Commentaar

28 reacties

‘Last fosfaatplan komt op steeds minder schouders’

Het fosfaatplan is nog maar een paar maanden oud maar is nu al tig keer veranderd. Broddelwerk zou dat vroeger heten. Maar misschien is het juist wel heel modern.

Zo gaat het in de wereld van softwareontwikkelaars immers ook. Noem het de Windows-methode: je lanceert een onvoldoende doordacht product en komt elke maand met een servicepack.

De laatste versie van het plan bevat zoet en ook weer zuur. Ja, de vermindering gaat als een trein. Behoud van de derogatie lijkt haalbaar. Maar voor applaus is geen reden. Elke wijziging betekent immers dat iemand anders de klos is.

Behoud van de derogatie lijkt haalbaar. Maar voor applaus is geen reden. Elke wijziging betekent immers dat iemand anders de klos is.

Opbrengst stoppersregeling is overschat

Zo is de opbrengst van de stoppersregeling overschat. Er is enthousiast ingetekend, waardoor budget vervroegd is ingezet, maar daardoor is het effect minder. De hiermee opgekochte fosfaat is relatief duur. Gevolg: het doel moet langs andere weg gehaald worden. Blijvers moeten meer vee inleveren.

Gevolg: het doel moet langs andere weg gehaald worden. Blijvers moeten meer vee inleveren.

Succesvolle lobby door ‘slachtoffers’

Andere wijzigingen komen door de combinatie van succesvolle lobby door ‘slachtoffers’ (extensieve bedrijven, niet-melkleverende bedrijven). Door deze tegemoet te komen – onder politieke druk of uit angst voor de rechter – komt de last weer op diezelfde schouders terecht: van de zwijgende meerderheid van ‘gewone’ melkveehouders.

De last komt weer op diezelfde schouders terecht: van de zwijgende meerderheid van ‘gewone’ melkveehouders.

Nu weer nieuwe peildatum en kengetal

Zij moeten niet alleen extra vee kwijt, ze moeten zich ook wéér verdiepen in de steeds veranderende regeling. Nu zijn er een nieuwe peildatum en kengetal aan toegevoegd. Zoetjesaan is de grens van het incasseringsvermogen bereikt.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Het fosfaatreductieplan duurt nog 8 maanden, daarna gaan we over op de definitieve fosfaatrechten en is alle complexiteit voorbij.

 • Dit doen ze natuurlijk heel slim: iedereen deuk met mais en 1e snede. Gaat men niet de straat op om te demonstreren.

 • p.g.pronk

  Gij gelooft dat BENNIE , hier verzinnen ze heus wel weer wat nuieuws ,anders worden die ambtenaren werkloos en dat kan vast niet de bedoeling zijn , het is hier immers altijd al zo geweest dat als je denkt dat je alles gehad hebt ze TOCH nog wel een leuke BONUS verrassing voor je in petto hebben , maar droom lekker verder

 • a van Gerwen

  @pronk, zo is het helaas wel. Het is wel heel naïf om te denken dat in 2018 alle onzekerheid en compexiteit voorbij zal zijn met het nieuwe fosfaatstelsel. Hebben we b.v. al iets gehoord over de definitieve korting, voorwaarden aankoop rechten en we weten nog niet eens of de derogatie verlengd wordt en onder wat voor voorwaarden. Ik vrees dat we nog lang niet af zijn van alle onzekerheid.

 • Attie

  Toch wel sterk dat lto, zo samen met het "machtige bolwerk" FC NZO.

 • deB.

  Omdat we op het verkeerde spoor zitten! En we volgen ook nog lijdzaam.

  In Brussel hebben ze de rapporten over de waterkwaliteiten! Er is GEEN probleem in de derogatie gebieden.

  Nog meer koeien als een trein afslachten, waarvoor?? precies er zit wat achter!

  En BOERDERIJ: Teken nu eens een schrijven op vanuit de boerenstand. Het lijkt nergens naar hoe er met bedrijven omgesprongen wordt

 • massan

  Fosfaatreductieplan kan nooit slagen, omdat bijna elke melkveehouder de boete van de laatste periode(s) voor lief zal nemen. Tevens wordt in andere sectoren meer fosfaat geproduceerd.
  Kortom: wat er ook verzonnen wordt, de derogatie zal niet behouden blijven.

 • alco1

  Weet je hoe een dictatuur ontstaat?
  Door overheid die groepen bevoordeeld ten koste van anderen.
  De tweespalt is dan alleen in toom te houden door de harde hand.
  Dit is wat er nu ook gaande is in onze landbouw.
  Ik dacht altijd dat men toch wijzer was.

 • haj146

  Goed stuk Johan. De grens is idd bereikt en zelfs al overschreden. Wie gaat mij het quotum terug betalen wat ik in verleden gekocht heb. Ik mag op moment de koeie n niet hebben om dezelfde melk te produceren.

