Commentaar

27 reacties

‘Rechter moet niet gaan regeren’

Fipronil beheerst deze zomer. Je zou er bijna door vergeten welk drama zich afspeelt in het fosfaatbeleid.

Fipronil beheerst deze zomer. Je zou er bijna door vergeten welk drama zich afspeelt in het fosfaatbeleid. Het begon met de door 50 boeren gewonnen rechtszaak tegen de fosfaatreductie, in mei. Daartegen dient in september een hoger beroep van de Staat. Niemand weet intussen waar hij aan toe is. Het belang van dat hoger beroep wordt al minder door nieuwe uitspraken.

De afgelopen twee weken zijn nog eens vierhonderd boeren in het gelijk gesteld in hun bezwaren tegen het fosfaatreductieplan. Wat het hoger beroep straks ook oplevert, de vraag is of dat voor hen gevolgen zal hebben.

Rechter geeft opdrachten aan ministerie

Bijzonder aan deze nieuwste uitspraken is dat de rechter opdrachten geeft aan het ministerie. Dat moet via een snelle toets beoordelen of deze bedrijven inderdaad buiten schot mogen blijven. Enerzijds raar hoe de rechterlijke macht zich zo op de stoel van de bestuurder plaatst, en toch al zwaar belaste overheidsapparaten met nog een spoedklus opzadelt. Maar het bewijst ook nog eens wat een rommeltje het is geworden met het in haast opgetuigde fosfaatreductiebeleid.

De rechterlijke macht wordt meer en meer een verlengstuk van politieke strijd. Ook in Brabant krijgt de rechter een belangrijke rol in het veehouderijbeleid. De strijd verlegt zich daar van het provinciehuis naar de rechtszalen.

Maar als rechters gaan meeregeren, is er iets goed mis met het bestuur.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Oorzaak: politiek die beleidsaanpassingen veel te laat doet.

 • Gat

  Of veel te vroeg zoals in brabant

 • Zuperboer

  Politici zijn loopjongens van de overwegend linkse ambtenaren geworden die op weg zijn naar hun volgende (mooie) baantje geregeld door het partijkader.

 • Tinus1

  Gewoon teken van onbehoorlijke, ongeschoolde politici die niet FATSOENLIJK op de hoogte zijn van wat mag en kan volgens de wet. Ze denken dat als het over het boerenbedrijf gaat tegenwoordig alles geoorloofd is. Gelukkig zijn er nog onpartijdige rechters......

 • alco1

  Rechters komen er aan te pas, als er een tegenstrijdigheid is.
  Wat dus nu het geval is.
  De lichte toets komt uit de hoed van de rechter en daar hoort het niet weg te komen.
  Trouwens zullen er velen die afvallen door die toets, nogmaals gaan rechten.
  Bij hun investering verplichtingen was er immers nog geen sprake van de eisen van die toets.

 • massan

  De 'lichte toets' komt uit de hoed van RVO. Tijdens de behandeling van de rechtszaak van 200 boeren, bleek dat RVO al een aantal bedrijven had getoetst.
  De 'lichte toets' was dus al door RVO opgesteld met de bedoeling om deze te gebruiken.
  Dus het is niet correct om te stellen dat dit is 'verzonnen' door de rechter; hij toetst enkel aan de Nederlandse wetgeving.
  Blijkbaar begint RVO ook in te zien dat ze de Nederlandse wetgeving niet naast zich neer kunnen leggen.

 • Bennie Stevelink

  Je moet als bestuurder altijd beleid voeren wat stuurt op ontwikkeling in de toekomst. Dan kom je niet in botsing met historische rechten, dan worden mensen niet geschonden in hun recht en valt er dus niets te rechten.

  Sturen op ontwikkeling in de toekomst kan alleen als je een ongewenste situatie tijdig ziet aankomen en daar tijdig beleid tegen voert. De ongewenste situatie die zou ontstaan na afschaffing van het melkquotum konden ze al tien jaar geleden levensgroot zien aankomen. Er werd echter geen enkel beleid gevoerd of een serieus voorstel daartoe gedaan. Niet door LTO, niet door de NMV, niet door de regeringspartijen, niet door de oppositiepartijen en niet door RFC. Een ontluisterende demonstratie van besluiteloosheid en ontkenning van de werkelijkheid.

