48 reacties

‘Klimaathysterie’

Investeer niet in biogas om de CO2-uitstoot te drukken, maar in verhoging van de organische stof in de bodem om de vrijkomende CO2 te binden. Een gezonde bodem, daar heeft de volgende generatie wat aan.

Er heerst nu een flinke klimaathysterie. Ook de melkveehouderij gaat niet ontkomen aan verregaande maatregelen. Zeker nu tijdens de kabinetsformatie en de verkiezingen klimaat een hot topic is geworden. Wat dit precies betekent voor de melkveehouderij weet niemand. Ik voorzie: het fosfaatrechtendebat is peanuts in vergelijking tot de komende CO2-discussie.

Jaarlijks € 30 tot 140 miljoen is ‘acceptabel’

Niet-ETS-sectoren, waaronder ook de zuivel valt, moeten in 2030 36% minder CO2 uitstoten dan in 2005. Naast de zuivelsector vallen ook transport, gebouwen, afval en een deel van de industrie onder die niet-ETS-sectoren. Het is dus nog niet zeker of de landbouw 36% terug moet of dat ze een stapje extra ‘mag’ doen van Den Haag.

Recent hebben het PBL en de ECN een dik rapport opgesteld. Dat wordt op dit moment gezien als het belangrijkste adviesrapport op dit beleidsthema. De overheid vind het belangrijk dat beleid haalbaar en betaalbaar is. Je kunt immers een euro maar één keer uitgeven. De maatregelen kosten tussen de € 30 tot € 140 miljoen per jaar! Staatssecretaris Sharon Dijksma noemde de kosten van de verschillende pakketten ‘acceptabel’. Haar portemonnee zal er ongetwijfeld anders uit zien dan die van mij, maar het klinkt mij toch als wat veel.

‘Ik verwacht dat de melkveehouderij het kind van de CO2-rekening gaat worden’

Hans heeft een oplossing

Als ik het rapport lees, maak ik mij zorgen. Ik verwacht dat de melkveehouderij het kind van de CO2-rekening gaat worden. Zeker als de overheid kijkt naar het criterium haalbaar en betaalbaar. Het zou zo maar kunnen dat de overheid een extra reductie via de landbouw probeert te realiseren. Gelukkig roept Hans Huijbers al een tijdje dat boeren een oplossing hebben. Hij verwijst dan naar de bodem. Door het organischestofgehalte te laten stijgen, slaan we permanent koolstof op.

Hans Huijbers roept al een tijdje dat boeren een oplossing hebben. Hij verwijst dan naar de bodem. Foto: Jan Willem Schouten
Hans Huijbers roept al een tijdje dat boeren een oplossing hebben. Hij verwijst dan naar de bodem. Foto: Jan Willem Schouten

Hans heeft gelijk. Het potentieel kan enorm zijn. Volgens het CLM en LBI kan een jaarlijkse verhoging van het organischestofgehalte met 0,1% in de bovenste 50 centimeter een vastlegging van ca. 14 ton CO2/hectare betekenen. Indien dit lukt op een kwart van het grasland (10 hectare), wordt er circa 140 ton CO2 op het gemiddelde melkveebedrijf vastgelegd. Dit is 33% van de totale broeikasgasemissie van dat bedrijf. Maar helaas kennen PBL en ECN deze studie waarschijnlijk niet. Ze verwachten namelijk op de korte termijn geen reductie van CO2 door vastlegging in de bodem. Misschien op de lange termijn?

Iedereen een mest-vergisser

Gelukkig heeft het rapport van PBL en ECN ook goed nieuws voor de melkveehouderij: door mestvergisting kan op korte termijn een groot gedeelte van onze reductie worden behaald. Binnen enkele jaren haalbaar en goed betaalbaar volgens de onderzoekers. Ook Roelof Joosten ziet wel iets in de productie van ‘groengas’. Hij riep het vorige week tijdens de opening van een nieuwe vergistingsinstallatie in Beltrum. Het liefste ziet hij op ieder melkveebedrijf in de toekomst een vergister voor de productie van biogas.

