Boerenblog

8 reacties

‘Eerlijke prijs voor onze melk’

‘Wat ik van mijn stageboer leerde, werkt nog steeds door in mijn bedrijfsvoering’, schrijft columnist Jan Aantjes.

Met mijn stageboer en -boerin van de ‘Kattewaard’ heb ik altijd warme contacten gehouden. Ruim 2 jaar geleden kreeg ik van hen enkele 35 jaar oude stageverslagen terug. Het inmiddels vergeelde papier was vol getypt, zónder spellingscontrole. Ik liet ze mijn kinderen lezen en dat leverde enige hilariteit op over mijn enthousiaste verslagen over het bedrijf. Een mooie melkproductie van 5.800 kilo per koe, FH-stieren als Beadee M en Woudhoeve 506, mijn kritische opmerkingen over de eerste Holstein-stieren Bill en Silver en over mijn omschrijving van een alleskunner: de IH 744, een 75 pk-trekker met zijn mooie geluid.

Eerste ligboxenstal met 2x3-melkstal

De boer wilde leren van zijn stagelopers, maar ook ik mocht er veel leren. Ik kon ook helpen met de bouw van zijn eerste ligboxenstal met een 2x3-melkstal. Mijn docenten plaatsten kritische correcties in de verslagen.

‘Onlangs overleed mijn stageboer’

Onlangs overleed mijn stageboer en op weg naar de afscheidsdienst probeerde ik de dingen die me waren bijgebleven op een rijtje te zetten. Zaken als het starten met beregenen als het gras nog groen is, het ‘drukken’ van een onwillige verse vaars en het inzicht dat rundveefokkerij kan bijdragen aan een beter rendement zonder dat dit veel extra inspanning vergt.

Ik heb altijd veel teruggedacht aan de correctie toen ik enthousiast constateerde dat de prijzen voor de nuka’s zo hoog waren. ‘Veel te hoog’, oordeelde mijn stageboer. Van grote prijspieken of -dalen wordt altijd iemand in de keten slechter. Hij koos meer voor een constante lijn, met eerlijke, kostendekkende prijzen, zodat iedereen in de keten een fatsoenlijke boterham kon verdienen.

Ik heb altijd veel teruggedacht aan de correctie toen ik enthousiast constateerde dat de prijzen voor de nuka’s zo hoog waren. ‘Veel te hoog’, oordeelde mijn stageboer. Van grote prijspieken of -dalen wordt altijd iemand in de keten slechter.

Belactie Milieudefensie voor eerlijker prijs melk

Twee weken terug ondersteunde ik de belactie van Milieudefensie. We vroegen supermarkten waarom zij geen eerlijke melk in de schappen hebben. Melk waarvoor de boer een eerlijke prijs van 43 cent beurt. Melk die eerlijk is geproduceerd met oog voor dierenwelzijn, weidevogels, biodiversiteit en het milieu. Ik deed mee omdat ik me onder andere zorgen maak over de klimaatsverandering, richting extremer weer met soms grote hoeveelheden neerslag, harde wind of zelfs orkanen. Als primaire voedselproducent zijn wij sterk afhankelijk van het klimaat en zullen we hier vaker schade van ondervinden.

We vroegen supermarkten waarom zij geen eerlijke melk in de schappen hebben. Melk waarvoor de boer een eerlijke prijs van 43 cent beurt. Melk die eerlijk is geproduceerd met oog voor dierenwelzijn, weidevogels, biodiversiteit en het milieu.

Kostendekkende melkprijs maakt milieumaatregelen mogelijk

Een eerlijke, kostendekkende melkprijs met respect voor alle ketenpartijen zal zeker helpen de nodige milieumaatregelen te nemen. Sceptici zullen vinden dat zo’n hogere melkprijs een hogere melkproductie uitlokt. Anderen zullen klimaatveranderingen ontkennen. Voor hen heb ik maar een advies: ga eens kijken of er in de VS geen plaats is voor jullie. Daar zit een respectloze president die ook veel problemen ontkent.

Anderen zullen klimaatveranderingen ontkennen. Voor hen heb ik maar een advies: ga eens kijken of er in de VS geen plaats is voor jullie. Daar zit een respectloze president die ook veel problemen ontkent.

Als we willen melken voor een respectvolle, eerlijke melkprijs, moeten we samen optrekken met andere partijen die dezelfde doelen nastreven. Het is gewoon nodig! Praten met elkaar, leren van elkaar maar ook elkaar bijsturen of corrigeren. Het is tijd dat alle partijen die gaan voor een eerlijke prijs en een eerlijk product eens bij elkaar stage lopen. Best kans dat kennis of standpunten allang vergeeld zijn.

Laatste reacties

 • DJ-D

  Welke milieumaatregelen moeten er genomen worden dan? Om hevige buien en stormen te stoppen?

 • alco1

  Het lult maar een beetje in het rond zonder enige vorming hoe het één en ander te realiseren is en wat eigenlijk duurzaam is.
  Ik zou zeggen. Ga eens naar een communistisch of socialistisch land.
  Het propagandeert een gelijke verdeling.

 • WGeverink

  Klimaatsverandering is normaal beste Jan. We zitten nota bene aan het einde van een ijstijd en de opwarming is duizenden jaren voor de industrieele revolutie begonnen! Daarom is het van de zotte dat dat we ons een schuldgevoel laten aanpraten en moeten gaan betalen voor een natuurlijk verschijnsel dat zich door geld niet tegen laat houden. De Amerikaanse regering heeft gedaan wat meer regeringen zouden moeten doen. Dat is het durven luisteren naar mensen die aan de hand van ongemanipuleerde cijvers, statistieken en een duidelijke uitleg daarvan een groep senatoren kunnen overtuigen van wat er gaande is. Het Amerikaanse standpunt is dat je een land heel "Groen" en politiek correct kunt maken. Maar als de banen worden geexporteerd en de vervuiling daarna wordt voortgezet in landen als China dan doe je alleen je eigen economie de das om.

 • Bennie Stevelink

  De zorg om milieu deel ik met Jan Aantjes. Helaas wordt het probleem weer verklaart uit de kwade opzet van een afgebakende groep anderen. In dit geval de supermarkten. We gaan onszelf toch niet wijsmaken dat de melkveehouderij veel invloed heeft op klimaatverandering en dat dit kan worden opgelost doordat supermarkten een hogere prijs betalen?

 • WGeverink

  <> .

 • el

  Er is nog ruimte genoeg in de VS. En je investeert niet in lucht!

 • Bennie Stevelink

  @ei, dat je in de VS niet hoeft te investeren in lucht (productierechten) en in Nederland wel heeft een logische reden: in de VS is de markt veel kleiner dan de productieruimte. Je kunt het gewoon aan de markt overlaten, die begrensd de melkveehouderij lang voordat ze een mestoverschot, te veel ammoniakuitstoot of voergebrek hebben.
  In het dichtbevolkte Nederland is de afzetmarkt veel groter dan de productieruimte. Als je het aan de markt overlaat heb je een mestoverschot, te veel ammoniakuitstoot en ruwvoergebrek, lang voordat we door de afzetmarkt begrensd worden.

 • el

  Als je het aan de markt overlaat zal de veehouderij zich verplaatsen naar daar waar de productie kosten het laagst zijn!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.