  Nu proberen ze de ongewenste situatie op te lossen door de rekening neer te leggen bij de boer die juridisch en politiek (publieke opinie) het zwakste staat: de niet-gegroeide boer die net niet grondgebonden is.

 • jeannettedekker1

  Regeren is vooruitzien. Het is schandelijk hoe de politiek met ons boeren bezig is. Wat nog erger is zijn de zogenaamde boerenorganisaties die blind als een kip zonder kop achter die politici aanlopen. Geen enkel gevoel voor rechtvaardigheid. Ook de rvo is helemaal niet instaat om deze klus te klaren. Ze zitten gewoon met de handen in het haar iedere dag boeren te schofferen.

 • jeannettedekker1

  En Johan gelukkig is er een rechterlijke macht die ons burgers en boeren beschermt. Als er geen recht meer is neemt de bevolking het recht in eigen hand daar zijn nu voorbeelden genoeg van.

 • Johnny Hogenkamp

  Met politici die visieloos besturen op basis van kort electoraatgewin en emoties, mogen we ontzettend blij zijn met rechters die inhoudelijk kunnen oordelen.

 • Bennie Stevelink

  @J.Hogenkamp, de rechter beschermt ons niet tegen schade als gevolg van visieloos beleid maar verplaatst de schade slechts. De schade gaat door ingrijpen van de rechter van boeren die juridisch sterk staan naar boeren die juridisch zwak staan. De rekening van het bananenrepubliek-beleid moet ergens betaald worden. Die komt dan te liggen bij mensen die zowel juridisch als publicitair zwak staan.
  De extreme groeiers die het probleem veroorzaakt hebben, hebben de rechter aan hun kant, de grondgebonden boeren hebben de publiciteit aan hun kant. Dus de rekening wordt neergelegd bij niet-groeiers die net niet grondgebonden zijn.

 • oorspronkelijk

  nou nou
  ook nu komt de aap uit de mouw.
  bij de pluimveehouderij is ook ingezet op zelf regulerende sector
  de andere veehouderij sectoren toonden aan dit niet als collectief te verwezenlijken
  dan de bestuurders onder vuur nemen is hypocriet
  ik ben ook getroffen door fosfaat regulering
  MAAR ik heb plaatselijk en provinciaal in 2012 /2013 gewezen op het plafond
  werd lacherig over gedaan dus heb ik bedankt voor LTO
  LTO is goed in het begeleiden van stoppers.
  dat creëert ruimte voor anderen
  dit in mijn gevoel

 • Bennie Stevelink

  @oorspronkelijk, milieubeleid is een verantwoordelijkheid van de overheid. LTO kan niets afdwingen, niet bij de politiek en niet bij de boeren. LTO kan bij de overheid alleen lobbyen. Deze lobby heeft niet gewerkt omdat LTO het intern niet eens kon worden. De politiek kon het onderling ook niet eens worden dus gebeurde er niets.
  Ook al heeft de lobby van LTO in dit geval niet gewerkt, de verantwoordelijkheid voor milieubeleid ligt volledig bij de overheid. Ze hebben LTO niet nodig voor het nemen van beslissingen.

 • landboer

  Denk eerder dat de lobby veel te goed gewerkt heeft... Bleeker dreigde al met dierrechten ,maar LTO/NZO heeft de politiek teveel achter zich gekregen dat ze het als sector zelf op zouden lossen. NMV heeft trouwens WEL altijd voor het fosfaatplafond gewaarschuwd, maar in het klimaat dat er toen heerste weggehoond ,ook door Bennie Stevelink!

 • alco1

  NMV zelf maakte er ook geen halszaak van!!!!!