‘Biogas kan nooit de concurrentie aan zonder bakken subsidie’

Ik denk dat het Jumpstart-traject een hele dure vergissing is. Bodemkundig en qua imago heb ik grote vraagtekens. Daarnaast kan biogas nooit de concurrentie aan zonder bakken subsidie. Ik denk dat de € 150 miljoen subsidie voor Jumpstart beter besteed kan worden aan degelijk beleid waarbij de bodem het vertrekpunt is. Een gezonde bodem die organisch stof opbouwt, daar heeft de volgende generatie ten minste wel wat aan!

Laatste reacties

 • agratax(1)

  De grond een goed vertrek punt? Het beste vertrek punt een goede organische stof gehalte betekent niet alleen vast leggen CO2 maar verhoogd ook nog eens de vochtvoorziening van de grond. Dit laatste zal zeker gaan tellen als de opwarming en daarmee de verdamping in de door de klimatologen voorspelde versnelling komt. Bijkomend voordeel de structuur zal verbeteren.

 • juul244

  Bij ons in de buurt verwacht ik geen investeringen in mest vergisting, waarom zou ik mest vergisten als er honderden hectares akkerbouw om het bedrijf liggen. Regionaal kan dit anders zijn. Grasland is de snelste manier om organische stof in de grond te binden, dat gaat hier in een akkerbouw gebied ook niet gebeuren. Volgens mij ligt de opdracht bij belangen organisaties die de CO2 opname door gewassen af gaan trekken van de productie, en dit ook duidelijk gaan maken aan overheden. Fosfaat verwerking wordt niet van de productie afgehaald, daarom moeten we nu inkimpen.

 • driepint

  Deze jongen zegt zinnige dingen. Op de voorjaarsvergadering van RFC werd dit ook al aangehaald door een jonge boer. Joosten wuifde het weg door te stellen dat dat korte kringloop is en niet meetelt in de CO2 reductie. Vergisting was op de lange termijn veel beter, ondanks de bakken met subsidie. Gelukkig moeten we langer door met deze jonge boeren dan met Joosten.

 • oorspronkelijk

  hoezo nieuws
  ook hier speelt derogatie en weide gang in mijn beleving een rol
  minder mais bij derogatie dus meer gras+minder gewasbescherming.
  bij beweiding minder ammoniak emissie omdat de mest gescheiden op het land komt gier wordt direct opgenomen de hoop een investering in de toekomst
  bodem leven door langzaam werkende o.s. ook co2 vastleggen
  zijn er dan toch bij de EU mensen met de ware leer omtrent milieu en klimaat

 • Bennie Stevelink

  Je hebt bij verhoging van het organischestofgehalte in de bodem hetzelfde probleem als bij het aanplanten van een bos: je moet zorgen dat het geproduceerde hout tot in de eeuwigheid hout blijft. Zodra het wordt afgebroken door verbranding of verrotting komt de opgeslagen CO2 weer vrij. Bij verhoging van het organischstofgehalte in de bodem moet deze verhoging dus eveneens tot in de eeuwigheid gehandhaaft blijven.

  En als de verhoging van het organischestofgehalte in de bodem eenmaal gerealiseerd is hoe gaan we dan verder als de uitstoot van CO2 uit fossiele brandstof door blijft gaan?
  Verhoging van het organischestofgehalte in de bodem leidt niet tot minder gebruik van fossiele brandstof. Een mestvergister leidt wél tot minder gebruik van fossiele brandstof.

 • oorspronkelijk

  er wordt op meerdere fronten ingezet op co2 vermindering
  de druk op olie en gas zijn al voelbaar-lage prijs
  de economie van een vergister zal verder verschralen
  een discussie over basis voeding en accijnzen moet opgestart
  ook een basisprijs moet verspilling tegengaan
  dit voorkomt kilo knallers met bij behorende negatieve emotie
  minder productie minder uitstoot
  2/3 wereld bevolking overgewicht
  niet populair maar ook in dit geval minder/minder

 • WGeverink

  Raar dat CO2 tegenwoordig nog steets een "broeikas" gas wordt genoemt terwijl het dat niet is. Bovendien is de hoeveelheid CO2 met 0.04% in de lucht zo goed als niet aanwezig. Ook is er geen enkele correlatie CO2/ temperatuur! Waterdamp is een broeikas gas en de lucht in Nederland zit er boordevol mee. Waterdamp houd de warmte vast als een dikke deken. Daarom koelt het na een hete dag snachts vaak maar weinig af. In een woestijn daartegen waar geen of weinig waterdamp aanwezig is kan het daarom snachts vriezen en overdag plus 50 graden Celsius zijn. Is het niet eens tijd dat we ophouden met politiek correct te zijn en CO2 van de brandstapel halen? CO2 is plantenvoedsel!

