokte reactie!!!!

 • hansvanbergen

  Mijn ouders hebben in 1973 een ligboxenstal gebouwd. ik heb vanaf kleuter af aan aan moeten horen hoe dom mijn ouders waren. Zelf de pastoor voorspelde een snelle financiele ondergang. Ik denk dat de ligboxenstal uiteindelijk een groot succes is gebleken. het is zonneklaar dat de ligboxenstal 10 x beter is dan de grupstal. Dat neemt niet weg dat sommigen een prima grupstal hebben. Dat neemt ook niet weg dat de meeste grupstallen een kwelling zijn voor mens en dier. Nieuwe goede grupstallen zijn net zo duur als ligboxen stallen dus volkomen zinloos. Logische maatregel van Campina maar het heeft geen waarde. Het zal hooguit een enkele eigenwijze klompenkop zijn die nu nog een grupstal wil bouwen. En dat campina dat verbied daar hebben ze meer dan groot gelijk in. Een bank wil het niet financieren en ook de boekhouder zal er op wijen dat de grupstal 1 seconde na oplevering nul euro waarde heeft want niemand koopt een bedrijf met een grupstal

 • farmerbn

  Ook ligboxenstallen van het jaar 1973 zijn niet zo gevraagd.

 • Attie

  Hans heeft het wel moeilijk gehad, als kleuter!

 • kleine boer

  Zo zie je maar als het klopt wat je schrijft hans dat een grupstal boer giga goed verdiend immers een bank wil niet financieren zegt hans en er zijn er hier met een vrij jonge stal dus die hebben die van de lopende rekening kunnen betalen al dus hans.....denk niet dat er veel boxenstallen vd rekening zijn betaald....

 • frl

  Hans# wat lijkt mij dat zwaar als je elke dag zo gefrustreerd door het leven moet.

 • hansvanbergen

  Een ligboxenstal uit kun je een nieuwe bovenbouw op zetten. Heeft dus nog enige waarde. En natuurlijk kun je bij het welzijn op hele grote bedrijven ook vraagtekens zetten. Met name het omjagen van honderden koeien en het maken van bochten met zijn honderden tegelijk. ook het opgedreven worden in een wachtstal met honderden tegelijk is niet gunstig voor de klauwen. Daarnaast hebben melkfabrieken ook nooit moeilijk gedaan over enorme overbezetting in ligboxen stallen terwijl er geweigerd had moeten om melk op te halen en de kkm had ingetrokken moeten worden

 • alco1

  Hans. Je begrijpt toch ook wel dat we je als nestvervuiler zien.
  Iedereen z'n eigen!!!!
  En ik zie dat er zeer goede aanbindstallen zijn.
  En gezien je opgefokte reactie moet je ook eens beseffen hoe jouw tirade overkomt bij deze mensen.
  Maar goed. Zelfs@ Bennie maakte al eens de opmerking dat het verbod er kwam ter bescherming van de boer z'n knieën.

 • samaja

  @Hans is vroeger zeker geplaagd op school,laat ieder in z'n waarde.hij doet net of die ligboxstallen uit de jaren 70 zo diervriendelijk waren.volgens mij zit hem wat dwars en deze man heeft hulp nodig,ik denk dat er meer zo over denken!!!

 • koestal

  Het is erg gemakkelijk om in Nederland een boer een loer te draaien ,boeren hebben weinig vrienden,behalve als ze een keer een open dag hebben,maar de andere dag is dat al weer over !

 • kleine boer

  Bennie roept steeds dat op de grup een koe vast zit met de klauw in de grup rooster maar vergeet te melden dat ze soms in oudere boxen stal de nek breken aan het voerhek .... zo hebben beide systemen gewoon een plus en min. Gladde vloer -roosters lees ik ook vaak op oudere boxen stallen of vast voor in de box.... elke stal type word en is verbeterd maar dat kan gewoon niet overal meteen en dat vergeten sommige hier denk ik.

 • Attie

  Precies kleine boer, ken erook wel groot en mooie stal, maar wel een pluimpje (kadaster) achter de stal. Heb je ook wat!

 • hansvanbergen

  Nee hoor onzin. Koeien breken geen nekken op ligboxenstallen en gladde roosters kun je opruwen of vervangen.

 • alco1

  En het zeurt maar door.
  Dat is nou net wat de anti landbouw graag ziet.
  Wordt eens wakker.

 • kleine boer

  Alco1 kan wel zeuren zijn maar de anti landbouw kunnen we hier mee laten zien dat we steeds vooruit gaan zoals het veiligheidsvoerhek betere boxen stroevere roosters of looppaden enz enz veranderen we niks hebben ze vingers om te wijzen nu niet.

Laad alle reacties (42)

Of registreer je om te kunnen reageren.