 • oorspronkelijk

  misschien gaan we wel terug naar eerdere mest wetten
  of de adviserende partijen worden veroordeeld tot boetes
  bewust eerdere wet/regelgeving genegeerd
  houdt de stal vol er komt nog een tel dag
  gelukkig houden de adviezen niet op
  dus voor prolongatie adviserende functie toch de beste strategie
  helaas op het nieuws velen hebben het zwaar
  te lage beloning kan niet borg staan voor milieu/natuurinspanning
  laat staan eerlijke controleerbare cao voor de werknemers
  zo gaat het als je een boven gemiddelde economische arbeid en productie
  plafonds slecht
  maar ook de motor van bv Nederland Rotterdam kampt met de hoogste werkloosheid
  moet een gedeelte van Nederland bovengemiddeld werken.
  voor de rest wordt bezigheid therapie opgezet?????

 • schut

  Maar ondertussen moet ik wel even 11 melkkoeien extra verminderen op een totaal van 113 door deze laatste regeling, als gevolg van een natuurlijk verloop binnen mijn veestapel (Dus geen afvoer naar een jongveeopfokker of andere gekke dingen.) Het gevolg is dat ik onder de fosfaatproduktie kom wat voor mij was toegestaan. ca 10 procent. Die ik er vervolgen volgend jaar weer bij mag leveren. (Het jongveegetal zal volgend jaar weer verdwijnen) Dus op 1 januari mag ik weer 11 koeien meer houden.
  De NMV heeft stelling genomen, net als het NAJK, nu de LTO nog, ik heb ze vanmorgen aan de telefoon gehad. Ze snapte mijn probleem, kon geen toezeggingen doen, maar mijn punt wordt meegenomen in het overleg.
  Volgens haar was deze regel de beste optie om de boel in de hand te houden.
  Volgens mij dus niet.
  Ik heb het nog niet eens over het feit dat mijn veestapel door lage gehaltes fosfor in zowel krachtvoer als ruwvoer ca 25 procent onder de forfaitaire normen uitscheiden.
  Wat dat betreft zit er ook nog een heel onterecht puntje. Waarom worden de bedrijven die onder de forfaitaire norm zitten hier niet voor gecompenseerd.
  Volgens mij houd ik die hele administratie voor niks bij.
  En ja ik ben LTO-lid, laat de LTO mij in de kou staan?????

 • massan

  Zou het bij NZO nu niet gaan rommelen??
  Aanpassing van het fosfaatreductieplan zal gedaan zijn op aandringen van Campina. Campina wil minder melk aangeleverd krijgen, maar hoe zit het bij de concurrenten van Campina?
  Laten de andere zuivelorganisaties dit zomaar gebeuren?

 • John*

  beperking op de aanvoer van (kracht)voer en kunstmest was achteraf veel beter geweest. Efficientie wordt beloond, Iedereen kan het naar eigen inzicht invullen en de fosfaathoop verdwijnt eveneens. Extensieve bedrijven hebben dan geen probleem, die kunnen theoretisch al het voer zelf telen. Nu liggen er alleen maar een bak regels waar je niets mee kan..

 • Jaap39

  Te zot voor woorden dit hele fosfaat debacle. Met akkerbouw heeft melkveehouderij bijna elke hectare in Nederland in bezit of in gebruik. Laat de melkveehouderij zich mooi te kijk zetten door varkens kippen geiten alsmede sectoren die de stikstofruimte inpikken van melkveehouderij.
  Fosfaat is geen probleem, het teveel aan melk bij RFC is het onderliggende probleem.
  Snap er werkelijk weinig van dat melksector zich op deze manier laat afslachten. Kan op deze manier niet goed komen lijkt mij. Ben benieuwd wat as donderdag voor nieuwe ontwikkelingen gaat brengen.

 • parnas

  Als inderdaad de melkaanvoer het probleem is moeten we zelf ook eens in de spiegel kijken. We moeten zo nodig 3 maal daags melken en alle jongvee omzetten naar melkvee. Degenen zijn het nu die ervoor zorgen dat er nu weer iets nieuws van een jongveegetal uitkomt. Sommige moeten blijkbaar in toom gehouden worden. Ikke, ikke en de rest kan stikken wordt het nu wel zo onderhand. De gezinsbedrijven gaan zo langzamerhand stilletjes het onderspit delven.

 • astronaut

  Het was toch ook juist lto die het fosfaatplafond heeft ingesteld.Ze hadden ook kunnen kiezen voor niet meer koeien dan begin supperheffing dan hadden er 500000 extra bijgekund.