 • koestal

  @Agratax
  Ik heb vorig jaar de hele mestbult over een paar droogtegevoelige percelen gereden, en dat valt me nog reuze mee is amper verdroogt.

 • vandenbrand

  Inderdaad bij de boeren met gezond verstand noemen ze vergisting de #mestvergissing

 • koestal

  @Bennie Stevelink
  Dat van het vergisten klopt helemaal, alleen de mest gaat de vergister in, vervolgens moet men weer kunstmest aanvoeren en dat was ook opgeslagen Co2. Ik haal van mijn schrale percelen ook altijd het minste gras, terwijl ze wel evenveel bemest, hoe kan dat dan. Organische stof kun je eindeloos opbouwen, en de opbrengsten worden steeds groter, doordat meststoffen en vocht minder gauw uitspoelen en er een enorm bodemleven ontstaat.

 • landboer

  Heel goed verhaal, maar het is idd een hysterie, en die luistert meestal niet naar gezond verstand!

 • John*

  het wordt zinvol als het groen gas uit de verister ingezet wordt voor kunstmestproductie. Dat is de manier om de kringloop gesloten te krijgen.. maargoed dat is nog een lange weg met grote belangen elders..

 • Ossen

  We hebben al 7 jaar een mestvergister en de organische stof in de bodem wordt elk jaar hoger

 • hansvanbergen

  @Oorspronkelijk jij laat weer eens de ware aard van de linkse leugenmachine zien. Belasting heffen op voedsel. Een essentiele levens behoefte. Er zit nu al 6-21% btw op. Dus hoe dom zijn julllie eigenlijk? Dat jullie van milieu defensie miljoenen van de postcode loterij dat geld dus niet voor iedereen. Whats next? beslasting op zuurstof?

 • Bennie Stevelink

  De helft van de CO2 uitstoot van de melkveehouderij komt voor rekening van de stikstofkunstmest. Als we de helft van de kunstmest kunnen vervangen door stikstof uit klaver hebben we al een 25% lagere CO2 uitstoot.

  Uiteraard is het altijd goed om het organischestofgehalte in de bodem te verhogen, los van de CO2 discussie.

 • John*

  @ bennie stevelink, dunne fractie van varkensmest is een prima stikstofvervanger voor op grasland. breng met zijn alles de dikke fracties op akkerland. waar de mineralen langzaam gedurende het groeiproces beschikbaar komen en we hebben het milieu een grote dienst bewezen. helaas wordt dit ergens tegen gehouden.

  om de stikstof die wij met ons voedsel aan de mensen meegeven weer terug in de kolom te krijgen is de productie van kunstmest of de inzet van vlinderbloemigen noodzakelijk.

 • Bennie Stevelink

  @John*, gezien de grote CO2 uitstoot bij de productie van stikstofkunstmest is het goed om de stikstof die al in de kolom aanwezig is zo goed mogelijk te benutten. Alles wat niet verloren gaat hoeft niet geproduceerd te worden. Daarom ben ik ook van mening dat het laatste uitrijtijdstip voor dierlijke mest vervroegt moet worden naar 31-7.

 • farmerbn

  Hoeveel stikstof krijg je van een vlinderbloemige en van een klaver in een grasmengsel ? Ik denk dat het niet zo veel is per ha per jaar. Dit moet je wel weten voordat je je gebruik van kunstmest weggeeft.

 • a van Gerwen

  @farmerbn, reken je inderdaad niet rijk met klaver. Ik heb er enige ervaring. Ten eerste is het een kunst om het klaveraandeel op peil te houden en n-levering is een leuk plusje naast de normale kunstmeststikstof, vooral in het najaar, maar meer ook niet.

 • landboer

  Dus bio heeft een sterk punt in deze discussie ,Bennie! Is dat trouwens zo dat de helft voor rekening van de stikstofkunstmest komt? Waarom moet de melkveehouderij dat dan oplossen ? Laat dat de kunstmestindustrie doen!

