Redactieblog

44 reacties

‘Leden FrieslandCampina vragen om marktbeheersing’

Een prima initiatief, noemt Hans de actie van leden van FrieslandCampina om vraag en aanbod van melk beter op elkaar af te stemmen. Onder aanvoering van lid en melkveehouder J. Verhulst wordt dit initiatief verder uitgewerkt.

“Een interessante aanpak”, vindt Hans.”Het is volkomen onzakelijk zoals FrieslandCampina nu opereert. Boeren melken maar door en FrieslandCampina ontvangt die eindeloze stroom melk. Deze verwerkt het zuivelconcern zelf of verkoopt de melk door met verlies. Dat zie je in het normale bedrijfsleven niet. Denk je dat een bierfabrikant zo veel grondstoffen laat komen en verwerkt en vervolgens het bier met verlies wegwerkt, omdat er te weinig afzet voor is? Vergeet het maar. Hij kijkt eerst hoeveel bier hij kan verkopen en op basis daarvan koopt hij in.”

‘FrieslandCampina verkoopt de melk door met verlies. Dat zie je in het normale bedrijfsleven niet.’

“Je vergeet dat FrieslandCampina een coöperatie is”, zegt Hanna. “Die heeft in de statuten staan dat ze alle melk van de leden moet verwerken. Samenwerken om een hogere prijs te bedingen. En dan geldt: gelijke monniken, gelijke kappen.”

“Als je de leden van FrieslandCampina vergelijkt met monniken zit je fout”, betoogt Hans. “De leden zijn lang niet allemaal meer gelijk en die monniken hebben verschillende kappen met verschillende bedrijven en belangen. Daarop moet je in een moderne coöperatie je beleid afstemmen.”

Ik denk dat Hans – en dus ook collega Verhulst – gelijk heeft. Nu de overheid de handen steeds meer aftrekt van het veehouderijbeleid, moeten we zelf de regie in handen nemen. In de coöperatie.

‘Nu de overheid de handen steeds meer aftrekt van het veehouderijbeleid, moeten we zelf de regie in handen nemen. In de coöperatie.’

Die zal dan anders moeten gaan denken. Niet meer de aanvoer als uitgangspunt, maar de mogelijkheden in de markt. Dat betekent regulering van de aanvoer. Meer vraag van producten, die waarde creëren, leidt dan tot de aanvoer van meer melk. Andersom tot minder. Daarvoor zullen systemen moeten worden bedacht. Je kunt denken aan A- en B-melk. Maar ook aan quotering door de fabriek. Elke drie maanden krijgt de veehouder bijvoorbeeld een quotum toegewezen. Dat vraagt flexibiliteit van hem. Daaraan zullen we moeten wennen.

Dat kan. Zeker is dat we nooit zullen wennen aan een voortdurende te lage melkprijs.

Laatste reacties

 • buitenok

  heel goed idee maar wel Europees regelen

 • oorspronkelijk

  boot vluchtelingen
  daar lijkt de sector op
  2015 naar de vrijheid.
  met teveel op de boot
  zinken of een aantal over boord gooien
  circulaire economie is zuinig op grondstoffen.(1op5 dierlijk eiwit)
  melk is verworden tot grondstof minder als voedsel(raffinage)
  als met fossiele brandstof-alternatieven zijn in aantocht

 • pinkeltje

  Kortom, invoeren van een quotering. Moeilijker is het niet. Maar dat zal wel onbespreekbaar zijn.

 • schooteind1

  Een fosfaat kwotum EN een fabriekskwotum....het moet toch niet gekker worden. Bovendien zou dit in strijd zijn met haar eigen statuten, en ik heb Piet Boer niet 1 keer maar wel 10 keer horen zeggen dat FrieslandCampina alle aangeboden ledenmelk gaat verwerken. Met het komende fosfaatrechtenstelsel wordt de melkproduktie voldoende beheerst.

