Boerenblog

34 reacties

‘Koeien in de cloud’

Gebruik van big data kan helpen om straks 9 miljard mensen te voeden. Dat gaat leiden tot een andere manier van koeien insemineren en helpt ook tegen mastitis.

Terwijl de Nederlandse melkveehouderij in de ban is van het inkrimpen van de veestapel en de melkproductie, hebben in Afrika 20 miljoen mensen niets te eten of te weinig voedsel. De situatie is dezelfde als in de jaren tachtig, toen de superheffing werd ingevoerd en daar ook hongersnood heerste.

‘Interventievoorraden zouden ook hongerigen kunnen voeden’

Schrijnend is dat de EU interventievoorraden melkpoeder heeft liggen. Een deel daarvan zou aan de hongerende medemens uitgedeeld kunnen worden. Met name Nederland heeft altijd de mond vol over de rechten van de mens. Toegang tot gezond en voldoende voedsel behoort tot die mensenrechten. Natuurlijk kost uitdelen van interventievoorraden melkpoeder veel geld. Maar toen de banken en Griekenland gered moesten worden, toverde de EU ook zo maar honderden miljarden euro’s tevoorschijn. Daarnaast kan het het eigenbelang dienen. Want als de EU een deel van de interventievoorraad afstaat, zou dat de prijs van melkpoeder al zodanig kunnen doen stijgen dat de rest voor een hogere prijs verkocht kan worden en wordt er misschien nog wel winst gemaakt.

‘Natuurlijk kost uitdelen van interventievoorraden melkpoeder veel geld. Maar toen de banken en Griekenland gered moesten worden, toverde de EU ook zo maar honderden miljarden euro’s tevoorschijn.’

Met big data wereldvoedselproductie op hoger plan

Het voeden van de toekomstige 9 miljard aardbewoners was ook een thema op een studieclubavond waar CRV-topman Roald van Noort recentelijk sprak. Big data is een van de oplossingen om de wereldvoedselproductie op een hoger plan te brengen. Door informatie over de samenstelling van de melk, diergezondheid, kuiluitslagen en bijvoorbeeld het weer te combineren, kun je nieuwe informatie halen of aangeboden krijgen. CRV is daar heel druk mee. In het najaar komt er een datahub in de cloud waaruit u gratis kunt putten.

Veel vertrouwen in sensortechnologie

Verder is er veel vertrouwen in sensortechnologie. In de stal en de koeien komen overal sensoren die continu alles gaan monitoren en met conclusies komen. Robots staan dan klaar om te handelen. Van Noort is ervan overtuigd dat tussen nu en binnenkort er veel meer melkrobots komen. Er wordt gewerkt aan een inseminatierobot. Als de sensoren de koe geschikt achten en er vanuit de cloud informatie gehaald is, neemt de inseminatierobot zelf een rietje uit het stikstofvat en insemineert de koe. De stier is van tevoren al door de computer uitgezocht en besteld. Rietjes zult u niet meer per stuk maar per NVI moeten afrekenen. Voorlopig echter bevriest de robot door de lage temperatuur in het stikstofvat. Bij de pinken moet dan kennelijk nog gewoon een stier, want die komen niet in de melkrobot. Ik vraag me trouwens af of dit alles ethisch verantwoord is.

Ongevoelig voor uierontsteking veroorzakende bacteriën

Wat ik wel een interessante ontwikkeling vind, is dat koefamilies gevonden zijn die niet bevattelijk zijn voor bepaalde uierontsteking veroorzakende bacteriën. Dit betekent dat nog minder gebruik van antibiotica dichtbij is. Vandaar dat ik celgetal zo belangrijk vind bij een stier, ook het celgetal na 2 keer afkalven. Stieren die daarvoor gunstig scoren, zullen ongetwijfeld weerstand tegen mastitisbacteriën vererven.

‘Stieren die gunstig scoren voor celgetal, ook celgetal na 2 keer afkalven, zullen ongetwijfeld weerstand tegen mastitisbacteriën vererven.’

‘CRV is 2 keer zo duur als de concurrentie’

Wat ik mis in de CRV-toekomstvisie is het feit dat zij 2 keer zo duur zijn als de concurrentie. Daarvoor hoef je niet heel diep in de cloud te zoeken.

Laatste reacties

 • el

  Er is pas nog 30 millioen opgehaald door giro 555, daar kan veel melk poeder voor gekocht worden

 • WGeverink

  Om met overschotten acute hongersnood te lijf te gaan is niks op tegen. Wat er vaak gebeurd echter is dat men met gesubsidieerd dumpen van westerse overschotten de locale productie finaal doodconcureerd waardoor uiteindelijk weer hongersnood ontstaat. Bovendien denk ik niet dat het veel zin heeft om met hoge inputs van kapitaal en techniek voedsel te produceren voor mensen die geen cent te makken hebben.