 • Bennie Stevelink

  @landboer, bio heeft hier inderdaad een sterk punt, anders dan bij fosfaat.

 • alphons1

  mestvergisting krijg je digistaat. da is dodelijk voor bodemleven met als gevolg minder co2 opname door de bodem

 • Grass to milk

  @Bennie: volgens mij klopt jouw redenering niet. Je stelt dat de helft van de CO2 uitstoot in de melkveehouderij komt door productie van stikstof kunstmest. Volgens de DZK sectorrapportage 2015 kom ik niet verder dan een kleine 5%. Productie kunstmest staat voor 0,06 CO2 per liter melk. Het totaal is 1,24 CO2 per liter melk. <> (pagina 43).

  Groet, Bart

 • haj146

  Goed verhaal Bart! Wgeverink heeft de perfecte aanvulling. Er is op het gebied van milieu altijd wel een hype. Alshet dan maar net als de zure regen gaat.... Mest vergisting heeft er al vele de kop gekost omdat het niet uit kan. Dat onze directeur Joosten daar zo druk mee is, is ook waardeloos. Hij deelt maar uit met ons melkgeld om zelf in the picture te staan. Zijn insteek zou moeten zijn dat de boeren uitbetaald gaan worden omdat wij met de gewassen die co2 vast leggen.

 • WGeverink

  De enige keer dat CO2 onze planeet bijna de das om gedaan heeft was gek genoeg toen er bijna te weinig CO2 in de lucht aanwezig was om voor planten nog opneembaar te zijn! Er zat 0.018% CO2 in de lucht en een plant kan geen CO2 meer opnemen als het zakt onder de 0.015%. Onze aarde was op een haar na een dode planeet! Er is geen correlatie CO2 en temperatuur dus om de CO2 hoeft er geen geld uit gegeven te worden. CO2 is prima spul. Een verhoogd Co2 percentage van 0.04 naar 0.06% heeft als gevolg dat sommige landbouw gewassen tot bijna 40% sneller groeien en dennebomen groeien wel 50% sneller. En dat alles terwijl er minder water voor nodig is.

 • WGeverink

  Ik ben ben iemand met nuchter boeren verstand en het ligt niet in mijn aard om in paniek gillend achter een zootje paniek zaaiende global warmists aan te rennen. In plaats daar van luister ik graag naar andere mensen met nuchter boeren verstand die mij aan de hand van cijvers, data en een logisch verhaal kunnen vertellen wat er gaande is. Dan kom je uit bij mensen als Don Easterbrook, Tim Ball, Freeman Dyson, Nobel Laureate om er een paar te noemen. Neem de tijd om te luisteren naar wat deze mensen te vertellen hebben en je kijkt heel anders tegen de klimaat hysterie aan.

 • bankivahoen

  Ik kan je lijstje met mensen nog wel wat aanvullen met nuchtere mensen met een hoop verstand en die niet uit de subsidieruif eten WGeverink: Lees maar eens wat literatuur van Salomon Kroonenberg , Marcel Crok, Henrik Svensmark , Nigel Calder en Karel Beckman. Let wel deze mensen zul je niet makkelijk tegen komen bij de NOS, DWDD, RTL of andere talkshows. Die passen namelijk niet in de doctrine die we dagelijks moeten slikken als we die programma aanschouwen.

 • agrobosbouwer

  Dyson is het ermee eens dat door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde daadwerkelijk bestaat en heeft daarover dit geschreven: "[one] of the main causes of warming is the increase of carbon dioxide in the atmosphere resulting from our burning of fossil fuels such as oil and coal and natural gas." Hij stelt daarbij echter dat de gebuikte klimaatsimulatiemodellen geen rekening houden met een paar belangrijke factoren, met als gevolg dat de uitkomsten ervan te onduidelijk zijn om toekomstige trends betrouwbaar te kunnen voorspellen.

  Nobel Laureate is overigens niet de naam van iemand, maar staat achter de naam van iemand die de Nobel prijs heeft gewonnen.

