Boerenblog

1 reactie

‘Klei op veen, dan geen hoger slootpeil’

Om veen te sparen kun je beter kiezen voor de sleepvoet dan voor slootpeilverhoging.

De provincie Friesland heeft een beleidsplan opgesteld om in het veenweidegebied de inklinking van het veen te vertragen. Door diepteontwatering is al veel veen verdwenen. Verhogen van het slootpeil moet het veen nat houden.

Dikste veenlaag van Friesland

Onze polder is ingetekend als kansrijk gebied. Met de dikste veenlaag van Friesland was dit geen verrassing. Als lid van de gebiedscommissie probeer je zoveel mogelijk ruimte te houden om zo normaal mogelijk te kunnen blijven boeren en een goede boterham te verdienen als boer.

Maaiveld en slootwater

Deze week kwam op uitnodiging van alle boeren in onze polder een afvaardiging van de provincie en het waterschap in het veld bekijken wat nu de knelgevallen zijn. Het heeft de afgevaardigden de ogen geopend. Ze hadden kaarten bij zich met daarop de hoogte van het maaiveld tot het slootwater. Men kwam erachter dat er toch wel wat verschil is tussen het papier en de praktijk. Waar er bijvoorbeeld een drooglegging van 60 centimeter moest zijn, was er vaak 50 centimeter of minder. De aanwezigen werd al snel duidelijk dat met slootpeilverhoging niet in het hele perceel het grondwater omhooggaat. Midden op de percelen was de grond namelijk nog steeds droog.

De aanwezigen werd al snel duidelijk dat met slootpeilverhoging niet in het hele perceel het grondwater omhooggaat. Midden op de percelen was de grond namelijk nog steeds droog.

Een grondboor maakte duidelijk dat de klei het veen beschermt tegen uitdroging en dat bij bemesten met de sleufkouter de uitdroging van het kleidek versnelt. Daardoor ontstaan grote scheuren, waar je letterlijk je fiets in kan parkeren. Bij de sleepvoet is dat niet het geval. De sleufkouter bespaart dus iets ammoniakuitstoot ten opzichte van de sleepvoet, maar doet veel meer kwaad qua hoeveelheid vrijkomende CO2.

Een grondboor maakte duidelijk dat de klei het veen beschermt tegen uitdroging en dat bij bemesten met de sleufkouter de uitdroging van het kleidek versnelt. Daardoor ontstaan grote scheuren, waar je letterlijk je fiets in kan parkeren. Bij de sleepvoet is dat niet het geval.

Bij schalterveen geen capillaire werking naar graswortels

Het veen bij ons is schalterveen: allemaal verschillende lagen die op elkaar liggen als pagina’s van een dik boek. Je krijgt hierdoor geen capillaire werking naar de wortels van het gras. Daarom heb je hier in de zomer elke week een buitje nodig om grasgroei te houden. Gemiddeld zakt het veen 1 centimeter per jaar, in droge zomers meer dan het dubbele. Door openscheuren van het 30 centimeter dikke kleidek kan er zuurstof bij het veen komen. Dit wil je voorkomen, omdat het land dan on-egaal wordt, doordat droog veen geen vocht meer opneemt. Het bewijs vond ik dit jaar in de vorm van een turfje dat hier waarschijnlijk in de oorlogsjaren gestoken is. Dat turfje vond ik in de baggerspecie en het was na al die jaren nog steeds gortdroog.

Veenweide Innovatiedag

Begin juni was er een Veenweide Innovatiedag met verschillende workshops. Als commissielid kon ik me laten bijspijkeren over de nieuwe innovaties en ik heb er ideeën opgedaan. Wat mij opviel, was dat er vooral mensen rondliepen met een dubbele agenda. Ik miste de jongeren. Een oudere generatie gaat regeren over onze toekomst. Deze hebben een roze bril op van hoe het vroeger ging. Zoals koeien op de grup, dat was nog eens mooi. Ik zou niet terug willen! Het wordt tijd dat de jongere generatie opstaat, met de vuist op tafel slaat en duidelijk maakt hoe zij de toekomst ziet. Want wij moeten verder!

Op de Veenweide Innovatiedag viel mij op dat er vooral mensen rondliepen met een dubbele agenda. Ik miste de jongeren. Een oudere generatie gaat regeren over onze toekomst. Deze hebben een roze bril op van hoe het vroeger ging. Zoals koeien op de grup, dat was nog eens mooi. Ik zou niet terug willen!

Eén reactie

  • Broer

    Begin juni hadden (jonge) boeren wel wat anders te doen.., en dat past de politiek wel. Verder helemaal mee eens. Hoe denk je trouwens over maisbouw ?
    Komt a.s. maandag en donderdag aan de orde in Oldeboorn.

Of registreer je om te kunnen reageren.