Expertblog

2 reactieslaatste update:11 apr 2017

‘Toekomst mest en derogatie: naar kringloop en waterkwaliteit’

Vorige week bezocht ik de Verontruste Melkveehouders Twente-Achterhoek. Het blijkt dat het fosfaatreductieplan voor veel leed zorgt.

In de media is nog onvoldoende duidelijk welk enorm leed het fosfaatreductieplan heeft voor melkveehouders en hun gezinnen. Vele melkveehouders moeten nu opeens stoppen door meerdere jaren van te late actie en zwalkend kabinetsbeleid. De kroonjuwelen van ons platteland en cultuurlandschap gaan ten onder. Rigoureuze maatregelen moeten nu worden genomen om weer te voldoen aan het tussen Nederland en de Commissie eerder overeengekomen fosfaatproductieplafond ter beperking van uitspoeling van dierlijke mest. Om de kostbare derogatie in 2017 en de onderhandelingen over 2018-‘21 te redden.

‘Vele melkveehouders moeten nu opeens stoppen door meerdere jaren van te late actie en zwalkend kabinetsbeleid’

In toekomstige onderhandelingen tussen kabinet, Nitraatcomité en Europese Commissie moet eindelijk gewerkt gaan worden aan echte verbetering van de waterkwaliteit en niet langer primair gestuurd worden op mestproductie, dus veestapelreductie. Het moet weer gaan om nitraatgehalte en schoner grond- en oppervlaktewater.

Nitraatrichtlijn en derogatiebeschikkingen knellen onnodig

De Nitraatrichtlijn en de derogatiebeschikkingen van de afgelopen decennia knellen onnodig, terwijl de Europese kringloopeconomie erdoor niet vooruit geholpen wordt. Mijn fractiegenote Gardini (EVP) heeft mineralenconcentraat opgenomen in haar rapport ter herziening van de EU-Meststoffenverordening. Daarnaast heb ik, als lid van de bevoegde Milieucommissie, het Europees Parlement en lidstaten opgeroepen de verouderde Nitraatrichtlijn open te breken: mineralenconcentraat en organische meststoffen met voldoende werkzaamheid moeten niet langer beperkt worden door de dierlijke mestgebruiksnorm van 170 kg N/ha, maar erkend als groene kunstmestvervanger! Mestverwerking biedt enorme kansen voor boer, bedrijf, bodem, water, klimaat en milieu.

‘Mestverwerking biedt enorme kansen voor boer, bedrijf, bodem, water, klimaat en milieu’

Met een alternatief systeem van precisiebemesting, watermetingen op perceel- en bedrijfsniveau en innovatieve technieken, zoals sensoren en drones, kunnen we de EU-waterdoelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water behalen in een toekomstig actieprogramma. Dan moeten we wel slim en krachtig samenwerken in Brussel: kabinet, Commissie, sectorale belangenhartiging én waterschappen (UvW). Nederland heeft gewoon recht op ruimhartige derogatie, want de waterkwaliteit is op vrijwel al onze derogatiebedrijven in orde.

‘Nederland heeft gewoon recht op ruimhartige derogatie, want de waterkwaliteit is op vrijwel al onze derogatiebedrijven in orde’

Want dat blijft gezien de reductie van onze veestapel het pijnlijkst: EU-landbouwgronden in het buitenland én de Nederlandse bodemgezondheid schrééuwen om ónze kostbare, organische, dierlijke meststoffen.

Laatste reacties

  • John*

    het zal toch allemaal wel weer zo gestuurd worden dat de veehouder blijft betalen. die mesteconomie is veel meer waard dan de gewenste kringloopeconomie..

  • Ftd dubbele agenda hier enigste doel Nederlandse politiek minder vee en meer natuur in neferland het middel is het doel geworfen en doel totaal uitt oog verloren voedsel genoeg in Nederland inkomsten uit export lijkt men in de toekomst wel zonder te kunnen

Of registreer je om te kunnen reageren.