Redactieblog

29 reacties

‘Strijd tegen verlies derogatie maar stoppen?’

Je wordt er moedeloos van. De regering kwam na overleg met LTO en andere boerenorganisaties tot het reductieplan voor fosfaat, om de derogatie te behouden.

Dan komen verschillende groepen boeren in verweer. Netwerk Grondig, biologische en zich knelgeval voelende boeren komen in actie. Met succes. De een redt het via de politiek, de ander via de rechter. Met als gevolg dat de algemene korting voor de normale, gangbare boer steeds groter wordt.

Hoeveel begrip moet je hebben voor al die groepen? De grondgebonden boeren zeggen dat ze geen veroorzaker zijn van het overschot en dus niet moeten worden gekort. De boeren die net een nieuwe stal hadden gebouwd, maar er op de peildatum nog te weinig koeien in hadden, vormen een ander geval. Zij hebben de stal later volgezet en zijn dus wel mede de oorzaak van te veel mest. Toch heeft de rechter hen gelijk gegeven. Er moet een knelgevallenregeling komen. Daar moet de regering mee bezig.

‘Van Dam verlaat het zinkende fosfaatschip dat hij zelf bouwde’

Onze man in de regering is Martijn van Dam. De man die zijn bureau al heeft opgeruimd, zijn afscheidsreceptie heeft geregeld en op 1 september zijn nieuwe baan bij de Publieke Omroep begint. In feite hebben we dus geen man meer in de regering in Den Haag. Hij verlaat het zinkende fosfaatschip dat hij zelf bouwde. Het is vanaf het begin lek geweest en de rechters schieten steeds meer gaten onder de waterlijn, zodat het een zinkend schip is geworden. Dat is de erfenis die staatssecretaris Van Dam ons nalaat.

Er komt dus meer ruimte voor knelgevallen. Dat betekent dat gewone boeren zoals wij volgend jaar mogelijk nog meer worden gekort. Dat roept de vraag op of we de strijd tegen de derogatie nog wel verder moeten voeren.

Gelijk speelveld

Ik hoor u zeggen dat de rampen dan helemaal niet zijn te overzien. Dan zullen vele boeren het loodje moeten leggen. Maar wat is beter? Als je kiespijn hebt, helpt een aspirientje tijdelijk. Maar je kunt het beste naar de tandarts gaan, om de kies te laten vullen of trekken.

Misschien moeten we dat met derogatie ook doen. Gewoon de strijd staken. Dat betekent voor volgend jaar enorme aanpassingen. Dan zullen bedrijven sneuvelen. Maar we hebben wel weer een gelijk speelveld. Elke boer moet dan maar zien er op zijn eigen wijze uit te komen. Het past ook in de gedachte om in de richting van grondgebonden boeren te gaan.

‘De regel drukt onevenredig zwaar op de overgeblevenen’

Weet u hoe ik tot deze gedachten kom? Er komen zoveel uitzonderingen, dat de regel onevenredig zwaar op de overgeblevenen drukt. Verder zal het me niet verbazen dat we over vier jaar deze discussie weer krijgen. En dan alsnog de derogatie kwijtraken.

Is het niet beter dan nu maar door deze zure appel heen te bijten?

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Er zijn twee groepen boeren die dat willen: de zeer intensieve industriemelkers en de Grondig boeren die de agenda van Milieudefensie uitvoeren. De gewone boer is in alle gevallen het slachtoffer.

 • Zuperboer

  Ik ben het er in zoverre niet mee eens dat we de kern van de discussie moeten heropenen. De EU is op heel veel terreinen toe aan tegengas. De Brexit is niet voor niets gekomen. De Nederlandse landbouwgronden structureel onderbemesten met dierlijke mest is geen goed rentmeesterschap. We zullen derhalve toe moeten naar evenwichtsbemesting en dit in combinatie met instandhouding van de grondwaterkwaliteit in de landbouwgebieden. Generieke normen zijn achterhaald in tijden van precisiebemesting en de enorme beschikbaarheid van perceelsgegevens bij diverse instanties. Moderniseer ons mestbeleid en begin in Brussel. Nog liever begin in den Haag met een kundige vertegenwoordiger van onze sector, die niet als een nono kan worden bekeken door de EU instanties.

