Boerenblog

11 reacties

‘Waar is de leidende visie voor de melkveehouderij?’

Waarheen met de melkveehouderij? Er is nu geen richtinggevende visie. We moeten als melkveehouders onze opstelling veranderen en daardoor een sterke positie krijgen. Anders stevenen we af op een harde sanering en een politieke en maatschappelijke afrekening.

De onlangs gehouden Boerderij-enquête laat zien dat de verdeeldheid binnen de melkveehouderij groot is: boeren zijn autonoom, eigenzinnig, iedereen komt op voor zijn eigen belang en denkt vanuit zijn of haar positie. Tijdens de ledenraadsbijeenkomst van FrieslandCampina in onze regio werd dit beeld weer bevestigd: drie boeren hielden de vergadering een uur bezig met hun negatieve verhaal. De strekking: FrieslandCampina moet zich niet met mest en dergelijke bezig houden, ondernemerschap van de boer staat voorop – wat een gezeur – en er moet goed voor de melk betaald worden.

‘In ras tempo verliezen we als melkveehouders maatschappelijke waardering’.

Visie voor de toekomst

Een klein deel van de melkveehouders begrijpt blijkbaar niet goed wat er gaande is en blijft stekeblind. FrieslandCampina’s bestuur en ledenraad werken nu aan een visie voor de toekomst, aan onze stip op de horizon.

Van enige richtinggevende visie waar we ons aan houden is nu nog geen sprake. In ras tempo verliezen we als melkveehouders maatschappelijke waardering. We krijgen veel verwijten, vaak gebaseerd op emotie, die we als onterecht ervaren. En zo dreigen we de verbinding met maatschappij en politiek te verliezen. Die verbinding is wel broodnodig voor onze toekomst!

Zoektocht LTO

LTO zoekt nu 25 kritische veehouders die een visie moeten ontwikkelen. Ze geeft toe dat ze zich tot nu toe niet aan haar visie heeft gehouden, maar dat gaat nu veranderen. LTO zegt dat ze nu wil kijken naar de gemeenschappelijke deler en alle belangen gaat afwegen, zodat er consensus is waar iedereen zich in kan vinden. Niet durven kiezen en nergens voor staan zal de uitkomst zijn. Iedereen tevreden en terug bij af.

Marc Calon

Wat een armoede. Ik dacht dat we met de komst van Marc Calon een andere koers zouden gaan varen! Het is volgens mij voorspelbaar dat deze actie van LTO niet zal leiden tot een wezenlijke verandering binnen de sector. Onze bestuurders en de nieuw te zoeken voorman hoeft op deze manier zelf geen visie te hebben. En de huidige vakgroepleden, gaan die aan de zijkant toekijken wat er gebeurt?

Toekomstbeeld

FrieslandCampina, NZO en LTO zijn kennelijk niet in staat in gezamenlijkheid een visie te ontwikkelen. Zelfs de NZO is niet in staat op een lijn te komen. Als je als sector wilt werken aan een meer maatschappelijk gedragen toekomstbeeld, moet het hier over gaan:

 • Wat is de positie van de zuivel en melkveehouderij in Nederland?
 • Wat is een gewenste en geaccepteerde omvang van de veehouderij?
 • Hoe voorkomen we dat we afglijden naar een vorm van intensieve veehouderij?
 • Moeten we komen tot een herverkaveling van de veehouderij in Nederland?
 • Wat vinden we van grondgebondenheid en weidegang?
 • Hoe zien we onze dieren, puur als productiefactor of als dieren die bijdragen aan voedselvoorziening in de wereld?
 • Wat is een goed verantwoord verdienmodel voor de melkveehouderij?
 • In welke mate is de supermarkt verantwoordelijk voor de duurzaamheid binnen de sector?
 • Welke emissies vinden we haalbaar en verantwoord?

Kortom hoe definiëren we een duurzame melkveehouderij? Overleg tussen LTO, de zuivel – en maatschappelijke organisaties moet helder maken waar we over vijf jaar willen staan en waar elk bedrijf minimaal aan moet voldoen; dan hebben wij onze stip op de horizon!

‘Blijvers kun je niet laten ophouden door een kleine groep die zich niet kan of wil aanpassen’.

Consequenties

Dat zal ook consequenties moeten krijgen. Bijvoorbeeld, dat je pas mag leveren aan de fabriek als je hoogwaardig, duurzaam en volgens hoge standaard presteert. FrieslandCampina zou afscheid moeten nemen van veehouders die daar niet aan kunnen of willen voldoen. Dit vereist wel een herdefiniëring van wat een coöperatie is. Een kleine minderheid van de huidige FrieslandCampina-leden past dan niet in de toekomstige melkveehouderij. Dit klinkt hard, maar de blijvers kun je niet laten ophouden door een kleine groep die zich niet kan of wil aanpassen.

