Boerenblog

4 reacties

‘Ook bestuurders moeten omgaan met kritiek’

Bestuurders benadrukken vaak dat we naar de maatschappij moeten luisteren. Laten ze zelf beginnen met luisteren naar de leden.

Luisteren naar kritiek is blijkbaar moeilijk voor FrieslandCampina-bestuurders. Zij lijken vooral bezig om de bedrijfsvoering van de leden in de toekomst nog meer te gaan bepalen. Bij de zuivelaar is invullen van de KringloopWijzer een voorwaarde om melk te leveren.

Het is logisch dat je als directie of bestuur niet direct alle regels over boord gooit als daar kritiek op komt. Maar als iemand melkweigering en het niet uitbetalen van de melk over heeft voor zijn kritiek en er bijval komt van andere leden, dan mag je dat als bestuurders niet als incident afdoen.

Kritiek op KringloopWijzer leeft breed

Kritiek op de KringloopWijzer leeft breed. Dat blijkt wel uit de discussies op het platform Melkweb en uit het feit dat er een extra ledenvergadering in het Noorden is georganiseerd waar veel melkveehouders aanwezig waren.

Toen de voorwaarde van de KringloopWijzer in de reglementen werd opgenomen, werd er, denk ik, van uitgegaan dat het invullen je als boer inzicht oplevert en je er je voordeel mee kunt doen. Prima, dat is acceptabel, alhoewel melkweigering als sanctie heel vergaand is. In de praktijk blijkt de KringloopWijzer echter een moeilijk in te vullen puzzel, zeker voor bedrijven die niet standaard zijn. Bovendien kun je weinig met de uitkomsten.

Snel duidelijkheid geven in ieders belang

Dan mag je als bestuurders niet doof zijn voor kritiek. Terugkomen op besluiten en in ieder geval een zinvolle oplossing zoeken voor een individueel probleem moet dan zo snel mogelijk gebeuren. Helaas, dat lukt nog niet.

Het is triest dat de voorzitter na de extra ledenvergadering in het Noorden niet in het openbaar een standpunt kan of wil geven. Het is in het belang van iedereen om snel duidelijkheid te geven. Alle leden zijn nieuwsgierig naar de opstelling van directie en bestuur, niet alleen de leden op die vergadering.

NMV-voorzitter daadkrachtiger

Gelukkig is de voorzitter van de melkveehoudersvakbond NMV daadkrachtiger. Hij heeft, heel snel na de melkweigering, twee initiatiefvoorstellen ingediend. Hij vraagt de KringloopWijzer vrijwillig te maken voor extensieve bedrijven en om de sanctie melkweigering te laten vervallen als de melkkwaliteit niet in het geding is.

Veel bestuurders kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

Regeldruk en onzekerheden

Nu benadrukken ze vaak dat veehouders naar de maatschappij moeten luisteren, maar laten ze zelf beginnen met luisteren naar de leden.

Melkveehouders worden overvoerd met regelgeving en onzekerheden. Dat hoort erbij op dit moment en gelukkig blijven velen enthousiast over hun vak en zijn ze van goede wil. Maar oog voor deze regeldruk mogen we toch zeker verwachten van onze eigen organisaties en bestuurders. Bovendien leert de eiercrisis dat een volledig traceerbaar ei toch de dupe wordt bij een crisis.

Regels geven helaas geen garanties voor een eerlijke behandeling bij eventuele problemen.

Natuurlijk mag FrieslandCampina ontwikkelingen stimuleren. Maar doe dat door gewenst gedrag te belonen.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Je hebt als bestuurder met twee dingen te maken: het zakelijke belang van de leden en de emoties van de leden. Deze twee staan nogal eens op gespannen voet.
  De NMV is er alleen voor de emoties, ook als dat ten koste gaat van het zakelijke belang, zolang de leden dat maar niet in de gaten hebben.
  FC heeft de neiging om zich eenzijdig op het zakelijke belang te richten waarbij de emoties nogal eens onderschat worden.
  Zelf heb ik nooit in een bestuur gezeten en vind mezelf daar ook niet geschikt voor: ik ben nog veel erger dan het bestuur van FC. Ik kijk alleen naar het zakelijke belang en verder geen gezeur.

  Bij de column van Claudia de Wit heb ik ook al opgemerkt dat de boer een grondstofproducent is die denkt in een generiek product, marge wordt gevonden in kostprijsvoorsprong en innovatie is gericht op het productieproces.
  De succesvolle coöperatie is een detailproducent die denkt in onderscheidenheid, zijn marge vindt in de opbrengstprijs en innovatie gericht is op het product.

  Nu doet zich de situatie voor dat de boer die denkt als een grondstofproducent aan allerlei eisen moet voldoen om het product van de coöperatie onderscheidend te laten zijn. Dat staat haaks op de bedrijfseconomische logica die de boer hanteert op zijn eigen melkveebedrijf, daar gaat het immers alleen om efficiëntie en kostprijs. Bij een deel van de boeren, die niet tegelijk in twee sporen kunnen denken, ontstaat weerstand.

 • Attie

  Helemaal mee eens, zeker voor de extensieve bedrijven zou het vrijwillig moeten zijn. Zij boeren immers zoals de maatschappij het graag ziet.
  Verstandig van NMV dat ze dit opgepakt hebben.

 • Bennie Stevelink

  Als ik jouw standpunt doortrek @Attie, dan zou een akkerbouwer die helemaal geen vee heeft, geen enkele verantwoording hoeven af te leggen voor de mate van mineralenverliezen? Iedereen die grond gebruikt is naar mijn mening verantwoordelijk voor schoon grondwater, of je nu akkerbouwer bent, intensieve melkveehouder of extensieve melkveehouder.

 • Attie

  Bennie, juist op grasbedrijven zoals het onze, met volop weiden en geen mais aankoop heb je er weinig aan.(mooi schoon water hier)

Of registreer je om te kunnen reageren.