 • veldzicht

  Weet je wat het is,alleen wat de linkse partijen en milieu beweging verkondigen is de waarheid en een ander met ,n geluid wordt weggezet als global warning ontkenner en vernietiger van de aarde.Daarbij hoort op de eerste plaats een forse inkrimping van de veestapel met zon 30 tot 50 % wat toch als 1 van de grootste vervuilers en verspiller van gronstoffen wordt gezien.Alleen jammer dat,vooral hier in Nederland, ze geen flauw benul hebben hoe de landbouw kringloop in elkaar steekt.Pas gingen 4 familieleden met het vliegtuig naar Spanje ,een retourtje kosten 100 euro per persoon.

 • Bennie Stevelink

  @19:52, je schrijft dat in klimaatsimulatiemodellen geen rekening wordt gehouden met een paar belangrijke factoren. Welke factoren zijn dat?

 • WGeverink

  Klopt persoon zonder naam. De speech van Nobel laureate Ivar Giaever, global warming revisited is een aanrader. Ook aan de kant van de klimaat "sceptici" zitten gerespecteerde mensen .

 • hylkema.l

  Bart van der Hoog heeft met zijn artikel er voor gezorgd dat er een interessante discussie is over goede en gezonde grond en de benutting van mineralen. De Jump-start heeft zijn eigen financiering, staat los van de melkprijs, maar laat op praktijkschaal zien wat al of niet mogelijk is. Ik ben benieuwd wat er uitkomt.
  Ik hoor ook bij de boeren die soms het vliegtuig pakken om te zien hoe verre collega's aan het boeren zijn, en dat verruimt je blik.

 • mtseshuis

  @WGeverink en bankivahoen: En zo is het, het is een gekte waar iedereen die maar denkt dat hij/zij belangrijk is zich in meent te moeten mengen, maar de natuur trekt zich er niks van aan en gaat haar eigen gang...

 • JC Vogelaar

  Bart heeft helemaal gelijk

 • peter2303

  Bennie, de uitstoot van de productie van kunstmest stikstof zorgt voor het toe dienen van deze kunstmest voor extra groei. Groei is CO2 vastlegging. Deze uitstoot van productie van kunstmest is dus van een andere orde dan de uitstoot van bijvoorbeeld een auto. Die laatste uitstoot geeft geen extra groei en dus vastlegging van CO2

 • Bennie Stevelink

  @19 juni 14:39, beste Bart, bedankt voor jouw reactie op Twitter. Die 50% CO2 footprint als gevolg van kunstmestproductie heb ik ooit van iemand gehoord. Niet zomaar een boer maar iemand die daar deskundig in was. Op basis van deze persoon ben ik er vanuit gegaan dat het wel juist zou zijn. Ik weet echter niet meer wie dat was. Het zou iemand van FC kunnen zijn geweest.

  Die 5% die jij noemt lijkt mij erg laag gezien de grote invloed die de gasprijs heeft op de KAS-prijs. Als jij hard bewijs hebt dat het inderdaad 5% is pas ik mij daarbij aan en neem ik mijn eerdere reactie terug. Die 5% komt mij eerlijk gezegd ook beter uit: CO2 footprint verlagen via kunstmestbeperking is veel moeilijker dan andere beperkingen.

  Wat vind jij van mijn stelling dat CO2 opslag in de bodem dezelfde beperking heeft als aanplanten van bossen. Het is te vergelijken met een emmer onder een lekkende kraan: een tijdlang vermijd je dat de vloer onder loopt. Tot de emmer vol is, dan loopt hij over en komt de vloer alsnog blank te staan. De enigste definitieve oplossing is de lekkage repareren, oftewel: stoppen met fossiele brandstof.

 • WGeverink

  Niks mis met CO2 binden Bennie zolang je voor die onzin maar goed betaald wordt. In de kassen wordt CO2 gepompt niet met de bedoeling dat het in de grond wordt opgeslagen maar dat de planten er harder van gaan groeien.

 • oorspronkelijk

  BESTE HANS VAN BERGEN
  mensen stigmatiseren valt onder sociaal niet wenselijk gedrag
  dit roept juist extremisme op of radicalisering
  b.v.vernedering Duitsland gevolg WO2- Molukkers gijzelingen- Balkan -Soennieten IS-woonwagens- allochtonen.
  respect en vrije meningsuiting horen bij democratie