 • hansvanbergen

  Is weer geroep van NMV/DDB. Veel teveel aandacht voor een clubje met amper een paar honderd leden. Ik heb ook en keer een kaartje ervan ingevuld en ze hebben me meteen lid gemaakt. Al 10 x afgemeld nog nooit contributie betaald en toch laten ze je lid zijn. Paar x per jaar zijn er 2 bijeenkomsten in NL. Uit de vergaderstukken blijkt dat er altijd ruzie in het bestuur is en dat er altijd bestuursplaatsen vacant zijn

 • hansvanbergen

  Maar als Campina boeren graag minder melk willen leveren hebben ze mijn support :)

 • Trot

  meer voor minder nu dan misschien minder voor meer

 • oorspronkelijk

  wie en wat is Ot enSien
  verwijten om nostalgie te prefereren
  oude economie meer van het zelfde voor de lager wordende prijs.
  vergeten wordt dat beloning basis voor economie is
  flex zzp allemaal nu of in de toekomst minder bestedingen
  anticonceptie/kleinere gezinnen/ruimere generatie jaren/vergrijzing/bevolkingskrimp bemoeilijken ook de afzet op de thuismarkt
  de wederopbouw welvaart boost na 1945 liggen achter ons
  niet voor of tegen maar open mind discussie

 • Bennie Stevelink

  Verhulst en Vergaderboer slaan allebei de plank mis. Ze denken beiden dat we door aanvoerbeperking de garantieprijs kunnen verhogen. Dat zal nooit lukken. We kunnen met aanvoerbeperking alleen de prestatietoeslag verhogen.
  Verhoging van de winst (=prestatietoeslag) door aanvoerbeperking was men eerdere jaren bij Frieslandfoods ook al mee bezig. Recalcitrante boeren die wegwilden naar DOC werden niet tegengehouden maar juist aangemoedigd.

  @Hans van Bergen, dat in de gelederen van de NMV/ DDB altijd ruzie is verbaast mij niets. De NMV en DDB zijn in het verleden opgericht door boeren die niet kunnen verdragen dat bij de coöperatie andere boeren in het bestuur zitten dan henzelf. Ieder lid van de NMV en DDB droomt er van alleenheerser, dictator en tiran bij de coöperatie te zijn. Omdat ze allemaal alleenheerser, dictator en tiran willen zijn verdragen ze ook binnen hun eigen vereniging elkaar niet. Er is dus altijd ruzie.

 • pinkeltje

  Van krimp van de bevolking nog weinig gemerkt. Komende jaren er nog een paar miljard mensen bij. En ook NL is nog steeds geen krimpregio. Nog dagelijks landbouwgrond naar woningbouw.

 • driepint

  Een kleine nuance op dit artikel. 180 leden hebben hun handtekening gezet, dat is ocharme 1,5% vh ledenaantal. Dat RFC hier zoveel gewicht aanhangt is natuurlijk volledig idioot

 • alco1

  Verhulst en vergaderboer zien nog de voorgeschotelde rode blokjes op de leden vergadering nog voor zich.
  De laatste liters werd verlies op geleden.
  Echter was dat een moment opname van de laatste jaren, toen de handel ook helemaal dood lag.
  Dit werd de boeren expres voor gehouden om de standstill te vergoelijken.
  Met A en B melk is dit niet op te vangen.

 • John*

  melkveehouder = voer omzetten in melk

  melkfabriek = boerderij melk omzetten in melkproducten.

  voor de fabrieken is hoe meer hoe beter, de kosten worden over meer product verdeeld. Die vlieger gaat op zolang het markteffect verrekend kan worden bij de inkoop.

  Maar als je als sector na gaat denken hoe je hoop kuilvoer en silo krachtvoer het best kan verwaarden wil je juist dat er alleen maar goed betaalde producten van gemaakt worden. Die belangen botsen wel is..