Harde sanering

Of we veranderen en krijgen een sterke positie, of we gaan op de huidige manier door en stevenen, mijns inziens, af op een harde sanering en een politieke en maatschappelijke afrekening. De frustratie en verdeeldheid die er nu binnen de sector is, zal dan alleen maar groter worden.

Beste Marc (Calon) en Frans (Keurentjes): sta op, grijp in en stel orde op zaken! Alleen leiderschap en richtinggevende visie kan einde maken aan de perspectiefloze situatie waar we nu in verkeren.

Laatste reacties

 • Kletskoe

  <>

  De visie was/is er al lang: in plaats van er naar handelen collectief de kop in het zand gestoken.

 • koestal

  De wereld kun je niet maar zo veranderen,je moet de kansen afwachten.

 • Jaap39

  Wat gaat er precies mis op die bedrijven die niet passen in de visie van Friesland Campina?

  Niet hoogwaardig, niet duurzaam en niet volgens hoge Standaard. Dit soort stellingname is nog erg vaag. Welk kwaliteitshandboek gaan we nu weer hanteren? Gooi er nog maar wat eisen bij op....

 • haj146

  Holman solliciteert ook op een baantje bij natuurmonumenten of zo. Doen al die knakkers die maar over duurzaamheid en maatschappelijke lulkoek zeuren. Beslist de maatschappij ook over alle andere sectoren??? Beter hou je je stil. Rfc doet nu niks anders dan roepen van minder minder minder. Terwijl we net 2 jaar geleden te horen kregen over de wereldwijde vraag naar zuivel en 20% meer melk geen probleem etc...

 • alco1

  Harm is nu ook sterk in mijn achting gedaald:
  Laten we een voorbeeld geven:
  Op een school is de leiding zeer slecht.
  Hierdoor ontstaan allerlei irritaties en zo krijgt de school een slechte naam.
  Dat dus veel boeren teleurgesteld opstaan, komt dus door de zeer nalatige leiding.

 • Firma Vellenga

  Denk dat alle melkveehouders wel tegemoet willen komen aan alle nieuwe regels die de overheid bedenkt, die FC uitvoert en die de burger verlangt. Maar zet er dan ook een kostdekkend plaatje tegen over. De kosten dekken gewoon niet de eisen. Dan moet je als melkveehouder toch "verkeerde" keuzes maken. Ik ben onlangs getrouwd met een boer en heb allemaal leuke ideeen om de burger tegemoet te komen maar manlief, een echte boer verteld bij alles dat het gewoon niet kan omdat er geen opbrengst van komt. Ik merk dat je hier op den duur in mee gaat. En ik begin die "dwarse" boeren wel te begrijpen. Meer inkomsten dus en dan zien wat er mogelijk is....

 • Bennie Stevelink

  Hebben we voor het ontwikkelen van een visie LTO of anderen wel nodig? FC vertegenwoordigt 85% van de melkveehouders. Ze zijn gelijkmatig verdeelt over alle delen van Nederland. Ze hebben een eigen democratisch systeem.
  Er is geen organisatie in de melkveesector die zo'n groot deel van de boeren vertegenwoordigd en daarmee representatiever is dan FC.

  LTO is verdeelt in Noord en Zuid. Het grootste deel zit in Noord maar daar zijn veel boeren geen lid. Zuid is kleiner maar daar is iedereen wel lid. Daarmee heeft Zuid met een klein deel van de veehouders de overmacht binnen LTO-Nederland die daardoor niet representatief is voor de melkveehouderij in Nederland.

  FC moet geheel autonoom met haar leden een visie voor de melkveehouderij gaan ontwikkelen en dat uitdragen bij de politiek. Natuurlijk zal dat veel kritiek opleveren maar dat moeten ze zich maar laten welgevallen. Ter vergelijking: Duitsland heeft als sterkste land in Europa het voortouw genomen bij de redding van Griekenland en de vluchtelingen deal met Turkije. Ze hebben een boel stront over zich heen gehad maar wel resultaat geboekt.

  Laffe bestuurders hebben ons de afgelopen jaren in de huidige situatie gebracht, er moet nu iets anders komen dan lafheid.

 • jfvanbruchem1

  laten we het maar bij ,ieder zijn eigen visie houden.

 • koestal

  Harm had altijd een visie ,maar wat voor visie heeft hij nu ?

 • Jochem Lekkerkerker

  Misschien helpt de analyse van Jeroen Candel de 25 veehouders om een visie te ontwikkelen: <>

 • landboer

  Juist, d as de spijker op zn kop Bennie , LTO en visie ,dat werkt niet , de visie van FC kwam ook niet uit ,maar toch geloof ik meer in een leidende rol van FC ,(die hebben ze al)dan in LTO, laat die zich maar met praktischer zaken bezig houden!
  Probleem is dat men zogenaamde doelen stelt en vervolgens regels bedenkt die het meeste voordeel opleveren als je je daar juist niet aan houd!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.