 • el

  Er wordt al vijftig jaar geld en goederen ingezameld voor arme mensen Afrika,zal waarschijnlijk nooit anders worden . Rijstepap met melk is een feestmaaltijd voor deze mensen.

 • hansvanbergen

  Bij de vorige droogte zijnn 268.000 mensen omgekomen van de honger. In dit type landen is de helft van de populatie jonger dan 18 jaar. In sommige gebieden heeft het al 2 jaar niet meer geregend. Of is het oorlog. Of beide. Dat de lokale markt schade ondervind van voedsel uitdeling zal niet echt als een probleem ervaren worden. Dat was het in west NL ook niet toen de Engelsen en Amerikanen voedsel dropte in '45. Nooit gehoord dat de lokale middenstand daar tegen geprotesteerd heeft tenminste.

 • WGeverink

  Dat wordt bedoeld met acute hongersnood Hans. Er is geen voedsel en er is per direct hulp nodig. Niks op tegen. Waar ik moeite mee heb is het gesubsidieerd dumpen van bv varkens onderdelen in een land als Kameroen voor minder dan de kostprijs van de locale productie. Er is geen hongersnood maar een handelsovereenkomst die dik in het voordeel is van de rijke "handelspartners" waardoor het arme landen zo goed als onmogelijk gemaakt wordt om een poot aan de grond te krijgen en hun eigen welvaart op te krikken.

 • alco1

  Ze fokken zich daar het land uit.
  Er zou eens meer ingezet moeten over geboorte beperking.
  Maar ja. Geloof en oudedag verzorging staan hoog in het vaandel

 • koestal

  Nederlandse boeren menen dat ze de hongersnood uit de wereld halen,door grote en dure stallen te bouwen. Boeren zorg maar dat je zelf een goed leven heb . De hongersnood blijft er wel en niemand zal je dankbaar zijn

 • hansvanbergen

  @W Geverink dat is toch puur gelul. Nu is het ineens weer de schuld van de NL boer dat er armoede heerst in Afrika. Als je huis is in brand staat dan bel je de brandweer niet omdat de brandweer auto op diesel rijdt en er geen vrouwen bij het corps zitten en geen mensen met een emigratie achtergrond. Zelfde redenatie. Deze mensen hebben accuut hulp nodig en de landbouw is de brandweer die accuut kan leveren. Maar onze prijzen worden weer laag gehouden door deze mensen te laten crepeeren! Er varen regelmatig gigantische containerschepen halfleeg die kant op het is een kleine moeite om die te beladen met het hier vollop aanwezige voedsel.

 • hansvanbergen

  Hoeveel kinderen deze mensen krijgen daar hebben wij helemaal niets mee te maken.Daarbij zijn het reeds geboren individuen die gevoed dienen te worden!

 • Attie

  Goed plan 👍

 • WGeverink

  Ik heb mijn reacties nog eens nagelezen en vraag me af waar ik geschreven heb dat nederlandse boeren de oorzaak zijn van de honger in Afrika. Ik zal het nog een keer uit proberen te leggen @Hans. Voedsel uitdelen aan hongerige mensen = goed. Met hulp van exportsubsidie dumpen van voedsel door de rijke landen in arme landen waar geen honger heerst en die net hun infrastructuur van de grond proberen te krijgen werkt averechts. Westerse landen zijn niet erg serieus bezig met de problemen in de arme landen. Een oplossing zal nog een hele tijd op zich laten wachten maar het zou die landen al enorm helpen dat de westerse wereld ondertussen geen onderdeel is van het probleem.

 • hansvanbergen

  Met export subsidie dumpen in afrika? Je moet niet al die linkse leugens geloven. Klaver en Tieme willen alle boeren zo snel mogelijk kapot maken zodat zij hun droom kunnen realiseren heel NL 1 goot natuurgebied. En daarvoor fantaseren ze alles bijelkaar wat ze maar kunnen bedenken. Desnoods over de rug van uitgehongerde kinderen. En wat doet Jesse? Helemaal niks die zit op vrijdag al thuis! Boeren werken dan nog 3 dagen door. En volgende week is weer een half weekie voor hun.

 • Bennie Stevelink

  @Geverink, je slaat de plak mis. Al in de tweede helft van de jaren negentig is de EU begonnen met afbouw van de exportsubsidies. Dat leidde tot een steeds lagere melkprijs wat in 2004/2006 aanleiding was voor oprichting van de DDB.
  In 2006 is de laatste exportsubsidie afgeschaft. Vanaf die tijd zijn wij overgeleverd aan de wereldmarkt.