 • p.g.pronk

  gewoon vasthouden aan peildatum 02-07-2015
  als je eenmaal aan uitzonderingen begint is het niet meer te overzien wat een "gewone"boer voor offers moet brengen om iedereen tevreden te houden

 • ENDE902

  Volgens mij is er momenteel zeer weinig te struren op dit dossier fosfaatreductie/derogatie. Het is afwachten op de uitspraak van de rechter in het hoger beroep. Deze uitspraak kan een bevestiging zijn van de ingeslagen weg, maar kan ook het uiteenvallen van het fosfaatreductieplan betekenen. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor de toekenning van derogatie. Er rest ons niets anders dan dit maar af te wachten.

 • alco1

  Als derogatie behouden kan worden tot in lengte van dagen, tenminste net zolang fosfaatrechten zullen gelden. Dan is behoud om voor te knokken.
  Zoals nu laten we ons boer piepelen.
  Verder ben ik het eens met ons @Zupertje.

 • koestal

  Ja, precies, tot in de lengte van dagen, wat als ie er in 2019 alsnog af gaat ??
  Dit hele fosfaatgedoe, vanaf de geruchten over dierrechten tot de reductie aan toe heeft onze sector al zoveel ellende gebracht. Van IBR uitbraken tot maar halfvolle stallen en massaslachting onder vee, bergen administratie kopzorgen. Iedereen praat maar zoals het hem het beste uitkomt. Had de overheid gewoon niks gedaan, dan had één ieder zijn eigen lasten (bijvoorbeeld verval derogatie) kunnen dragen, nu moet 80% bloeden voor de grootheidswaanzin van 20%.

 • farmerbn

  Zoals al veel langer gezegd; gewoon stoppen en geen derogatie. Derogatie is een chantage-middel en krijgen de boeren elk jaar weer hetzefde circus.

 • frl

  Vrije keuze: 350N per HA uit mest zonder kunstmest, of 170 N uit mest met kunstmest.

 • a van Gerwen

  Frl, wat heb je aan 350 kg N als je al veel eerder tegen de fosfaatnorm loopt. Zou het niet eerlijker zijn om de "knelgevallen" uit te sluiten van derogatie. Zij dragen er immers ook aan bij om de derogatie te behouden

 • frl

  A de V# 70% van mijn grond heeft een PAL van onder de 12, kan nog wel wat P op.

 • JanJosé

  gelijk stoppen met dat fosfaatplan en de derogatie eraf halen. De kleine en grondgebonden boeren worden veel te zwaar gestraft voor wat andere veroorzaken. Zo meteen is ieder kapot en hebben helemaal geen landbouw meer.

 • wmeulemanjr1

  (Reactie @B.S.)Voor alle duidelijkheid, de 'gewone boer' bestaat niet, iedere boer is een verhaal apart, maar goed ook......!

 • steenderen

  En dit alles hebben we te danken aan die klootzak van Van Dam

 • landboer

  steenderen absoluut niet!!! Dit hebben we te danken aan LTO/NZO/FC!

 • van der berg

  laten we niet vergeten dat de trut genaamd dijksma hier de aanstichter al van is geweest

 • Bennie Stevelink

  @Meuleman, met "gewone boer" bedoel ik het gezinsbedrijf die mét derogatie net op de grens zit van grondgebondenheid. Het is juist deze boer die bij verlies van derogatie de meeste schade lijdt. De biologische boer, de akkerbouw-melkveehouder en de industriemelker hebben de minste schade. Zij maken immers geen gebruik van derogatie.
  Het gezinsbedrijf wat mét derogatie net grondgebonden is, is het bedrijf wat maatschappelijk het meest gewenst is.

