Redactieblog

13 reacties

‘Voordelen van mest tien maanden opslaan’

Water en grond zullen er veel baat bij hebben wanneer dierhouders minimaal tien maanden mest kunnen opslaan. Dan hoeven ze het goedje ook niet te verbranden, minder te vergisten, minder te dumpen, te verrijden, enzovoort.

Met meer vakmanschap met mest omgaan, geeft minder afspoeling. Natuurlijk vroeg beginnen, maar wel rekening houden met bodemstructuur, bodemtemperatuur en weersverwachting.

Het gegeven dat stikstof- en fosfaatconcentraties in het water de laatste jaren niet lager willen worden terwijl er 30% minder aan dierlijke mest aanwezig is, noopt ons verder te zien. Criticasters van het mestbeleid roepen op tot verdere verlaging van generieke aanwendingsnormen of stoppen met derogatie.

Beide maatregelen zijn effectloos; niet aan beginnen. Wanneer lagere aanwending zou helpen, waren de concentraties N en P al lager geweest. En stoppen met derogatie zou – doordat de N en P dan via kunstmest worden gegeven – nog veel sterkere afspoeling kunnen geven.

Bodemvruchtbaarheid stimuleren

Bodemproductiviteit heeft behoefte aan bodemvruchtbaarheid en dat stimuleer je door bewerkingen uit te voeren of juist te laten door te zorgen voor voldoende organische stof van een goede kwaliteit en pH. Een hiervoor geschikte compost maken, dient vele doelen.

Vervolgens genereert de bodem door mineralisatie in het bodemleven voedingsstoffen, die productiviteit een push geven. Daarnaast geven ook mestadditieven een betere benutting van drijfmest; de mineralenefficiëntie wordt erdoor verbeterd. Verder een aanvulling waar nodig met kunstmest, via drones en gps toegediend. Wanneer dan water toe- en afvoer goed is gereguleerd, is er een prima omgeving voor productiviteit. En deze verzorging van grond kent tevreden boeren en waterbeheerders.

Pleidooi voor bedrijfskringloopwijzer

Eigenlijk is deze column – wederom – een pleidooi voor de bedrijfskringloopwijzer met bedrijfsspecifieke watermonitoring. Daarmee wordt vakmanschap beloond en dat past bij boeren in Nederland van alle stijlen. Daar komen we verder mee, het is constructief.

En dan mag ook verlangd worden dat verantwoordelijken voor riooloverstorten, achtergronddepositie, pleziervaart, erfafspoeling, medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen en rioolzuiveringen ook hun taartpunt behartigen.

Mest is € 8 per kuub waard, mestopslag kost jaarlijks € 6 en is een verantwoorde investering.

Laatste reacties

 • ghsmale

  mest wordt al jaren niet meer gedumpt
  10 maanden is wel heel lang
  als de politiek dit overneemt mogen we alleen in juni en juli bemesten

 • alco1

  Voor akkerbouwgewassen moet er een opslag zijn van 11 maanden.
  Voor melkveehouderij 8 mnd.
  Dat is genoeg!

 • Zuperboer

  Nee ghsmale, op kleigronden moet je juist vroeg bemesten, dus februari en maart en misschien nog 1 gift in mei na het maaien. Verder een goede constructieve bijdrage aan de discussie die nog maar aan het ontkiemen is in Nl. Mest is een waardevol goed en bevat schaarse elementen waar in de kringlooplandbouw behoefte aan is.

 • Piet Piraat

  Ik moest even weer naar boven scrollen of er wel degelijk Jan van Weperen stond. Een Fries die voorstander is van de bedrijfskringloopwijzer, daar schrok ik wel een beetje van.

  Top column Jan. Misschien is 10 maanden wel heel lang, 9 is ook al een hele goede vooruitgang. Maar verder heb je gelijk.

 • Zandboertje

  Begin eens met het uitelkaar houden van de urine en vaste fractie. Dan krijg je weer goede mest. En weer reukloos, ammoniakarm en kwalitatief goed. Vergt wel een andere stalbouw i.p.v. alles in dezelfde betonnen bak mikken.

 • alphons1

  weer iemand die geen verstand heeft van bodemleven. bodemleve moet in de winter ook voedsel hebben. en als je gerijpte mest hebt of zoals zandboerjte da zegt hinderd het niks da je in de winter mest rijdt. die spoelt niet uit. maar dan moet je ook niet injecteren. dood je weer het bodemleve mee

 • boelenham

  Injecteren van mest kost 300 tot 3000 kg bodemleven per ha ,

 • Bennie Stevelink

  Ik heb al vaker gezegd dat je het nitraatgehalte in grondwater niet omlaag krijgt door minder dierlijke mest aan te wenden maar door de laatste uitrijtijd naar voren te halen. Niet de laatste mest in augustus maar uiterlijk eind juli. Als je er tegelijk voor zorgt dat grasland voldoende oud is en koeien niet tot laat in de herfst in de wei lopen kun je prima 300 kg N uit drijfmest toedienen met minder nitraat in het grondwater dan nu met 230 kg N.

  Veel boeren moeten mest afvoeren vanwege stikstofoverschot terwijl ze volgens de BEX fosfaatruimte over hebben. Door het lagere fosfaatgehalte in krachtvoer zal de fosfaatruimte die ze overhouden nog eens fors toenemen. Derogatie met een hogere stikstofnorm zal enorm veel mestplaatsing schelen. Vervroeging van het laatste uitrijtijdstip kan hiervoor een ruilmiddel zijn.

 • frl

  Ik heb nog stromest en gier, 1 februari is voor stromest eigenlijk te laat 1 januari zou beter zijn anders heeft het voor de eerste snede te weinig tijd om te verteren.
  De stikstof zit toch meest in de gier, dus het zou best kunnen, maar ja boeren praktijk luisteren ze niet naar.

 • farmer135

  zelfs als je 10 maanden opslag ( bijna ) vol zit moet je toch een keer uitrijden

 • landboer

  Als je werkelijk stappen wilt maken ,zul je idd terug moeten naar gescheiden mest opslag (stromest en gier) ,dan vang je meerdere vliegen in 1 klap ,maar dat vergt idd een heel andere stal en werkwijze en is mss ook wel kostprijsverhogend.

 • alco1

  @landboer.
  De wereld staat in brand en er is werkelijk wel klimaatsverandering.
  Maar de enigste die zich er druk om lijkt te maken is de landbouw en die inbreng is zo minimaal dat het is te verwaarlozen.

 • landboer

  Helemaal eens alco ,maar dit word naast weidegang een nieuw verkoopargument.
  Geloof zelf helemaal niet dat wij ook maar iets aan die klimaatverandering kunnen tegenhouden. Ze zijn er vroeger ook geweest ,maar toen hebben ze het niet eens gemerkt denk ik...

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.