Commentaar

51 reacties

‘Zuivelaar wil af van intensieve melkveehouder’

FrieslandCampina durft het nog niet hardop te roepen.

Het zijn moedige stappen die FrieslandCampina wil gaan zetten. Op details wil coöperatievoorzitter Frans Keurentjes niet ingaan bij de uitleg van de nieuwe visie van ’s lands grootste zuivelaar. Toch is de richting overduidelijk: inzetten op meer toegevoegde waarde. Ofwel een hoger melkgeld, door te focussen op premium-producten met een verhaal.

Dat verhaal is niet de laagste kostprijs, maar dat de melk geproduceerd is op maatschappelijk verantwoorde wijze. Dieren en grond met elkaar in balans. Dus geen mestprobleem op de bedrijven en veel welzijn voor de dieren tijdens hun productieve leven, waarbij weidegang speerpunt is.

‘Door drie nadelen te benoemen van het huidige onbeperkte leveringsrecht van de leden, lijkt de komst van een vorm van fabrieksquotum nabij’

Daarnaast wil Keurentjes een stevige discussie met zijn leden aangaan over het leveringsrecht. Hij weigert het hardop te zeggen, maar door drie nadelen te benoemen van het huidige onbeperkte leveringsrecht van de leden – geld verspelen, onrendabele capaciteit en verrassingen in de melkaanvoer – lijkt de komst van een vorm van fabrieksquotum nabij.

De zuivelaar wil af van de vrijheid-blijheidhouding onder melkveehouders. Wie het imago op het spel zet, moet snel omzien naar een andere afnemer. Het gemiddelde niveau moet omhoog, het bestuur voorziet dat een aantal leden gaat afhaken. “Uiteindelijk is het zo dat wie niet mee wil, geen toekomst heeft bij onze coöperatie.”

Definitie van grondgebondenheid

Welke boeren wel toekomst hebben bij de Friese coöperatie, zal met name afhangen van hét heikele punt: de definitie van grondgebondenheid. De topman van FrieslandCampina wil hier zelf nog geen invulling aan geven en verschuilt zich achter een commissie waarin LTO, NZO, de overheden en ngo’s gezamenlijk met een standpunt moeten komen.

Daarmee laat de coöperatie, die vier van de vijf melkveehouders als lid heeft, een kans voor open doel liggen om de discussie te sturen in een door haar gewenste richting. Tot zo lang blijven ‘grond en dieren in balans brengen’ slechts loze woorden.

Laatste reacties

 • alphons1

  nu dit weer. wij zijn met bodemleven bezig en zodoende zijn de hoeveelheid mineralen in de melk verdubbeld. en heb al verschillende keren gesprek aan ge gaan met campina en ze hadde nooit interesse. ze hebbe liever da ik er mee stop. snap niks meer van die organisatie daar

 • Peerke1

  De grond zal schaars worden. Er wordt al 4000 euro huur per jaar geboden voor aanleg zonnepanelen.

 • hansvanbergen

  Mooi voorbeel van noordelijke charme om in de vakantietijd nog even de leden en andere melkveehouders in het gezicht te schoppen. Geen wonder dat er niemand op vakantie gaat in Groningen en wel in Brabant.

 • eg wel

  Bedenk wel dat dit een stukje is van de hoofdredacteur van Boerderij (het parochie blad van Lto Nzo Fc. Het is bedoeld als een duwtje in de richting die deze organisaties voorstaat, en weinig onafhankelijk.

 • wmeulemanjr1

  De ....? van RFC gaat eerst haar medewerking//zonder overleg met de leden// verlenen ((waar juridisch wel de nodige vraagtekens bij bestaan)) om heel veel koeien af te slachten om zo intensief(derogatie-behoud) te blijven??/nu draait ze 180 graden en moeten we weer extensief(halve natuurboer)worden.
  Lijkt er op dat 'sommigen' de leden zien als kleine kinderen die je telkens 'alles' zonder echte onderbouwing kunt opleggen...?

 • steenderen

  Het is een overheids instelling geworden alleen ze hebben nog niet bekend gemaakt dat ze gefuseerd zijn met de overheid

 • Jaap39

  Zolang de termijn van overschakelen maar reëel is komt alles goed. Stoppen er sowieso veel. En opvolgers zijn er niet. Melk tekorten komen eraan.

