Redactieblog

6 reacties

‘Regulier draagt bio’

Variatie doet eten en geeft markt. Dat geldt ook voor de herkomst van voedsel.

Komt dat voedsel v/an grote, efficiënt gerunde bedrijven, familiebedrijven, hightech-bedrijven, natuurinclusieve of biologische bedrijven? Dat maakt niet uit. Ze hebben allemaal hun specialiteiten en soms is het ook een mix, met eventueel huisverkoop en een zorg-, weidevogel-, natuur- of recreatietak erbij.

De consument baseert voedselaankoop niet alleen op behoefte aan eten, maar ook op grond van ethische afwegingen. Elke onderneming heeft zo zijn verdienmodel, gebaseerd op de markt en passend bij de ondernemer.

Toeslag verkrijgen

En voor inkomen uit voedsel geldt dan ook daarbij een Brussels deel. Een toeslag, omdat voedselproductie volgens de politiek beschermd moet worden. Voor het verkrijgen van die toeslag moet je voldoen aan achttien voorwaarden, waaronder veeregistratie, mineralenregelgeving en arbeidsomstandigheden. Met verkoop van een eigen product bepaal je meer zelf de prijs van het product, afhankelijk van de toegevoegde waarde. Dat kan een bijzonderheid van het bedrijf, het product, of de streek zijn.

Maatschappelijke acceptatie

In de context van maatschappelijke acceptatie van de gekozen bedrijfsstijl zijn er vier thema’s waar elke boer aandacht aan moet geven, naast vaktechnische en financiële aspecten. Dat zijn:

 1. Bedrijfskringloopwijzer;
 2. Waterwijzer;
 3. Biodiversiteit;
 4. Dierenwelzijn.

En zo zie je dat je elke bedrijfsstijl kunt beoordelen op zijn impact tot het milieu. Natuurlijk kun je ook de ruimtelijke ordeningsaspecten meenemen, maar dat is even buiten de scope van deze column.

‘De biomelkprijs zou net als de reguliere melkprijs uit de markt moeten komen’

En zo kan menig boer een inkomen genereren. Diversificatie past bij een hoog welvaartsniveau, maar daar zou de vrije markt meer ruimte moeten krijgen. Het is toch te gek dat de biologische landbouw gedoseerd producten op de markt mag brengen naar gelang er vraag is? De biomelkprijs zou net als de reguliere melkprijs uit de markt moeten komen en niet door daarvoor een kunstmatige schaarste te creëren, die nota bene door de reguliere boeren wordt betaald.

Laatste reacties

 • djschoonman1

  Ik heb zelden zo'n belachelijke redenatie gelezen als in de laatste alinea. In de ogen van dhr. van Weperen betekent de voor hem heilige vrije markt, het tegen de klippen op produceren van te veel melk voor een veel te lage prijs, als het hoogste goed. Wat een verstand!

 • Bennie Stevelink

  Jesse Klaver zei tijdens de verkiezingscampagne dat hij zo veel mogelijk biologische landbouw wil. Het is echter de biologische landbouw zelf die groei van de sector blokkeert.

 • Tuig

  Dat is zeer verstandig ook. Waarom net als regulier
  Tegen bodem prijzen produceren?

 • Jaap39

  Het zou juist verstandig zijn de reguliere melkproductie met 20% te verminderen wereldwijd. Niks vrije markt. Niks vrije prijzen. Alleen hoge prijzen. Voedsel is geen product voor vrije markt.
  Vrije markt voor voedsel betekent spelen met vuur, in allerlei opzichten.

 • driepint

  Jan, je komt tegenwoordig over als een chronisch verontwaardigde man. Je hebt absoluut kennis en je weet jezelf prima uit te drukken, maar de plaat van het constant verontwaardigd zijn blijft stelselmatig hangen. Weidegang is boe, bio is boe; in jou verhaal lees ik alleen maar de wens om nog groter te groeien vanwege efficientie. Je probeert alles plat te slaan tot de economie, maar vergeet dat een groot deel van de consument én burger zijn geld ook uitgeeft vanwege sympathie. Dat heeft jouw bedrijfsvoering niet en bio en weidegang wel. godzijdank dan de biosector haar markt beschermt. Stel je voor dat jouw gedachtegoed ook in die sector geintroduceerd wordt.

 • Bennie Stevelink

  @driepint, als een groot deel van de consumenten geld uitgeven vanwege symphatie waarom is de biologische sector dan zo extreem klein? De biologische boeren vormen een heel klein clubje die niet de markt maar zichzelf beschermen en daarmee de markt extreem klein houden.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.