  In een andere discussie op deze site pleit jij voor het Canadese systeem van productiebeperking. Dat heeft alleen zin als we of de gehele export opgeven of weer exportsubsidies instellen.

  Als we over Afrika discusseren is het goed om te weten dat 80% van de export van ontwikkelingslanden naar de EU gaat. In de regel onder zeer gunstige condities. In het handelsverkeer is de EU tegenover ontwikkelingslanden een begunstiger in plaats van een benadeler.
  Hoeveel export van ontwikkelingslanden laat Canada toe onder gunstige voorwaarden?

 • agro1

  hongersnood is een schandalige manier van moedwillig verkeerd verdelen van overtolligheid. voedselschaarste bestaat niet. er is nog nooit in de geschiedenis relatief en absoluut zoveel voedselgrondstof op deze wereld geweest. een "carry-over stock" van 13 weken, dit is 25% van de jaarproductie/consumptie als structurele voorraad.

 • WGeverink

  Nou Bennie. Het Canadese systeem werkt prima voor Canada. Ik heb nooit een geheim gemaakt van hoe ik over het opheffen van de quotering dacht. Het Canadese systeem zou een goed startpunt geweest zijn en natuurlijk mag een ieder daar zijn eigen draai aan geven want geen systeem is perfect. Je vraagt hoe Europa er uit gezien zou hebben met productie regulering alla Canada. Goede vraag Bennie. De gemiddelde Nederlandse boer had een stuk meer eigen vermogen gehad, er had zich niemand vergallopeerd, de zondvloed aan regels was uitgebleven en jullie zouden een stuk minder stress gehad hebben. Ook was het speelveld met de rest van Europa een stuk vlakker geweest om een paar dingen te noemen.

 • WGeverink

  Als we over Afrika discussieren sta ik er van te kijken hoe weinig jullie weten over wat er in die handel gebeurd. In Nederland wordt vooral kippe borst gegeten. Wat denk je wat er gebeurd met de rest van de kip? Juist ja, die restjes concureren met oa de afrikaanse kip. Afrikaanse landen kunnen mischien onder gunstige voorwaarden exporteren naar de EU maar ze geven er ook dingen voor op. Zo mocht Kameroen bijvoorbeeld een import drempel zetten op kip imports. Maar dan mochten ze op varkensvlees geen drempel zetten. Dat hebben ze geweten want de Europese varkenspoten vlogen hun om de oren. Dat was nb een Nederlandse documentaire die helemaal heeft uitgezocht hoe die hele handel werkt. Lees eens Ghana: zo zie je maar waar vrijhandel toe kan leiden.

 • alco1

  Geverink.
  Als we hier geweten hadden dat het quotum vervangen zou worden door fosfaatrechten alleen voor Nederland. Dan was dit niet door gegaan.

 • WGeverink

  Dat bedoel ik alco.

 • hansvanbergen

  @ Wgeverink dat zijn allemaal vpro/vara docu's met andere woorden propaganda van de linkse kerk. Zij willen de boeren kapot maken want die passen niet in hun plan om heel NL in een natuurgebied om te toveren. En ze fantaseren er vrolijk op los. NL vee verbruikt al het water van de hele wereld. Heel NL is doodziek door alle veeziektes en fijnstof etc etc leugen op leugen op leugen. In afrika mag je auto's verkopen vleigtuigen wapentuig smartfones kleding medicijnen alles ales maar GEEEEN landbouwprodukten.

 • WGeverink

  Er staan ook talloze engelstalige artikelen en filmpjes op het internet @Hans. Natuurlijk moet je er doorheen filteren met welk doel deze zijn gemaakt. Feit is dat de handel van de rijke westerse landen met arme Afrikaanse landen vaak gevolgen heeft waar we liever niet mee geconfronteerd worden.

 • hansvanbergen

  In Canada heeft men gekozen voor alleen produceren voor binnenlandse markt. Dit is om gen ruzie met de VS te krijgen enerzijds en de angst voor het versneld leegstromen van het platteland anderzijds. Canada heeft al spookdorpen genoeg. Zie de hele situatie rondom Riks. Om dit te verantwoorden kun je het EU beleid veroordelen maar het heeft niks met dumpen te maken. Ik geloof niet in die linkse praatjes. Socialisme lijdt alleen maar tot honger en ellende. Dat heeft de geschiedenis ruimschoots uitgewezen.