 • Bennie Stevelink

  @meuleman, begrenzing en ontwikkelingsrichting zijn twee geheel verschillende zaken. Begrenzing op basis van grondgebondenheid is onmogelijk. Dat is 33 jaar geleden met de interimwet van Braks al vastgesteld. Toen is al besloten de veestapel te begrenzen op basis van mestproductie en niet op basis van mestplaatsing. Ook het fosfaatplafond is een productieplafond en geen plaatsingsplafond. Vanuit deze achtergrond is het dan ook geheel onjuist om die zogenaamde grondgebonden boeren vrij te stellen van de generieke korting.

  Bij de ontwikkelingsrichting is grondgebondenheid wél van belang. Het is in dat verband bedoelt om te intensieve gebieden te voorkomen die ongewenste vormen van melkveehouderij uitlokken (dichte stallen met luchtwassers of volledige maisteelt). Deze tasten het imago aan wat maatschappelijke weerstand veroorzaakt en nadelig is om onze zuivel op een zo hoog mogelijk niveau te vermarkten.

 • kleine boer

  Zijn er hier boel die es met een akkerbouwer of fruit/groente/bloemen teler moeten gaan praten melk word gewoon opgehaald ook met lage prijs nog een minimum bedrag iets wat op een veiling doorgedraaid word is 0 eurie .... uien schuur leeg rijden op het land groente net zo is dat beter dan? als er te veel melk is die in de put laten lopen....? Let wel ik heb ook hekel aan al die regeltjes en papier werk maar om al die melk kwijt te worden zal er toch iets moeten gebeuren mee eens of niet vertrekken is vrij. De consument is simpel weg niet meer die van vroeger en daar moeten we het toch van hebben.....

 • Bennie Stevelink

  Volledig met jou eens @Jaap39, het gaat erom hoe op de doelstelling van meer grondgebondenheid gestuurd wordt.
  Als men meer grondgebondenheid in het hier en nu, geforceerd wil afdwingen, is men met een socialistische beleidsvoering bezig net als Milieudefensie en Netwerk Grondig. Bij een dergelijke manier van beleid voeren worden mensen in hun huidige bestaan geruïneerd en worden investeringen uit een recent verleden waardeloos gemaakt.
  Fatsoenlijke bestuurders maken regels waardoor de sector via natuurlijk verloop in de gewenste richting beweegt.

 • schooteind1

  Beste Bennie,

  Melkveestallen die dicht zijn met luchtwassers is toch wel wat de toekomst is voor veel melkveestallen in Brabant. De ammoniakeisen van de provincie zijn zo enorm streng(reductie van 70%); Er zijn geen groenlabel vloeren die deze reductie realiseren. Dus helaas, met dank aan de provincie en de vvd, is dit het toekomstbeeld van de brabantse melkveehouderij.
  Ook campina zal dit dan maar moeten accepteren.

 • Bennie Stevelink

  @schooteind, een alternatieve oplossing voor intensieve gebieden is het terugdringen van de veedichtheid door boeren te wijzen op de voordelen van verplaatsing naar een gebied waar meer ruimte is.

 • wmeulemanjr1

  @Bennie, dan is verplaatsing van jou bedrijf misschien ook wel iets wat rfc dan liever ziet dan intensief blijven in jouw gebied waar de grondprijzen zo mega hoog zijn volgens jou.

 • Attie

  Tijd voor een grote ruilverkaveling, met Joosten als voorzitter !

 • Jaap39

  Beste attie, verkaveling komt ook vanzelf. Hoe minder opvolgers, hoe makkelijker de verkaveling zal gaan. Denk je nu werkelijk dat de volgende generatie erom staat te springen om te werken in deze niet vrije sector met minimale rendement?
  Een groot deel van het huidige agrarische 'gecreeerde' probleem wat er eigenlijk niet is overigens, zal zich vanzelf oplossen.
  Door weinig opvolgers, te hoge grondprijs, te hoge productie kosten. Nogmaals, over x aantal jaar hebben we jaarlijks miljarden liters melk minder.

 • wmeulemanjr1

  @jaap39, tegen die tijd zitten wij in het bejaardenhuis, als je daar op wacht ben je oud en versleten....