  Het is natuurlijk bizar dat voor de rechter biologische boeren en industriemelkers samen optrekken ten koste van het gezinsbedrijf die mét derogatie zo goed als grondgebonden is.

 • 344412

  Peildatum 2/7/15 plus gemiddelde 2014 en dit delen door 2. Zó stond het in de brief van Dijksma. Verder geen uitzonderingen.

 • rverheij

  als er een degelijke opkoopregeling komt, met voldoende budget zodat ie ook gevuld word en geen!! vrije handel, met een garantie dat je al je gekorte rechten binnen een redelijke termijn gratis terug krijgt, dan zou het niet zo erg zijn om 10 % gekort te worden. vervolgens geen knelgevallen regeling voor grondgebonden en bio en zeldzame enz enz. immers 10% korting overleven zij ook wel, net als de gangbare die moeten maar alles pikken zij hebben geen uitzondering afgedongen. ideetje ????

 • hpjvermeulen

  Derogatie heeft voor veel boeren geen enkele waarde

 • dre v Helmond

  We hebben als gewone boer nog een geluk .Er komt nog een hoger beroep en, omdat het zo snel gaat zal de overheid zien dat grondgebonden alleen ook niet de oplossing is.Grote veehouders zijn inmiddels ook grote aardappel en groente telers telers .Een ook onze bollen telers zijn berijd om hun grond aan een veehouder af te staan als ze maar mogen blijven werken.

 • melkveehouder .

  Als het hele fosfaatplan alleen maar betrekking zou hebben op diegenen die aan derogatie meedoen, dan was het allemaal veel simpeler geweest en uit te leggen. De lasten komen dan terecht bij hen die ook de lusten hebben. Het is toch raar dat boeren die aan derogatie meedoen en grondgebonden zijn worden vrijgesteld van korting fosfaatrechten, terwijl boeren die niet aan derogatie medoen maar niet grondgebonden zijn gekort worden tot meer dan 8%. Ook hier mag de rechter zich eens over buigen in het kader van ' fair balance'

 • boeralert

  Deelname. Cijfers Derogatie laten zien dat veel boeren wel waarde hechten aan derogatie. Zonder derogatie moet er feitelijk nog veel meer vee weg uit NL. Derogatie zorgt op klei voor 3 maanden weidegang capaciteit

  Kortom zonder derogatie krijgt NL andere hardere klappen

 • Attie

  Derogatie is de beste kringloop !!!

 • Slaat nergens op. Als iemand uitbreidt binnen de wettelijke normen, moet dat gewoon kunnen. De overheid kan later niet zeggen dat dat niet mag. Zou ook een mooie boel zijn: je rijdt 80 op een weg waar dat mag, een jaar later maakt de overheid hier een 60km/uur weg van en stuurt je dan een boete. Gaat nergens over.. Dat er nu zo'n heibel is,komt omdat er in de boerenorganisaties geen leiders zijn met een degelijke dossier kennis!

 • mtseshuis

  boerenorganisaties en zuivelindustrie lopen laatste jaren voorop in afbraak van de gehele sector ipv deze te steunen en tegengas te geven in Den Haag, daar valt niks van te verwachten.
  We moeten hoe dan ook terug naar evenwichtsbemesting met nadruk op mineralen uit dierlijke mest. Kunstmest moet ook ivm met de grote CO2 belasting tot een onvermijdelijk minimum beperkt worden ten gunste van welke soort dierlijke mest dan ook!

 • 0064376

  er is helemaal niet te veel mest, de normen zijn gewoon veel te laag, wat dan nog over kan makkelijk verwerkt worden

 • Attie

  melkveehouder, als alle boeren grondgebonden waren hadden we dit probleem niet gehad. Was Brussel akkoord, en kunnen we zonder fosfaatrechten.

 • ghsmale

  Een referentie periode van een dag,
  dat is vragen om problemen

 • Reactie verwijderd door een beheerder

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.