 • Bennie Stevelink

  @Landboer, de NMV voerde actie voor behoudt van het melkquotum omdat ze daarmee een gegarandeerde melkprijs dachten te kunnen regelen. Dit terwijl in 2009 iedereen met eigen ogen heeft gezien dat het quotum geen enkele invloed meer had op de melkprijs. Dít werd door velen en ook door mij weggehoond.
  Ik heb er daarnaast wel steeds op gewezen dat een vervangende begrenzing noodzakelijk was. Een vervangende begrenzing die niet hetzelfde luchtkapitaal zou genereren als het melkquotum. Omdat ik het enorme luchtkapitaal in quotum als een groot probleem zag zocht ik dit vooral in begrenzing via grond. Later werd mij duidelijk dat productierechten onvermijdelijk zijn om de veestapel te begrenzen. Luchtkapitaal in productierechten kan vervolgens vermeden worden door de aankoop van productierechten op basis van grond te limiteren. Dit had achteraf gezien ook met het quotum moeten gebeuren.

 • alco1

  @ Bennie. Dat is ook weer een beetje achteraf gel....
  Quotum was eerst ook grondgebonden, maar daar werd met grond verhuur en gewas terugkoop een loopje mee genomen.
  Hetzelfde zal gebeuren met wat je nu voorstelt.
  Dat zal één grote bureaucratische miskleun worden.
  Daarbij hoeven wij geen oplossing aan te dragen.
  De overheid heeft de fout gemaakt.
  Zij moeten maar praten over opheffing van het fosfaatplafond, uitwisseling tussen sectoren, verwerkingsaftrek en aanwendingsnormen.

 • oorspronkelijk

  niemand wist dat het taakstellend was ?????
  melkveefosfaatreferentie het antwoord op grondgebonden groei.
  hoeveel signalen heb je nodig
  maar het individu voelt zich niet aangesproken
  hier is dus wel een punt gezet
  maar met melkprijzen boven€0,40 per kg melk kan mest verwerken uit
  alles moest ondermijnd ten aanzien van overheidsbeleid
  ook werden de VVO 's bedacht
  hier worden overheidsdienaren woordelijk geschoffeerd
  in de rechtszaal juridisch
  zo creëer je een bananen republiek
  met veel verliezers

 • Onvoorstelbaar wat hier en daar geschreven wordt. De rechterlijke macht moet juist toetsen of de overheid niet de regels overtreed! Juist anders wordt NL een bananenrepubliek..

 • koestal

  De rechter is staatsrechterlijk gezien ,de hoogste macht in Nederland.

 • Bennie Stevelink

  Breitsma 17:03, als de overheid tijdig beleid voert wat stuurt op toekomstige ontwikkeling komen ze niet in botsing met de regels.

 • melkveehouder .

  Het feit dat de rechter opdrachten geeft aan het ministerie ademt de sfeer uit dat ' trias politicas' geweld wordt aangedaan. De rechter dient beleid te toetsen en niet te maken.

 • oorspronkelijk

  18 aug 20.31
  je hebt gelijk
  mijn gevoel zegt als iedere overheidsregel juridisch aan gevochten wordt
  is de bestuurbaarheid balanceren
  maar het gevoel of een regel recht doet aan het individu is cruciaal.
  maar het algemeen belang ook qua natuur/milieu moet in algemeenheid aanspreken.
  de tweedeling zoals nu ontstaat in het fosfaat dossier is de doodsteek voor het \
  accepteren van boven persoonlijk belang.

 • Inderdaad Bennie.. En juist daar rammelde het behoorlijk bij het ' fosfaatplan'. Juridisch gezien rammelt het vreselijk en daarom moet de rechter zijn werk doen!

 • alco1

  @Bennie. Geef eens antwoordt op de vraag HOE jij grondgebonden gelimiteerd fosfaatrechten wil verhandelen?
  Kortom, welke Stasie wet moet er komen?
  Daarnaast heeft dat weer niets met dit item te maken, wat meer gaat over de problemen NU en waar de rechter over oordeelt.

 • A1967

  De auteur moet eens terug naar de schoolbanken, hij slaat volledig de plank mis.
  De rechter toetst alleen aan onze grondwet en internationale afspraken die de rechten van de mens waarborgen. Als de politiek zijn werk niet doet of slecht doet mag de rechter deze op de vingers tikken, dat heet ook democratie.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.