 • Jaap39

  @wmeulemanjr, welnu, als je werkelijk op dit moment zover van die gewenste richting van de zuivel verwerkers af zit had je afgelopen jaren een probleem, maar heb je morgen een nog groter probleem. Dat 'gecreëerde' probleem zag iedereen overigens aankomen. Het faseerd zich vanzelf uit.

 • wmeulemanjr1

  @jaap, we zullen zien, ben benieuwd!

 • henver1

  Wat een arrogante voorzitter van RFC, schaam je, en een onafhankelijk geschreven stukje van Geert Hekkert . Nu is de tijd gekomen dat ik naar meer dan 40 jaar het abonnement van De Boerderij opzeg ,houdoe enne bedankt!!!!!😡

 • landboer

  Schooteind ,ben bang dat luchtwassers op melkveestallen niet beperkt blijft tot Brabant... Bij nieuwbouw ontkom je bijna niet meer aan. Dus Bennie ,verplaatsen om die reden is niet nodig.

 • Attie

  Jaap39, goede tijden voor mijn opvolger dus, maar afwachten..... Is een lastige .

 • gradje1966@

  Als de melk 3 keer zoveel op gaat brengen dan heeft er niemand moeite mee om te minderen met aantal koeien . Dan kan de zuivel het balletje bij de consument neerleggen als die er meer voor willen betalen prima anders niet zeuren en de landbouw met rust laten.

 • eg wel

  Ook voor mij is dit het laatste jaar dat ik lid ben van dit propagandablad, er zijn betere en goedkopere die wel een eerlijk en onafhankelijk verhaal vertellen.

 • magele

  Bij frieslandcampina zitten alleen nog maar graaiers die als enige bezigheid hebben boertje pesten

 • IkBenBoerHarms

  Beste hoofdredacteur, wat een onzin lees ik hier toch weer: "Dieren en grond met elkaar in balans. Dus geen mestprobleem op de bedrijven". Ik meen toch dat we vanaf ongeveer 1984 een mestboekhouding hebben. Daar hebben jullie van Boerderij misschien ook al honderd artikelen over geschreven, sinds 1984. Elke veehouder moet zich aan die mestboekhouding houden, anders volgt er een torenhoge boete. Daarom maakt het niet uit hoeveel koeien je houdt en hoeveel grond je hebt. Rundveemest is de beste mest die er is en die wordt dus (bij een overschot) gewoon afgevoerd naar akkerbouwland, beste hoofdredacteur. Dus dieren en grond zijn per definitie altijd in balans.

 • rub2

  Stemmingmakerij geert gekkert, eerst met z'n allen roepen dat er eenheid moet komen en dan de veehouder die net een beetje bij is gekomen van het fosfaat verhaal dit weer voor de schenen gooien, je kan als hoofdredacteur wel menen dat je alles mag schrijven maar soms moet je even nadenken voordat je in de pen kruipt, schaam je! Door op deze toon een artikel te schrijven zet je zon beetje alle melkveehouders tegen elkaar op, iets waar op dit moment totaal geen behoefte aan is. Het abonnementsgeld ga ik anders besteden volgend jaar bedankt! Gekkert

 • mldijkstra

  Het is wel grappig te lezen dat velen de boodschapper hier veroordelen. Als je alleen maar dingen wilt lezen die overeenkomen met wat je zelf al vond, dan heeft dat lezen toch ook weinig toegevoegde waarde?

 • deB.

  Super, heel nederland op vakantie, en wij krijgen weer zo'n misselijkmakende brief thuis, met veel geblaat en weinig wol!

  Zout een keer op met al dat gelul.... en ga echt koeien melken!
  Hier gaan we ook opzeggen, ben het geleuter meer dan zat.
  Het barst van de redacteuren!

 • alco1

  Goed gezien Dijkstra. "De boodschapper".
  Wie hier Hekkert als boerderij redacteur zijnde voor aanziet, die snappen het toch echt niet.
  Hij geeft in feite aan waar wij ons op moeten voor bereiden.