 • WGeverink

  Het is iets gecompliseerder dan dat Hans. Google gewoon op history supply management dairy sector in Canada. Wat de leeg lopende dorpen betreft jammer maar het is niet te voorkomen. Gelukkig is in Saskatchewan heel veel industrie op het platte land gevestigd waardoor de leegloop wordt afgeremt. Wat populatie betreft is het aantal inwoners per vierkante kilometer in Saskatchewan met 2 nogal wat lager dan de 500 per vierkante kilometer in Brabant. De hoge bevolkingsdichtheid en een schrijnend tekort aan grond zorgt dat Brabantse boeren een nogal groot probleem hebben. Om te boeren verkies ik daarom Saskatchewan boven Brabant. Sommige mensen kunnen niet tegen de rust en de stilte en moeten drukte om zich heen hebben om te kunnen funktioneren. Brabant is in dat geval ideaal. Wat de situatie rond Riks is moet je me even uitleggen want ik ken Riks niet. Over dumpen van voedsel ben ik duidelijk geweest en ik denk dat de meeste mensen wel snappen wat ik bedoel en weten dat het geen "fake news" is.

 • hansvanbergen

  Riks is 1 van de deelnemers van 'Boer zoekt vrouw'en woont bij jouw in de provincie vlgs mij. Mensen die emigreeeren blijven hangen in de tijd dat ze vertrokken. In die tijd verspreide de linksche medemensch het beeld dat de EU het Afrikaanse platteland lapot maakte door voedseloverschotten daar te dumpen. Dat is allemaal al heel erg lang gelden als er al iets van waar was. Nu is Afrika een veel rijker continent met obesitas als nu al of binnenkort zijnde de belangrijkste doodsoorzaak.

 • hansvanbergen

  Tegenwoordig exporteerd Afrika veel verse groentes en bloemen maar ook vis naar de eu zoals we in bzv zagen. En als deze mensen bij ons melkpoeder kip of varkens vlees willen kopen dan mag dat gewoon.

 • WGeverink

  Onder welke steen heb jij gewoond al die jaren Hans. Voedsel dumpen is niet alleen iets van lang geleden maar is ook vandaag nog volop aan de gang. Kijk niet alleen naar wat de Afrikaanse landen mogen exporteren maar kijk ook even wat ze voor die export het land binnen moeten laten. Je hebt een computer, Trek je kop uit het zand en doe er wat mee zou ik zeggen.

 • WGeverink

  Toen ik vanochtend aan een auto aan het sleutelen was dacht ik aan jouw woorden over "blijven hangen in de tijd dat ze vertrokken". Als ik was blijven hangen in de tijd waarin ik ben vertrokken was ik nooit de monteur, electricien en bouwvakker houtbewerker etc geweest die ik nu ben. Ik had dan een erkend garagebedrijf (met een keurmerk) 800 Dollar betaald voor werkzaamheden die mij omdat ik de moeite heb genomen om het te leren 100 dollar hebben gekost aan materiaal en vier uur van mijn eigen tijd.

 • A1967

  Volgens mij heeft WGeverink in het begin geschreven dat je geen met subsidie geproduceerd voedsel moet dumpen in hongersnoodgebieden, daar heeft ie helemaal gelijk in. Als ik dan de lappen tekst van Hans als reactie hierop zie denk ik dat Hans de weg een beetje kwijt is.

 • el

  Hebben de arme mensen in Afrika nog steeds honger?

 • WGeverink

  In Afrika zijn altijd wel ergens hongerige buikjes om te vullen @ el.

 • hansvanbergen

  Weer zo'n heerlijke jaren 80 zin. En dat is, nogmaals, volgens jouw allemaal de schuld van de NL boeren want die dumpen daar volgens jouw voedsel en daardoor heeft, volgens jouw nu iedereen honger. Dat is nogal een beschuldiging die ik niet lichtvaardig opneem. Dus leg het maar even uit dan wat wij hier allemaal fout doen in jouw beleving.

 • WGeverink

  Telers laten gele uien voor niks ophalen is de kop boven een artikel een stukje naar beneden. Waar denk je dat die handelaren deze uien zo al naar toe zouden kunnen sturen Hans? "Uien dumpen gaat zich tegen sector keren" is een titel nog iets verder naar beneden. En nee ik heb dat artikel niet geschreven!

 • hansvanbergen

  Ik neem aan dat ze die uien verkopen aan een klant. Maar ik neem aan dat jij denkt dat die in Afrika gedumpt worden om daar de hele landbouw kapot te maken.

 • WGeverink

  Ik denk dat je wijs genoeg bent om 2 en 2 bij elkaar op te tellen (oftewel uit eenvoudige gegevens een conclusie kan trekken) Hans. Prettige Pasen!

 • el

  In Venezuela beginnen de mensen ook al honger te krijgen.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.