 • massan

  Nog even opfrissen: het fosfaat is niet het probleem. Het gedeelte wat we niet in Nederland kunnen gebruiken wordt netjes naar landen geëxporteerd welke blij zijn met deze fosfaten.
  Het probleem is de afspraken welke in Brussel zijn gemaakt in verband met het fosfaatplafond. Men is vergeten af te spreken dat in de berekening deze geëxporteerde fosfaten moeten worden meegenomen.
  Het is voor Van Dam blijkbaar niet mogelijk om dit probleem op 'papier' op te lossen in Brussel. Zover ik heb begrepen, heeft hij hier totaal geen moeite voor gedaan.

 • Zuperboer

  Johan het lijkt me tijd voor een artikel met daarin een messcherpe analyse van het huidige beleid. Ook de visie vanuit het Mesdagfonds zou wel eens een andere kijk op de zaak kunnen geven. Graag een wetenschappelijke draai aan het verhaal en de Libelle-journalistiek achter je laten. #Geesje Rotgers#VFocus. Het kan toch niet zo zijn dat de melkveehouderij in NL opgeofferd moet worden aan de Heilige Koe en Schiphol. Of is dat de realiteit?

 • jeannettedekker1

  Ook ik zou BOERDERIJ willen vragen zich eens te verdiepen in de zienswijze van verschillende melkveebedrijven,en vooral eens rvo door te zagen waarom het daar na bijna twee jaar nog zo'n chaos is. Ik heb al 30 keer gebeld en gemaild maar nog steeds staan mijn dieren op zuivel nl niet goed geregistreerd zelfs mijn actuele GVE kloppen niet terwijl in het I&Rsysteem wel alles correct staat.

 • deB.

  Precies, daar zou boerderij zich eens aan moeten wagen, rvo aanpakken.

  Hier ook op zuivel.nl niet op orde!! bellen mailen, bellen mailen, en het balletje maar weg schuiven naar een andere partij.

  Ik ben er kotsmisselijk van!!

  Dat is de realiteit....heilige koe, schiphol en al die andere troep!
  nu pakken ze ons met fosfaat, om straks met nieuwe derogatie ons op stikstof te pakken bv 200kg vastzetten!!! waar iedere normale melkveehouder mee zit qua mestafvoer! geen fosfaat maar stikstof leidend

  Dus we worden 2 keer gepakt let op

 • Bennie Stevelink

  Verschillende reageerders halen twee dingen door elkaar: omvang van de veestapel en mestaanwendingsnorm.

  Bij de fosfaatrechten en het huidige fosfaatreductieplan gaat het uitsluitend om de omvang van de veestapel. Er wordt gewezen naar mestoverschot maar in werkelijkheid gaat het om veel meer zaken. Het gaat ook om stikstofemissie en vooral om leefbaarheid van het platteland. Mestplaatsingsruimte, waterkwaliteit, mestverwerking of export zijn hierbij niet van belang.

  Bij de aanwendingsnorm gaat het om waterkwaliteit. Dit blijkt zeer discutabel en moet alleen daarom al kritisch tegen het licht worden gehouden. Vooral op grasland kan volgens mij veel meer dierlijke mest aangewend worden, vooral als de uitrijtijd wordt vervroegt. De aanwendingsnorm heeft vooral invloed op de hoeveelheid mest die afgevoerd moet worden. Voor het aantal koeien wat je mag houden heeft het geen invloed.

 • jeannettedekker1

  Als Nederland minder dieren wil dan moet Nederland die kosten ook dragen en niet een klein aantal blijvende boeren. Wij moeten gelijke kansen met onze Europese collega's.

 • alco1

  Als boeren al dingen door elkaar halen.
  Wat moeten burgers dan wel!

 • driepint

  Benny, ik denk dat iedereen de werkelijke agenda weet van EZ. Het is de taak van de belangenbehartiging om dat niet te tolereren. Zij laten zich echter gijzelen door datgene dat in jouw derde alinea staat. Dat de reaguurders hier de zaak door elkaar halen is in dat opzicht logisch. Je vermaning moet je niet naar ons richten, maar in de richting van de belangenbehartiging, die onze belangen verkwanselen voor spiegeltjes en kraaltjes.

 • astronaut

  Precies fosfaat regeling is een quotum van nu blijkt alleen melkoeien dus hoeveelheid melk .iets wat lto jaren lang gelobbyd heeft om het eraf te krijgen hoe dom kun je zijn.

 • deB.


  Op deze manier doorgaan, en er blijft weinig over!

  De jaren die geweest zijn, houdt niemand vol, melkprijs moet aantal jaar richting de 40 wil men bij blijven... je mag het niet zeggen lijkt het

 • koestal

  Wie heeft de sterkste schouders ? Ik neem een advocaat,ik heb toch een rechtsbijstandverzekering !

 • missis

  Als de last op steeds minder schouders komt kunnen wij ook gaan procederen wegens onevenredige verdeling. De advocatuur spint er garen bij...........

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.