Redactieblog

1 reactie

‘Nuchtere kalveren? Ja, graag’

Nuchtere kalveren, eigenlijk een gekke benaming. Bij nuchter denk ik aan jong en zonder wat erin. Dat eerste klopt, het tweede niet. Wij willen juist jonge kalveren met vaak, veel en vlug goede biest.

Vanwege ethiek, maar ook gewoon vanwege te veel uitval bij de vleeskalverhouder geeft de regelgeving aan dat kalveren minimaal veertien dagen oud moeten zijn, voordat ze het geboortebedrijf mogen verlaten. In het verleden werden te vaak te jonge kalveren van het geboortebedrijf afgevoerd. Nog steeds zijn er melkveehouders die creatief zijn met oornummers en te jonge kalveren toch afvoeren, maar hier mag RVO.nl mijns inziens best op sanctioneren.

Kort geleden, met de lage kalverprijzen is er flinke discussie geweest over de lichte kalveren. Die werden geëuthanaseerd in een aantal situaties. Ongewenst, ja, een boer hoort altijd voor het leven te gaan. Aan de andere kant: een vleeskalf leeft 180 dagen. Nu mag een kalf slechts één keer op een verzamelplaats komen en dat ook nog in een zogenoemde blokperiode, dat is nu 24 uur. Dat laatste zou snel 36 uur moeten worden en ook zou er een tweede verzamelronde toegestaan moeten worden. De 36 uur voorkomt lange wachttijden in de trailers van de kalveren en transporteurs kunnen halverwege de dag hun lading vast afleveren, wat ook het welzijn van de kalveren verbetert. De tweede verzamelslag introduceren verbetert de sorteermogelijkheden van met name de lichte kalveren. Gelukkig, ze zijn er niet zo veel, maar om ook daar een goede stal voor te vinden is die tweede verzamelslag nodig; hoeven ze niet te worden geëuthanaseerd.

‘Een blokperiode van 36 uur voorkomt lange wachttijden in de trailers van de kalveren’

Nu wil stichting SKV in samenspraak met de zuivel per 1 juli verplicht invoeren dat kalveren bij aankomst op de centra gewogen en gemeld worden. Daarmee zou die borging benut kunnen worden om melkveehouders en handelaren te beboeten, bij veel uitval. Het kalvergewicht zegt beperkt maar iets over overleving, vitaliteit veel meer. Een kalf van 30 kilo kan wel veel beter zijn dan een van 37 kilo. Om nu de registratie, de ketentraceerbaarheid, de verhandelbaarheid, maar zeker ook het welzijn van de kalveren te verbeteren, is tracking en tracing een stap voorwaarts, mits de blokperiode 36 uur gaat worden en er een tweede verzamelslag komt.

‘Het kalvergewicht zegt beperkt maar iets over overleving, vitaliteit veel meer’

En wat geldt voor Nederlandse kalveren, dat geldt ook voor Ierse, Letse of Poolse kalveren, die komen ook met 750.000 per jaar bij ons. Nuchter toch!

Eén reactie

  • kschouten

    Die 14 dagen regeling geld alleen voor kalveren die naar de kalvermesterij gaan en niet voor fokkalveren ik koop al jaren jonge kalveren aan van 4 dagen of ouder en de uitval is bij de kleinere is niet groter .Wel genieten deze kalveren 1 op 1 transport en komen bij mij in quarantaine .

Of registreer je om te kunnen reageren.