 • a van Gerwen

  Ik moet het nog zien of we de komende jaren het huidige landelijke produktieniveau vasthouden. Met alle regelgeving van nu en wat er nog op ons afkomt, kan ik niet anders concluderen dat de totale landelijke produktiekapciteit onder druk komt te staan, zeker als we aan alle maatschappelijke wensen moeten voldoen, zoals beweiding, natuurinclusive landbouw en wat nog meer. Het kan niet anders dan dat FC dat ook gaat voelen in minder ledenmelk.

 • Mfb

  FrieslandCampina roept dit om een hogere winst te kunnen realiseren. Ze vergeet echter dat de leden ook bedrijven hebben die winst moeten kunnen maken en moeten groeien om hun kosten te kunnen blijven betalen.
  De uitdaging aan de executive board om de melk die ze van ons als leden krijgen tegen de hoogst mogelijke prijs te verwaarden. Als dat elk jaar wat meer is en dan een jaar wat minder moeten ze dan maar op de koop toe nemen. Dit andersom draaien is niet waar de cooperatie voor is opgericht.

 • farmerbn

  Eens met A de V. Binnen 10-15 jaar heeft FC een tekort aan ledenmelk. Kan ook best al eerder zijn. Er wordt de komende jaren niet genoeg verdient om de productie én de productiefactoren (land, arbeid en gebouwen) te verdubbelen.

 • Attie

  Mooi plan, vooral voor de andere verwerkers. Bennie, is het zo erg met NMV, das nie niks nie.

 • mtseshuis

  Tjongejonge @HansvanBergen en Bennie Stevelink wat slaan jullie de plank mis zeg! Als er ergens van tevoren al voorspeld was dat dit zou gaan gebeuren was het wel bij de NMV en DDB! Van een paar 100 leden en altijd ruzie is mij niks bekend.... Nee kijk dan maar eens naar dat schitterende LTO met z'n vooruitziende blik waar we momenteel elke dag de krakend zure appels van eten mogen...
  Ja, de sector wil van het quotum af, jaja onbeperkt melken want er komt een mega grote vraag naar zuivel, we mogen de boot niet missen!!!
  Ja, LTO zou even regelen dat het fosfaatplafond niet overschreden zou worden via de diverse mogelijkheden, maar nee nee geen dierrechten, nee daar gaan we kapot aan! Nou, het is duidelijk toch of niet? Wat een faalbeleid, ik zou me doodschamen als ik daar lid van was!
  Ik durf te wedden dat het gros van de boeren graag dierrechten gehad had, zeker het merendeel van de LTO leden!

 • WGeverink

  Het afschaffen van het quotum is idd het fiasco geworden dat DDB NMV en verschillenden onder ons inclusief ondergetekende al voorspelden. Hoewel er geen archief meer is kun je gewoon "goegelen" op bijvoorbeeld (melkquotum boerderij.nl) en dergelijke, en kunnen de mensen hierboven bij de verschillende artikelen hun eigen reakties terug lezen... Ik kan me nog herinneren dat vergaderboer zo blij was als een kind dat het quotum er af ging.

 • Attie

  WGeverink,denk dat vergaderboer er nog blij om is dat het quotum eraf ging.Maar heeft zijn bedrijf er klaar voor gemaakt, niks mis mee hebben er meer gedaan.En wil nu ietsje te graag quotum terug.

 • hrkanger

  Waarom kan een fronterra we een 300% meer vermarkten in 30 jaar tijd en een FÇ niet. Of kunnen ze het niet vermarkt krijgen wat een ander wel kan.
  Omdat ze teveel met regelgeving bezig zijn en minder met hun producten..
  Het blijf gewoon schoenmaker blijf bij je leest.
  Ander wordt je vanzelf overname kandidaat voor Arla

 • Bennie Stevelink

  @hrkanger, FC kan wel 600% meer vermarkten in dertig jaar tijd als ze dezelfde melkprijs zouden betalen als Fonterra. Zou u tevreden zijn met een Fonterra melkprijs?