 • Richarddebie

  Bart, Mooi positief verhaal. een paar kanttekeningen. Wanneer je een keer de spa in de grond zou steken zul je zien dat onder de 10 centimeter het organische stof gehalte in je grasland al behoorlijk minder wordt. BLGG monsterd op grasland ook maar 10 cm. Zeggen dat we het OS gehalte op 50 cm diep gaan verhogen is dan niet heel realistisch. 1 ha is 10000 m2 x 0,1 m geeft 1000 m3 grond of ca 1500 ton grond. 1% OS is dan 15 ton, 0,1 is dan 1,5 ton OS. Ik weet niet hoeveel kg CO2 er nodig is voor een kg OS maar ik verwacht minder dan 1. Dus een vastlegging van 1 ton CO2 per ha is realistischer dan 14.
  Organische stof opbouw helpt zeker mee om CO2 uitstoot te beperken maar net als vergisting niet de oplossing.

 • hansvanbergen

  @Oorspronkleijk wat jij doet heeft niks met vrije menings uiting te maken. Jij spuijt in opdracht van milie defensie of soortgelijke organisaties leugens. De strekking is continu hetzelfde. Alle problemen in de wereld zijn de schuld van de boeren. En dus moeten de boeren verdwijnen van de aardbodem. Ik schrijf ook onder mijn eigen naam. Jij niet.

 • bankivahoen

  Tip voor alle boeren die eens een frisse blik op de andere belichting van "boertje pesten" willen horen en zien : Donderdag avond in de Cacaofabriek te Helmond om 19:00 uur de film "de boer en zijn klimaat ". De Nederlandse regisseur Marijn Poels is zelf aanwezig om daarna te discussiëren over zijn film/docu die in Berlijn en Los Angeles al bekroond is met awards.

 • hansvanbergen

  Dan zijn boeren aant melken cq aant werk. Mijn inschatting anderhalf uur linkse leugens achter elkaar .

 • oorspronkelijk

  beste hans
  ik ben teveel twijfelaar om persoonlijk aangesproken te worden
  misselijk wordt ik van het ontkennen van het probleem
  ik heb daar geen mening over
  ik ventileer wat mij meer aanspreekt als het meer,meer en de controverse
  natuurlijk zou ik het anders willen maar hakken in het zand
  zorgt dat er over je beslist wordt
  de groene lobby is verleden tijd
  in tegenstelling tot velen trek jij je niets aan van weersvoorspellingen ??
  sla jij advies van de arts in de wind???
  rapporten over misstanden mest grond ontwijk je ??
  maar klimaat rapporten selecteer je op voor jouw gunstig??
  dat heet creatief winkelen !!
  mensen demoniseren om dat ze jou clublied niet zingen

 • bankivahoen

  HansvBergen# : Juist geen links verhaal maar een fris tegengeluid. Zoek de trailer van de film maar op zie je wat ik bedoel. Maar blijf gerust in je melkput zitten als je denkt dat het daar wel te halen is.

 • WGeverink

  Scientists blame "climate change" for thick sea ice that halted arctic expedition... Je moet er om lachen maar eigenlijk is het in en in triest.

 • hansvanbergen

  @Oor ik herken propaganda en leugens als ik ze zie! Op de lagere school al eiste ik dat de proganda folders van 'de kleine aarde' uit Boxtel, Van kaft tot achterkant bom en bomvol met leugens, verwijderd zou worden. Dat hebben ze ook gedaan zolang ik er zat.

 • hansvanbergen

  Mooi voorbeeld vind ik Pon. die moeten nu ook koeien inleveren. Die zouden slecht zijn voor het klimaat. Om het klimaat te redden moet Pon vlgs Jesse Klaver honderden koeien inleveren. Die gigantische ammoniak en fijnstof wolken van Pons koeien die daar de waddenzee opwaaien. Daar durf Oorspronkelijk en zijn vrienden wel een muil tegen open te trekken.

 • hansvanbergen

  ondertussen importeerde diezelfde Pon miljoenen VW's Audi's Seats Skoda's MAN'S Lamborgini's Caterpilars en wat al niet meer waar allemaal sjoemelsoft ware inzit en waarmee men tonnen co2 de lucht inblaast netals fijnstof. En de belasting dienst belazert door de verkeerde bijtelling. Alleen daar durf jij Oorspronkelijk, niks tegen te doen want dan heb je meteen een proces aan je broek. Zon stelletje slappelingen zijn die milieu figuren!

Laad alle reacties (44)

Of registreer je om te kunnen reageren.