 • IkBenBoerHarms

  Oh ja, Dijkstra en alco1. "Alleen de boodschapper".
  Ik weet wel zeker dat dit veel verder gaat dan alleen "de boodschapper". Lees alleen de eerste zin van onze Geert maar eens terug: "Het zijn moedige stappen die FrieslandCampina wil gaan zetten". Juist in het woord "moedige" zit een heel groot waardeoordeel, ik weet zeker dat veel melkveehouders hier een heel ander woord zouden invullen, maar we zullen het netjes houden. Maar als jullie denken dat dit puur geschreven is als boodschapper, dan weten jullie blijkbaar niet wat objectieve journalistiek is.

 • melkkoeienboer

  Wat een leuk gezelschapsspel hebben in nederland toch verzonnen: boertje pesten

 • g.g

  Je kunt reageren wat je wilt, maar Hekkert heeft gelijk en gaat gelijk krijgen. Wait en see.......................

 • Espresso

  Moedige stappen zijn wel nodig om de intensieve veehouderij een beetje bij te sturen

 • Johnny Hogenkamp

  We kunnen al jaren melk verwerken (indikken) tot poeder, kaas, enz. Inmiddels kunnen we dat ook steeds beter met mest. Het zijn beide produkten die de koe verlaten en een bestemming vinden. Wanneer je de lijn van Friesland Campina doortrekt, ben je over 5 jaar een ongewenste intensieve veehouder wanneer jouw melk niet binnen 20 kilometer geconsumeerd wordt. Denk dat ze beter wat vaker eerst tot tien kunnen tellen alvorens dit soort uitspraken te doen. De wereld verandert in rap tempo.

 • oeleboele

  Alsof de burger, want daar gaat het uiteindelijk om, weet hoe het moet............ ook de directeuren van Friesland Campina zijn burger, en weten ook niet hoe het moet.
  Wie het wel weet, die moet nog geboren worden..............
  in de tussentijd worden we van her naar der geslingerd en kom de een met nog een betere oplossing dan de ander, terwijl we als boer gewoon i.p. met 100 melkkoeien genoeg geld moeten kunnen verdienen om ons te kunnen redden qua inkomsten, want dierwelzijn en mest, dat zit wel goed. Elke boer is daar mee bezig en wil het beste voor zijn dieren en geen boetes, dus.....

  Dus burger, bemoei je met je eigen criminele buren en activiteiten, en boer wordt niet te inhalig, door te groot te willen worden...........
  doe maar normaal , dan doe je al gek genoeg.

 • alco1

  Ach. de melkveehouderij is eigenlijk nooit intensief, er is altijd ruwvoer nodig.
  Het etiketje "intensief" plakken we er zelf aan.
  @Boer Harms
  Als Hekkert schrijft "Ik vind" , dan is het pas 'zijn' mening.
  Er is ook moed voor nodig om Jihadh strijder te worden. maar we veroordelen het van alle kanten.

 • eg wel

  @ alco,

  Het gaat om de manier waarop dit wordt geschreven.
  Het artikel heeft de toon van meepraten met Frans.
  Boerderij durft geen onafhankelijk oordeel uit te spreken.
  Lees de anonieme redactie stukjes van vergaderboer er maar op na.
  Een onafhankelijk blad is dit niet nodig, het is een manier om met Lto, Nzo Fc mee te slijmen en tegen al het andere te trappen.

 • Jaap39

  Precies Hoogenkamp, Friesland Campina kan beter inzetten op geniale marketing mensen in de organisatie te halen. Steeds wat losse flodders de ether insturen is pure domheid en leidt tot grote verdeeldheid onder veehouders maar erger nog een verkeerde beeldvorming door consumenten.

 • IkBenBoerHarms

  @Hoogenkamp en @eg wel, allebei 100% mee eens.
  Alco1, een Jihad strijder is ook niet moedig maar laf. Als hij een aanslag op onschuldige mensen pleegt, beloven ze hem 50 maagden in de hemel. Eigenbelang dus. In jouw reacties lees ik ook nooit de woorden "ik vind". Toch lijkt het wel steeds om jouw mening te gaan.

 • Maas1

  @Boer Harms verrek je heb gelijk in principe zijn de veehouderij sectoren op een of andere manier altijd verantwoord gebonden( mestverwerking) of verantwoord grondgebonden.Dit probleem bestaat dus helemaal niet!

 • wmeulemanjr1

  'dhr.Keurentjens/RFC opstelling' lijkt een beetje op 'partij van de dieren stelling' die zegt dat goed nooit goed genoeg is...