  De leden van FC willen een Cono melkprijs. Cono kan op basis van hun melkprijs niet meer dan 300 miljoen liter vermarkten. FC moet dus 10 miljard liter vermarkten tegen een prijs waarbij Cono niet verder komt dan 300 miljoen liter.

 • 0064376

  Ik heb sterke indruk dat vergaderboer dit stukje bedacht heeft onder druk van FC. Wat ik zeer verwerpelijk zou vinden.

 • ricooo12

  frieslandcampina marktbeheersing is zinloos, maakt het gunstig voor concurrenten schiet je niks mee op.

 • jorn

  FC heeft in 2016 slechts 1,5 % meer verwerkt dan 2015 dit is incl . 12 dagen engro,
  en dan maar doen alsof ze hard werken

 • WGeverink

  @ricooo12. De onrendabele liters kun je beter door de concurenten laten melken en verwerken.

 • mr X

  Vergaderboer heeft gelijk. Zowel melk-, varkens- als pluimveehouders produceren voor het vaderland weg. Zonder zich te realiseren of het allemaal wel voor een goede prijs kan worden afgezet. Dit kan niet, en heeft nooit gekund. Als niemand de regie gaat voeren dan moet de bank dit maar gaan doen. Is mijn mening. Degene die betaalt bepaald. Realiseren zich veehouders dit? Het geld moet immers terugbetaald worden. Keiharde realiteit

 • Wesseling76

  je word die FC toch echt zat met de bemoeienissen. Laat melken wie melken wil en laat stoppen die zegt hier het niet voor te willen doen. nu krijgen we alleen maar regels regels en nog meer regels. iets wat heel veel tijd en negatieve energie kost.
  in bijna elke branche is vrije markt. waarom moet bij de melkveehouders weer overal een regeltje voor komen. je ziet toch van zelf wat de markt vraagt. En laat een melkveehouder zelf beslissen hoe hij daar mee omgaat.

 • Tuig

  Melkveehouders en vrije markt?? Hangen van subsidie in elkaar.

 • alco1

  Laten we even iets recht zetten.
  De NMV en DDB waarschuwden dat door afschaffing van het melkquotum de melkprijs drastisch zou dalen.
  Daar hebben velen en ik ook van gezegd dat de melk die Nederland meer zou produceren niets aan de melkprijs zou veranderen. Deze wordt gemaakt op de wereldmarkt.
  Hoe komt het anders dat we nu 10 cent meer beuren?
  Nergens werd over fosfaatplafond e.d. gerept, want als we dat geweten hadden.

 • erikvgrinsven

  markbeheersing!! als dit ook al een beperkende factor wordt , is heel de ondernemersvrijheid weg. Er zijn al zoveel beperkende factoren. laten we a.u.b niet nog meer in het leven roepen. Gevaar is ook dat dit ook geld gaat kosten. Grote kans dat dit leid tot één of ander recht dat je van een stoppende over kan kopen. Dan zet je echt alles stil. eerst fosfaatrechten kopen, melkleveringsrecht en dan nog bouwen. dat gaat het em niet worden.

 • Bennie Stevelink

  @Erik van Grinsven, dat ben ik met jou eens: fosfaatrechten, en anders dierrechten geven al genoeg begrenzing. Het is zinloos daar nog weer een andere begrenzing vanuit de zuivelcoöperatie boven bij op te zetten.

 • eg wel

  @ Bennie,
  Wat je schrijft (12:01)slaat nergens op. Ik heb nog nooit van een ruzie binnen NMV/DDB gehoord.
  Alleenheerser, dictator, tiran, wat een grote woorden, dat je alle zin en onzin van Lto/Nzo verdedigt is nog tot daar aan toe, nu betwijfel ik of er tussen jou oren iets mis is. In ieder geval een beperkte eenzijdig inzicht en weinig realisme.

