Boerenblog

7 reacties

’Maak een einde aan de BVD-soap’

BVD is helemaal niet moeilijk uit Nederland te krijgen. Het vraagt alleen keuzes die soms de handel belemmeren. Melkveehouders worden daar alleen maar beter van. FrieslandCampina heeft hierin heel wat uit te leggen aan zijn leden.

De melkveehouderij wordt net als het Nederlandse voetbal het lachertje in Europa. Het lukt ons niet BVD effectief aan te pakken en we raken steeds verder achterop in Europa. Virusdragende kalveren mogen verkocht worden en daarmee worden andere boeren met een probleem opgezadeld. Eigenlijk is dit gewoon crimineel.

BVD veroorzaakt veel ziekte en is verantwoordelijk voor een substantieel deel van het antibioticagebruik in de veehouderij. Omdat er geen wettelijk kader is om BVD in een verplicht programma te gieten, blijven we doorsukkelen zoals we al meer dan tien jaar doen. We komen niet verder dan stimuleren en voorzichtig stapjes zetten. Net als bij fosfaat lukt het de sector niet om het zelf te regelen. Ik vind het schokkend dat een LTO-bestuurder zegt dat het voordeel hiervan is dat BVD-kalveren nog steeds afgezet kunnen worden in de mesterij.

‘Handelskanalen openhouden is belangrijker dan diergezondheid’

Als je navraag doet over feiten en standpunten over BVD, merk je dat het heel gevoelig ligt. Het is ook moeilijk de echte cijfers boven water te krijgen. Duidelijk is dat er verschillende belangen zijn en dat die wel eens de oorzaak kunnen zijn voor het feit dat er nog steeds geen goede aanpak komt. Handelskanalen openhouden is belangrijker dan diergezondheid.

Volgens cijfers van GD zijn op dit moment 7.500 van de 17.000 melkveebedrijven vrij van BVD. Bijna de helft van de bedrijven heeft te maken gehad met jarenlange inspanning en door een hoop kosten voor lief te nemen, zijn zaken goed geregeld. Onduidelijk is hoeveel bedrijven met oorbiopten testen of een kalf BVD-virusdrager is. Bij de GD is 1 op de 100 geteste kalveren virusdrager. Een globale rekensom en inschatting geeft aan dat er jaarlijks dan toch minimaal 5.000 virusdragende kalveren geboren worden. Deze worden merendeels afgezet bij mesters. Ze zorgen voor een enorme viruscirculatie op het bedrijf waar ze geboren worden en het bedrijf waar ze naar verplaatst worden. Per jaar wordt 4% van de vrije bedrijven met name hierdoor besmet en op enorme kosten gejaagd.

‘Waarom wordt de ontvangende veehouder niet in kennis gesteld als een virusdragend kalf aan hem wordt verkocht?’

Een BVD-kalf mag nu nog steeds afgezet worden bij een ander bedrijf, maar dat moet dan wel gemeld worden. Er zijn geen sancties als je dat niet doet en vaak gebeurt het melden dus niet. Elke veehouder en kalvermester heeft er groot belang bij als de sector nu zelf orde op zaken stelt en zijn verantwoordelijkheid neemt. Waarom wordt dan de ontvangende veehouder niet in kennis gesteld als een virusdragend kalf aan hem verkocht wordt? Laten we dat nou eens regelen!

Er is maar één oplossing. De kalversector besluit dat er alleen kalveren opgezet worden die BVD-vrij getest zijn, of die van een BVD-vrij bedrijf komen. De zuivel moet zijn toeleveranciers verplichten een programma te starten en verbieden kalveren af te voeren naar een ander bedrijf. Er rest dan geen andere keuze deze dieren zelf af te mesten of te euthaniseren.

‘Waarom komen de bedrijven die niks doen er steeds weer mee weg?’

Het vreemde is dat de zuivel niks afdwingt. Ik vind dat FrieslandCampina in de komende ledenronde maar eens moet uitleggen waarom ze geen orde op zaken stelt. Waarom de bedrijven die niks doen er steeds weer mee wegkomen, waardoor de goede bedrijven almaar het gelag betalen. Waarom is de zuivelaar wel druk met zijn zonne-energie, mest, broeikasgassen en de KringloopWijzer, terwijl hij dit voor boeren en dieren zo belangrijke onderwerp niet regelt?

Laatste reacties

 • Marco22

  Wel eens gehoord van gesloten bedrijfsvoering?

 • driepint

  @Marco22: dan heb je geen BVD?

 • Bennie Stevelink

  Sinds de afschaffing van de productschappen kan niets meer geregeld worden of het moet politiek geregeld worden. De politiek legt de verantwoordelijkheid echter naast zich neer en de boeren hebben niet de middelen.
  Dan wordt van de zuivel verwacht dat die het regelt via de leveringsvoorwaarden. Dit kan juridisch weer aangevochten worden zoals met de KLW ook gebeurd. Er is een kleine groep boeren die dwars voor iedere regeling gaat liggen die door de zuivel wordt ingesteld. Ongeacht of de regeling in hun eigen belang is. Daar komt nog bij dat je met een regeling van de zuivel alleen de boeren bereikt die melk leveren. Hoe zorg je er voor dat niet-melkleverende boeren meewerken?

 • Trot

  Gewoon alles enten want bvd vrij krijgt een keer in de vijf jaar weer een bvd antistoffen uitslag ook bij gesloten bedrijf spreekt uit eigen situatie

 • mvedder

  Het salmonella programma is ook leuk voor de show, maar stelt niks voor, GD, RFC en LTO roepen dat het zakt, maar dierenartsen zien meer klinische gevallen. Hoe kan dat?

 • xw

  Jawel, wij hebben allemaal wel eens gehoord van gesloten bedrijfsvoering.
  Maar, uit eigen ervaring sluiten wij ons geheel aan bij de opmerking van 'trot.
  En daarbij nog verplichte deelname aan het GD bvd vrij programma is nog beter.
  Het moet van overheidswege opgelegd worden, want boeren en alles wat daaraan financieel gerelateerd is, kunt je 't zelf niet laten regelen. Dan komt er niks van terecht.

 • koster

  ik ben tegen elke verplichting op dit gebied. En proberen mensen onder druk te zetten dat wij dan het lachertje zouden zijn van Europa, vind ik zielig.
  Want o.a. vertel mij eens wat het voordeel is voor de individuele melkveehouders? Dat is 0,0. Wij zijn al jaren vrij en krijgen 0 cent extra voor de kalveren en 0 cent extra voor exportvaarzen.
  Als van Drie het ergerlijk vind, dan verlagen ze morgen gewoon alle kalverenprijzen met 10 euro en elk vrij bedrijf krijgt een bonus van 20 euro per kalf. Dan zul je zien dat de animo flink toeneemt.
  En wat ik ook bijzonder ondoordacht en verwerpelijk vind is de oproep die over het algemeen bij de verplichte bestrijding volgt zijn de vaccinaties. Daar is al veel ellende op individuele bedrijven door ontstaan met slijtersdieren, bloedingskalveren en andere ellende. De farmaindustrie is namelijk niet in staat om 100% risico-vrije bvd- entstoffen te maken. En zodra een bedrijf daar door getroffen wordt trekken ze direct de portemonnee om op papier te bewijzen dat hun het niet waren en dan zit jij op de gebakken peren.
  Of te wel, het levert je niets op en je loopt wel risico. Ik bedank er voor.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.