Redactieblog

2 reacties

‘Commissie knelgevallen’

Sommige dingen verlopen van nature traag. Hebben tijd nodig. De invoering van nieuwe wetgeving is geen flitsend proces, soms duurt het tientallen jaren voordat men erin slaagt om nieuwe regels in het Staatsblad te krijgen.

Het gaat dan vaak wel om ingewikkelde en omstreden onderwerpen, zoals abortus, euthanasie, erfrecht en dergelijke. Dat onze bestuurders er tweeëneenhalf jaar over doen om een wet ter invoering van het fosfaatrechtenstelsel in werking te laten treden, is in dat licht nog behoorlijk snel. Aan de andere kant: zo ingewikkeld en omstreden is die wet ook weer niet en men kan ook niet beweren dat men het probleem van het fosfaatplafond niet aan had kunnen zien komen. Dus dan is zo’n periode nog best lang. Maar goed, het is een wet en dat heeft tijd nodig.

Gevoelde urgentie fosfaatreductie

Veel sneller ging het met het fosfaatreductieplan, waarvoor de regelingen binnen enkele maanden moeten zijn opgesteld en ook snel zijn ingevoerd. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de gevoelde urgentie, want ingewikkelder en meer omstreden dan het fosfaatrechtenstelsel zijn deze regelingen niet. Wij zijn natuurlijk benieuwd wat de kortgedingrechter van dat reductieplan vindt. Misschien wordt dat afgewacht, want de vertraging lijkt weer opgeld te doen.

Nog steeds geen commissie

Voor de knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel moet een commissie worden ingesteld. Dat werd aangekondigd door de staatssecretaris op 1 februari 2017, als reactie op het amendement-Geurts over een knelgevallenregeling. Eind april is de knelgevallencommissie er nog steeds niet. En dan hebben we het nog niet over de knelgevallen in het fosfaatreductieplan. Weliswaar zijn de vleesveehouders en de zeldzame rassen-houders tegemoet gekomen (waarom eigenlijk niet meteen?) maar er zijn nog genoeg bedrijven over die kopje onder dreigen te gaan. RVO.nl moet uitsluitsel geven, maar de reductie gaat door en de boetes ook.

Het ligt nogal voor de hand wie in de commissie moeten

Hoe ingewikkeld kan het zijn?

Er heerst grote verwarring bij boeren. En de staatssecretaris lijkt met heel andere dingen bezig. Een knelgevallenregeling is natuurlijk niet zo eenvoudig, maar we hebben er de nodige ervaring mee, denk maar aan de invoering van de Wet herstructurering varkenshouderij: het uitgebreide Besluit hardheidsgevallen. Maar nu moet er eerst alleen nog maar een commissie komen en dat duurt al weer drie maanden. En hoe ingewikkeld kan het instellen van een commissie zijn? Het ligt nogal voor de hand wie daar in moeten. Van de pacht trouwens ook al een tijdje niets meer gehoord. En de formatie schiet ook niet op. Heeft allemaal tijd nodig.

Laatste reacties

  • schooteind1

    Ik heb mijn jongvee elders staan. Zo doen we dat al 30 jaar. Ik weet nu nog steeds niet waar ik aan toe ben. Ondertussen loopt het fosfaatreductieplan al 2 maanden.
    Met de aanpassing van 12 april mag ik geen kalveren meer naar mijn opfokadres brengen. Wat ik er dan wel mee mag doen weet niemand. Ik heb er in ieder geval geen stalling voor. Mischien dat meneer Bruil me antwoord kan geven of de wetgever dit zomaal allemaal kan en mag doen.

  • koestal

    Rommelig beleid,de juristen weten het ook niet meer

Of registreer je om te kunnen reageren.