 • landboer

  Verbazend hoe sommigen omdraaien als een blad aan de boom ,Hans nog wel ,samen met pa er over eens dat marktbeheersing beter is... Idd Geverink en Eshuis!
  Alco ,heb je wel eens een vergadering bijgewoond van de NMV? Nee ? Geen wonder dat je nooit van een fosfaatplafond gehoord had ,daar werd er nl WEL voor gewaarschuwd! (al nam ik dat toen ook met een korreltje zout)

 • kenmvdwind

  Wat een gebazel van Hans van Bergen!! Alsof ie er bij geweest is, nee wees maar trots op de puinhoop van LTO.
  Volhouden hoor, dat NMV en DDB niet voor deze ellende gewaarschuwd heeft, maar nu zelfs vergaderboer die voor marktregulering is!
  Hij was zo blij dat het quotum er af ging en het was zo waardeloos, die marktregulering die NMV en DDB voorstelde!

 • eg wel

  @ Hans,
  Als je om wat voor reden dan ook nergens lid van bent, kun je je beter stil houden.

 • Noordam2

  De FC had ruim voor het afschaffen van het quotum al piket palen moeten slaan. het had heel wat ellende voorkomen. dat sommige boeren dat een ongewenste ingreep vinden is erg kortzichtig. Het had een toegestaan instrument geweest. Onze afnemers maken toch ook afspraken?

 • Albert Albers

  FC moet maar wat beter zijn best doen om de melk tot waarde te brengen, ze kiezen op deze manier voor de makkelijke manier. Ze hebben 20 jaar lang overnames gedaan, wat ons bakken met geld heeft gekost, om een sterke marktpositie te verwerven en nu willen ze de markt uit handen geven aan de concurrent? Daarnaast zou een nieuw quotum o.i.d. de grote groeiers nog eens extra belonen en de bedrijven die aan de groei niet bijgedragen hebben benadelen en misschien wel de nek omdraaien. Wat is er trouwens mis met de huidige melkprijs? Bedrijven die voor deze prijs niet kunnen melken, moeten zich maar eens achter de oren krabben of ze misschien niet verkeerde beslissingen hebben gemaakt in het verleden.

 • hansvanbergen

  @Eg Wel ik ben al jaren voorzitter van de belangenvereniging Hans van Bergen Vooruit.

 • hansvanbergen

  Nmv/DDB die een hogere melkprijs eisen van de melkfabrieken die in meer dan 90% cooperaties zijn die......................................dus deels van jezelf zijn je eist dus meer geld van jezelf. Demonstreren voor je eigen melkfabriek en die lastig vallen. Demonstreren waarbij een plastic koe opgehangen worden? Daarbij zijn er bij de demonstratie 7 leden aanwezig en 14 journalisten en de demonstratie duurt 17 minuten al met al. Demonstraties in Brussel zijn een paar dagen lang schreeuwen trekkerrijden en vooral heel veel bier drinken.

 • eg wel

  @ Hans,
  Een belangen vereniging voor jezelf, is wat gemakkelijker dan een belangen vereniging voor een sector, maar zegt veel over wie Hans van Bergen is. Een belangenvereniging afbranden waar je zelf geen lid van bent is wel erg gemakkelijk.

 • Bennie Stevelink

  @eg wel, "een belangenvereniging afbranden waar je zelf geen lid van bent is wel erg gemakkelijk".
  Nu begrijp ik waarom al die LTO-schoppers hier op de site, die zelf geen lid van LTO zijn, zo graag LTO schoppen: het is zo gemakkelijk!

 • eg wel

  @ Bennie,
  Wat jij Lto schoppers noemt zijn melkveehouders die met het beleid van de Lto te maken krijgen en daardoor in het meest extreme geval hun bedrijf naar de klo.... zien gaan. Ze hebben er juist voor gekozen om geen lid te zijn, wat overigens niet zeggen wil dat ze geen lid van een belangen org zijn.

 • eg wel

  Nou Hans hier nog iemand met een eigen belangenvereniging
  <>
  Zegt wel iets over de mentaliteit van Lto.

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.