 • Maas1

  Het blijft een vreemd verhaal van Friesland Campina.Als de insteek van een duurzame landbouw was brengt men difrensatie aan in het opgewaardeerde vermarkt product en in de verschillende bedrijfsvoeringen.Wedden op een paard( of uitsluiten van ) is het zelfde als je hoofd plaatsen in de strop.Bij verschillende mogelijkheden van mestverwerking of mestplaatsing horen verschillende duurzaamheideisen wat elk bedrijf hoe verschillend ook,uniek maakt.Ga voor een fatsoenlijke belegde boterham voor de boer en sluit geen een uit.

 • alco1

  Harms. Een verslag schrijven is totaal iets anders dan een reactie geven.

 • Peet1212

  @Benny hier zit je fout er is in Brabant geen overschot aan koeienboeren. Ze zijn meestal intensief omdat grond hier schaars is, maar ze halen wel gewoon ruwvoer bij de buurman die of gestopt met melken of varkenshouder is of akkerbouwer. Ook de mest van de koeien gaat daar steeds vaker heen.
  De naam "grondgebonden" wordt steeds MISBRUIKT door boeren die veel grond in eigendom hebben ten opzichte van dieren, om zichzelf te verrijken met meer fosfaatquota. En de politiek gebruikt alles om minder dieren te krijgen.

 • deB.

  Dat kun je wel blijven volhouden...mest plaatsen, voer bij collega... en zelf de koeien binnen oppotten! Dat wordt niet meer gepruimd en moeten we ook niet willen.... koeien buiten om het stalletje heen laten grazen! daar moet het op aan. Dat plaatje VERKOOPT en goed voor de houdbaarheid van de sector

 • Roeleke

  Om moe van te worden. Nu wil de FC weer weten wat voor melk ze vanaf 1 okt 2017 t/m okt 2018 kunnen verwachten.
  Wij weten nog niet eens wat voor en of we fosfaatrechten per jan. 2018 krijgen en wat voor plannen de te formeren regering nog in petto heeft.

 • deB.


  Er moet eens heel wat minder melk op de markt komen, gaat ook wel gebeuren in de nabije toekomst!

  Dan wordt er gesmeekt om melk, ipv het gezever in de kantlijn, want nog even en niemand heeft nog zin om 7 dagen per week in het gezeur te zitten

 • koestal

  Bij elke melkveehouder moet grondgebonden kloppen op papier,het mag geen truuc worden om dat op papier te laten kloppen.

 • alco1

  Dit wil ik nog even zeggen.
  Een poosje terug ging de FC het voortouw nemen in de mest vergisting.
  Vooral iets van de intensieve boer.
  Nu dit weer. Zijn ze daar de kluts kwijt?

 • janrietman

  FC wat een firma, ik begin er steeds meer een hekel aan te krijgen. Altijd maar weer iets verzinnen om nog meer te kunnen korten op het melkgeld...en steeds meer controle over het hele management te krijgen op het boerenbedrijf!! BAH BAH en dat noemt zich nog een coöperatie!

  FC IK BEN ER NIET MEER TROTS OP!
  Ik hang ook geen bord/vlag meer op...
  Het is dat overstappen naar een andere niet zo makkelijk kan anders denk ik er serieus over om op te stappen..

  Jammer! Dat het zo moet!

 • toonvanhoof1

  Jammer dat men zich mee laat slepen door emotie, en als maar meer eisen gaat stellen aan het in hun nodige manier van produceren van melk met al die toeters en bellen dit heeft niets meer met boeren te maken! wordt eens wakker cooperatie en doe waar je voor opgericht bent alle melk tot waarden brengen en ook alles verwerken en geen standstill of quotum of productie plafon daarnaast wees als rvc een boeren bestuurder en geen loop jongetje van de directie of ngo maar luister naar de leden veehouders ledenraad districtraad waar jullie door gekozen zijn! want het is een voorrecht om bestuurder bij fcm te zijn dus handel daar ook naar. En wees nederig en open en transparant naar de boeren toe. Dit zijn enkele opmerking voor de mensen wie zich aangesproken voelen, doe er je voordeel mee. En succes en sterkte op de ledenbijeenkomsten.

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.