Expertblog

2 reacties

‘Braziliaans vleesschandaal biedt kansen voor EU’

Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) informeerde de EU-landbouwcommissie onlangs over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het Braziliaanse vleesfraudeschandaal.

Daarmee probeert hij een forse daling van de vleesconsumptie in Europa te voorkomen en de twijfels van Europarlementariërs over het controlesysteem op geïmporteerd voedsel weg te nemen. Maar die verdedigende houding is volkomen onterecht en lijkt averechts uit te pakken.
Het zijn de Brazilianen geweest die bedorven vlees naar Europa hebben geëxporteerd, niet andersom. Uit het verslag van de Eurocommissaris blijkt ook dat er op 17 maart onmiddellijk is ingegrepen toen duidelijk werd dat er in Brazilië op grote schaal met rund- en pluimveevlees gesjoemeld was. Ook is er volgens het verslag volop afstemming geweest tussen de hoogste veterinaire EU-functionarissen om te komen tot een gezamenlijke Europese aanpak.

Waar voorheen 20% van het geïmporteerde varkensvlees en 50% van het pluimveevlees fysiek werd gecontroleerd, volgden eind maart 100%-controles. Ook werd afgesproken om zeker 20% van de producten te onderwerpen aan microbiële checks. Dit wil overigens niet zeggen dat de controles tot eind maart niet effectief waren. Zo werden er tussen begin 2016 en 31 maart 2017 192 salmonellabesmettingen geconstateerd. Daarvan bleken 116 besmettingen afkomstig uit de EU en 46 uit Brazilië.

Cruciale vragen nog onbeantwoord

Ondanks de positieve signalen uit het verslag, blijven sommige cruciale vragen toch onbeantwoord: Waarom zijn er niet eerder versterkte maatregelen genomen? Waarom moest de onthulling van vleesfraudeschandaal door de Europese Commissie uit de media vernomen worden? Het zijn terechte vragen die ook door mij gesteld zijn in het Parlement, maar wel vragen die veel twijfel zaaien. Die twijfel is nadelig voor de vleessector.

‘Waarom moest de onthulling van vleesfraudeschandaal door de Europese Commissie uit de media vernomen worden?’

We mogen het niet laten gebeuren dat door grove nalatigheid in een land aan de andere kant van de Atlantische oceaan, onze veehouders daarvan de gevolgen gaan ondervinden. We moeten juist die kansen grijpen die er nu liggen. Zo weigert Brazilië al jaren om Europees vlees toe te laten, terwijl de Brazilianen zelf ieder jaar voor € 12 miljard aan vlees naar Europa exporteren. Het is juist nu het moment om de hoge kwaliteit te benadrukken van onze producten om zo toegang te krijgen tot de Braziliaanse markt. Die formule is eerder een succes gebleken in China met onze melkpoeder.

‘Het is juist nu het moment om de hoge kwaliteit te benadrukken van onze producten om zo toegang te krijgen tot de Braziliaanse markt’

Het is van het grootste belang voor de toekomst van onze land- en tuinbouwsector dat we problemen elders in de wereld, gaan zien als kansen. In plaats van voortdurend te spreken over bedreigingen, moeten we de hoge kwaliteit en veiligheid van onze Europese producten onderstrepen. Zo is een Braziliaans kalfslapje in geen honderd jaar te vergelijken met een Nederlands kalfslapje. Dat snapt ook de Braziliaanse consument, zeker na het vleesschandaal, maar al te goed.

Laatste reacties

  • koestal

    Deze week weer in de aanbieding, Zuid- Amerikaanse biefstuk.!

  • WGeverink

    Natuurlijk mogen we niet vergeten dat er in Europa ook een rijk verleden en een onbekend heden is in het gesjoemel met vlees... Van vlees uit bv Roemenie weten jullie waarschijnlijk nog minder dan van vlees uit brasil. Als er bedorven vlees op transport wordt gezet weet je van tevoren dat je dagen als vlees exporteur zijn geteld. Ik vraag me daarom af of container koelunits aan boord tijdelijk hebben stilgestaan?

Of registreer je om te kunnen reageren.