22 reacties

‘Behoud derogatie van belang voor natuur en landschap’

Als de derogatie vervalt, heeft dat niet alleen grote gevolgen voor de landbouw, maar ook voor water, natuur, milieu en landschap. Dit stellen Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu en Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland.

Zij roepen het kabinet op om nu al een strategie te bedenken om deze negatieve effecten te ondervangen, mocht de derogatie vervallen.

Sinds het vervallen van het melkquotum in 2015 produceren veel Nederlandse boeren flink meer melk, waardoor ook het mestoverschot en de methaanuitstoot zijn toegenomen. Dat heeft negatieve effecten voor het milieu en voor de leefomgeving van mensen. De uitstoot van fosfaat overschrijdt zelfs het Europees overeengekomen plafond. Als Nederland de uitstoot van fosfaat niet weet terug te brengen, kan de eerder door de EU toegekende derogatie, waarmee boeren meer mest mogen uitrijden, vervallen. Dit zou betekenen dat de sector als geheel flink zal moeten krimpen. Vooral grondgebonden bedrijven zullen hiervan de dupe zijn.

Zij moeten kiezen: meer land, minder dieren of mestafvoer waardoor ze niet meer grondgebonden zijn.

Boeren wachten af door rechtszaken

De derogatie moeten we voorlopig dus behouden. Dat kan alleen als het fosfaatproductieplafond dit jaar gehaald wordt. Het fosfaatreductieplan heeft als doel de uitstoot van fosfaat met 8,2 miljoen kilo te verlagen in 2017 zodat weer aan de norm wordt voldaan. Niet iedereen in de sector, maar ook in de politiek, was hier enthousiast over. De uitzondering voor grondgebonden bedrijven, zoals die wel is geregeld in het fosfaatrechtenstelsel dat in 2018 ingaat, is hierin bijvoorbeeld niet opgenomen. Verschillende boeren vonden dat zij in een onredelijke mate kosten moesten maken of dat zij onevenredig werden benadeeld door het plan, aangezien zij bij moeten dragen aan de oplossing van een probleem dat ze niet hebben veroorzaakt. De rechter heeft nu enkele tientallen boeren hierin in het gelijk gesteld. Honderden overwegen een aanvullende rechtszaak te starten. Zij zullen allemaal afwachten en dus nog geen melkvee afvoeren.

Als Nederland de derogatie verliest, betekent dat dat de melkveesector flink zal moeten krimpen. Foto: Joris Telders
Als Nederland de derogatie verliest, betekent dat dat de melkveesector flink zal moeten krimpen. Foto: Joris Telders

Stoppersregeling haalt fosfaatdoel niet

Eind april werd ook nog bekend dat de stoppersregeling haar fosfaatdoel niet haalt: deze leidt maar tot 1,5 miljoen kilo reductie in plaats van de geplande 2,5 miljoen kilo reductie. De kans dat de benodigde reductie van 8,2 miljoen kilo fosfaat in 2017 wordt gehaald, wordt daarmee steeds kleiner en daarmee dus ook de kans op behoud van de derogatie. Als de derogatie vervalt, vervalt ook het stelsel van fosfaatrechten zoals dat net deze week in de senaat besproken wordt.

Geen derogatie betekent accuut probleem

Als de derogatie vervalt, is er een acuut probleem omdat minder mest kan worden uitgereden en meer moet worden verwerkt. Dit jaagt vooral grondgebonden boeren ineens op kosten. Zonder derogatie zal weiland worden omgezet in akkerland, wat leidt tot meer methaanuitstoot. Boeren zullen weer grasland gaan scheuren. Mest wordt afgevoerd, wat leidt tot extra CO2-uitstoot vanwege het vervoer. Grasland dreigt te verdwijnen en daarmee ook de weidevogels en het landschap.

‘Kabinet: anticipeer op wegvallen derogatie’

Wij roepen daarom het komende kabinet op te anticiperen op het wegvallen van de derogatie.

Met het vervallen van de derogatie zouden met name de boeren met koeien in de wei geraakt worden en mogelijk verdwijnen. Met hen een waardevol landschap. Laat de sector daarom zelf de verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een reddingsplan om alsnog het fosfaatplafond te halen. Laat ze daarbij vooral de grondgebonden bedrijven ontzien en zelf de kosten dragen. Zorg er in de tussentijd voor dat, mocht het niet lukken en de derogatie verdwijnt, er beleid wordt ontwikkeld om het bestaande areaal aan grasland en de weidevogels te behouden.

Dit artikel is mede geschreven door Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland.

Laatste reacties

 • yongone

  fosfaat plafond redding = redding natuur ????

 • alco1

  Kan er nu niemand een hoger plafond eisen?

 • landboer

  schiet je niks mee op alco, er zijn nog meer plafonds.

 • Bennie Stevelink

  Milieudefensie zet alles op alles om de derogatie te laten verdwijnen, Natuur & Milieu wil het juist behouden omdat verlies schadelijk is voor het milieu.......

 • alphons1

  snap het wel. maar ze willen nie toegeven da ze fout zitten. maar willen toch de natuur beschermen. bij vervallen derogatie moet er meer kunstmest gebruikt worden. meeste kunstmesten zijn zouten. da vernietigd bodemleven. en die houden alles vast in de bodem geen uitspoeling. dus beter waterkwaliteit is beter milieu

 • gerben5

  Goed lezen bennie, ze zijn niet voor derogatie, maar roepen het kabinet op te anticiperen op het verlies van derogatie

 • koestal

  Als de derogatie vervalt zijn er alleen maar verliezers,maar als de derogatie blijft zijn er ook verliezers

 • farmerbn

  Toch wel slimme jongens daar bij het NL ministerie. Eerst derogatie geven met de verplichting van 80% grasland en dan later de derogatie afpakken en de grasverplichting houden.

 • Bennie Stevelink

  Bij eerdere discussie heb ik al aangegeven dat bij verlies van derogatie maatregelen genomen zullen worden om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Een begrenzing van het percentage mais is de meest waarschijnlijke. Ook boeren die momenteel met volledige maisteelt werken en denken geen belang te hebben bij derogatie zullen daar mee te maken kunnen krijgen.

 • farmerbn

  Je kunt moeilijk een boer verplichten gras te zaaien. Grasland verplicht grasland laten is juridisch simpeler. Zeker als je al meer dan 5 jaar bij de premie-aanvraag gras hebt ingevuld.

 • alco1

  Er is maar één oplossing voor alles.
  De gedateerde plafonds met Brussel te bespreken.
  Wij met het LTO voorop, lopen al voor de fanfare aan om de weg te plaveien voor de anti's.
  Wij laten ons alles maar gezeggen.
  bv Groen Links krijgt stemmen door emotie door de klimaat verandering in het verkiezing programma op te nemen.
  Echter alleen de landbouw krijgt de schuld toe geschoven, waarvan het aandeel maar miniem is.
  Als ze er echt wat aan willen doen moeten ze eens durven voor de bouw van uitbreiding van vliegvelden te gaan liggen of tegen al die extra vliegtuigen zijn die al die Ajax supporters voor anderhalf uur naar Stockholm heen en weer vliegen.
  En niemand uit onze belangen behartiging hoor je wat tegen zeggen.

 • farmerbn

  Zoals al eerder geschreven is alles politiek en NL is daar niet goed in. Je kunt alles halen in Brussel maar dan moet je ook eens iets geven. NL wil niks geven aan zijn eigen landbouw. Daarnaast willen de overige EU landen sommige zaken ook niet aan NL geven omdat NL zo arrogant is. Arrogantie en met het irritante vingertje altijd naar de anderen wijzen werkt niet. EU landen gunnen NL best wel iets maar dat moet dan van twee kanten komen maar dan is NL niet thuis. Jammer dat de boeren dit gelag moeten betalen. Ze zijn duidelijk het pispaaltje in de huidige tijd.

 • DJ-D

  Ja alco1 zoist. Er moeten duizenden runderen "opgeruimd" worden en er moet perse 80% koeien in de wei. Omdat er doelstellingen zijn gemaakt.

  Maar een echt serieuze "duurzame" doelstelling is blijkbaar niet belangrijk of interesseert niemand iets. Misschien het LTO? Zie hieronder

  <>

 • Zuperboer

  @farmerbn; Nl zorgt jaarlijks voor een netto bijdrag aan de EU-kassa; Nl is vrijwel alle jaren geslaagd onder de 3% begrotingsnorm te blijven. Nl is een van de best presterende landen die het hele EU projekt mede in de been houdt. Me ducht, NL zou niet genoeg geven. Soms moet je ook duidelijk wezen wat je wil en waar je naar toe wil........Ondertussen demonstreren de Grieken en worden Italiaanse banken gestut. Maar al met al zal het bovenstaande wel weer uitdraaien op extra regelgeving voor de Nl's e boeren, die luisteren immers keer op keer zonder lawaai te maken en dat past de EU-kliek wel.

 • oorspronkelijk

  vernieuwend denken
  solidariteit
  maatschappelijk betrokken
  over je schaduw heen stappen
  mis ik dikwijls-karikatuur maken van je zelf lost niets op

 • DJ-D

  Precies @oors Je niet alles maar gezeggen moet het nieuwe denken worden. Betrek de maatschappij daarbij. De halve waarheden oftewel hele leugens moeten de wereld uit!

 • DJ-D

  <>

  Leg de rekening maar bij het pbl neer.

 • Gerardone

  Er word veel te veel met aannames gedacht zonder daar eerst de vraag gesteld word is het wel zo!
  Naar mijn mening eerst de vraag stellen wat wil we als boeren stand met veel werk een boterham verdienen of met weinig werk een boterham verdienen.
  Voor Nederland en Ambtenaren geld verdienen of voor jezelf .
  de vraag stellen heeft derogatie echt een bijdrage voor de landbouw/boerenstand of zijn er anderen die er veel baat bij hebben.
  de vraag stellen aan Fred Wouters of hij ons kan vertellen hoe de derogatie werkt en hoe derogatie tot stand is gekomen.
  Zorgen dat van de boerenstand, een systeem komt waar iedereen van de landbouw baat bij heeft, waar je een eerlijke prijs voor je product krijgt zonder bulkproductie, en let wel hier moet je niet de huidige organisatie's bij betrekken want die hebben ander doel dan de boeren, al doen ze dat anders laten over komen!

 • koestal

  Als het goed voor de Natuur is gaat het altijd door,dan hoef je je echt geen zorgen te maken !

 • koestal

  Goede opmerking van Geertje

 • koestal

  Al die vliegtuigen zijn zeker goed voor het milieu en de vogels,bij Schiphol worden de vogels weggejaagd,dag vogels. Maar de hoge heren mogen graag in een vliegtuig zitten en dat moet zo blijven,vinden ze.

 • koestal

  Ook al die melkauto,s die verschillende soorten melk ophalen en extra kilometers moeten maken zorgen ook voor extra Co2 uitstoot ,wat is dan nog duurzaam ?

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.